Android Automotive היא פלטפורמה מלאה, קוד פתוח, הניתנת להתאמה אישית, הפועלת ישירות על חומרה בתוך הרכב.
למד על המערכת האקולוגית הנרחבת שלנו של הנחיות ספציפיות לפיתוח אפליקציות לרכב.
קרא על הכלים שאנו מספקים לתמיכה בפיתוח שלך של אפליקציות מבוססות AAOS.
ראה את התשתית הניתנת להרחבה ואת מערך כלי הבדיקה האיתן שאנו מספקים כדי שתוכל למקסם את היעילות שלך ולהבטיח תאימות.