تست ها و چارچوب های رابط کاربری

این صفحه ابزارهایی را که می توانید برای آزمایش رابط کاربری استفاده کنید توضیح می دهد.

برای آزمایش UI و فریم ورک ها، از این ابزار استفاده کنید:

  • برای خودکار کردن تست رابط کاربری انتها به انتها، از UI Automator و کمک‌کننده‌های خودکار منبع باز ارائه شده با AOSP استفاده کنید.

  • برای آزمایش خودکار اتصال بلوتوث سرتاسر، از چارچوب متن باز Google Mobly استفاده کنید.

  • برای نوشتن تست‌های مختصر، زیبا و قابل اعتماد رابط کاربری اندروید، از Espresso استفاده کنید.

  • برای ساخت، نصب و اجرای تست های اندروید به صورت محلی، از ابزار خط فرمان Atest استفاده کنید.

    $ atest [optional-arguments] test-to-run