تست امنیت

علاوه بر آزمایش عمومی پلتفرم ، Android سازوکارهای ویژه امنیتی را که در این بخش شرح داده شده است ، برای شناسایی و سخت شدن دستگاه های شما در برابر آسیب پذیری ارائه می دهد.

در این بخش خلاصه ای از ابزارهای تست امنیتی و اشکال زدایی وجود دارد. این ابزار برخی از ابزارهای مبهم ، ضدعفونی کننده و کاهش پیشگیرانه سو explo استفاده ها را پوشش می دهد. برای اشکال زدایی عمومی ، به بخش اشکال زدایی مراجعه کنید.

در حالی که اندروید برای بسیاری از نسخه های مختلف از ابزارهای fuzzing پشتیبانی کرده است ، Android 8.0 و نسخه های جدیدتر از آن شامل پشتیبانی fuzzing بیشتر ، یکپارچه سازی دقیق ابزار fuzzing در سیستم ساخت Android و پشتیبانی از تجزیه و تحلیل دینامیکی بیشتر در هسته های Android است.