Kiểm tra giao diện người dùng và khung

Trang này mô tả các công cụ bạn có thể sử dụng để kiểm tra giao diện người dùng.

Để kiểm tra giao diện người dùng và khung, hãy sử dụng các công cụ sau:

  • Để tự động hóa việc kiểm tra giao diện người dùng từ đầu đến cuối, hãy sử dụng UI AutomatorTrình trợ giúp tự động dành riêng cho nguồn mở được cung cấp cùng với AOSP.

  • Để tự động kiểm tra kết nối Bluetooth hai đầu, hãy sử dụng khung Google Mobly nguồn mở.

  • Để viết các bài kiểm tra giao diện người dùng Android ngắn gọn, đẹp mắt và đáng tin cậy, hãy sử dụng Espresso .

  • Để xây dựng, cài đặt và chạy thử nghiệm Android cục bộ, hãy sử dụng công cụ dòng lệnh Atest .

    $ atest [optional-arguments] test-to-run