Co nowego?

lipiec 2023 r

(18 lipca) Dodano kontrolę funkcji usług samochodowych , aby opisać opcjonalne funkcje kontroli samochodu, które można włączyć za pomocą RRO lub VHAL.

(13 lipca) Dodano rozszerzenie opisów właściwości VHAL w emulatorze . Dowiedz się, jak wyświetlić informacje o właściwościach VHAL, takie jak nazwy, opisy i znaczenie wartości, w oknie emulatora.

Czerwiec 2023

(5 czerwca) Dodano szczegóły wydania Android Automotive 13 QPR3 .

kwiecień 2023

(20 kwietnia) Dodano interfejs API obejścia lokalizacji dla kierowcy , aby opisać, jak używać tego nowego interfejsu API w celu uzyskania dostępu do lokalizacji aplikacji wspomagających kierowcę znajdujących się na liście dozwolonych w pakiecie z systemem Android.

(26 kwietnia) Dodano tokeny projektowe OEM . Tokeny projektu reprezentują małe, powtarzalne decyzje projektowe, które składają się na styl wizualny systemu projektowego i zastępują wartości statyczne oczywistymi nazwami.

(20 kwietnia) Dodano interfejs API obejścia lokalizacji dla kierowcy , aby opisać, jak używać tego nowego interfejsu API w celu uzyskania dostępu do lokalizacji aplikacji wspomagających kierowcę znajdujących się na liście dozwolonych w pakiecie z systemem Android.

Marzec 2023

(23 marca)

(16 marca)

Grudzień 2022

(2 grudnia) Dodano warstwę abstrakcji sprzętu dla radia nadawczego w Implementing Radio w celu opisania struktur danych potrzebnych do wdrożenia radia nadawczego (takiego jak radio AM/FM i radio cyfrowe (DAB)) na poziomie sprzętowym.

Listopad 2022

(4 listopada) Dodano stronę opisującą nowe wymagania dotyczące minimalnej wersji `car-ui-lib-plugin-apis` w celu zapewnienia zgodności z aplikacjami Google Automotive Services (GAS). Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dodatek C, Minimalna kompatybilna wersja interfejsu API wtyczki Car UI .

Październik 2022

(22 października) Dodano nową stronę z listą nowych głównych funkcji dostępnych w Android Automotive 13, QPR1 Android Automotive 13 QPR1 Szczegóły wydania .

(14 października) Dodano nową sekcję dla Watchdog, która zawiera trzy nowe artykuły. Moduł Watchdog składa się z natywnego demona i komponentu CarService.

sierpień 2022

(22 sierpnia) Dodano nową stronę z listą nowych, głównych funkcji dostępnych w systemie Android Automotive 13, szczegółach wydania systemu Android Automotive 13 .

(17 sierpnia) Dodano nową stronę ze szczegółami wydania Android Automotive 12 QPR3 .

Czerwiec 2022

(29 czerwca) W nowej sekcji zatytułowanej Przegląd aplikacji uwolnionych dodano dwa nowe artykuły: Informacje o wersji i Przewodnik po integracji .

(14 czerwca) W wirtualizacji zaktualizowano architekturę o dwie nowe sekcje dotyczące Bluetooth i globalnych systemów nawigacji satelitarnej (GNSS) . Zaktualizowano także platformę referencyjną, dodając nowe sekcje dotyczące zgodności i informacji o wersji .

(3 czerwca) Dodano Politykę listy dozwolonych omijania lokalizacji , która opisuje wymagania, jakie muszą spełnić aplikacje wspomagające kierowcę wykorzystujące lokalizację, aby znalazły się na liście dozwolonych.

Maj 2022

11 maja:

kwiecień 2022 r

(1 kwietnia) Dodano artykuł opisujący Przewodnik integracji hosta AOSP . Host aplikacji umożliwia aplikacjom samochodowym innych firm renderowanie w jego imieniu komponentów interfejsu użytkownika (UI) w stylu OEM.

marzec 2022 r

(30 marca) Dodano artykuł opisujący zarządzanie urządzeniami w branży motoryzacyjnej . Użyj funkcji Zarządzanie urządzeniami, aby zdalnie zarządzać pojazdem z systemem operacyjnym Android Automotive OS (AAOS).

(9 marca) Dodano artykuł na temat konfigurowania źródeł czasu AAOS w obszarze Komponenty.

(4 marca) Dodano artykuł opisujący wtyczki Car UI . Używaj wtyczek, aby tworzyć kompletne implementacje dostosowywania komponentów w car-ui-lib zamiast używać nakładek zasobów środowiska wykonawczego (RRO).