Chi tiết phát hành Android Automotive 12 QPR3

Trang này tóm tắt các tính năng mới được cung cấp trong Hệ điều hành ô tô Android 12 QPR3.

Thông tin chi tiết sản phẩm

Cải tiến giao diện người dùng hệ thống và các ứng dụng cốt lõi

Để hỗ trợ ra mắt YouTube trên ô tô, các bản cập nhật đã được thực hiện để:

  • Settings> ClosedCaptioning
  • Cài đặt> TalkBack

Quản lý thiết bị và người dùng

  • Quản lý thiết bị cho tự động. Đã thêm giao diện công khai để quản lý các chính sách được thực thi trên thiết bị.