การเผยแพร่ระบบปฏิบัติการ Android Automotive

หน้าต่างๆ ในส่วนนี้อธิบายคุณสมบัติหลักและการอัปเดตที่ทำกับ Android Automotive OS (AAOS) รุ่นเหล่านี้

เวอร์ชัน แนะนำการเปิดตัวรถยนต์
ระบบปฏิบัติการ Android 14 Android ยานยนต์ 14 QPR1
ระบบปฏิบัติการ Android 13 Android ยานยนต์ 13 QPR3
ระบบปฏิบัติการ Android 12 ระบบปฏิบัติการ Android 12L
ระบบปฏิบัติการ Android 11 ระบบปฏิบัติการ Android 11

นอกจากนี้ ดูรายการ แอปที่ไม่ได้รวมกลุ่ม ของเรา ซึ่งมีให้สำหรับ AAOS แต่ไม่ได้เผยแพร่ใน AOSP