com.android.tradefed.testtype.host

Các lớp học

Bảo hiểmĐo lườngForwarder Kiểm tra trình giữ chỗ chuyển tiếp các phép đo phạm vi từ nhà cung cấp bản dựng đến trình ghi nhật ký.
PrettyTestEventLogger Trình ghi nhật ký khớp các sự kiện và ghi nhật ký chúng để giúp gỡ lỗi dễ dàng hơn.