Android Automotive là một nền tảng đầy đủ, mã nguồn mở, có khả năng tùy biến cao, chạy trực tiếp trên phần cứng của xe.
Tìm hiểu về hệ sinh thái hướng dẫn rộng lớn của chúng tôi dành riêng cho việc phát triển ứng dụng Ô tô.
Đọc về các công cụ chúng tôi cung cấp để hỗ trợ bạn phát triển các ứng dụng dựa trên AAOS.
Xem cơ sở hạ tầng có thể mở rộng và bộ công cụ kiểm tra mạnh mẽ mà chúng tôi cung cấp để bạn có thể tối đa hóa hiệu quả của mình và đảm bảo tuân thủ.