เอกสารคำจำกัดความความเข้ากันได้ของ Android 4.0, เอกสารคำจำกัดความความเข้ากันได้ของ Android 4.0

การแก้ไข 4
อัปเดตล่าสุด: 21 เมษายน 2013

ลิขสิทธิ์ © 2012, Google Inc. สงวนลิขสิทธิ์
ความเข้ากันได้@android.com

สารบัญ

1. บทนำ
2. ทรัพยากร
3. ซอฟต์แวร์
3.1. ความเข้ากันได้ของ API ที่มีการจัดการ
3.2. ความเข้ากันได้ของ Soft API
3.3. ความเข้ากันได้ของ API ดั้งเดิม
3.4. ความเข้ากันได้ของเว็บ
3.5. ความเข้ากันได้ของพฤติกรรม API
3.6. เนมสเปซ API
3.7. ความเข้ากันได้ของเครื่องเสมือน
3.8. ความเข้ากันได้ของส่วนต่อประสานผู้ใช้
3.9 การดูแลระบบอุปกรณ์
3.10 การเข้าถึง
3.11 การอ่านออกเสียงข้อความ
4. ความเข้ากันได้ของบรรจุภัณฑ์ของแอปพลิเคชัน
5. ความเข้ากันได้ของมัลติมีเดีย
6. ความเข้ากันได้ของเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา
7. ความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์
7.1. จอแสดงผลและกราฟิก
7.2. อุปกรณ์อินพุต
7.3. เซนเซอร์
7.4. การเชื่อมต่อข้อมูล
7.5. กล้อง
7.6. หน่วยความจำและการจัดเก็บ
7.7. ยูเอสบี
8. ความเข้ากันได้ด้านประสิทธิภาพ
9. ความเข้ากันได้ของโมเดลความปลอดภัย
10. การทดสอบความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์
11. ซอฟต์แวร์ที่สามารถอัพเดตได้
12. ติดต่อเรา
ภาคผนวก A - ขั้นตอนการทดสอบบลูทูธ

1. บทนำ

เอกสารนี้ระบุข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้อุปกรณ์เข้ากันได้กับ Android 4.0

การใช้คำว่า "must", "must not", "required", "shall", "shall not", "should", "should not", "recommended", "may" และ "Optional" เป็นไปตามมาตรฐาน IETF กำหนดไว้ใน RFC2119 [ ทรัพยากร, 1 ]

ตามที่ใช้ในเอกสารนี้ "ผู้ติดตั้งอุปกรณ์" หรือ "ผู้ติดตั้งใช้งาน" คือบุคคลหรือองค์กรที่พัฒนาโซลูชันฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ที่ใช้ Android 4.0 "การใช้งานอุปกรณ์" หรือ "การใช้งาน" คือโซลูชันฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนา

เพื่อให้ถือว่าเข้ากันได้กับ Android 4.0 การใช้งานอุปกรณ์จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่แสดงในคำจำกัดความความเข้ากันได้นี้ รวมถึงเอกสารใด ๆ ที่รวมอยู่ในการอ้างอิง

ในกรณีที่คำจำกัดความนี้หรือการทดสอบซอฟต์แวร์ที่อธิบายไว้ใน ส่วนที่ 10 ไม่มีการโต้ตอบ ไม่ชัดเจน หรือไม่สมบูรณ์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้อุปกรณ์ที่จะต้องรับรองความเข้ากันได้กับการใช้งานที่มีอยู่

ด้วยเหตุนี้ โครงการโอเพ่นซอร์ส Android [ แหล่งข้อมูล 3 ] จึงเป็นทั้งข้อมูลอ้างอิงและการใช้งาน Android ที่ต้องการ ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่งให้วางฐานการใช้งานไว้ในขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้บนซอร์สโค้ด "อัปสตรีม" ที่มีอยู่ในโครงการ Android Open Source แม้ว่าส่วนประกอบบางส่วนสามารถถูกแทนที่ด้วยการใช้งานแบบอื่นตามสมมุติฐาน แต่แนวทางปฏิบัตินี้ไม่สนับสนุนอย่างยิ่ง เนื่องจากการผ่านการทดสอบซอฟต์แวร์จะยากขึ้นอย่างมาก เป็นความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเข้ากันได้ทางพฤติกรรมอย่างสมบูรณ์กับการใช้งาน Android มาตรฐาน รวมถึงและนอกเหนือจากชุดทดสอบความเข้ากันได้ สุดท้ายนี้ โปรดทราบว่าการทดแทนและการแก้ไขส่วนประกอบบางอย่างไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนในเอกสารนี้

2. ทรัพยากร

 1. ระดับความต้องการ IETF RFC2119: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt
 2. ภาพรวมโปรแกรมความเข้ากันได้ของ Android: http://source.android.com/docs/compatibility/index.html
 3. โครงการโอเพ่นซอร์ส Android: http://source.android.com/
 4. คำจำกัดความและเอกสารประกอบ API: http://developer.android.com/reference/packages.html
 5. การอ้างอิงสิทธิ์ของ Android: http://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html
 6. การอ้างอิง android.os.Build: http://developer.android.com/reference/android/os/Build.html
 7. สตริงเวอร์ชันที่อนุญาตของ Android 4.0: http://source.android.com/docs/compatibility/4.0/versions.html
 8. Renderscript: http://developer.android.com/guide/topics/graphics/renderscript.html
 9. การเร่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์: http://developer.android.com/guide/topics/graphics/hardware-accel.html
 10. คลาส android.webkit.WebView: http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html
 11. HTML5: http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/
 12. ความสามารถออฟไลน์ HTML5: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#offline
 13. แท็กวิดีโอ HTML5: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#video
 14. API ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ HTML5/W3C: http://www.w3.org/TR/geolocation-API/
 15. API ฐานข้อมูลเว็บ HTML5/W3C: http://www.w3.org/TR/webdatabase/
 16. HTML5/W3C IndexedDB API: http://www.w3.org/TR/IndexedDB/
 17. ข้อมูลจำเพาะ Dalvik Virtual Machine: มีอยู่ในซอร์สโค้ด Android ที่ dalvik/docs
 18. AppWidgets: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/widget_design.html
 19. การแจ้งเตือน: http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html
 20. ทรัพยากรของแอปพลิเคชัน: http://code.google.com/android/reference/available-resources.html
 21. คู่มือสไตล์ไอคอนแถบสถานะ: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guideline /icon_design.html#statusbarstructure
 22. ตัวจัดการการค้นหา: http://developer.android.com/reference/android/app/SearchManager.html
 23. ขนมปังปิ้ง: http://developer.android.com/reference/android/widget/Toast.html
 24. ธีม: http://developer.android.com/guide/topics/ui/themes.html
 25. คลาส R.style: http://developer.android.com/reference/android/R.style.html
 26. วอลเปเปอร์สด: https://android-developers.googleblog.com/2010/02/live-wallpapers.html
 27. การดูแลระบบอุปกรณ์ Android: http://developer.android.com/guide/topics/admin/device-admin.html
 28. คลาส android.app.admin.DevicePolicyManager: http://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html
 29. API บริการการเข้าถึงของ Android: http://developer.android.com/reference/android/accessibilityservice/package-summary.html
 30. API การเข้าถึงของ Android: http://developer.android.com/reference/android/view/accessibility/package-summary.html
 31. โครงการ Eyes Free: http://code.google.com/p/eyes-free
 32. API การแปลงข้อความเป็นคำพูด: http://developer.android.com/reference/android/speech/tts/package-summary.html
 33. เอกสารประกอบเครื่องมืออ้างอิง (สำหรับ adb, aapt, ddms): http://developer.android.com/guide/developing/tools/index.html
 34. คำอธิบายไฟล์ Android APK: http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals.html
 35. ไฟล์ Manifest: http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html
 36. เครื่องมือทดสอบลิง: https://developer.android.com/studio/test/other-testing-tools/monkey
 37. คลาส Android android.content.pm.PackageManager และรายการคุณสมบัติฮาร์ดแวร์: http://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageManager.html
 38. รองรับหลายหน้าจอ: http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html
 39. android.util.DisplayMetrics: http://developer.android.com/reference/android/util/DisplayMetrics.html
 40. android.content.res.Configuration: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html
 41. android.hardware.SensorEvent: http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html
 42. บลูทูธ API: http://developer.android.com/reference/android/bluetooth/package-summary.html
 43. โปรโตคอลผลักดัน NDEF: http://source.android.com/docs/compatibility/ndef-push-protocol.pdf
 44. MIFARE MF1S503X: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF1S503x.pdf
 45. MIFARE MF1S703X: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF1S703x.pdf
 46. MIFARE MF0ICU1: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF0ICU1.pdf
 47. MIFARE MF0ICU2: http://www.nxp.com/documents/short_data_sheet/MF0ICU2_SDS.pdf
 48. MIFARE AN130511: http://www.nxp.com/documents/application_note/AN130511.pdf
 49. MIFARE AN130411: http://www.nxp.com/documents/application_note/AN130411.pdf
 50. API การวางแนวกล้อง: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html#setDisplayOrientation(int)
 51. android.hardware.Camera: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html
 52. อุปกรณ์เสริม Android Open: http://developer.android.com/guide/topics/usb/accessory.html
 53. API โฮสต์ USB: http://developer.android.com/guide/topics/usb/host.html
 54. การอ้างอิงความปลอดภัยและการอนุญาตของ Android: http://developer.android.com/guide/topics/security/security.html
 55. แอปสำหรับ Android: http://code.google.com/p/apps-for-android
 56. คลาส android.app.DownloadManager: http://developer.android.com/reference/android/app/DownloadManager.html
 57. การถ่ายโอนไฟล์ Android: http://www.android.com/filetransfer
 58. รูปแบบสื่อ Android: http://developer.android.com/guide/appendix/media-formats.html
 59. โปรโตคอลร่างสตรีมมิ่ง HTTP สด: http://tools.ietf.org/html/draft-pantos-http-live-streaming-03
 60. API เหตุการณ์การเคลื่อนไหว: http://developer.android.com/reference/android/view/MotionEvent.html
 61. สัมผัสการกำหนดค่าอินพุต: http://source.android.com/tech/input/touch-devices.html

ทรัพยากรเหล่านี้จำนวนมากได้มาจาก Android 4.0 SDK โดยตรงหรือโดยอ้อม และจะมีฟังก์ชันการทำงานเหมือนกับข้อมูลในเอกสารประกอบของ SDK นั้น ในกรณีใดๆ ที่ข้อกำหนดความเข้ากันได้นี้หรือชุดทดสอบความเข้ากันได้ไม่เห็นด้วยกับเอกสารประกอบ SDK เอกสารประกอบ SDK จะถือว่าเชื่อถือได้ รายละเอียดทางเทคนิคใดๆ ที่ให้ไว้ในข้อมูลอ้างอิงที่รวมอยู่ข้างต้นจะถือว่ารวมเป็นส่วนหนึ่งของคำจำกัดความความเข้ากันได้นี้

3. ซอฟต์แวร์

3.1. ความเข้ากันได้ของ API ที่มีการจัดการ

สภาพแวดล้อมการดำเนินการที่ได้รับการจัดการ (ตาม Dalvik) เป็นเครื่องมือหลักสำหรับแอปพลิเคชัน Android Android Application Programming Interface (API) คือชุดของอินเทอร์เฟซแพลตฟอร์ม Android ที่เปิดเผยต่อแอปพลิเคชันที่ทำงานในสภาพแวดล้อม VM ที่มีการจัดการ การใช้งานอุปกรณ์จะต้องมีการใช้งานที่สมบูรณ์ รวมถึงลักษณะการทำงานที่บันทึกไว้ทั้งหมดของ API ที่ได้รับการบันทึกไว้ซึ่งเปิดเผยโดย Android 4.0 SDK [ แหล่งข้อมูล, 4 ]

การใช้งานอุปกรณ์จะต้องไม่ละเว้น API ที่มีการจัดการใดๆ เปลี่ยนแปลงอินเทอร์เฟซหรือลายเซ็น API เบี่ยงเบนไปจากลักษณะการทำงานที่บันทึกไว้ หรือรวมถึงการไม่ดำเนินการ ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะตามคำจำกัดความความเข้ากันได้นี้

คำจำกัดความความเข้ากันได้นี้อนุญาตให้ฮาร์ดแวร์บางประเภทที่ Android รวม API ไว้ด้วยโดยการใช้งานอุปกรณ์ ในกรณีเช่นนี้ API จะต้องยังคงอยู่และทำงานในลักษณะที่เหมาะสม ดู ส่วนที่ 7 สำหรับข้อกำหนดเฉพาะสำหรับสถานการณ์นี้

3.2. ความเข้ากันได้ของ Soft API

นอกเหนือจาก API ที่ได้รับการจัดการจากส่วนที่ 3.1 แล้ว Android ยังมี API แบบ "soft" แบบรันไทม์เท่านั้นที่สำคัญ ในรูปแบบของสิ่งต่าง ๆ เช่น Intent สิทธิ์ และลักษณะที่คล้ายกันของแอปพลิเคชัน Android ที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ในเวลารวบรวมแอปพลิเคชัน

3.2.1. สิทธิ์

ผู้ใช้อุปกรณ์จะต้องสนับสนุนและบังคับใช้ค่าคงที่การอนุญาตทั้งหมดตามที่จัดทำเอกสารไว้ในหน้าอ้างอิงการอนุญาต [ แหล่งข้อมูล 5 ] โปรดทราบว่าส่วนที่ 10 แสดงรายการข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับโมเดลความปลอดภัยของ Android

3.2.3. สร้างพารามิเตอร์

Android API มีค่าคงที่จำนวนหนึ่งในคลาส android.os.Build [ Resources, 6 ] ที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายอุปกรณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ค่าที่มีความหมายและสอดคล้องกันในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ตารางด้านล่างจึงมีข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบของค่าเหล่านี้ซึ่งการใช้งานอุปกรณ์จะต้องปฏิบัติตาม

พารามิเตอร์ ความคิดเห็น
android.os.Build.VERSION.RELEASE เวอร์ชันของระบบ Android ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ในรูปแบบที่มนุษย์สามารถอ่านได้ ฟิลด์นี้ต้องมีค่าสตริงค่าใดค่าหนึ่งที่กำหนดไว้ใน [ ทรัพยากร, 7 ]
android.os.Build.VERSION.SDK เวอร์ชันของระบบ Android ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ในรูปแบบที่เข้าถึงได้โดยรหัสแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม สำหรับ Android 4.0.1 - 4.0.2 ฟิลด์นี้ต้องมีค่าจำนวนเต็ม 14 สำหรับ Android 4.0.3 ขึ้นไป ฟิลด์นี้ต้องมีค่าจำนวนเต็ม 15
android.os.Build.VERSION.SDK_INT เวอร์ชันของระบบ Android ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ในรูปแบบที่เข้าถึงได้โดยรหัสแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม สำหรับ Android 4.0.1 - 4.0.2 ฟิลด์นี้ต้องมีค่าจำนวนเต็ม 14 สำหรับ Android 4.0.3 ขึ้นไป ฟิลด์นี้ต้องมีค่าจำนวนเต็ม 15
android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL ค่าที่เลือกโดยผู้ใช้อุปกรณ์ซึ่งกำหนดโครงสร้างเฉพาะของระบบ Android ที่กำลังดำเนินการอยู่ ในรูปแบบที่มนุษย์สามารถอ่านได้ จะต้องไม่ใช้ค่านี้ซ้ำสำหรับบิลด์อื่นที่ผู้ใช้ปลายทางสามารถใช้ได้ การใช้งานทั่วไปของฟิลด์นี้คือเพื่อระบุว่าหมายเลขบิลด์หรือตัวระบุการเปลี่ยนแปลงการควบคุมแหล่งที่มาใดที่ใช้ในการสร้างบิลด์ ไม่มีข้อกำหนดในรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ ยกเว้นว่าจะต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")
android.os.Build.BOARD ค่าที่เลือกโดยผู้ใช้อุปกรณ์ซึ่งระบุฮาร์ดแวร์ภายในเฉพาะที่อุปกรณ์ใช้ ในรูปแบบที่มนุษย์สามารถอ่านได้ การใช้ฟิลด์นี้ที่เป็นไปได้คือเพื่อระบุการแก้ไขเฉพาะของบอร์ดที่จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ ค่าของฟิลด์นี้จะต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิต และตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
android.os.Build.BRAND ค่าที่เลือกโดยผู้ใช้อุปกรณ์ซึ่งระบุชื่อของบริษัท องค์กร บุคคล ฯลฯ ที่ผลิตอุปกรณ์ ในรูปแบบที่มนุษย์สามารถอ่านได้ การใช้ฟิลด์นี้ที่เป็นไปได้คือเพื่อระบุ OEM และ/หรือผู้ให้บริการที่ขายอุปกรณ์ ค่าของฟิลด์นี้จะต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิต และตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
android.os.Build.CPU_ABI ชื่อของชุดคำสั่ง (ประเภท CPU + แบบแผน ABI) ของโค้ดเนทีฟ ดู ส่วนที่ 3.3: ความเข้ากันได้ของ Native API
android.os.Build.CPU_ABI2 ชื่อของชุดคำสั่งที่สอง (ประเภท CPU + แบบแผน ABI) ของโค้ดเนทีฟ ดู ส่วนที่ 3.3: ความเข้ากันได้ของ Native API
android.os.Build.DEVICE ค่าที่เลือกโดยผู้ใช้อุปกรณ์ซึ่งระบุการกำหนดค่าหรือการแก้ไขเฉพาะของอุปกรณ์ (บางครั้งเรียกว่า "การออกแบบทางอุตสาหกรรม") ของอุปกรณ์ ค่าของฟิลด์นี้จะต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิต และตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
android.os.Build.ลายนิ้วมือ สตริงที่ระบุโครงสร้างนี้โดยไม่ซ้ำกัน มันควรจะสามารถอ่านได้โดยมนุษย์พอสมควร ต้องเป็นไปตามเทมเพลตนี้:
$(BRAND)/$(PRODUCT)/$(DEVICE):$(VERSION.RELEASE)/$(ID)/$(VERSION.INCREMENTAL):$(TYPE)/$(TAGS)
ตัวอย่างเช่น:
acme/mydevice/generic:4.0/IRK77/3359:userdebug/test-keys
ลายนิ้วมือต้องไม่มีอักขระช่องว่าง หากฟิลด์อื่นที่รวมอยู่ในเทมเพลตด้านบนมีอักขระช่องว่าง จะต้องแทนที่ฟิลด์เหล่านั้นในลายนิ้วมือของบิลด์ด้วยอักขระอื่น เช่น อักขระขีดล่าง ("_") ค่าของฟิลด์นี้จะต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิต
android.os.Build.ฮาร์ดแวร์ ชื่อของฮาร์ดแวร์ (จากบรรทัดคำสั่งเคอร์เนลหรือ /proc) มันควรจะสามารถอ่านได้โดยมนุษย์พอสมควร ค่าของฟิลด์นี้จะต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิต และตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
android.os.Build.HOST สตริงที่ระบุโฮสต์โดยไม่ซ้ำกันที่ build สร้างขึ้น ในรูปแบบที่มนุษย์สามารถอ่านได้ ไม่มีข้อกำหนดในรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ ยกเว้นว่าจะต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")
android.os.Build.ID ตัวระบุที่ผู้ใช้อุปกรณ์เลือกเพื่ออ้างอิงถึงรุ่นเฉพาะ ในรูปแบบที่มนุษย์สามารถอ่านได้ ช่องนี้สามารถเหมือนกับ android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL ได้ แต่ควรเป็นค่าที่มีความหมายเพียงพอสำหรับผู้ใช้ปลายทางในการแยกแยะระหว่างรุ่นซอฟต์แวร์ ค่าของฟิลด์นี้จะต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิต และตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
android.os.Build.ผู้ผลิต ชื่อทางการค้าของผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ของผลิตภัณฑ์ ไม่มีข้อกำหนดในรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ ยกเว้นว่าจะต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")
android.os.Build.MODEL ค่าที่เลือกโดยผู้ใช้อุปกรณ์ซึ่งมีชื่ออุปกรณ์ที่ผู้ใช้ปลายทางรู้จัก นี่ควรเป็นชื่อเดียวกับที่ใช้วางตลาดและจำหน่ายอุปกรณ์ให้กับผู้ใช้ปลายทาง ไม่มีข้อกำหนดในรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ ยกเว้นว่าจะต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")
android.os.Build.PRODUCT ค่าที่เลือกโดยผู้ใช้อุปกรณ์ซึ่งมีชื่อการพัฒนาหรือชื่อรหัสของผลิตภัณฑ์ (SKU) ต้องให้มนุษย์สามารถอ่านได้ แต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดประสงค์ให้ผู้ใช้ปลายทางดู ค่าของฟิลด์นี้จะต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิต และตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
android.os.Build.SERIAL หมายเลขซีเรียลของฮาร์ดแวร์ หากมี ค่าของช่องนี้ต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิตได้ และตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^([a-zA-Z0-9]{0,20})$"
android.os.Build.TAGS รายการแท็กที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคซึ่งเลือกโดยผู้ติดตั้งอุปกรณ์ ซึ่งจะแยกแยะความแตกต่างระหว่างบิลด์เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น "ไม่ได้ลงนาม, ดีบัก" ค่าของฟิลด์นี้จะต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิต และตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
android.os.Build.TIME ค่าที่แสดงถึงการประทับเวลาเมื่อมีการสร้างเกิดขึ้น
android.os.Build.TYPE ค่าที่เลือกโดยผู้ใช้อุปกรณ์ซึ่งระบุการกำหนดค่ารันไทม์ของบิลด์ ฟิลด์นี้ควรมีค่าใดค่าหนึ่งที่สอดคล้องกับการกำหนดค่ารันไทม์ทั่วไปของ Android สามค่า: "user", "userdebug" หรือ "eng" ค่าของฟิลด์นี้จะต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิต และตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
android.os.Build.USER ชื่อหรือ ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ (หรือผู้ใช้อัตโนมัติ) ที่สร้างบิลด์ ไม่มีข้อกำหนดในรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ ยกเว้นว่าจะต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")

3.2.3. ความเข้ากันได้ของเจตนา

การใช้งานอุปกรณ์จะต้องเป็นไปตามระบบ Intent การเชื่อมต่อแบบหลวมๆ ของ Android ดังที่อธิบายไว้ในส่วนด้านล่าง โดย "เกียรติ" หมายความว่าผู้ใช้อุปกรณ์จะต้องจัดเตรียมกิจกรรมหรือบริการ Android ที่ระบุตัวกรอง Intent ที่ตรงกันและเชื่อมโยงและใช้พฤติกรรมที่ถูกต้องสำหรับรูปแบบ Intent ที่ระบุแต่ละรูปแบบ

3.2.3.1. จุดประสงค์หลักของแอปพลิเคชัน

โครงการอัปสตรีม Android กำหนดแอปพลิเคชันหลักจำนวนหนึ่ง เช่น รายชื่อติดต่อ ปฏิทิน แกลเลอรี่รูปภาพ เครื่องเล่นเพลง และอื่นๆ ผู้ใช้อุปกรณ์อาจแทนที่แอปพลิเคชันเหล่านี้ด้วยเวอร์ชันอื่น

อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันทางเลือกใดๆ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามรูปแบบเจตนาเดียวกันที่จัดทำโดยโปรเจ็กต์อัปสตรีม ตัวอย่างเช่น หากอุปกรณ์มีเครื่องเล่นเพลงสำรอง อุปกรณ์นั้นจะต้องยังคงยึดตามรูปแบบ Intent ที่ออกโดยแอปพลิเคชันบุคคลที่สามจึงจะเลือกเพลงได้

แอปพลิเคชันต่อไปนี้ถือเป็นแอปพลิเคชันระบบ Android หลัก:

 • นาฬิกาตั้งโต๊ะ
 • เบราว์เซอร์
 • ปฏิทิน
 • รายชื่อผู้ติดต่อ
 • แกลเลอรี่
 • ค้นหาทั่วโลก
 • ตัวเปิด
 • ดนตรี
 • การตั้งค่า

แอปพลิเคชันระบบ Android หลักประกอบด้วยกิจกรรมหรือส่วนประกอบบริการต่างๆ ที่ถือว่าเป็น "สาธารณะ" นั่นคือแอตทริบิวต์ "android:exported" อาจไม่อยู่หรืออาจมีค่าเป็น "true"

สำหรับทุกกิจกรรมหรือบริการที่กำหนดไว้ในหนึ่งในแอประบบ Android หลักที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าไม่เป็นสาธารณะผ่านแอตทริบิวต์ android:exported ที่มีค่า "false" การใช้งานอุปกรณ์จะต้องมีส่วนประกอบประเภทเดียวกันที่ใช้ตัวกรอง Intent เดียวกัน รูปแบบเป็นแอประบบหลักของ Android

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การใช้งานอุปกรณ์อาจมาแทนที่แอประบบ Android หลัก อย่างไรก็ตาม หากเป็นเช่นนั้น การใช้งานอุปกรณ์จะต้องรองรับรูปแบบ Intent ทั้งหมดที่กำหนดโดยแอประบบ Android หลักแต่ละตัวที่ถูกแทนที่

3.2.3.2. การแทนที่เจตนา

เนื่องจาก Android เป็นแพลตฟอร์มที่ขยายได้ การใช้งานอุปกรณ์จึงต้องอนุญาตให้แต่ละรูปแบบ Intent ที่อ้างอิงในส่วน 3.2.3.2 ถูกแทนที่โดยแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม การใช้งานโอเพนซอร์สอัปสตรีม Android อนุญาตสิ่งนี้ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้อุปกรณ์จะต้องไม่แนบสิทธิพิเศษในการใช้งานแอปพลิเคชันระบบของรูปแบบ Intent เหล่านี้ หรือป้องกันไม่ให้แอปพลิเคชันบุคคลที่สามเชื่อมโยงกับและถือว่าควบคุมรูปแบบเหล่านี้ ข้อห้ามนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการปิดใช้งานอินเทอร์เฟซผู้ใช้ "ตัวเลือก" ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกระหว่างแอปพลิเคชันหลายรายการซึ่งทั้งหมดจัดการรูปแบบเจตนาเดียวกัน

3.2.3.3. เนมสเปซเจตนา

การใช้งานอุปกรณ์ต้องไม่รวมส่วนประกอบ Android ใด ๆ ที่ใช้รูปแบบ Intent หรือ Broadcast Intent ใหม่โดยใช้ ACTION, CATEGORY หรือคีย์สตริงอื่น ๆ ในเนมสเปซ android.* หรือ com.android.* ผู้ใช้อุปกรณ์จะต้องไม่รวมส่วนประกอบ Android ใด ๆ ที่ให้เกียรติรูปแบบ Intent หรือ Broadcast Intent ใหม่โดยใช้ ACTION, CATEGORY หรือสตริงคีย์อื่น ๆ ในพื้นที่แพ็คเกจที่เป็นขององค์กรอื่น ผู้ใช้อุปกรณ์จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงหรือขยายรูปแบบเจตนาใด ๆ ที่ใช้โดยแอปหลักที่แสดงอยู่ในส่วนที่ 3.2.3.1 การใช้งานอุปกรณ์อาจรวมถึงรูปแบบเจตนาที่ใช้เนมสเปซอย่างชัดเจนและเชื่อมโยงกับองค์กรของตนเองอย่างชัดเจน

ข้อห้ามนี้จะคล้ายคลึงกับที่ระบุไว้สำหรับคลาสภาษา Java ในส่วนที่ 3.6

3.2.3.4. ความตั้งใจในการออกอากาศ

แอปพลิเคชันของบริษัทอื่นอาศัยแพลตฟอร์มในการถ่ายทอด Intent บางอย่างเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ที่รองรับ Android จะต้องออกอากาศเจตจำนงการออกอากาศสาธารณะเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ของระบบที่เหมาะสม จุดประสงค์ในการออกอากาศอธิบายไว้ในเอกสารประกอบ SDK

3.3. ความเข้ากันได้ของ API ดั้งเดิม

3.3.1 อินเทอร์เฟซไบนารีของแอปพลิเคชัน

รหัสที่ได้รับการจัดการที่ทำงานใน Dalvik สามารถเรียกใช้โค้ดเนทิฟที่ให้ไว้ในไฟล์ .apk ของแอปพลิเคชัน โดยเป็นไฟล์ ELF .so ที่คอมไพล์สำหรับสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ที่เหมาะสม เนื่องจากโค้ดเนทีฟขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีโปรเซสเซอร์พื้นฐานอย่างมาก Android จึงกำหนด Application Binary Interfaces (ABI) จำนวนหนึ่งใน Android NDK ในไฟล์ docs/CPU-ARCH-ABIS.txt หากการใช้งานอุปกรณ์เข้ากันได้กับ ABI ที่กำหนดตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป ควรใช้ความเข้ากันได้กับ Android NDK ดังต่อไปนี้

หากการใช้งานอุปกรณ์รองรับ Android ABI มันจะ:

 • ต้องมีการสนับสนุนโค้ดที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการเพื่อเรียกใช้โค้ดเนทีฟ โดยใช้ซีแมนทิกส์ Java Native Interface (JNI) มาตรฐาน
 • จะต้องเข้ากันได้กับแหล่งที่มา (เช่น เข้ากันได้กับส่วนหัว) และเข้ากันได้กับไบนารี (สำหรับ ABI) โดยแต่ละไลบรารีที่จำเป็นในรายการด้านล่าง
 • ต้องรายงาน Application Binary Interface (ABI) ดั้งเดิมที่อุปกรณ์รองรับอย่างถูกต้องผ่าน android.os.Build.CPU_ABI API
 • ต้องรายงานเฉพาะ ABI ที่ได้รับการบันทึกไว้ใน Android NDK เวอร์ชันล่าสุดในไฟล์ docs/CPU-ARCH-ABIS.txt
 • ควรสร้างโดยใช้ซอร์สโค้ดและไฟล์ส่วนหัวที่มีอยู่ในโครงการโอเพ่นซอร์ส Android อัปสตรีม

API โค้ดเนทีฟต่อไปนี้ต้องพร้อมใช้งานสำหรับแอปที่มีโค้ดเนทีฟ:

 • libc (ไลบรารี C)
 • libm (ห้องสมุดคณิตศาสตร์)
 • การสนับสนุนขั้นต่ำสำหรับ C ++
 • อินเทอร์เฟซ JNI
 • liblog (การบันทึก Android)
 • libz (การบีบอัด Zlib)
 • libdl (ตัวเชื่อมโยงแบบไดนามิก)
 • libGLESv1_CM.so (OpenGL ES 1.0)
 • libGLESv2.so (OpenGL ES 2.0)
 • libEGL.so (การจัดการพื้นผิว OpenGL ดั้งเดิม)
 • libjnigraphics.so
 • libOpenSLES.so (รองรับเสียง OpenSL ES 1.0.1)
 • libOpenMAXAL.so (รองรับ OpenMAX AL 1.0.1)
 • libandroid.so (รองรับกิจกรรม Android ดั้งเดิม)
 • รองรับ OpenGL ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

โปรดทราบว่า Android NDK รุ่นต่อๆ ไปอาจมีการรองรับ ABI เพิ่มเติม หากการใช้งานอุปกรณ์เข้ากันไม่ได้กับ ABI ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่มีอยู่ จะต้องไม่รายงานการสนับสนุนสำหรับ ABI ใดๆ เลย

ความเข้ากันได้ของโค้ดเนทีฟเป็นสิ่งที่ท้าทาย ด้วยเหตุผลนี้ จึงควรทำซ้ำอีกครั้งว่าผู้ใช้อุปกรณ์ได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่งให้ใช้การใช้งานอัปสตรีมของไลบรารีที่ระบุไว้ข้างต้น เพื่อช่วยรับประกันความเข้ากันได้

3.4. ความเข้ากันได้ของเว็บ

3.4.1. ความเข้ากันได้ของ WebView

การใช้งาน Android Open Source ใช้เครื่องมือการเรนเดอร์ WebKit เพื่อใช้งาน android.webkit.WebView เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะพัฒนาชุดทดสอบที่ครอบคลุมสำหรับระบบการเรนเดอร์เว็บ ผู้ใช้งานอุปกรณ์จึงต้องใช้อัพสตรีมบิวด์เฉพาะของ WebKit ในการใช้งาน WebView โดยเฉพาะ:

 • การใช้งาน android.webkit.WebView ในการใช้งานอุปกรณ์จะต้องอิงตามบิวด์ 534.30 WebKit จากแผนผังอัปสตรีม Android Open Source สำหรับ Android 4.0 โครงสร้างนี้มีชุดฟังก์ชันการทำงานและการแก้ไขความปลอดภัยเฉพาะสำหรับ WebView ผู้ใช้อุปกรณ์อาจรวมการปรับแต่งการใช้งาน WebKit; อย่างไรก็ตาม การปรับแต่งดังกล่าวจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ WebView รวมถึงพฤติกรรมการแสดงผลด้วย
 • สตริงตัวแทนผู้ใช้ที่รายงานโดย WebView ต้องอยู่ในรูปแบบนี้:
  Mozilla/5.0 (Linux; U; Android $(VERSION); $(LOCALE); $(MODEL) Build/$(BUILD)) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30
  • ค่าของสตริง $(VERSION) จะต้องเหมือนกับค่าสำหรับ android.os.Build.VERSION.RELEASE
  • ค่าของสตริง $(LOCALE) ควรเป็นไปตามระเบียบ ISO สำหรับรหัสประเทศและภาษา และควรอ้างอิงถึงภาษาที่กำหนดค่าในปัจจุบันของอุปกรณ์
  • ค่าของสตริง $(MODEL) จะต้องเหมือนกับค่าสำหรับ android.os.Build.MODEL
  • ค่าของสตริง $(BUILD) จะต้องเหมือนกับค่าสำหรับ android.os.Build.ID

คอมโพเนนต์ WebView ควรรองรับ HTML5 [ Resources, 11 ] ให้ได้มากที่สุด การใช้งานอุปกรณ์ขั้นต่ำจะต้องรองรับแต่ละ API เหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับ HTML5 ใน WebView:

นอกจากนี้ การใช้งานอุปกรณ์ต้องรองรับ HTML5/W3C webstorage API [ Resources, 15 ] และควรรองรับ HTML5/W3C IndexedDB API [ Resources, 16 ] โปรดทราบว่าในขณะที่หน่วยงานมาตรฐานการพัฒนาเว็บกำลังเปลี่ยนมาใช้ IndexedDB มากกว่าพื้นที่เก็บข้อมูลบนเว็บ IndexedDB คาดว่าจะกลายเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นใน Android เวอร์ชันอนาคต

HTML5 API เช่นเดียวกับ JavaScript API ทั้งหมด จะต้องปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นใน WebView เว้นแต่นักพัฒนาจะเปิดใช้งานอย่างชัดเจนผ่าน Android API ปกติ

3.4.2. ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์

การใช้งานอุปกรณ์จะต้องมีแอปพลิเคชันเบราว์เซอร์แบบสแตนด์อโลนสำหรับการท่องเว็บของผู้ใช้ทั่วไป เบราว์เซอร์แบบสแตนด์อโลนอาจใช้เทคโนโลยีเบราว์เซอร์อื่นที่ไม่ใช่ WebKit อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะใช้แอปพลิเคชันเบราว์เซอร์สำรอง ส่วนประกอบ android.webkit.WebView ที่มอบให้กับแอปพลิเคชันบุคคลที่สามจะต้องอิงตาม WebKit ดังที่อธิบายไว้ในส่วน 3.4.1

การใช้งานอาจจัดส่งสตริงตัวแทนผู้ใช้ที่กำหนดเองในแอปพลิเคชันเบราว์เซอร์แบบสแตนด์อโลน

แอปพลิเคชันเบราว์เซอร์แบบสแตนด์อโลน (ไม่ว่าจะอิงตามแอปพลิเคชันเบราว์เซอร์ WebKit อัปสตรีมหรือการแทนที่ของบุคคลที่สาม) ควรรองรับ HTML5 [ แหล่งข้อมูล 11 ] ให้ได้มากที่สุด การใช้งานอุปกรณ์ขั้นต่ำจะต้องรองรับ API แต่ละตัวที่เกี่ยวข้องกับ HTML5:

นอกจากนี้ การใช้งานอุปกรณ์ต้องรองรับ HTML5/W3C webstorage API [ Resources, 15 ] และควรรองรับ HTML5/W3C IndexedDB API [ Resources, 16 ] โปรดทราบว่าในขณะที่หน่วยงานมาตรฐานการพัฒนาเว็บกำลังเปลี่ยนมาใช้ IndexedDB มากกว่าพื้นที่เก็บข้อมูลบนเว็บ IndexedDB คาดว่าจะกลายเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นใน Android เวอร์ชันอนาคต

3.5. ความเข้ากันได้ของพฤติกรรม API

ลักษณะการทำงานของ API แต่ละประเภท (แบบจัดการ แบบซอฟต์ แบบเนทีฟ และแบบเว็บ) จะต้องสอดคล้องกับการใช้งานที่ต้องการของโปรเจ็กต์โอเพ่นซอร์ส Android อัปสตรีม [ แหล่งข้อมูล, 3 ] ความเข้ากันได้เฉพาะด้านได้แก่:

 • อุปกรณ์จะต้องไม่เปลี่ยนพฤติกรรมหรือความหมายของเจตนามาตรฐาน
 • อุปกรณ์ต้องไม่เปลี่ยนแปลงวงจรการใช้งานหรือความหมายของวงจรการใช้งานของส่วนประกอบระบบบางประเภท (เช่น บริการ กิจกรรม ContentProvider ฯลฯ)
 • อุปกรณ์จะต้องไม่เปลี่ยนความหมายของการอนุญาตมาตรฐาน

รายการข้างต้นไม่ครอบคลุมทั้งหมด ชุดทดสอบความเข้ากันได้ (CTS) จะทดสอบส่วนสำคัญของแพลตฟอร์มเพื่อดูความเข้ากันได้ทางพฤติกรรม แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เป็นความรับผิดชอบของผู้นำไปใช้ในการตรวจสอบความเข้ากันได้ทางพฤติกรรมกับโครงการ Android Open Source ด้วยเหตุนี้ ผู้ติดตั้งอุปกรณ์จึงควรใช้ซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในโครงการ Android Open Source หากเป็นไปได้ แทนที่จะปรับใช้ส่วนสำคัญของระบบอีกครั้ง

3.6. เนมสเปซ API

Android เป็นไปตามแบบแผนเนมสเปซแพ็คเกจและคลาสที่กำหนดโดยภาษาการเขียนโปรแกรม Java เพื่อให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้กับแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม ผู้ใช้อุปกรณ์จะต้องไม่ทำการแก้ไขใด ๆ ที่ต้องห้าม (ดูด้านล่าง) ในเนมสเปซแพ็คเกจเหล่านี้:

 • ชวา.*
 • จาวาเอ็กซ์.*
 • ดวงอาทิตย์.*
 • หุ่นยนต์.*
 • com.android.*

การแก้ไขที่ต้องห้ามได้แก่:

 • การใช้งานอุปกรณ์จะต้องไม่แก้ไข API ที่เปิดเผยต่อสาธารณะบนแพลตฟอร์ม Android โดยการเปลี่ยนวิธีการหรือลายเซ็นคลาสใด ๆ หรือโดยการลบคลาสหรือฟิลด์คลาส
 • ผู้ใช้อุปกรณ์อาจแก้ไขการใช้งานพื้นฐานของ API แต่การแก้ไขดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมที่ระบุไว้และลายเซ็นภาษา Java ของ API ใด ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
 • ผู้ใช้อุปกรณ์จะต้องไม่เพิ่มองค์ประกอบที่เปิดเผยต่อสาธารณะ (เช่น คลาสหรืออินเทอร์เฟซ หรือฟิลด์หรือวิธีการในคลาสหรืออินเทอร์เฟซที่มีอยู่) ให้กับ API ข้างต้น

"องค์ประกอบที่เปิดเผยต่อสาธารณะ" คือโครงสร้างใดๆ ที่ไม่ได้ตกแต่งด้วยเครื่องหมาย "@hide" ตามที่ใช้ในซอร์สโค้ด Android อัปสตรีม กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้ใช้งานอุปกรณ์จะต้องไม่เปิดเผย API ใหม่หรือแก้ไข API ที่มีอยู่ในเนมสเปซที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้ใช้อุปกรณ์อาจทำการแก้ไขภายในเท่านั้น แต่การแก้ไขเหล่านั้นจะต้องไม่ได้รับการโฆษณาหรือเปิดเผยต่อนักพัฒนา

ผู้ติดตั้งอุปกรณ์อาจเพิ่ม API ที่กำหนดเอง แต่ API ดังกล่าวจะต้องไม่อยู่ในเนมสเปซที่เป็นขององค์กรอื่นหรืออ้างอิงถึงองค์กรอื่น ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้อุปกรณ์ต้องไม่เพิ่ม API ลงใน com.google.* หรือเนมสเปซที่คล้ายกัน มีเพียง Google เท่านั้นที่สามารถทำได้ ในทำนองเดียวกัน Google ต้องไม่เพิ่ม API ไปยังเนมสเปซของบริษัทอื่น นอกจากนี้ หากการใช้งานอุปกรณ์มี API ที่กำหนดเองนอกเนมสเปซ Android มาตรฐาน API เหล่านั้นจะต้องได้รับการบรรจุในไลบรารีที่ใช้ร่วมกันของ Android เพื่อให้เฉพาะแอปที่ใช้งานอย่างชัดเจน (ผ่านกลไก <uses-library> ) เท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบจากการใช้หน่วยความจำที่เพิ่มขึ้น ของ API ดังกล่าว

หากผู้ดำเนินการอุปกรณ์เสนอให้ปรับปรุงเนมสเปซแพ็คเกจใดรายการหนึ่งข้างต้น (เช่น โดยการเพิ่มฟังก์ชันการทำงานใหม่ที่เป็นประโยชน์ให้กับ API ที่มีอยู่ หรือการเพิ่ม API ใหม่) ผู้ดำเนินการควรไปที่ source.android.com และเริ่มกระบวนการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและ รหัสตามข้อมูลบนเว็บไซต์นั้น

โปรดทราบว่าข้อจำกัดข้างต้นสอดคล้องกับแบบแผนมาตรฐานสำหรับการตั้งชื่อ API ในภาษาการเขียนโปรแกรม Java ส่วนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างแบบแผนเหล่านั้นและทำให้มีผลผูกพันผ่านการรวมไว้ในคำจำกัดความความเข้ากันได้นี้

3.7. ความเข้ากันได้ของเครื่องเสมือน

การใช้งานอุปกรณ์ต้องรองรับข้อกำหนดเฉพาะของรหัสไบต์ Dalvik Executable (DEX) และความหมายของ Dalvik Virtual Machine [ แหล่งข้อมูล, 17 ]

การใช้งานอุปกรณ์ต้องกำหนดค่า Dalvik ให้จัดสรรหน่วยความจำตามแพลตฟอร์ม Android อัปสตรีม และตามที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ (ดู หัวข้อ 7.1.1 สำหรับขนาดหน้าจอและคำจำกัดความความหนาแน่นของหน้าจอ)

โปรดทราบว่าค่าหน่วยความจำที่ระบุด้านล่างถือเป็นค่าต่ำสุด และการใช้งานอุปกรณ์อาจจัดสรรหน่วยความจำเพิ่มเติมต่อแอปพลิเคชัน

ขนาดหน้าจอ ความหนาแน่นของหน้าจอ หน่วยความจำแอปพลิเคชัน
เล็ก / ปกติ / ใหญ่ ldpi/mdpi 16MB
เล็ก / ปกติ / ใหญ่ ทีวีดีพีไอ/เอชดีพีไอ 32MB
เล็ก / ปกติ / ใหญ่ xhdpi 64MB
xlarge mdpi 32MB
xlarge ทีวีดีพีไอ/เอชดีพีไอ 64MB
xlarge xhdpi 128MB

3.8. ความเข้ากันได้ของส่วนต่อประสานผู้ใช้

3.8.1. วิดเจ็ต

Android กำหนดประเภทส่วนประกอบและ API และวงจรการใช้งานที่เกี่ยวข้องซึ่งอนุญาตให้แอปพลิเคชันเปิดเผย "AppWidget" แก่ผู้ใช้ปลายทาง [ แหล่งข้อมูล, 18 ] รุ่นอ้างอิง Android Open Source มีแอปพลิเคชัน Launcher ที่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่ม ดู และลบ AppWidgets ออกจากหน้าจอหลักได้

การใช้งานอุปกรณ์อาจทดแทนทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก Launcher อ้างอิง (เช่น หน้าจอหลัก) Launcher ทางเลือกควรมีการสนับสนุน AppWidget ในตัว และเปิดเผยความสามารถในการใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้เพื่อเพิ่ม กำหนดค่า ดู และลบ AppWidgets โดยตรงภายใน Launcher ตัวเรียกใช้งานทางเลือกอาจละเว้นองค์ประกอบอินเทอร์เฟซผู้ใช้เหล่านี้ อย่างไรก็ตามหากถูกละเว้นการใช้งานอุปกรณ์จะต้องให้แอปพลิเคชันแยกต่างหากที่สามารถเข้าถึงได้จากตัวเรียกใช้งานที่อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มกำหนดค่าดูและลบ AppWidGets

การใช้งานอุปกรณ์จะต้องมีความสามารถในการเรนเดอร์วิดเจ็ตที่มีขนาด 4 x 4 ในขนาดกริดมาตรฐาน (ดูแนวทางการออกแบบวิดเจ็ตแอพในเอกสาร Android SDK [ ทรัพยากร, 18 ] สำหรับรายละเอียด

3.8.2. การแจ้งเตือน

Android รวมถึง APIs ที่อนุญาตให้นักพัฒนาแจ้งผู้ใช้เหตุการณ์ที่โดดเด่น [ ทรัพยากร, 19 ] โดยใช้คุณสมบัติฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์

API บางตัวอนุญาตให้แอปพลิเคชันทำการแจ้งเตือนหรือดึงดูดความสนใจโดยใช้ฮาร์ดแวร์เสียงการสั่นสะเทือนและแสงโดยเฉพาะ การใช้งานอุปกรณ์จะต้องรองรับการแจ้งเตือนที่ใช้คุณสมบัติฮาร์ดแวร์ตามที่อธิบายไว้ในเอกสารประกอบ SDK และเท่าที่เป็นไปได้ด้วยฮาร์ดแวร์การใช้งานอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่นหากการใช้งานอุปกรณ์มีตัวสั่นจะต้องใช้ API การสั่นสะเทือนอย่างถูกต้อง หากการใช้งานอุปกรณ์ขาดฮาร์ดแวร์จะต้องใช้ API ที่เกี่ยวข้องเป็นแบบไม่มี โปรดทราบว่าพฤติกรรมนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมใน ส่วนที่ 7

นอกจากนี้การใช้งานจะต้องแสดงทรัพยากรทั้งหมดอย่างถูกต้อง (ไอคอนไฟล์เสียง ฯลฯ ) ที่มีให้ใน APIs [ ทรัพยากร, 20 ] หรือในคู่มือสไตล์ไอคอนสถานะ/แถบระบบ [ ทรัพยากร, 21 ] ผู้ใช้อุปกรณ์อาจให้ประสบการณ์ผู้ใช้ทางเลือกสำหรับการแจ้งเตือนมากกว่าที่ให้ไว้โดยการอ้างอิงการใช้งาน Open Source Android อย่างไรก็ตามระบบการแจ้งเตือนทางเลือกดังกล่าวจะต้องสนับสนุนทรัพยากรการแจ้งเตือนที่มีอยู่ดังกล่าวข้างต้น

Android 4.0 รวมถึงการสนับสนุนการแจ้งเตือนที่หลากหลายเช่นมุมมองแบบโต้ตอบสำหรับการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง การใช้งานอุปกรณ์จะต้องแสดงและดำเนินการแจ้งเตือนที่หลากหลายอย่างถูกต้องตามที่บันทึกไว้ใน Android API

Android รวมถึง APIs [ ทรัพยากร 22 ] ที่อนุญาตให้นักพัฒนารวมการค้นหาในแอปพลิเคชันของพวกเขาและเปิดเผยข้อมูลของแอปพลิเคชันในการค้นหาระบบทั่วโลก โดยทั่วไปฟังก์ชั่นนี้ประกอบด้วยส่วนต่อประสานผู้ใช้ทั้งระบบเดียวที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถป้อนการสืบค้นแสดงคำแนะนำเมื่อผู้ใช้พิมพ์และแสดงผลลัพธ์ Android API อนุญาตให้นักพัฒนานำอินเทอร์เฟซนี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อให้การค้นหาภายในแอพของตนเองและอนุญาตให้นักพัฒนาให้ผลลัพธ์ไปยังส่วนต่อประสานผู้ใช้การค้นหาทั่วโลกทั่วไป

การใช้งานอุปกรณ์จะต้องมีส่วนต่อประสานผู้ใช้การค้นหาทั่วทั้งระบบที่มีความสามารถในการแนะนำแบบเรียลไทม์เพื่อตอบสนองต่อการป้อนข้อมูลของผู้ใช้ การใช้งานอุปกรณ์จะต้องใช้ APIs ที่อนุญาตให้นักพัฒนานำส่วนติดต่อผู้ใช้มาใช้ซ้ำเพื่อให้การค้นหาภายในแอปพลิเคชันของตนเอง การใช้งานอุปกรณ์จะต้องใช้ APIs ที่อนุญาตให้แอปพลิเคชันบุคคลที่สามเพิ่มคำแนะนำลงในช่องค้นหาเมื่อทำงานในโหมดการค้นหาทั่วโลก หากไม่มีการติดตั้งแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชั่นนี้พฤติกรรมเริ่มต้นควรแสดงผลลัพธ์และคำแนะนำของเครื่องมือค้นหาเว็บ

3.8.4. ขนมปังปิ้ง

แอปพลิเคชันสามารถใช้ API "ขนมปังปิ้ง" (กำหนดไว้ใน [ ทรัพยากร, 23 ]) เพื่อแสดงสตริงที่ไม่ใช่โมดอลสั้น ๆ ไปยังผู้ใช้ปลายทางซึ่งหายไปหลังจากช่วงเวลาสั้น ๆ การใช้งานอุปกรณ์จะต้องแสดงขนมปังปิ้งจากแอปพลิเคชันไปยังผู้ใช้ปลายทางในลักษณะที่มองเห็นได้สูง

3.8.5. ธีมส์

Android จัดเตรียม "ธีม" เป็นกลไกสำหรับแอพพลิเคชั่นในการใช้สไตล์ในกิจกรรมหรือแอปพลิเคชันทั้งหมด Android 3.0 ได้เปิดตัวธีม "HOLO" หรือ "HOLOGRAPHIC" ใหม่เป็นชุดของสไตล์ที่กำหนดไว้สำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชันที่จะใช้หากพวกเขาต้องการจับคู่ชุดรูปแบบ HOLO และความรู้สึกตามที่กำหนดโดย Android SDK [ ทรัพยากร 24 ] การใช้งานอุปกรณ์จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงแอตทริบิวต์ชุดรูปแบบ HOLO ใด ๆ ที่สัมผัสกับแอปพลิเคชัน [ ทรัพยากร, 25 ]

Android 4.0 แนะนำชุดรูปแบบ "อุปกรณ์เริ่มต้น" ใหม่เป็นชุดของสไตล์ที่กำหนดไว้สำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชันที่จะใช้หากพวกเขาต้องการจับคู่รูปลักษณ์และความรู้สึกของชุดรูปแบบอุปกรณ์ตามที่กำหนดโดยผู้ใช้อุปกรณ์ การใช้งานอุปกรณ์อาจปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ชุดรูปแบบ DeviceFault ที่สัมผัสกับแอปพลิเคชัน [ ทรัพยากร, 25 ]

3.8.6. วอลเปเปอร์สด

Android กำหนดประเภทส่วนประกอบและ API ที่เกี่ยวข้องและวงจรชีวิตที่อนุญาตให้แอปพลิเคชันเปิดเผย "วอลเปเปอร์สด" หนึ่งรายการหรือมากกว่ากับผู้ใช้ [ ทรัพยากร, 26 ] วอลเปเปอร์สดคือภาพเคลื่อนไหวรูปแบบหรือภาพที่คล้ายกันพร้อมความสามารถในการป้อนข้อมูลที่ จำกัด ซึ่งแสดงเป็นวอลล์เปเปอร์ด้านหลังแอปพลิเคชันอื่น ๆ

ฮาร์ดแวร์ถือว่าสามารถใช้วอลเปเปอร์สดได้อย่างน่าเชื่อถือหากสามารถเรียกใช้วอลเปเปอร์สดทั้งหมดได้โดยไม่มีข้อ จำกัด เกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานในช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยไม่มีผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ในแอปพลิเคชันอื่น ๆ หากข้อ จำกัด ในฮาร์ดแวร์ทำให้เกิดวอลเปเปอร์และ/หรือแอพพลิเคชั่นที่จะชนผิดปกติใช้ CPU หรือพลังงานแบตเตอรี่มากเกินไปหรือทำงานในอัตราเฟรมต่ำที่ไม่สามารถยอมรับได้ฮาร์ดแวร์จะถือว่าไม่สามารถใช้วอลล์เปเปอร์สดได้ ตัวอย่างเช่นวอลล์เปเปอร์สดบางตัวอาจใช้บริบท GL 1.0 หรือ 2.0 แบบเปิดเพื่อแสดงเนื้อหา วอลล์เปเปอร์สดจะไม่ทำงานอย่างน่าเชื่อถือบนฮาร์ดแวร์ที่ไม่รองรับบริบท OpenGL หลายอย่างเนื่องจากการใช้วอลล์เปเปอร์สดของบริบท OpenGL อาจขัดแย้งกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่ใช้บริบท OpenGL

การใช้งานอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานวอลเปเปอร์สดได้อย่างน่าเชื่อถือตามที่อธิบายไว้ข้างต้นควรใช้วอลเปเปอร์สด การใช้งานอุปกรณ์ที่พิจารณาแล้วว่าไม่เรียกใช้วอลเปเปอร์สดอย่างน่าเชื่อถือตามที่อธิบายไว้ข้างต้นจะต้องไม่ใช้วอลเปเปอร์สด

3.8.7. การแสดงแอปพลิเคชันล่าสุด

ซอร์สโค้ด upstream Android 4.0 รวมถึงส่วนต่อประสานผู้ใช้สำหรับการแสดงแอปพลิเคชันล่าสุดโดยใช้ภาพขนาดย่อของสถานะกราฟิกของแอปพลิเคชันในขณะที่ผู้ใช้ออกจากแอปพลิเคชันล่าสุด การใช้งานอุปกรณ์อาจเปลี่ยนแปลงหรือกำจัดส่วนต่อประสานผู้ใช้นี้ อย่างไรก็ตาม Android เวอร์ชันในอนาคตมีการวางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากฟังก์ชั่นนี้อย่างกว้างขวางมากขึ้น การใช้งานอุปกรณ์ได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่งให้ใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้ Upstream Android 4.0 (หรืออินเทอร์เฟซแบบย่อที่คล้ายกัน) สำหรับแอปพลิเคชันล่าสุดหรืออื่น ๆ ที่พวกเขาอาจไม่สามารถใช้งานได้กับ Android เวอร์ชันในอนาคต

3.8.8. การตั้งค่าการจัดการอินพุต

Android 4.0 รวมถึงการสนับสนุนเครื่องมือจัดการอินพุต API Android 4.0 อนุญาตให้ใช้แอพที่กำหนดเอง IMEs เพื่อระบุการตั้งค่าที่ผู้ใช้สามารถปรับได้ การใช้งานอุปกรณ์จะต้องมีวิธีสำหรับผู้ใช้ในการเข้าถึงการตั้งค่า IME ตลอดเวลาเมื่อ IME ที่ให้การตั้งค่าผู้ใช้ดังกล่าวจะปรากฏขึ้น

3.9 การบริหารอุปกรณ์

Android 4.0 มีคุณสมบัติที่อนุญาตให้แอปพลิเคชันที่รับรู้ด้านความปลอดภัยสามารถดำเนินการฟังก์ชั่นการจัดการอุปกรณ์ในระดับระบบเช่นการบังคับใช้นโยบายรหัสผ่านหรือดำเนินการเช็ดระยะไกลผ่าน API การบริหารอุปกรณ์ Android [ ทรัพยากร 27 ] การใช้งานอุปกรณ์จะต้องจัดให้มีการดำเนินการของ DevicePolicyManager คลาส [ ทรัพยากร, 28 ] และควรสนับสนุนนโยบายการบริหารอุปกรณ์อย่างเต็มรูปแบบที่กำหนดไว้ในเอกสาร Android SDK [ Resources, 27 ]

หากการใช้งานอุปกรณ์ไม่รองรับนโยบายการบริหารอุปกรณ์อย่างเต็มรูปแบบพวกเขาจะต้องไม่อนุญาตให้เปิดใช้งานแอปพลิเคชันการจัดการอุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอุปกรณ์ไม่รองรับนโยบายการบริหารอุปกรณ์ทั้งหมดการใช้งานอุปกรณ์จะต้องตอบสนองต่อ android.app.admin.DevicePolicyManager.ACTION_ADD_DEVICE_ADMIN เจตนา แต่ต้องแสดงข้อความแจ้งผู้ใช้ว่าอุปกรณ์ไม่สนับสนุนการบริหารอุปกรณ์

3.10 การเข้าถึง

Android 4.0 จัดเตรียมเลเยอร์การเข้าถึงที่ช่วยให้ผู้ใช้มีความพิการในการนำทางอุปกรณ์ของพวกเขาได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ Android 4.0 ยังให้ API แพลตฟอร์มที่เปิดใช้งานการใช้บริการการเข้าถึงเพื่อรับการเรียกกลับสำหรับเหตุการณ์ผู้ใช้และระบบและสร้างกลไกการตอบรับทางเลือกเช่นข้อความเป็นคำพูดการพูดคำติชมแบบ สัมผัส . การใช้งานอุปกรณ์จะต้องจัดให้มีการใช้งานเฟรมเวิร์กการเข้าถึง Android ที่สอดคล้องกับการใช้งาน Android เริ่มต้น โดยเฉพาะการใช้งานอุปกรณ์จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • การใช้งานอุปกรณ์จะต้องสนับสนุนการใช้บริการการเข้าถึงบุคคลที่สามผ่าน android.accessibilityservice APIs [ ทรัพยากร, 30 ]
 • การใช้งานอุปกรณ์จะต้องสร้าง AccessibilityEvent S และส่งมอบกิจกรรมเหล่านี้ไปยังการใช้งาน AccessibilityService ที่ลงทะเบียนทั้งหมดในลักษณะที่สอดคล้องกับการใช้งาน Android เริ่มต้น
 • การใช้งานอุปกรณ์จะต้องจัดเตรียมกลไกที่ผู้ใช้เข้าถึงได้เพื่อเปิดใช้งานและปิดใช้งานบริการการเข้าถึงและต้องแสดงอินเทอร์เฟซนี้เพื่อตอบสนองต่อ android.provider.Settings.ACTION_ACCESSIBILITY_SETTINGS เจตนา

นอกจากนี้การใช้งานอุปกรณ์ควรให้การใช้บริการการเข้าถึงบนอุปกรณ์และควรให้กลไกสำหรับผู้ใช้ในการเปิดใช้งานบริการการเข้าถึงระหว่างการตั้งค่าอุปกรณ์ การใช้บริการโอเพนซอร์สของบริการการเข้าถึงมีให้บริการจากโครงการฟรี Eyes [ Resources, 31 ]

3.11 ข้อความเป็นคำพูด

Android 4.0 รวมถึง APIs ที่อนุญาตให้แอปพลิเคชันใช้ประโยชน์จากบริการ Text-to-Speech (TTS) และอนุญาตให้ผู้ให้บริการสามารถให้การใช้งานบริการ TTS [ ทรัพยากร, 32 ] การใช้งานอุปกรณ์จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับเฟรมเวิร์ก Android TTS:

 • การใช้งานอุปกรณ์จะต้องรองรับ API ของ Android TTS Framework และควรรวมเครื่องยนต์ TTS ที่รองรับภาษาที่มีอยู่ในอุปกรณ์ โปรดทราบว่าซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส Android ต้นน้ำนั้นมีการใช้งานเครื่องยนต์ TTS แบบเต็มรูปแบบ
 • การใช้งานอุปกรณ์จะต้องรองรับการติดตั้งเครื่องยนต์ TTS ของบุคคลที่สาม
 • การใช้งานอุปกรณ์จะต้องจัดเตรียมอินเทอร์เฟซที่ผู้ใช้เข้าถึงได้ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกเอ็นจิ้น TTS สำหรับใช้ในระดับระบบ

4. ความเข้ากันได้กับบรรจุภัณฑ์ของแอปพลิเคชัน

การใช้งานอุปกรณ์จะต้องติดตั้งและเรียกใช้ไฟล์ Android ".APK" ที่สร้างขึ้นโดยเครื่องมือ "AAPT" ที่รวมอยู่ใน Android SDK อย่างเป็นทางการ [ ทรัพยากร, 33 ]

การใช้งานอุปกรณ์จะต้องไม่ขยายทั้ง. APK [ ทรัพยากร, 34 ], Android Manifest [ ทรัพยากร, 35 ], Dalvik bytecode [ ทรัพยากร, 17 ], หรือรูปแบบ bytecode Renderscript ในลักษณะที่จะป้องกันไม่ให้ไฟล์เหล่านั้นติดตั้ง อุปกรณ์ที่เข้ากันได้อื่น ๆ ผู้ใช้อุปกรณ์ควรใช้การอ้างอิงการใช้งานต้นน้ำของ Dalvik และระบบการจัดการแพ็คเกจการใช้งานอ้างอิง

5. ความเข้ากันได้ของมัลติมีเดีย

การใช้งานอุปกรณ์จะต้องมีเอาต์พุตเสียงอย่างน้อยหนึ่งรูปแบบเช่นลำโพงแจ็คหูฟังการเชื่อมต่อลำโพงภายนอก ฯลฯ

5.1. ตัวแปลงสัญญาณมีเดีย

การใช้งานอุปกรณ์จะต้องสนับสนุนรูปแบบสื่อหลักที่ระบุไว้ในเอกสาร Android SDK [ ทรัพยากร, 58 ] ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนในเอกสารนี้ โดยเฉพาะการใช้งานอุปกรณ์จะต้องรองรับรูปแบบสื่อตัวเข้ารหัสตัวถอดรหัสประเภทไฟล์และรูปแบบคอนเทนเนอร์ที่กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง ตัวแปลงสัญญาณทั้งหมดเหล่านี้มีให้เป็นการใช้งานซอฟต์แวร์ในการใช้งาน Android ที่ต้องการจากโครงการ Android Open Source

โปรดทราบว่าทั้ง Google และ Open Handset Alliance ไม่ได้เป็นตัวแทนใด ๆ ที่ตัวแปลงสัญญาณเหล่านี้ไม่มีภาระผูกพันโดยสิทธิบัตรของบุคคลที่สาม ผู้ที่ตั้งใจจะใช้ซอร์สโค้ดนี้ในฮาร์ดแวร์หรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ได้รับการแนะนำว่าการใช้งานรหัสนี้รวมถึงในซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สหรือ Shareware อาจต้องใช้ใบอนุญาตสิทธิบัตรจากผู้ถือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง

โปรดทราบว่าตารางเหล่านี้ไม่ได้แสดงรายการข้อกำหนดบิตเรตเฉพาะสำหรับตัวแปลงสัญญาณวิดีโอส่วนใหญ่เนื่องจากฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ปัจจุบันไม่จำเป็นต้องรองรับบิตเรตส์ที่แมปกับบิตเรตที่ต้องการที่ระบุตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง แต่การใช้งานอุปกรณ์ควรรองรับบิตเรตสูงสุดในทางปฏิบัติบนฮาร์ดแวร์ได้ถึงขีด จำกัด ที่กำหนดโดยข้อกำหนด

พิมพ์ รูปแบบ / ตัวแปลงสัญญาณ ตัวเข้ารหัส ตัวถอดรหัส รายละเอียด ประเภทไฟล์ / รูปแบบคอนเทนเนอร์
เสียง AAC LC/LTP ที่จำเป็น
จำเป็นสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ที่มีฮาร์ดแวร์ไมโครโฟนและกำหนด android.hardware.microphone
ที่จำเป็น เนื้อหาโมโน/สเตอริโอในการรวมกันของอัตราบิตมาตรฐานสูงถึง 160 kbps และอัตราการสุ่มตัวอย่างจาก 8 ถึง 48kHz
 • 3GPP (.3GP)
 • MPEG-4 (.MP4, .M4A)
 • ADTS RAW AAC (.AAC, DECODE ใน Android 3.1+, เข้ารหัสใน Android 4.0+, ไม่รองรับ ADIF)
 • MPEG-TS (.TS ไม่สามารถหาได้ Android 3.0+)
HE-AACv1 (AAC+) ที่จำเป็น
HE-AACV2 (ปรับปรุง AAC+) ที่จำเป็น
AMR-NB ที่จำเป็น
จำเป็นสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ที่มีฮาร์ดแวร์ไมโครโฟนและกำหนด android.hardware.microphone
ที่จำเป็น 4.75 ถึง 12.2 kbps ตัวอย่าง @ 8kHz 3GPP (.3GP)
AMR-WB ที่จำเป็น
จำเป็นสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ที่มีฮาร์ดแวร์ไมโครโฟนและกำหนด android.hardware.microphone
ที่จำเป็น 9 อัตราจาก 6.60 kbit/s เป็น 23.85 kbit/s ตัวอย่าง @ 16kHz 3GPP (.3GP)
แฟลค ที่จำเป็น
(Android 3.1+)
โมโน/สเตอริโอ (ไม่มีหลายช่อง) อัตราตัวอย่างสูงถึง 48 kHz (แต่แนะนำมากถึง 44.1 kHz บนอุปกรณ์ที่มีเอาท์พุท 44.1 kHz เนื่องจาก 48 ถึง 44.1 kHz downsampler ไม่รวมตัวกรองผ่านต่ำ) แนะนำ 16 บิต ไม่มีการสมัครเป็นเวลา 24 บิต flac (.flac) เท่านั้น
เอ็มพี3 ที่จำเป็น ค่าคงที่ Mono/Stereo 8-320Kbps (CBR) หรืออัตราบิตตัวแปร (VBR) mp3 (.mp3)
MIDI ที่จำเป็น MIDI Type 0 และ 1 DLS เวอร์ชัน 1 และ 2 XMF และ Mobile XMF รองรับรูปแบบเสียงเรียกเข้า rtttl/rtx, ota และ imelody
 • พิมพ์ 0 และ 1 (.mid, .xmf, .mxmf)
 • rtttl/rtx (.rtttl, .rtx)
 • OTA (.OTA)
 • Imelody (.Imy)
Vorbis ที่จำเป็น
 • Ogg (.OGG)
 • Matroska (.MKV)
PCM/Wave ที่จำเป็น PCM เชิงเส้น 8- และ 16 บิต (อัตราสูงถึงการ จำกัด ฮาร์ดแวร์) Wave (.wav)
ภาพ เจเพ็ก ที่จำเป็น ที่จำเป็น ฐาน+ก้าวหน้า jpeg (.jpg)
กิฟ ที่จำเป็น gif (.gif)
png ที่จำเป็น ที่จำเป็น png (.png)
บีเอ็มพี ที่จำเป็น BMP (.BMP)
เว็บป ที่จำเป็น ที่จำเป็น webp (.webp)
วีดีโอ H.263 ที่จำเป็น
จำเป็นสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ที่มีฮาร์ดแวร์กล้องและกำหนด android.hardware.camera หรือ android.hardware.camera.front
ที่จำเป็น
 • 3GPP (.3GP)
 • MPEG-4 (.MP4)
H.264 AVC ที่จำเป็น
จำเป็นสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ที่มีฮาร์ดแวร์กล้องและกำหนด android.hardware.camera หรือ android.hardware.camera.front
ที่จำเป็น โปรไฟล์พื้นฐาน (BP)
 • 3GPP (.3GP)
 • MPEG-4 (.MP4)
 • MPEG-TS (.TS, AAC Audio เท่านั้นไม่สามารถค้นหาได้ Android 3.0+)
MPEG-4 SP ที่จำเป็น 3GPP (.3GP)
VP8 ที่จำเป็น
(Android 2.3.3+)
Webm (.webm) และ Matroska (.MKV, Android 4.0+)

5.2 การเข้ารหัสวิดีโอ

การใช้งานอุปกรณ์ Android ที่มีกล้องหันหน้าไปทางด้านหลังและประกาศ android.hardware.camera ควรรองรับโปรไฟล์การเข้ารหัสวิดีโอต่อไปนี้

SD (คุณภาพต่ำ) SD (คุณภาพสูง) HD (เมื่อรองรับโดยฮาร์ดแวร์)
ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ H.264 โปรไฟล์พื้นฐาน H.264 โปรไฟล์พื้นฐาน H.264 โปรไฟล์พื้นฐาน
ความละเอียดวิดีโอ 176 x 144 px 480 x 360 px 1280 x 720 px
อัตราเฟรมวิดีโอ 12 fps 30 เฟรมต่อวินาที 30 เฟรมต่อวินาที
บิตเรตของวิดีโอ 56 kbps 500 kbps หรือสูงกว่า 2 Mbps หรือสูงกว่า
ตัวแปลงสัญญาณเสียง AAC-LC AAC-LC AAC-LC
ช่องสัญญาณเสียง 1 (โมโน) 2 (สเตอริโอ) 2 (สเตอริโอ)
เสียงบิตเรต 24 kbps 128 kbps 192 kbps

5.3. การบันทึกเสียง

เมื่อแอปพลิเคชันใช้ android.media.AudioRecord API เพื่อเริ่มบันทึกกระแสเสียงการใช้งานอุปกรณ์ที่รวมถึงฮาร์ดแวร์ไมโครโฟนและประกาศ android.hardware.microphone ต้องสุ่มตัวอย่างและบันทึกเสียงด้วยพฤติกรรมเหล่านี้แต่ละพฤติกรรมเหล่านี้:

 • อุปกรณ์ควรแสดงแอมพลิจูดแบบแบนโดยประมาณเมื่อเทียบกับลักษณะความถี่ โดยเฉพาะ± 3 dB จาก 100 Hz ถึง 4000 Hz
 • ควรตั้งค่าความไวต่อเสียงด้วยเสียงเพื่อให้แหล่งพลังงานระดับเสียง 90 เดซิเบล (SPL) ที่ 1,000 Hz ให้ RMS ที่ 2500 สำหรับตัวอย่าง 16 บิต
 • ระดับแอมพลิจูด PCM ควรติดตาม SPL แบบลื่นไหลในช่วงอย่างน้อย 30 dB ตั้งแต่ -18 dB เป็น +12 dB RE 90 dB SPL ที่ไมโครโฟน
 • การบิดเบือนฮาร์มอนิกทั้งหมดควรน้อยกว่า 1% จาก 100 Hz ถึง 4000 Hz ที่ระดับอินพุต SPL 90 dB

นอกเหนือจากข้อกำหนดการบันทึกข้างต้นเมื่อแอปพลิเคชันเริ่มบันทึกกระแสเสียงโดยใช้ android.media.MediaRecorder.AudioSource.VOICE_RECOGNITION แหล่งที่มาของเสียง:

 • การประมวลผลลดเสียงรบกวนหากมีอยู่จะต้องปิดใช้งาน
 • การควบคุมอัตราขยายอัตโนมัติหากมีอยู่จะต้องปิดใช้งาน

หมายเหตุ: ในขณะที่ข้อกำหนดบางประการที่ระบุไว้ข้างต้นระบุว่า "ควร" สำหรับ Android 4.0 คำจำกัดความความเข้ากันได้สำหรับรุ่นในอนาคตมีการวางแผนที่จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เป็น "ต้อง" นั่นคือข้อกำหนดเหล่านี้เป็นทางเลือกใน Android 4.0 แต่ จะต้องใช้ ในอนาคต อุปกรณ์ที่มีอยู่และใหม่ที่ใช้งาน Android 4.0 ได้ รับการสนับสนุนอย่างมากเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ใน Android 4.0 หรือพวกเขาจะไม่สามารถบรรลุความเข้ากันได้ของ Android เมื่ออัพเกรดเป็นเวอร์ชันในอนาคต

5.4. แฝงเสียง

แฝงเสียงถูกกำหนดอย่างกว้างขวางว่าเป็นช่วงเวลาระหว่างเมื่อแอปพลิเคชันร้องขอการเล่นเสียงหรือการดำเนินการบันทึกและเมื่อการใช้งานอุปกรณ์เริ่มต้นการดำเนินการจริง แอพพลิเคชั่นหลายคลาสพึ่งพาเวลาแฝงสั้น ๆ เพื่อให้ได้เอฟเฟกต์แบบเรียลไทม์เอฟเฟกต์เสียงหรือการสื่อสาร VoIP การใช้งานอุปกรณ์ที่รวมถึงฮาร์ดแวร์ไมโครโฟนและประกาศ android.hardware.microphone ควรตรงตามข้อกำหนดความล่าช้าด้านเสียงทั้งหมดที่ระบุไว้ในส่วนนี้ ดู ส่วนที่ 7 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขภายใต้การใช้งานฮาร์ดแวร์ไมโครโฟนโดยการใช้งานอุปกรณ์

สำหรับวัตถุประสงค์ของส่วนนี้:

 • "ความล่าช้าในการส่งออกเย็น" ถูกกำหนดให้เป็นช่วงเวลาระหว่างเมื่อแอปพลิเคชันร้องขอการเล่นเสียงและเมื่อเสียงเริ่มเล่นเมื่อระบบเสียงไม่ได้ใช้งานและขับเคลื่อนลงก่อนที่จะมีการร้องขอ
 • "Harm Output Latency" ถูกกำหนดให้เป็นช่วงเวลาระหว่างเมื่อแอปพลิเคชันร้องขอการเล่นเสียงและเมื่อเสียงเริ่มเล่นเมื่อระบบเสียงถูกใช้เมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้งาน (นั่นคือเงียบ)
 • "เวลาแฝงเอาท์พุทอย่างต่อเนื่อง" ถูกกำหนดให้เป็นช่วงเวลาระหว่างเมื่อแอปพลิเคชันออกตัวอย่างที่จะเล่นและเมื่อลำโพงเล่นเสียงที่สอดคล้องกันในขณะที่อุปกรณ์กำลังเล่นเสียงกลับ
 • "แฝงอินพุตเย็น" ถูกกำหนดให้เป็นช่วงเวลาระหว่างเมื่อแอปพลิเคชันร้องขอการบันทึกเสียงและเมื่อตัวอย่างแรกถูกส่งไปยังแอปพลิเคชันผ่านการโทรกลับเมื่อระบบเสียงและไมโครโฟนไม่ได้ใช้งาน
 • "เวลาแฝงอินพุตอย่างต่อเนื่อง" ถูกกำหนดให้เป็นเมื่อเสียงรอบข้างเกิดขึ้นและเมื่อตัวอย่างที่สอดคล้องกับเสียงนั้นถูกส่งไปยังแอปพลิเคชันการบันทึกผ่านการโทรกลับในขณะที่อุปกรณ์อยู่ในโหมดบันทึก

การใช้คำจำกัดความข้างต้นการใช้งานอุปกรณ์ควรแสดงคุณสมบัติเหล่านี้แต่ละประการ:

 • เวลาแฝงที่ส่งออกเย็น 100 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า
 • เวลาแฝงที่อบอุ่น 10 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า
 • เวลาแฝงการส่งออกอย่างต่อเนื่อง 45 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า
 • เวลาแฝงอินพุตเย็น 100 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า
 • เวลาแฝงอินพุตอย่างต่อเนื่อง 50 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า

หมายเหตุ: ในขณะที่ข้อกำหนดที่ระบุไว้ข้างต้นระบุว่า "ควร" สำหรับ Android 4.0 คำจำกัดความความเข้ากันได้สำหรับเวอร์ชันในอนาคตมีการวางแผนที่จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เป็น "ต้อง" นั่นคือข้อกำหนดเหล่านี้เป็นทางเลือกใน Android 4.0 แต่ จะต้องใช้ ในอนาคต อุปกรณ์ที่มีอยู่และใหม่ที่ใช้งาน Android 4.0 ได้ รับการสนับสนุนอย่างมากเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ใน Android 4.0 หรือพวกเขาจะไม่สามารถบรรลุความเข้ากันได้ของ Android เมื่ออัพเกรดเป็นเวอร์ชันในอนาคต

หากการใช้งานอุปกรณ์เป็นไปตามข้อกำหนดของส่วนนี้อาจรายงานการสนับสนุนสำหรับเสียงที่มีความล่าช้าต่ำโดยการรายงานคุณสมบัติ "Android.hardware.audio.low-Latency" ผ่านชั้นเรียน android.content.pm.PackageManager [ ทรัพยากร, 37 ] ในทางกลับกันหากการใช้งานอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้จะต้องไม่รายงานการสนับสนุนสำหรับเสียงต่ำ

5.5. โปรโตคอลเครือข่าย

อุปกรณ์จะต้องรองรับโปรโตคอลเครือข่ายสื่อสำหรับการเล่นเสียงและวิดีโอตามที่ระบุไว้ในเอกสาร Android SDK [ ทรัพยากร, 58 ] โดยเฉพาะอุปกรณ์จะต้องรองรับโปรโตคอลเครือข่ายสื่อต่อไปนี้:

 • RTSP (RTP, SDP)
 • การสตรีมแบบก้าวหน้า http (s)
 • HTTP (S) โปรโตคอลการสตรีมสดแบบสดรุ่น 3 [ ทรัพยากร, 59 ]

6. ความเข้ากันได้ของเครื่องมือนักพัฒนาซอฟต์แวร์

การใช้งานอุปกรณ์จะต้องรองรับเครื่องมือนักพัฒนา Android ที่มีให้ใน Android SDK โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับ Android จะต้องเข้ากันได้กับ:

 • Android Debug Bridge (รู้จักกันในชื่อ ADB) [ ทรัพยากร, 33 ]
  การใช้งานอุปกรณ์จะต้องรองรับฟังก์ชั่น adb ทั้งหมดตามที่บันทึกไว้ใน Android SDK adb daemon ด้านอุปกรณ์ต้องไม่ทำงานโดยค่าเริ่มต้นและจะต้องมีกลไกที่ผู้ใช้เข้าถึงได้เพื่อเปิดสะพาน Android Debug
 • Dalvik Debug Monitor Service (เรียกว่า DDMS) [ ทรัพยากร, 33 ]
  การใช้งานอุปกรณ์จะต้องรองรับคุณสมบัติ ddms ทั้งหมดตามที่บันทึกไว้ใน Android SDK เนื่องจาก ddms ใช้ adb การสนับสนุน ddms ควรไม่ได้ใช้งานโดยค่าเริ่มต้น แต่ต้องได้รับการสนับสนุนเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้เปิดใช้งานสะพาน Android Debug ดังกล่าวข้างต้น
 • ลิง [ ทรัพยากร, 36 ]
  การใช้งานอุปกรณ์จะต้องมีกรอบ Monkey และทำให้สามารถใช้งานได้สำหรับแอปพลิเคชัน

ระบบที่ใช้ Linux และระบบ Apple Macintosh ส่วนใหญ่รู้จักอุปกรณ์ Android โดยใช้เครื่องมือ Android SDK มาตรฐานโดยไม่ต้องสนับสนุนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วระบบ Microsoft Windows จะต้องใช้ไดรเวอร์สำหรับอุปกรณ์ Android ใหม่ (ตัวอย่างเช่น ID ผู้ขายใหม่และบางครั้งรหัสอุปกรณ์ใหม่จำเป็นต้องใช้ไดรเวอร์ USB แบบกำหนดเองสำหรับระบบ Windows) หากการใช้งานอุปกรณ์ไม่ได้รับการยอมรับโดยเครื่องมือ adb ตามที่ระบุไว้ใน Android SDK มาตรฐานผู้ใช้อุปกรณ์จะต้องจัดเตรียมไดรเวอร์ Windows อุปกรณ์ที่ใช้โปรโตคอล adb ไดรเวอร์เหล่านี้จะต้องจัดเตรียมไว้สำหรับ Windows XP, Windows Vista และ Windows 7 ทั้งในรุ่น 32 บิตและ 64 บิต

7. ความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์

หากอุปกรณ์มีส่วนประกอบฮาร์ดแวร์เฉพาะที่มี API ที่สอดคล้องกันสำหรับนักพัฒนาบุคคลที่สามการใช้งานอุปกรณ์จะต้องใช้ API นั้นตามที่อธิบายไว้ในเอกสาร Android SDK หาก API ใน SDK โต้ตอบกับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่ระบุว่าเป็นตัวเลือกและการใช้งานอุปกรณ์ไม่ได้มีส่วนประกอบนั้น:

 • คำจำกัดความของคลาสที่สมบูรณ์ (ตามที่บันทึกโดย SDK) สำหรับ API ของส่วนประกอบจะต้องยังคงอยู่
 • พฤติกรรมของ API จะต้องนำมาใช้เป็นแบบไม่ใช้ในบางอย่างที่สมเหตุสมผล
 • วิธีการ API จะต้องส่งคืนค่า null ตามที่ได้รับอนุญาตจากเอกสาร SDK ที่ได้รับอนุญาต
 • วิธีการ API จะต้องส่งคืนการใช้งานแบบไม่ได้รับอนุญาต
 • วิธีการ API จะต้องไม่โยนข้อยกเว้นที่ไม่ได้บันทึกไว้ในเอกสาร SDK

ตัวอย่างทั่วไปของสถานการณ์ที่ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้คือ Telephony API: แม้ในอุปกรณ์ที่ไม่ใช่โทรศัพท์ API เหล่านี้จะต้องดำเนินการเป็น No-Ops ที่สมเหตุสมผล

การใช้งานอุปกรณ์จะต้องรายงานข้อมูลการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ที่แม่นยำอย่างถูกต้องผ่านวิธี getSystemAvailableFeatures() และวิธี hasSystemFeature(String) บนคลาส android.content.pm.PackageManager [ ทรัพยากร, 37 ]

7.1. จอแสดงผลและกราฟิก

Android 4.0 มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ปรับสินทรัพย์แอปพลิเคชันและเค้าโครง UI โดยอัตโนมัติสำหรับอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามทำงานได้ดีในการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ที่หลากหลาย [ ทรัพยากร, 38 ] อุปกรณ์จะต้องใช้ API และพฤติกรรมเหล่านี้อย่างถูกต้องตามรายละเอียดในส่วนนี้

หน่วยที่อ้างอิงโดยข้อกำหนดในส่วนนี้มีการกำหนดดังนี้:

 • "ขนาดเส้นทแยงมุมทางกายภาพ" คือระยะทางเป็นนิ้วระหว่างสองมุมตรงข้ามของส่วนที่ส่องสว่างของจอแสดงผล
 • "DPI" (หมายถึง "จุดต่อนิ้ว") คือจำนวนพิกเซลที่ครอบคลุมโดยช่วงแนวนอนเชิงเส้นหรือแนวตั้งที่ 1 "โดยที่ค่า DPI มีการระบุไว้ทั้ง DPI แนวนอนและแนวตั้งจะต้องอยู่ในช่วง
 • "อัตราส่วนภาพ" คืออัตราส่วนของมิติที่ยาวขึ้นของหน้าจอต่อมิติที่สั้นกว่า ตัวอย่างเช่นการแสดงผล 480x854 พิกเซลจะเป็น 854 /480 = 1.779 หรือประมาณ "16: 9"
 • "พิกเซลที่ไม่ขึ้นกับความหนาแน่น" หรือ ("dp") เป็นหน่วยพิกเซลเสมือนจริงที่ทำให้เป็นปกติกับหน้าจอ 160 dpi คำนวณเป็น: pixels = dps * (density / 160)

7.1.1. การกำหนดค่าหน้าจอ

ขนาดหน้าจอ

เฟรมเวิร์ก Android UI รองรับขนาดหน้าจอที่หลากหลายและอนุญาตให้แอปพลิเคชันสอบถามขนาดหน้าจออุปกรณ์ (หรือที่รู้จักกันดีว่า "เค้าโครงหน้าจอ") ผ่าน android.content.res.Configuration.screenLayout พร้อม SCREENLAYOUT_SIZE_MASK การใช้งานอุปกรณ์จะต้องรายงานขนาดหน้าจอที่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร Android SDK [ ทรัพยากร, 38 ] และกำหนดโดยแพลตฟอร์ม Android ต้นน้ำ โดยเฉพาะการใช้งานอุปกรณ์จะต้องรายงานขนาดหน้าจอที่ถูกต้องตามขนาดหน้าจอ Pixel (DP) ที่ไม่ขึ้นกับตรรกะต่อไปนี้

 • อุปกรณ์ต้องมีขนาดหน้าจออย่างน้อย 426 dp x 320 dp ('เล็ก')
 • อุปกรณ์ที่รายงานขนาดหน้าจอ 'ปกติ' ต้องมีขนาดหน้าจออย่างน้อย 470 dp x 320 dp
 • อุปกรณ์ที่รายงานขนาดหน้าจอ 'ใหญ่' ต้องมีขนาดหน้าจออย่างน้อย 640 dp x 480 dp
 • อุปกรณ์ที่รายงานขนาดหน้าจอ 'xlarge' ต้องมีขนาดหน้าจออย่างน้อย 960 dp x 720 dp

นอกจากนี้อุปกรณ์จะต้องมีขนาดหน้าจออย่างน้อย 2.5 นิ้วในขนาดเส้นทแยงมุมทางกายภาพ

อุปกรณ์จะต้องไม่เปลี่ยนขนาดหน้าจอที่รายงานได้ตลอดเวลา

แอปพลิเคชันเลือกระบุขนาดหน้าจอที่รองรับผ่านแอตทริบิวต์ <supports-screens> ในไฟล์ AndroidManifest.xml การใช้งานอุปกรณ์จะต้องให้เกียรติแอพพลิเคชั่นที่ระบุไว้อย่างถูกต้องสำหรับหน้าจอขนาดเล็กปกติขนาดใหญ่และ xlarge ตามที่อธิบายไว้ในเอกสาร Android SDK

อัตราส่วนหน้าจอ

อัตราส่วนภาพต้องอยู่ระหว่าง 1.3333 (4: 3) และ 1.85 (16: 9)

ความหนาแน่นของหน้าจอ

เฟรมเวิร์ก Android UI กำหนดชุดของความหนาแน่นเชิงตรรกะมาตรฐานเพื่อช่วยให้นักพัฒนาแอปพลิเคชันกำหนดเป้าหมายทรัพยากรแอปพลิเคชัน การใช้งานอุปกรณ์จะต้องรายงานความหนาแน่นของ Android Framework อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ผ่าน API android.util.DisplayMetrics API และจะต้องดำเนินการแอปพลิเคชันที่ความหนาแน่นมาตรฐานนี้

 • 120 dpi หรือที่รู้จักกันในชื่อ 'ldpi'
 • 160 DPI หรือที่รู้จักกันในชื่อ 'MDPI'
 • 213 DPI หรือที่รู้จักกันในชื่อ 'TVDPI'
 • 240 DPI หรือที่รู้จักกันในชื่อ 'HDPI'
 • 320 dpi หรือที่รู้จักกันในชื่อ 'xhdpi'
การใช้งานอุปกรณ์ควรกำหนดความหนาแน่นของเฟรมเวิร์ก Android มาตรฐานที่ใกล้เคียงกับความหนาแน่นทางกายภาพของหน้าจอมากที่สุดเว้นแต่ความหนาแน่นเชิงตรรกะจะผลักขนาดหน้าจอที่รายงานต่ำกว่าขั้นต่ำที่รองรับ หากความหนาแน่นของเฟรมเวิร์ก Android มาตรฐานที่ใกล้เคียงกับความหนาแน่นทางกายภาพมากที่สุดส่งผลให้ขนาดหน้าจอที่เล็กกว่าขนาดหน้าจอที่รองรับขนาดเล็กที่สุด (ความกว้าง 320 dp) การใช้งานอุปกรณ์ควรรายงานความหนาแน่นของเฟรมเวิร์ก Android มาตรฐานต่ำสุดถัดไป

7.1.2. แสดงตัวชี้วัด

การใช้งานอุปกรณ์จะต้องรายงานค่าที่ถูกต้องสำหรับตัวชี้วัดที่แสดงทั้งหมดที่กำหนดไว้ใน android.util.DisplayMetrics [ ทรัพยากร, 39 ]

7.1.3. การวางแนวหน้าจอ

อุปกรณ์จะต้องรองรับการวางแนวแบบไดนามิกโดยแอปพลิเคชันไปยังการวางแนวหน้าจอแนวหน้าหรือแนวนอน นั่นคืออุปกรณ์จะต้องเคารพคำขอของแอปพลิเคชันสำหรับการวางแนวหน้าจอเฉพาะ การใช้งานอุปกรณ์อาจเลือกการวางแนวภาพบุคคลหรือแนวนอนเป็นค่าเริ่มต้น

อุปกรณ์จะต้องรายงานค่าที่ถูกต้องสำหรับการวางแนวปัจจุบันของอุปกรณ์เมื่อใดก็ตามที่สอบถามผ่าน Android.content.res.configuration.orientation, Android.view.display.getOrientation () หรือ API อื่น ๆ

อุปกรณ์จะต้องไม่เปลี่ยนขนาดหน้าจอที่รายงานหรือความหนาแน่นเมื่อเปลี่ยนการวางแนว

อุปกรณ์จะต้องรายงานการวางแนวหน้าจอที่พวกเขาสนับสนุน ( android.hardware.screen.portrait และ/หรือ android.hardware.screen.landscape ) และต้องรายงานการวางแนวที่สนับสนุนอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ตัวอย่างเช่นอุปกรณ์ที่มีหน้าจอภูมิทัศน์แบบคงที่เช่นโทรทัศน์หรือแล็ปท็อปจะต้องรายงานเฉพาะ android.hardware.screen.landscape

7.1.4. การเร่งความเร็วกราฟิก 2D และ 3D

การใช้งานอุปกรณ์จะต้องรองรับทั้ง OpenGL ES 1.0 และ 2.0 ซึ่งเป็นตัวเป็นตนและรายละเอียดในเอกสาร Android SDK การใช้งานอุปกรณ์จะต้องรองรับ Android Renderscript ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ Android SDK [ ทรัพยากร, 8 ]

การใช้งานอุปกรณ์จะต้องระบุตัวเองอย่างถูกต้องว่าสนับสนุน OpenGL ES 1.0 และ 2.0 นั่นคือ:

 • API ที่ได้รับการจัดการ (เช่นผ่านวิธี GLES10.getString() ) ต้องรายงานการสนับสนุนสำหรับ OpenGL ES 1.0 และ 2.0
 • Native C/C ++ OpenGL APIs (นั่นคือแอพที่มีให้กับแอพผ่าน LIBGLES_V1CM.SO, LIBGLES_V2.SO หรือ libegl.SO) จะต้องรายงานการสนับสนุนสำหรับ OpenGL ES 1.0 และ 2.0

การใช้งานอุปกรณ์อาจใช้ส่วนขยาย OpenGL es ที่ต้องการ อย่างไรก็ตามการใช้งานอุปกรณ์จะต้องรายงานผ่านทาง OpenGL es ที่มีการจัดการและ APIs ดั้งเดิมสตริงส่วนขยายทั้งหมดที่พวกเขาให้การสนับสนุนและในทางกลับกันจะต้องไม่รายงานสตริงส่วนขยายที่พวกเขาไม่สนับสนุน

โปรดทราบว่า Android 4.0 มีการสนับสนุนแอปพลิเคชันเพื่อระบุว่าพวกเขาต้องการรูปแบบการบีบอัดพื้นผิว OpenGL เฉพาะ โดยทั่วไปรูปแบบเหล่านี้จะเฉพาะผู้ขาย การใช้งานอุปกรณ์ไม่จำเป็นต้องใช้โดย Android 4.0 เพื่อใช้รูปแบบการบีบอัดพื้นผิวที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ อย่างไรก็ตามพวกเขาควรรายงานรูปแบบการบีบอัดพื้นผิวใด ๆ ที่พวกเขาสนับสนุนผ่านวิธี getString() ใน OpenGL API

Android 3.0 แนะนำกลไกสำหรับแอปพลิเคชันเพื่อประกาศว่าพวกเขาต้องการเปิดใช้งานการเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์สำหรับกราฟิก 2D ที่แอปพลิเคชันกิจกรรมหน้าต่างหรือระดับมุมมองผ่านการใช้แท็ก Manifest android:hardwareAccelerated หรือ API โดยตรง [ ทรัพยากร, 9 ]

ใน Android 4.0 การใช้งานอุปกรณ์จะต้องเปิดใช้งานการเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์ตามค่าเริ่มต้นและต้องปิดใช้งานการเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์หากนักพัฒนา SO ร้องขอโดยการตั้งค่า android:hardwareAccelerated="false" หรือปิดการเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์โดยตรงผ่าน APIs Android View

นอกจากนี้การใช้งานอุปกรณ์จะต้องแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเอกสาร Android SDK เกี่ยวกับการเร่งความเร็วของฮาร์ดแวร์ [ ทรัพยากร, 9 ]

Android 4.0 มีวัตถุ TextureView ที่ให้นักพัฒนารวมพื้นผิว opengl es ที่เร่งความเร็วฮาร์ดแวร์โดยตรงเป็นเป้าหมายการแสดงผลในลำดับชั้น UI การใช้งานอุปกรณ์จะต้องรองรับ TextureView API และต้องแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการใช้งาน Android ต้นน้ำ

7.1.5. โหมดความเข้ากันได้ของแอปพลิเคชันดั้งเดิม

Android 4.0 ระบุ "โหมดความเข้ากันได้" ซึ่งเฟรมเวิร์กทำงานในโหมดขนาดหน้าจอ 'ปกติ' เทียบเท่า (ความกว้าง 320DP) เพื่อประโยชน์ของแอปพลิเคชันดั้งเดิมที่ไม่ได้พัฒนาสำหรับ Android รุ่นเก่า การใช้งานอุปกรณ์จะต้องมีโหมดการรองรับการเข้ากันได้ของแอปพลิเคชันแบบดั้งเดิมตามที่ใช้โดยรหัสโอเพ่นซอร์ส Android ต้นน้ำ นั่นคือการใช้งานอุปกรณ์จะต้องไม่เปลี่ยนทริกเกอร์หรือเกณฑ์ที่โหมดความเข้ากันได้เปิดใช้งานและต้องไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของโหมดความเข้ากันได้เอง

7.1.6. ประเภทหน้าจอ

หน้าจอการใช้งานอุปกรณ์จัดเป็นหนึ่งในสองประเภท:

 • การใช้งานการแสดงผลพิกเซลแบบคงที่: หน้าจอเป็นแผงเดียวที่รองรับความกว้างและความสูงพิกเซลเดียวเท่านั้น โดยทั่วไปแล้วหน้าจอจะถูกรวมเข้ากับอุปกรณ์ ตัวอย่าง ได้แก่ โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและอื่น ๆ
 • การใช้งานการแสดงผลตัวแปรพิกเซล: การใช้งานอุปกรณ์ไม่มีหน้าจอฝังตัวและมีพอร์ตเอาต์พุตวิดีโอเช่น VGA หรือ HDMI สำหรับการแสดงผลหรือมีหน้าจอฝังตัวที่สามารถเปลี่ยนขนาดพิกเซลได้ ตัวอย่างเช่นโทรทัศน์กล่องรับสัญญาณและอื่น ๆ

การใช้งานอุปกรณ์พิกเซลคงที่

การใช้งานอุปกรณ์พิกเซลแบบคงที่อาจใช้หน้าจอที่มีขนาดพิกเซลใด ๆ โดยที่พวกเขาตรงตามข้อกำหนดที่กำหนดคำจำกัดความความเข้ากันได้นี้

การใช้งานพิกเซลคงที่อาจรวมพอร์ตเอาต์พุตวิดีโอสำหรับใช้กับจอแสดงผลภายนอก อย่างไรก็ตามหากจอแสดงผลนั้นเคยใช้สำหรับการใช้งานแอพอุปกรณ์จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 • อุปกรณ์จะต้องรายงานการกำหนดค่าหน้าจอและการแสดงผลการแสดงผลตามรายละเอียดในส่วนที่ 7.1.1 และ 7.1.2 เป็นจอแสดงผลพิกเซลคงที่
 • อุปกรณ์จะต้องรายงานความหนาแน่นเชิงตรรกะเช่นเดียวกับการแสดงผลพิกเซลคงที่
 • อุปกรณ์จะต้องรายงานขนาดหน้าจอที่เหมือนกับหรือใกล้กับจอแสดงผลพิกเซลคงที่

For example, a tablet that is 7" diagonal size with a 1024x600 pixel resolution is considered a fixed-pixel large mdpi display implementation. If it contains a video output port that displays at 720p or 1080p, the device implementation MUST scale the output so that applications are only executed in a large mdpi window, regardless of whether the fixed-pixel display or video output port is in use.

Variable-Pixel Device Implementations

Variable-pixel device implementations MUST support one or both of 1280x720, or 1920x1080 (that is, 720p or 1080p). Device implementations with variable-pixel displays MUST NOT support any other screen configuration or mode. Device implementations with variable-pixel screens MAY change screen configuration or mode at runtime or boot-time. For example, a user of a set-top box may replace a 720p display with a 1080p display, and the device implementation may adjust accordingly.

Additionally, variable-pixel device implementations MUST report the following configuration buckets for these pixel dimensions:

 • 1280x720 (also known as 720p): 'large' screen size, 'tvdpi' (213 dpi) density
 • 1920x1080 (also known as 1080p): 'large' screen size, 'xhdpi' (320 dpi) density

For clarity, device implementations with variable pixel dimensions are restricted to 720p or 1080p in Android 4.0, and MUST be configured to report screen size and density buckets as noted above.

7.1.7. Screen Technology

The Android platform includes APIs that allow applications to render rich graphics to the display. Devices MUST support all of these APIs as defined by the Android SDK unless specifically allowed in this document. โดยเฉพาะ:

 • Devices MUST support displays capable of rendering 16-bit color graphics and SHOULD support displays capable of 24-bit color graphics.
 • Devices MUST support displays capable of rendering animations.
 • The display technology used MUST have a pixel aspect ratio (PAR) between 0.9 and 1.1. That is, the pixel aspect ratio MUST be near square (1.0) with a 10% tolerance.

7.2. อุปกรณ์อินพุต

7.2.1. คีย์บอร์ด

การใช้งานอุปกรณ์:

 • MUST include support for the Input Management Framework (which allows third party developers to create Input Management Engines - ie soft keyboard) as detailed at http://developer.android.com
 • MUST provide at least one soft keyboard implementation (regardless of whether a hard keyboard is present)
 • MAY include additional soft keyboard implementations
 • MAY include a hardware keyboard
 • MUST NOT include a hardware keyboard that does not match one of the formats specified in android.content.res.Configuration.keyboard [ Resources, 40 ] (that is, QWERTY, or 12-key)

7.2.2. Non-touch Navigation

การใช้งานอุปกรณ์:

 • MAY omit a non-touch navigation option (that is, may omit a trackball, d-pad, or wheel)
 • MUST report the correct value for android.content.res.Configuration.navigation [ Resources, 40 ]
 • MUST provide a reasonable alternative user interface mechanism for the selection and editing of text, compatible with Input Management Engines. The upstream Android open source software includes a selection mechanism suitable for use with devices that lack non-touch navigation inputs.

7.2.3. Navigation keys

The Home, Menu and Back functions are essential to the Android navigation paradigm. Device implementations MUST make these functions available to the user at all times when running applications. These functions MAY be implemented via dedicated physical buttons (such as mechanical or capacitive touch buttons), or MAY be implemented using dedicated software keys, gestures, touch panel, etc. Android 4.0 supports both implementations.

Device implementations MAY use a distinct portion of the screen to display the navigation keys, but if so, MUST meet these requirements:

 • Device implementation navigation keys MUST use a distinct portion of the screen, not available to applications, and MUST NOT obscure or otherwise interfere with the portion of the screen available to applications.
 • Device implementations MUST make available a portion of the display to applications that meets the requirements defined in Section 7.1.1 .
 • Device implementations MUST display the navigation keys when applications do not specify a system UI mode, or specify SYSTEM_UI_FLAG_VISIBLE .
 • Device implementations MUST present the navigation keys in an unobtrusive "low profile" (eg. dimmed) mode when applications specify SYSTEM_UI_FLAG_LOW_PROFILE .
 • Device implementations MUST hide the navigation keys when applications specify SYSTEM_UI_FLAG_HIDE_NAVIGATION .
 • Device implementation MUST present a Menu key to applications when targetSdkVersion <= 10 and SHOULD NOT present a Menu key when the targetSdkVersion > 10.

7.2.4. อินพุตหน้าจอสัมผัส

การใช้งานอุปกรณ์:

 • MUST have a pointer input system of some kind (either mouse-like, or touch)
 • MAY have a touchscreen of any modality (such as capacitive or resistive)
 • SHOULD support fully independently tracked pointers, if a touchscreen supports multiple pointers
 • MUST report the value of android.content.res.Configuration.touchscreen [ Resources, 40 ] corresponding to the type of the specific touchscreen on the device

Android 4.0 includes support for a variety of touch screens, touch pads, and fake touch input devices. Touch screen based device implementations are associated with a display [ Resources, 61 ] such that the user has the impression of directly manipulating items on screen. Since the user is directly touching the screen, the system does not require any additional affordances to indicate the objects being manipulated. In contrast, a fake touch interface provides a user input system that approximates a subset of touchscreen capabilities. For example, a mouse or remote control that drives an on-screen cursor approximates touch, but requires the user to first point or focus then click. Numerous input devices like the mouse, trackpad, gyro-based air mouse, gyro-pointer, joystick, and multi-touch trackpad can support fake touch interactions. Android 4.0 includes the feature constant android.hardware.faketouch , which corresponds to a high-fidelity non-touch (that is, pointer-based) input device such as a mouse or trackpad that can adequately emulate touch-based input (including basic gesture support), and indicates that the device supports an emulated subset of touchscreen functionality. Device implementations that declare the fake touch feature MUST meet the fake touch requirements in Section 7.2.5 .

Device implementations MUST report the correct feature corresponding to the type of input used. Device implementations that include a touchscreen (single-touch or better) MUST also report the platform feature constant android.hardware.faketouch . Device implementations that do not include a touchscreen (and rely on a pointer device only) MUST NOT report any touchscreen feature, and MUST report only android.hardware.faketouch if they meet the fake touch requirements in Section 7.2.5 .

7.2.5. Fake touch input

Device implementations that declare support for android.hardware.faketouch

 • MUST report the absolute X and Y screen positions of the pointer location and display a visual pointer on the screen[ Resources, 60 ]
 • MUST report touch event with the action code [ Resources, 60 ] that specifies the state change that occurs on the pointer going down or up on the screen [ Resources, 60 ]
 • MUST support pointer down and up on an object on the screen, which allows users to emulate tap on an object on the screen
 • MUST support pointer down , pointer up , pointer down then pointer up in the same place on an object on the screen within a time threshold, which allows users to emulate double tap on an object on the screen [ Resources, 60 ]
 • MUST support pointer down on an arbitrary point on the screen, pointer move to any other arbitrary point on the screen, followed by a pointer up , which allows users to emulate a touch drag
 • MUST support pointer down then allow users to quickly move the object to a different position on the screen and then pointer up on the screen, which allows users to fling an object on the screen

Devices that declare support for android.hardware.faketouch.multitouch.distinct MUST meet the requirements for faketouch above, and MUST also support distinct tracking of two or more independent pointer inputs.

7.2.6. ไมโครโฟน

Device implementations MAY omit a microphone. However, if a device implementation omits a microphone, it MUST NOT report the android.hardware.microphone feature constant, and must implement the audio recording API as no-ops, per Section 7 . Conversely, device implementations that do possess a microphone:

 • MUST report the android.hardware.microphone feature constant
 • SHOULD meet the audio quality requirements in Section 5.3
 • SHOULD meet the audio latency requirements in Section 5.4

7.3. เซนเซอร์

Android 4.0 includes APIs for accessing a variety of sensor types. Devices implementations generally MAY omit these sensors, as provided for in the following subsections. If a device includes a particular sensor type that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation. For example, device implementations:

 • MUST accurately report the presence or absence of sensors per the android.content.pm.PackageManager class. [ Resources, 37 ]
 • MUST return an accurate list of supported sensors via the SensorManager.getSensorList() and similar methods
 • MUST behave reasonably for all other sensor APIs (for example, by returning true or false as appropriate when applications attempt to register listeners, not calling sensor listeners when the corresponding sensors are not present; etc.)
 • MUST report all sensor measurements using the relevant International System of Units (ie metric) values for each sensor type as defined in the Android SDK documentation [ Resources, 41 ]

The list above is not comprehensive; the documented behavior of the Android SDK is to be considered authoritative.

Some sensor types are synthetic, meaning they can be derived from data provided by one or more other sensors. (Examples include the orientation sensor, and the linear acceleration sensor.) Device implementations SHOULD implement these sensor types, when they include the prerequisite physical sensors.

The Android 4.0 APIs introduce a notion of a "streaming" sensor, which is one that returns data continuously, rather than only when the data changes. Device implementations MUST continuously provide periodic data samples for any API indicated by the Android 4.0 SDK documentation to be a streaming sensor.

7.3.1. มาตรความเร่ง

Device implementations SHOULD include a 3-axis accelerometer. If a device implementation does include a 3-axis accelerometer, it:

 • MUST be able to deliver events at 50 Hz or greater
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs (see [ Resources, 41 ])
 • MUST be capable of measuring from freefall up to twice gravity (2g) or more on any three-dimensional vector
 • MUST have 8-bits of accuracy or more
 • MUST have a standard deviation no greater than 0.05 m/s^2

7.3.2. แมกนีโตมิเตอร์

Device implementations SHOULD include a 3-axis magnetometer (ie compass.) If a device does include a 3-axis magnetometer, it:

 • MUST be able to deliver events at 10 Hz or greater
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs (see [ Resources, 41 ]).
 • MUST be capable of sampling a range of field strengths adequate to cover the geomagnetic field
 • MUST have 8-bits of accuracy or more
 • MUST have a standard deviation no greater than 0.5 µT

7.3.3. จีพีเอส

Device implementations SHOULD include a GPS receiver. If a device implementation does include a GPS receiver, it SHOULD include some form of "assisted GPS" technique to minimize GPS lock-on time.

7.3.4. ไจโรสโคป

Device implementations SHOULD include a gyroscope (ie angular change sensor.) Devices SHOULD NOT include a gyroscope sensor unless a 3-axis accelerometer is also included. If a device implementation includes a gyroscope, it:

 • MUST be temperature compensated
 • MUST be capable of measuring orientation changes up to 5.5*Pi radians/second (that is, approximately 1,000 degrees per second)
 • MUST be able to deliver events at 100 Hz or greater
 • MUST have 12-bits of accuracy or more
 • MUST have a variance no greater than 1e-7 rad^2 / s^2 per Hz (variance per Hz, or rad^2 / s). The variance is allowed to vary with the sampling rate, but must be constrained by this value. In other words, if you measure the variance of the gyro at 1 Hz sampling rate it should be no greater than 1e-7 rad^2/s^2.
 • MUST have timestamps as close to when the hardware event happened as possible. The constant latency must be removed.

7.3.5. บารอมิเตอร์

Device implementations MAY include a barometer (ie ambient air pressure sensor.) If a device implementation includes a barometer, it:

 • MUST be able to deliver events at 5 Hz or greater
 • MUST have adequate precision to enable estimating altitude

7.3.7. เทอร์โมมิเตอร์

Device implementations MAY but SHOULD NOT include a thermometer (ie temperature sensor.) If a device implementation does include a thermometer, it MUST measure the temperature of the device CPU. It MUST NOT measure any other temperature. (Note that this sensor type is deprecated in the Android 4.0 APIs.)

7.3.7. โฟโตมิเตอร์

Device implementations MAY include a photometer (ie ambient light sensor.)

7.3.8. พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์

Device implementations MAY include a proximity sensor. If a device implementation does include a proximity sensor, it MUST measure the proximity of an object in the same direction as the screen. That is, the proximity sensor MUST be oriented to detect objects close to the screen, as the primary intent of this sensor type is to detect a phone in use by the user. If a device implementation includes a proximity sensor with any other orientation, it MUST NOT be accessible through this API. If a device implementation has a proximity sensor, it MUST be have 1-bit of accuracy or more.

7.4. Data Connectivity

7.4.1. โทรศัพท์

"Telephony" as used by the Android 4.0 APIs and this document refers specifically to hardware related to placing voice calls and sending SMS messages via a GSM or CDMA network. While these voice calls may or may not be packet-switched, they are for the purposes of Android 4.0 considered independent of any data connectivity that may be implemented using the same network. In other words, the Android "telephony" functionality and APIs refer specifically to voice calls and SMS; for instance, device implementations that cannot place calls or send/receive SMS messages MUST NOT report the "android.hardware.telephony" feature or any sub-features, regardless of whether they use a cellular network for data connectivity.

Android 4.0 MAY be used on devices that do not include telephony hardware. That is, Android 4.0 is compatible with devices that are not phones. However, if a device implementation does include GSM or CDMA telephony, it MUST implement full support for the API for that technology. Device implementations that do not include telephony hardware MUST implement the full APIs as no-ops.

7.4.2. IEEE 802.11 (WiFi)

Android 4.0 device implementations SHOULD include support for one or more forms of 802.11 (b/g/a/n, etc.) If a device implementation does include support for 802.11, it MUST implement the corresponding Android API.

7.4.3. บลูทู ธ

Device implementations SHOULD include a Bluetooth transceiver. Device implementations that do include a Bluetooth transceiver MUST enable the RFCOMM-based Bluetooth API as described in the SDK documentation [ Resources, 42 ]. Device implementations SHOULD implement relevant Bluetooth profiles, such as A2DP, AVRCP, OBEX, etc. as appropriate for the device.

The Compatibility Test Suite includes cases that cover basic operation of the Android RFCOMM Bluetooth API. However, since Bluetooth is a communications protocol between devices, it cannot be fully tested by unit tests running on a single device. Consequently, device implementations MUST also pass the human-driven Bluetooth test procedure described in Appendix A.

7.4.4. Near-Field Communications

Device implementations SHOULD include a transceiver and related hardware for Near-Field Communications (NFC). If a device implementation does include NFC hardware, then it:

 • MUST report the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method. [ Resources, 37 ]
 • MUST be capable of reading and writing NDEF messages via the following NFC standards:
  • MUST be capable of acting as an NFC Forum reader/writer (as defined by the NFC Forum technical specification NFCForum-TS-DigitalProtocol-1.0) via the following NFC standards:
   • NfcA (ISO14443-3A)
   • NfcB (ISO14443-3B)
   • NfcF (JIS 6319-4)
   • IsoDep (ISO 14443-4)
   • NFC Forum Tag Types 1, 2, 3, 4 (defined by the NFC Forum)
 • SHOULD be capable of reading and writing NDEF messages via the following NFC standards. Note that while the NFC standards below are stated as "SHOULD" for Android 4.0, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these stanards are optional in Android 4.0 but will be required in future versions. Existing and new devices that run Android 4.0 are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 4.0 so they will be able to upgrade to the future platform releases.
  • NfcV (ISO 15693)
 • MUST be capable of transmitting and receiving data via the following peer-to-peer standards and protocols:
  • ISO 18092
  • LLCP 1.0 (defined by the NFC Forum)
  • SDP 1.0 (defined by the NFC Forum)
  • NDEF Push Protocol [ Resources, 43 ]
  • SNEP 1.0 (defined by the NFC Forum)
 • MUST include support for Android Beam:
  • MUST implement the SNEP default server. Valid NDEF messages received by the default SNEP server MUST be dispatched to applications using the android.nfc.ACTION_NDEF_DISCOVERED intent. Disabling Android Beam in settings MUST NOT disable dispatch of incoming NDEF message.
  • MUST implement the NPP server. Messages received by the NPP server MUST be processed the same way as the SNEP default server.
  • MUST implement a SNEP client and attempt to send outbound P2P NDEF to the default SNEP server when Android Beam is enabled. If no default SNEP server is found then the client MUST attempt to send to an NPP server.
  • MUST allow foreground activities to set the outbound P2P NDEF message using android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessage, and android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessageCallback, and android.nfc.NfcAdapter.enableForegroundNdefPush.
  • SHOULD use a gesture or on-screen confirmation, such as 'Touch to Beam', before sending outbound P2P NDEF messages.
  • SHOULD enable Android Beam by default
 • MUST poll for all supported technologies while in NFC discovery mode.
 • SHOULD be in NFC discovery mode while the device is awake with the screen active and the lock-screen unlocked.

(Note that publicly available links are not available for the JIS, ISO, and NFC Forum specifications cited above.)

Additionally, device implementations MAY include reader/writer support for the following MIFARE technologies.

Note that Android 4.0 includes APIs for these MIFARE types. If a device implementation supports MIFARE in the reader/writer role, it:

 • MUST implement the corresponding Android APIs as documented by the Android SDK
 • MUST report the feature com.nxp.mifare from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method. [ Resources, 37 ] Note that this is not a standard Android feature, and as such does not appear as a constant on the PackageManager class.
 • MUST NOT implement the corresponding Android APIs nor report the com.nxp.mifare feature unless it also implements general NFC support as described in this section

If a device implementation does not include NFC hardware, it MUST NOT declare the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method [ Resources, 37 ], and MUST implement the Android 4.0 NFC API as a no-op.

As the classes android.nfc.NdefMessage and android.nfc.NdefRecord represent a protocol-independent data representation format, device implementations MUST implement these APIs even if they do not include support for NFC or declare the android.hardware.nfc feature.

7.4.5. Minimum Network Capability

Device implementations MUST include support for one or more forms of data networking. Specifically, device implementations MUST include support for at least one data standard capable of 200Kbit/sec or greater. Examples of technologies that satisfy this requirement include EDGE, HSPA, EV-DO, 802.11g, Ethernet, etc.

Device implementations where a physical networking standard (such as Ethernet) is the primary data connection SHOULD also include support for at least one common wireless data standard, such as 802.11 (WiFi).

Devices MAY implement more than one form of data connectivity.

7.5. กล้อง

Device implementations SHOULD include a rear-facing camera, and MAY include a front-facing camera. A rear-facing camera is a camera located on the side of the device opposite the display; that is, it images scenes on the far side of the device, like a traditional camera. A front-facing camera is a camera located on the same side of the device as the display; that is, a camera typically used to image the user, such as for video conferencing and similar applications.

7.5.1. Rear-Facing Camera

Device implementations SHOULD include a rear-facing camera. If a device implementation includes a rear-facing camera, it:

 • MUST have a resolution of at least 2 megapixels
 • SHOULD have either hardware auto-focus, or software auto-focus implemented in the camera driver (transparent to application software)
 • MAY have fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware
 • MAY include a flash. If the Camera includes a flash, the flash lamp MUST NOT be lit while an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance has been registered on a Camera preview surface, unless the application has explicitly enabled the flash by enabling the FLASH_MODE_AUTO or FLASH_MODE_ON attributes of a Camera.Parameters object. Note that this constraint does not apply to the device's built-in system camera application, but only to third-party applications using Camera.PreviewCallback .

7.5.2. Front-Facing Camera

Device implementations MAY include a front-facing camera. If a device implementation includes a front-facing camera, it:

 • MUST have a resolution of at least VGA (that is, 640x480 pixels)
 • MUST NOT use a front-facing camera as the default for the Camera API. That is, the camera API in Android 4.0 has specific support for front-facing cameras, and device implementations MUST NOT configure the API to to treat a front-facing camera as the default rear-facing camera, even if it is the only camera on อุปกรณ์.
 • MAY include features (such as auto-focus, flash, etc.) available to rear-facing cameras as described in Section 7.5.1.
 • MUST horizontally reflect (ie mirror) the stream displayed by an app in a CameraPreview, as follows:
  • If the device implementation is capable of being rotated by user (such as automatically via an accelerometer or manually via user input), the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the device's current orientation.
  • If the current application has explicitly requested that the Camera display be rotated via a call to the android.hardware.Camera.setDisplayOrientation() [ Resources, 50 ] method, the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the orientation specified by the application.
  • Otherwise, the preview MUST be mirrored along the device's default horizontal axis.
 • MUST mirror the image displayed by the postview in the same manner as the camera preview image stream. (If the device implementation does not support postview, this requirement obviously does not apply.)
 • MUST NOT mirror the final captured still image or video streams returned to application callbacks or committed to media storage

7.5.3. Camera API Behavior

Device implementations MUST implement the following behaviors for the camera-related APIs, for both front- and rear-facing cameras:

 1. If an application has never called android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int) , then the device MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview data provided to application callbacks.
 2. If an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance and the system calls the onPreviewFrame() method when the preview format is YCbCr_420_SP, the data in the byte[] passed into onPreviewFrame() must further be in the NV21 encoding format. That is, NV21 MUST be the default.
 3. Device implementations MUST support the YV12 format (as denoted by the android.graphics.ImageFormat.YV12 constant) for camera previews for both front- and rear-facing cameras. (The hardware video decoder and camera may use any native pixel format, but the device implementation MUST support conversion to YV12.)

Device implementations MUST implement the full Camera API included in the Android 4.0 SDK documentation [ Resources, 51 ]), regardless of whether the device includes hardware autofocus or other capabilities. For instance, cameras that lack autofocus MUST still call any registered android.hardware.Camera.AutoFocusCallback instances (even though this has no relevance to a non-autofocus camera.) Note that this does apply to front-facing cameras; for instance, even though most front-facing cameras do not support autofocus, the API callbacks must still be "faked" as described.

Device implementations MUST recognize and honor each parameter name defined as a constant on the android.hardware.Camera.Parameters class, if the underlying hardware supports the feature. If the device hardware does not support a feature, the API must behave as documented. Conversely, Device implementations MUST NOT honor or recognize string constants passed to the android.hardware.Camera.setParameters() method other than those documented as constants on the android.hardware.Camera.Parameters . That is, device implementations MUST support all standard Camera parameters if the hardware allows, and MUST NOT support custom Camera parameter types.

Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_PICTURE intent whenever a new picture is taken by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.

Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_VIDEO intent whenever a new video is recorded by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.

7.5.4. Camera Orientation

Both front- and rear-facing cameras, if present, MUST be oriented so that the long dimension of the camera aligns with the screen's long dimension. That is, when the device is held in the landscape orientation, cameras MUST capture images in the landscape orientation. This applies regardless of the device's natural orientation; that is, it applies to landscape-primary devices as well as portrait-primary devices.

7.6. Memory and Storage

7.6.1. Minimum Memory and Storage

Device implementations MUST have at least 340MB of memory available to the kernel and userspace. The 340MB MUST be in addition to any memory dedicated to hardware components such as radio, video, and so on that is not under the kernel's control.

Device implementations MUST have at least 350MB of non-volatile storage available for application private data. That is, the /data partition MUST be at least 350MB.

The Android APIs include a Download Manager that applications may use to download data files [ Resources, 56 ]. The device implementation of the Download Manager MUST be capable of downloading individual files of at least 100MB in size to the default "cache" location.

7.6.2. Application Shared Storage

Device implementations MUST offer shared storage for applications. The shared storage provided MUST be at least 1GB in size.

Device implementations MUST be configured with shared storage mounted by default, "out of the box". If the shared storage is not mounted on the Linux path /sdcard , then the device MUST include a Linux symbolic link from /sdcard to the actual mount point.

Device implementations MUST enforce as documented the android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission on this shared storage. Shared storage MUST otherwise be writable by any application that obtains that permission.

Device implementations MAY have hardware for user-accessible removable storage, such as a Secure Digital card. Alternatively, device implementations MAY allocate internal (non-removable) storage as shared storage for apps.

Regardless of the form of shared storage used, device implementations MUST provide some mechanism to access the contents of shared storage from a host computer, such as USB mass storage (UMS) or Media Transfer Protocol (MTP). Device implementations MAY use USB mass storage, but SHOULD use Media Transfer Protocol. If the device implementation supports Media Transfer Protocol:

 • The device implementation SHOULD be compatible with the reference Android MTP host, Android File Transfer [ Resources, 57 ].
 • The device implementation SHOULD report a USB device class of 0x00 .
 • The device implementation SHOULD report a USB interface name of 'MTP'.

If the device implementation lacks USB ports, it MUST provide a host computer with access to the contents of shared storage by some other means, such as a network file system.

It is illustrative to consider two common examples. If a device implementation includes an SD card slot to satisfy the shared storage requirement, a FAT-formatted SD card 1GB in size or larger MUST be included with the device as sold to users, and MUST be mounted by default. Alternatively, if a device implementation uses internal fixed storage to satisfy this requirement, that storage MUST be 1GB in size or larger and mounted on /sdcard (or /sdcard MUST be a symbolic link to the physical location if it is mounted elsewhere.)

Device implementations that include multiple shared storage paths (such as both an SD card slot and shared internal storage) SHOULD modify the core applications such as the media scanner and ContentProvider to transparently support files placed in both locations.

7.7. ยูเอสบี

Device implementations SHOULD include a USB client port, and SHOULD include a USB host port.

If a device implementation includes a USB client port:

 • the port MUST be connectable to a USB host with a standard USB-A port
 • the port SHOULD use the micro USB form factor on the device side
 • it MUST allow a host connected to the device to access the contents of the shared storage volume using either USB mass storage or Media Transfer Protocol
 • it MUST implement the Android Open Accessory API and specification as documented in the Android SDK documentation, and MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.accessory [ Resources, 51 ]

If a device implementation includes a USB host port:

 • it MAY use a non-standard port form factor, but if so MUST ship with a cable or cables adapting the port to standard USB-A
 • it MUST implement the Android USB host API as documented in the Android SDK, and MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.host [ Resources, 52 ]

Device implementations MUST implement the Android Debug Bridge. If a device implementation omits a USB client port, it MUST implement the Android Debug Bridge via local-area network (such as Ethernet or 802.11)

8. Performance Compatibility

Device implementations MUST meet the key performance metrics of an Android 4.0 compatible device defined in the table below:

เมตริก Performance Threshold ความคิดเห็น
Application Launch Time The following applications should launch within the specified time.
 • Browser: less than 1300ms
 • Contacts: less than 700ms
 • Settings: less than 700ms
The launch time is measured as the total time to complete loading the default activity for the application, including the time it takes to start the Linux process, load the Android package into the Dalvik VM, and call onCreate.
Simultaneous Applications When multiple applications have been launched, re-launching an already-running application after it has been launched must take less than the original launch time.

9. Security Model Compatibility

Device implementations MUST implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [ Resources, 54 ] in the Android developer documentation. Device implementations MUST support installation of self-signed applications without requiring any additional permissions/certificates from any third parties/authorities. Specifically, compatible devices MUST support the security mechanisms described in the follow sub-sections.

9.1. สิทธิ์

Device implementations MUST support the Android permissions model as defined in the Android developer documentation [ Resources, 54 ]. Specifically, implementations MUST enforce each permission defined as described in the SDK documentation; no permissions may be omitted, altered, or ignored. Implementations MAY add additional permissions, provided the new permission ID strings are not in the android.* namespace.

9.2. UID and Process Isolation

Device implementations MUST support the Android application sandbox model, in which each application runs as a unique Unix-style UID and in a separate process. Device implementations MUST support running multiple applications as the same Linux user ID, provided that the applications are properly signed and constructed, as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 54 ].

9.3. Filesystem Permissions

Device implementations MUST support the Android file access permissions model as defined in as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 54 ].

9.4. Alternate Execution Environments

Device implementations MAY include runtime environments that execute applications using some other software or technology than the Dalvik virtual machine or native code. However, such alternate execution environments MUST NOT compromise the Android security model or the security of installed Android applications, as described in this section.

Alternate runtimes MUST themselves be Android applications, and abide by the standard Android security model, as described elsewhere in Section 9.

Alternate runtimes MUST NOT be granted access to resources protected by permissions not requested in the runtime's AndroidManifest.xml file via the <uses-permission> mechanism.

Alternate runtimes MUST NOT permit applications to make use of features protected by Android permissions restricted to system applications.

Alternate runtimes MUST abide by the Android sandbox model. โดยเฉพาะ:

 • Alternate runtimes SHOULD install apps via the PackageManager into separate Android sandboxes (that is, Linux user IDs, etc.)
 • Alternate runtimes MAY provide a single Android sandbox shared by all applications using the alternate runtime.
 • Alternate runtimes and installed applications using an alternate runtime MUST NOT reuse the sandbox of any other app installed on the device, except through the standard Android mechanisms of shared user ID and signing certificate
 • Alternate runtimes MUST NOT launch with, grant, or be granted access to the sandboxes corresponding to other Android applications.

Alternate runtimes MUST NOT be launched with, be granted, or grant to other applications any privileges of the superuser (root), or of any other user ID.

The .apk files of alternate runtimes MAY be included in the system image of a device implementation, but MUST be signed with a key distinct from the key used to sign other applications included with the device implementation.

When installing applications, alternate runtimes MUST obtain user consent for the Android permissions used by the application. That is, if an application needs to make use of a device resource for which there is a corresponding Android permission (such as Camera, GPS, etc.), the alternate runtime MUST inform the user that the application will be able to access that resource . If the runtime environment does not record application capabilities in this manner, the runtime environment MUST list all permissions held by the runtime itself when installing any application using that runtime.

10. Software Compatibility Testing

Device implementations MUST pass all tests described in this section.

However, note that no software test package is fully comprehensive. For this reason, device implementers are very strongly encouraged to make the minimum number of changes as possible to the reference and preferred implementation of Android 4.0 available from the Android Open Source Project. This will minimize the risk of introducing bugs that create incompatibilities requiring rework and potential device updates.

10.1. ชุดทดสอบความเข้ากันได้

Device implementations MUST pass the Android Compatibility Test Suite (CTS) [ Resources, 2 ] available from the Android Open Source Project, using the final shipping software on the device. Additionally, device implementers SHOULD use the reference implementation in the Android Open Source tree as much as possible, and MUST ensure compatibility in cases of ambiguity in CTS and for any reimplementations of parts of the reference source code.

The CTS is designed to be run on an actual device. Like any software, the CTS may itself contain bugs. The CTS will be versioned independently of this Compatibility Definition, and multiple revisions of the CTS may be released for Android 4.0. Device implementations MUST pass the latest CTS version available at the time the device software is completed.

10.2. เครื่องตรวจสอบ CTS

Device implementations MUST correctly execute all applicable cases in the CTS Verifier. The CTS Verifier is included with the Compatibility Test Suite, and is intended to be run by a human operator to test functionality that cannot be tested by an automated system, such as correct functioning of a camera and sensors.

The CTS Verifier has tests for many kinds of hardware, including some hardware that is optional. Device implementations MUST pass all tests for hardware which they possess; for instance, if a device possesses an accelerometer, it MUST correctly execute the Accelerometer test case in the CTS Verifier. Test cases for features noted as optional by this Compatibility Definition Document MAY be skipped or omitted.

Every device and every build MUST correctly run the CTS Verifier, as noted above. However, since many builds are very similar, device implementers are not expected to explicitly run the CTS Verifier on builds that differ only in trivial ways. Specifically, device implementations that differ from an implementation that has passed the CTS Verfier only by the set of included locales, branding, etc. MAY omit the CTS Verifier test.

10.3. Reference Applications

Device implementers MUST test implementation compatibility using the following open source applications:

 • The "Apps for Android" applications [ Resources, 55 ].
 • Replica Island (available in Android Market)

Each app above MUST launch and behave correctly on the implementation, for the implementation to be considered compatible.

11. Updatable Software

Device implementations MUST include a mechanism to replace the entirety of the system software. The mechanism need not perform "live" upgrades - that is, a device restart MAY be required.

Any method can be used, provided that it can replace the entirety of the software preinstalled on the device. For instance, any of the following approaches will satisfy this requirement:

 • Over-the-air (OTA) downloads with offline update via reboot
 • "Tethered" updates over USB from a host PC
 • "Offline" updates via a reboot and update from a file on removable storage

The update mechanism used MUST support updates without wiping user data. That is, the update mechanism MUST preserve application private data and application shared data. Note that the upstream Android software includes an update mechanism that satisfies this requirement.

If an error is found in a device implementation after it has been released but within its reasonable product lifetime that is determined in consultation with the Android Compatibility Team to affect the compatibility of third-party applications, the device implementer MUST correct the error via a software update available that can be applied per the mechanism just described.

12. Contact Us

You can contact the document authors at compatibility@android.com for clarifications and to bring up any issues that you think the document does not cover.

Appendix A - Bluetooth Test Procedure

The Compatibility Test Suite includes cases that cover basic operation of the Android RFCOMM Bluetooth API. However, since Bluetooth is a communications protocol between devices, it cannot be fully tested by unit tests running on a single device. Consequently, device implementations MUST also pass the human-operated Bluetooth test procedure described below.

The test procedure is based on the BluetoothChat sample app included in the Android open source project tree. The procedure requires two devices:

 • a candidate device implementation running the software build to be tested
 • a separate device implementation already known to be compatible, and of a model from the device implementation being tested - that is, a "known good" device implementation

The test procedure below refers to these devices as the "candidate" and "known good" devices, respectively.

Setup and Installation

 1. Build BluetoothChat.apk via 'make samples' from an Android source code tree.
 2. Install BluetoothChat.apk on the known-good device.
 3. Install BluetoothChat.apk on the candidate device.

Test Bluetooth Control by Apps

 1. Launch BluetoothChat on the candidate device, while Bluetooth is disabled.
 2. Verify that the candidate device either turns on Bluetooth, or prompts the user with a dialog to turn on Bluetooth.

Test Pairing and Communication

 1. Launch the Bluetooth Chat app on both devices.
 2. Make the known-good device discoverable from within BluetoothChat (using the Menu).
 3. On the candidate device, scan for Bluetooth devices from within BluetoothChat (using the Menu) and pair with the known-good device.
 4. Send 10 or more messages from each device, and verify that the other device receives them correctly.
 5. Close the BluetoothChat app on both devices by pressing Home .
 6. Unpair each device from the other, using the device Settings app.

Test Pairing and Communication in the Reverse Direction

 1. Launch the Bluetooth Chat app on both devices.
 2. Make the candidate device discoverable from within BluetoothChat (using the Menu).
 3. On the known-good device, scan for Bluetooth devices from within BluetoothChat (using the Menu) and pair with the candidate device.
 4. Send 10 or messages from each device, and verify that the other device receives them correctly.
 5. Close the Bluetooth Chat app on both devices by pressing Back repeatedly to get to the Launcher.

Test Re-Launches

 1. Re-launch the Bluetooth Chat app on both devices.
 2. Send 10 or messages from each device, and verify that the other device receives them correctly.

Note: the above tests have some cases which end a test section by using Home, and some using Back. These tests are not redundant and are not optional: the objective is to verify that the Bluetooth API and stack works correctly both when Activities are explicitly terminated (via the user pressing Back, which calls finish()), and implicitly sent to background (via the user pressing Home.) Each test sequence MUST be performed as described.