הנחיות הסחת דעת לנהג

כאשר יישומי Android Automotive עוקבים אחר הנחיות הסחת הנהג המתוארות להלן, האפליקציות יכולות לפעול ב-HU כאשר רכב בתנועה. DDG מורכב מהמלצות בסיס שמסופקות על ידי Google ונועדו להפחית את הסחת הדעת של הנהגים.

ניתן לתייג יישומים העומדים בהנחיות להסחת הדעת כ- Distraction Optimized . מאמר זה מפרט כיצד יש לתייג יישומים כ-Distraction Optimized כך שפלטפורמת Android תוכל לאפשר לאפליקציות לפעול במצב מוגבל חוויית משתמש. ללמוד עוד על:

יישומים מותאמים להסחת דעת

אפליקציה יכולה לתייג פעילות ספציפית לאופטימיזציה של הסחת דעת. כדי שאפליקציה שלמה תוגדר כ-Distraction Optimized, כל הפעילויות שלה חייבות לעמוד בהנחיות להסחת הדעת של הנהג. כאשר מצב הנהיגה של רכב משתנה למצב שבו מגבלות ה-UX פעילות:

  • פעילות החזית הנוכחית יכולה להמשיך לפעול רק כשהיא מתויגת כ-Distraction Optimized במניפסט.
  • בעת השקת פעילות חדשה, הפעילות החדשה מותרת רק כאשר היא מתויגת כ-Distraction Optimized במניפסט.

הפלטפורמה אחראית לבדיקת המניפסט ולאפשר רק לפעילויות אופטימיזציה להסחת דעת לפעול במצב מוגבל.

הערה : הפלטפורמה אינה יכולה לזהות או לאכוף עמידה בפועל של אפליקציה בהגבלות; זה יכול לבדוק רק הצהרת אפליקציה במניפסט. הקפדה על הנחיות אלה להסחת דעת נהגים נאכפת במהלך תהליך הבדיקה של חנות Play.

לא כל פעילויות האפליקציה צריכות להיות מותאמת להסחת דעת. אפליקציה יכולה לספק חוויות משתמש שונות עבור מצב בלתי מוגבל (לדוגמה, כאשר הרכב חונה) לעומת מצב מוגבל יותר. כתוצאה מכך, אפליקציה יכולה לתייג פעילות ספציפית לאופטימיזציה של הסחת דעת על ידי הוספת המטא-נתונים הבאים לרכיב <activity> בקובץ AndroidManifest.xml עבור האפליקציה:

<activity android:name=".DistractionOptimizedMainActivity"....>
....
<meta-data android:name="distractionOptimized" android:value="true"/>
</activity>

אפליקציות שמציעות פעילויות שנועדו לפעול במצב מוגבל חייבות להצהיר על המידע הזה במניפסט. הפלטפורמה בוחנת רק את המידע המוצהר לפני שהיא קובעת אם ניתן לאפשר לפעילות לפעול (או לא) במצב מוגבל.