اندروید یک پشته نرم افزاری منبع باز است که برای طیف وسیعی از دستگاه ها با فاکتورهای شکل مختلف ایجاد شده است. درباره ایجاد و مشارکت در پلت فرم بیشتر بدانید.
در باره
درباره تاریخچه اندروید و ساختار پلتفرم بیشتر بدانید.
شروع کنید
توسعه را آغاز کرده و محیط خود را به درستی تنظیم کنید.
دانلود
درباره ابزارهای کنترل منبع بیشتر بدانید و کد منبع کامل سیستم عامل Android را بارگیری کنید.
ساختن
برای ساختن سیستم عامل Android به صورت محلی ، دستورالعمل های گام به گام را دنبال کنید.
ايجاد كردن
سفارشی سازی های خود را برای سیستم عامل Android ایجاد و کامپایل کنید.
مشارکت
مشارکتهای خود را در پروژه منبع باز Android ارسال کنید.