Định nghĩa tương thích Android 7.0, (N)

Mục lục

1. Giới thiệu

Tài liệu này liệt kê các yêu cầu phải đáp ứng để thiết bị tương thích với Android 7.0.

Việc sử dụng “PHẢI”, “PHẢI KHÔNG”, “BẮT BUỘC”, “SHALL”, “SHALL KHÔNG”, “NÊN”, “KHÔNG NÊN”, “ĐỀ XUẤT”, “CÓ THỂ” và “TÙY CHỌN” là theo IETF tiêu chuẩn được xác định trong RFC2119 .

Như được sử dụng trong tài liệu này, “người triển khai thiết bị” hay “người triển khai” là cá nhân hoặc tổ chức đang phát triển giải pháp phần cứng/phần mềm chạy Android 7.0. “Triển khai thiết bị” hoặc “triển khai là giải pháp phần cứng/phần mềm được phát triển như vậy.

Để được coi là tương thích với Android 7.0, việc triển khai thiết bị PHẢI đáp ứng các yêu cầu được trình bày trong Định nghĩa tương thích này, bao gồm mọi tài liệu được kết hợp thông qua tham chiếu.

Trong trường hợp định nghĩa này hoặc các thử nghiệm phần mềm được mô tả trong phần 10 không có nghĩa, không rõ ràng hoặc không đầy đủ thì người triển khai thiết bị có trách nhiệm đảm bảo tính tương thích với các triển khai hiện có.

Vì lý do này, Dự án mã nguồn mở Android vừa là tài liệu tham khảo vừa là triển khai ưu tiên của Android. Những người triển khai thiết bị được KHUYẾN CÁO MẠNH MẼ nên căn cứ việc triển khai của họ dựa trên mã nguồn “ngược dòng” có sẵn từ Dự án mã nguồn mở Android ở mức độ lớn nhất có thể. Mặc dù theo giả thuyết, một số thành phần có thể được thay thế bằng cách triển khai thay thế, nhưng MẠNH MẼ KHÔNG nên làm theo cách này vì việc vượt qua các bài kiểm tra phần mềm sẽ trở nên khó khăn hơn đáng kể. Trách nhiệm của người triển khai là đảm bảo khả năng tương thích hoàn toàn về mặt hành vi với việc triển khai Android tiêu chuẩn, bao gồm và ngoài Bộ kiểm tra khả năng tương thích. Cuối cùng, lưu ý rằng việc thay thế và sửa đổi thành phần nhất định bị cấm rõ ràng bởi tài liệu này.

Nhiều tài nguyên được liên kết trong tài liệu này được lấy trực tiếp hoặc gián tiếp từ SDK Android và sẽ có chức năng giống hệt với thông tin trong tài liệu của SDK đó. Trong mọi trường hợp mà Định nghĩa tương thích này hoặc Bộ kiểm tra tương thích không đồng ý với tài liệu SDK thì tài liệu SDK đó được coi là có thẩm quyền. Bất kỳ chi tiết kỹ thuật nào được cung cấp trong các tài nguyên được liên kết xuyên suốt tài liệu này đều được coi là một phần của Định nghĩa tương thích này khi đưa vào.

2. Loại thiết bị

Mặc dù Dự án mã nguồn mở Android đã được sử dụng để triển khai nhiều loại thiết bị và kiểu dáng khác nhau nhưng nhiều khía cạnh về kiến ​​trúc và yêu cầu tương thích đã được tối ưu hóa cho các thiết bị cầm tay. Bắt đầu từ Android 5.0, Dự án mã nguồn mở Android nhằm mục đích nắm bắt nhiều loại thiết bị hơn như được mô tả trong phần này.

Thiết bị cầm tay Android đề cập đến việc triển khai thiết bị Android thường được sử dụng bằng cách cầm thiết bị trên tay, chẳng hạn như máy nghe nhạc mp3, điện thoại và máy tính bảng. Triển khai thiết bị cầm tay Android:

 • PHẢI có màn hình cảm ứng được nhúng trong thiết bị.
 • PHẢI có nguồn điện cung cấp khả năng di động, chẳng hạn như pin.

Thiết bị Android Television đề cập đến việc triển khai thiết bị Android là giao diện giải trí để sử dụng phương tiện kỹ thuật số, phim, trò chơi, ứng dụng và/hoặc truyền hình trực tiếp cho người dùng ngồi cách đó khoảng 10 feet (“ngả lưng” hoặc “giao diện người dùng 10 feet”) ”). Thiết bị Android Tivi:

 • PHẢI có màn hình nhúng HOẶC bao gồm cổng đầu ra video, chẳng hạn như VGA, HDMI hoặc cổng không dây để hiển thị.
 • PHẢI khai báo các tính năng android.software.leanback và android.hardware.type.television.

Thiết bị Android Watch đề cập đến việc triển khai thiết bị Android nhằm mục đích đeo trên người, có thể trên cổ tay và:

 • PHẢI có màn hình có chiều dài đường chéo vật lý trong khoảng từ 1,1 đến 2,5 inch.
 • PHẢI khai báo tính năng android.hardware.type.watch.
 • PHẢI hỗ trợ uiMode = UI_MODE_TYPE_WATCH .

Việc triển khai Android Automotive có nghĩa là đơn vị đứng đầu phương tiện chạy Android dưới dạng hệ điều hành cho một phần hoặc toàn bộ hệ thống và/hoặc chức năng thông tin giải trí. Triển khai Android Ô tô:

 • PHẢI có màn hình có chiều dài đường chéo vật lý bằng hoặc lớn hơn 6 inch.
 • PHẢI khai báo tính năng android.hardware.type.automotive.
 • PHẢI hỗ trợ uiMode = UI_MODE_TYPE_CAR .
 • Việc triển khai Android Automotive PHẢI hỗ trợ tất cả các API công khai trong không gian tên android.car.* .

Tất cả việc triển khai thiết bị Android không phù hợp với bất kỳ loại thiết bị nào ở trên vẫn PHẢI đáp ứng tất cả các yêu cầu trong tài liệu này để tương thích với Android 7.0, trừ khi yêu cầu được mô tả rõ ràng là chỉ áp dụng cho một loại thiết bị Android cụ thể ở trên.

2.1 Cấu hình thiết bị

Đây là bản tóm tắt những khác biệt chính trong cấu hình phần cứng theo loại thiết bị. (Các ô trống biểu thị “CÓ THỂ”). Không phải tất cả các cấu hình đều được đề cập trong bảng này; xem các phần phần cứng có liên quan để biết thêm chi tiết.

Loại Tính năng Phần cầm tay Tivi Đồng hồ ô tô Khác
Đầu vào D-pad 7.2.2. Điều hướng không chạm PHẢI
Màn hình cảm ứng 7.2.4. Đầu vào màn hình cảm ứng PHẢI PHẢI NÊN
Cái mic cờ rô 7.8.1. Cái mic cờ rô PHẢI NÊN PHẢI PHẢI NÊN
Cảm biến Gia tốc kế 7.3.1 Gia tốc kế NÊN NÊN NÊN
GPS 7.3.3. GPS NÊN NÊN
Kết nối Wifi 7.4.2. IEEE 802.11 NÊN NÊN NÊN NÊN
Wi-Fi Direct 7.4.2.1. Wi-Fi Direct NÊN NÊN NÊN
Bluetooth 7.4.3. Bluetooth NÊN PHẢI PHẢI PHẢI NÊN
Bluetooth năng lượng thấp 7.4.3. Bluetooth NÊN PHẢI NÊN NÊN NÊN
Đài phát thanh di động 7.4.5. Khả năng mạng tối thiểu NÊN
Chế độ máy chủ/ngoại vi USB 7.7. USB NÊN NÊN NÊN
đầu ra Cổng ra loa và/hoặc âm thanh 7.8.2. Đầu ra âm thanh PHẢI PHẢI PHẢI PHẢI

3. Phần mềm

3.1. Khả năng tương thích API được quản lý

Môi trường thực thi mã byte Dalvik được quản lý là phương tiện chính cho các ứng dụng Android. Giao diện lập trình ứng dụng Android (API) là tập hợp các giao diện nền tảng Android hiển thị cho các ứng dụng chạy trong môi trường thời gian chạy được quản lý. Việc triển khai thiết bị PHẢI cung cấp các hoạt động triển khai hoàn chỉnh, bao gồm tất cả hành vi được ghi lại, của bất kỳ API được ghi lại nào được SDK Android hiển thị hoặc bất kỳ API nào được trang trí bằng điểm đánh dấu “@SystemApi” trong mã nguồn Android ngược dòng.

Việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ/bảo toàn tất cả các lớp, phương thức và các phần tử liên quan được đánh dấu bằng chú thích TestApi (@TestApi).

Việc triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI bỏ qua bất kỳ API được quản lý nào, thay đổi giao diện hoặc chữ ký API, đi chệch khỏi hành vi được ghi lại hoặc bao gồm các lệnh cấm, trừ khi được Định nghĩa tương thích này cho phép cụ thể.

Định nghĩa tương thích này cho phép một số loại phần cứng mà Android bao gồm API bị bỏ qua khi triển khai thiết bị. Trong những trường hợp như vậy, các API PHẢI vẫn hiện diện và hoạt động theo cách hợp lý. Xem phần 7 để biết các yêu cầu cụ thể cho kịch bản này.

3.1.1. Tiện ích mở rộng Android

Android bao gồm hỗ trợ mở rộng các API được quản lý trong khi vẫn giữ nguyên phiên bản cấp API. Việc triển khai thiết bị Android PHẢI tải trước việc triển khai AOSP của cả thư viện dùng chung ExtShared và dịch vụ ExtServices với các phiên bản cao hơn hoặc bằng phiên bản tối thiểu được phép cho mỗi cấp độ API. Ví dụ: triển khai thiết bị Android 7.0, chạy API cấp 24 PHẢI bao gồm ít nhất phiên bản 1.

3.2. Khả năng tương thích API mềm

Ngoài các API được quản lý từ phần 3.1 , Android còn bao gồm một API "mềm" chỉ dành cho thời gian chạy quan trọng, dưới dạng các mục như ý định, quyền và các khía cạnh tương tự của ứng dụng Android không thể được thực thi tại thời điểm biên dịch ứng dụng.

3.2.1. Quyền

Người triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ và thực thi tất cả các hằng số quyền như được ghi lại trong trang Tham chiếu quyền . Lưu ý rằng phần 9 liệt kê các yêu cầu bổ sung liên quan đến mô hình bảo mật Android.

3.2.2. Xây dựng thông số

API Android bao gồm một số hằng số trên lớp android.os.Build nhằm mô tả thiết bị hiện tại. Để cung cấp các giá trị nhất quán, có ý nghĩa trong quá trình triển khai thiết bị, bảng bên dưới bao gồm các hạn chế bổ sung về định dạng của các giá trị này mà việc triển khai thiết bị PHẢI tuân thủ.

Tham số Chi tiết
PHIÊN BẢN.RELEASE Phiên bản của hệ thống Android hiện đang hoạt động, ở định dạng mà con người có thể đọc được. Trường này PHẢI có một trong các giá trị chuỗi được xác định trong 7.0 .
PHIÊN BẢN.SDK Phiên bản của hệ thống Android hiện đang hoạt động, ở định dạng có thể truy cập được bằng mã ứng dụng của bên thứ ba. Đối với Android 7.0, trường này PHẢI có giá trị nguyên 7.0_INT.
PHIÊN BẢN.SDK_INT Phiên bản của hệ thống Android hiện đang hoạt động, ở định dạng có thể truy cập được bằng mã ứng dụng của bên thứ ba. Đối với Android 7.0, trường này PHẢI có giá trị nguyên 7.0_INT.
PHIÊN BẢN.TĂNG Giá trị do người triển khai thiết bị chọn để chỉ định bản dựng cụ thể của hệ thống Android hiện đang chạy, ở định dạng mà con người có thể đọc được. Giá trị này KHÔNG được sử dụng lại cho các bản dựng khác nhau được cung cấp cho người dùng cuối. Cách sử dụng thông thường của trường này là để cho biết số bản dựng hoặc mã định danh thay đổi kiểm soát nguồn nào đã được sử dụng để tạo bản dựng. Không có yêu cầu nào về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI rỗng hoặc chuỗi trống ("").
BẢNG Giá trị do người triển khai thiết bị chọn, xác định phần cứng bên trong cụ thể được thiết bị sử dụng, ở định dạng mà con người có thể đọc được. Việc sử dụng trường này có thể là để chỉ ra phiên bản cụ thể của bo mạch cấp nguồn cho thiết bị. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy “^[a-zA-Z0-9_-]+$”.
THƯƠNG HIỆU Giá trị phản ánh tên thương hiệu gắn liền với thiết bị mà người dùng cuối biết đến. PHẢI ở định dạng mà con người có thể đọc được và NÊN đại diện cho nhà sản xuất thiết bị hoặc nhãn hiệu công ty mà thiết bị được bán trên thị trường. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy “^[a-zA-Z0-9_-]+$”.
SUPPORTED_ABIS Tên của tập lệnh (loại CPU + quy ước ABI) của mã gốc. Xem phần 3.3. Khả năng tương thích API gốc .
HỖ TRỢ_32_BIT_ABIS Tên của tập lệnh (loại CPU + quy ước ABI) của mã gốc. Xem phần 3.3. Khả năng tương thích API gốc .
HỖ TRỢ_64_BIT_ABIS Tên của tập lệnh thứ hai (loại CPU + quy ước ABI) của mã gốc. Xem phần 3.3. Khả năng tương thích API gốc .
CPU_ABI Tên của tập lệnh (loại CPU + quy ước ABI) của mã gốc. Xem phần 3.3. Khả năng tương thích API gốc .
CPU_ABI2 Tên của tập lệnh thứ hai (loại CPU + quy ước ABI) của mã gốc. Xem phần 3.3. Khả năng tương thích API gốc .
THIẾT BỊ Giá trị được người triển khai thiết bị chọn có chứa tên phát triển hoặc tên mã xác định cấu hình của các tính năng phần cứng và kiểu dáng công nghiệp của thiết bị. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy “^[a-zA-Z0-9_-]+$”. Tên thiết bị này KHÔNG ĐƯỢC thay đổi trong suốt vòng đời của sản phẩm.
VÒNG TAY Một chuỗi xác định duy nhất bản dựng này. Nó NÊN có thể đọc được một cách hợp lý. Nó PHẢI làm theo mẫu này:

$(THƯƠNG HIỆU)/$(SẢN PHẨM)/
$(DEVICE):$(VERSION.RELEASE)/$(ID)/$(VERSION.INCREMENTAL):$(TYPE)/$(TAGS)

Ví dụ:

acme/sản phẩm của tôi/
mydevice:7.0/LMYXX/3359:userdebug/test-keys

Dấu vân tay KHÔNG PHẢI bao gồm các ký tự khoảng trắng. Nếu các trường khác có trong mẫu ở trên có ký tự khoảng trắng thì chúng PHẢI được thay thế trong dấu vân tay bản dựng bằng một ký tự khác, chẳng hạn như ký tự gạch dưới ("_"). Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit.

PHẦN CỨNG Tên của phần cứng (từ dòng lệnh kernel hoặc /proc). Nó NÊN có thể đọc được một cách hợp lý. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy “^[a-zA-Z0-9_-]+$”.
CHỦ NHÀ Một chuỗi xác định duy nhất máy chủ chứa bản dựng được xây dựng trên đó, ở định dạng mà con người có thể đọc được. Không có yêu cầu nào về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI rỗng hoặc chuỗi trống ("").
NHẬN DẠNG Mã định danh được người triển khai thiết bị chọn để tham chiếu đến một bản phát hành cụ thể, ở định dạng mà con người có thể đọc được. Trường này có thể giống với android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL, nhưng PHẢI là một giá trị đủ ý nghĩa để người dùng cuối phân biệt giữa các bản dựng phần mềm. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy “^[a-zA-Z0-9._-]+$”.
NHÀ CHẾ TẠO Tên thương mại của Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) của sản phẩm. Không có yêu cầu nào về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI rỗng hoặc chuỗi trống ("").
NGƯỜI MẪU Giá trị được người triển khai thiết bị chọn có chứa tên của thiết bị mà người dùng cuối đã biết. Đây PHẢI là tên mà thiết bị được tiếp thị và bán cho người dùng cuối. Không có yêu cầu nào về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI rỗng hoặc chuỗi trống ("").
SẢN PHẨM Giá trị do người triển khai thiết bị chọn có chứa tên phát triển hoặc tên mã của sản phẩm cụ thể (SKU) PHẢI là duy nhất trong cùng một thương hiệu. PHẢI có thể đọc được nhưng không nhất thiết dành cho người dùng cuối xem. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy “^[a-zA-Z0-9_-]+$”. Tên sản phẩm này KHÔNG ĐƯỢC thay đổi trong suốt vòng đời của sản phẩm.
nối tiếp Số sê-ri phần cứng PHẢI có sẵn và duy nhất trên các thiết bị có cùng MẪU và NHÀ SẢN XUẤT. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy “^([a-zA-Z0-9]{6,20})$”.
THẺ Danh sách các thẻ được phân tách bằng dấu phẩy do người triển khai thiết bị chọn để phân biệt rõ hơn bản dựng. Trường này PHẢI có một trong các giá trị tương ứng với ba cấu hình ký nền tảng Android điển hình: khóa phát hành, khóa dev, khóa kiểm tra.
THỜI GIAN Một giá trị đại diện cho dấu thời gian khi quá trình xây dựng diễn ra.
KIỂU Giá trị do người triển khai thiết bị chọn để chỉ định cấu hình thời gian chạy của bản dựng. Trường này PHẢI có một trong các giá trị tương ứng với ba cấu hình thời gian chạy Android điển hình: người dùng, userdebug hoặc eng.
NGƯỜI DÙNG Tên hoặc ID người dùng của người dùng (hoặc người dùng tự động) đã tạo bản dựng. Không có yêu cầu nào về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI rỗng hoặc chuỗi trống ("").
SECURITY_PATCH Giá trị cho biết mức độ vá bảo mật của bản dựng. Nó PHẢI biểu thị rằng bản dựng không dễ bị tổn thương trước bất kỳ vấn đề nào được mô tả thông qua Bản tin an ninh công cộng Android được chỉ định. Nó PHẢI ở định dạng [YYYY-MM-DD], khớp với chuỗi được xác định trong Bản tin an ninh công cộng Android hoặc trong Tư vấn bảo mật Android , ví dụ: "2015-11-01".
BASE_OS Một giá trị đại diện cho tham số FINGERPRINT của bản dựng giống hệt với bản dựng này ngoại trừ các bản vá được cung cấp trong Bản tin an ninh công cộng Android. Nó PHẢI báo cáo giá trị chính xác và nếu bản dựng đó không tồn tại, hãy báo cáo một chuỗi trống ("").

3.2.3. Khả năng tương thích ý định

3.2.3.1. Ý định ứng dụng cốt lõi

Ý định của Android cho phép các thành phần ứng dụng yêu cầu chức năng từ các thành phần Android khác. Dự án ngược dòng Android bao gồm danh sách các ứng dụng được coi là ứng dụng Android cốt lõi, triển khai một số mẫu ý định để thực hiện các hành động phổ biến. Các ứng dụng Android cốt lõi là:

 • Đồng hồ để bàn
 • Trình duyệt
 • Lịch
 • Liên lạc
 • Phòng trưng bày
 • Tìm kiếm toàn cầu
 • Trình khởi chạy
 • Âm nhạc
 • Cài đặt

Việc triển khai thiết bị PHẢI bao gồm các ứng dụng Android cốt lõi nếu thích hợp hoặc một thành phần triển khai cùng các mẫu ý định được xác định bởi tất cả các thành phần Hoạt động hoặc Dịch vụ của các ứng dụng Android cốt lõi này được tiếp xúc với các ứng dụng khác, một cách ngầm định hoặc rõ ràng, thông qua thuộc tính android:exported .

3.2.3.2. Giải quyết ý định

Vì Android là một nền tảng có thể mở rộng nên việc triển khai thiết bị PHẢI cho phép từng mẫu ý định được tham chiếu trong phần 3.2.3.1 bị các ứng dụng của bên thứ ba ghi đè. Việc triển khai nguồn mở Android ngược dòng cho phép điều này theo mặc định; Người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI gắn các đặc quyền đối với việc ứng dụng hệ thống sử dụng các mẫu mục đích này hoặc ngăn các ứng dụng của bên thứ ba liên kết và nắm quyền kiểm soát các mẫu này. Lệnh cấm này đặc biệt bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vô hiệu hóa giao diện người dùng “Trình chọn” cho phép người dùng chọn giữa nhiều ứng dụng xử lý cùng một mẫu ý định.

Việc triển khai thiết bị PHẢI cung cấp giao diện người dùng để người dùng sửa đổi hoạt động mặc định cho ý định.

Tuy nhiên, việc triển khai thiết bị CÓ THỂ cung cấp hoạt động mặc định cho các mẫu URI cụ thể (ví dụ: http://play.google.com) khi hoạt động mặc định cung cấp thuộc tính cụ thể hơn cho URI dữ liệu. Ví dụ: mẫu bộ lọc ý định chỉ định URI dữ liệu “http://www.android.com” cụ thể hơn mẫu ý định cốt lõi của trình duyệt cho “http://”.

Android cũng bao gồm cơ chế để các ứng dụng của bên thứ ba khai báo hành vi liên kết ứng dụng mặc định có thẩm quyền đối với một số loại ý định URI web nhất định. Khi các khai báo có thẩm quyền như vậy được xác định trong mẫu bộ lọc ý định của ứng dụng, việc triển khai thiết bị:

 • PHẢI cố gắng xác thực mọi bộ lọc ý định bằng cách thực hiện các bước xác thực được xác định trong đặc tả Liên kết tài sản kỹ thuật số do Trình quản lý gói triển khai trong Dự án nguồn mở Android ngược dòng.
 • PHẢI thử xác thực các bộ lọc ý định trong quá trình cài đặt ứng dụng và đặt tất cả các bộ lọc ý định UIR đã xác thực thành công làm trình xử lý ứng dụng mặc định cho UIR của chúng.
 • CÓ THỂ đặt bộ lọc mục đích URI cụ thể làm trình xử lý ứng dụng mặc định cho URI của chúng, nếu chúng được xác minh thành công nhưng các bộ lọc URI ứng cử viên khác không xác minh được. Nếu việc triển khai thiết bị thực hiện điều này, nó PHẢI cung cấp cho người dùng phần ghi đè mẫu theo URI thích hợp trong menu cài đặt.
 • PHẢI cung cấp cho người dùng các điều khiển Liên kết ứng dụng cho mỗi ứng dụng trong Cài đặt như sau:
  • Người dùng PHẢI có khả năng ghi đè toàn diện hành vi liên kết ứng dụng mặc định để ứng dụng trở thành: luôn mở, luôn hỏi hoặc không bao giờ mở, điều này phải áp dụng như nhau cho tất cả các bộ lọc ý định URI ứng viên.
  • Người dùng PHẢI có thể xem danh sách các bộ lọc mục đích URI ứng cử viên.
  • Việc triển khai thiết bị CÓ THỂ cung cấp cho người dùng khả năng ghi đè các bộ lọc ý định URI ứng viên cụ thể đã được xác minh thành công, trên cơ sở bộ lọc theo ý định.
  • Việc triển khai thiết bị PHẢI cung cấp cho người dùng khả năng xem và ghi đè các bộ lọc ý định URI ứng viên cụ thể nếu việc triển khai thiết bị cho phép một số bộ lọc ý định URI ứng viên xác minh thành công trong khi một số bộ lọc khác có thể thất bại.

3.2.3.3. Không gian tên ý định

Việc triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI bao gồm bất kỳ thành phần Android nào tuân theo bất kỳ ý định mới nào hoặc các mẫu ý định phát sóng bằng cách sử dụng HÀNH ĐỘNG, DANH MỤC hoặc chuỗi khóa khác trong Android. hoặc com.android. không gian tên. Người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI đưa bất kỳ thành phần Android nào tôn vinh bất kỳ ý định mới nào hoặc các mẫu ý định phát sóng bằng cách sử dụng HÀNH ĐỘNG, DANH MỤC hoặc chuỗi khóa khác trong không gian gói thuộc về tổ chức khác. Người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI thay đổi hoặc mở rộng bất kỳ mẫu ý định nào được sử dụng bởi các ứng dụng cốt lõi được liệt kê trong phần 3.2.3.1 . Việc triển khai thiết bị CÓ THỂ bao gồm các mẫu ý định sử dụng không gian tên được liên kết rõ ràng và rõ ràng với tổ chức của chính chúng. Lệnh cấm này tương tự như lệnh cấm được chỉ định cho các lớp ngôn ngữ Java trong phần 3.6 .

3.2.3.4. Ý định phát sóng

Các ứng dụng của bên thứ ba dựa vào nền tảng để phát đi những ý định nhất định nhằm thông báo cho họ về những thay đổi trong môi trường phần cứng hoặc phần mềm. Các thiết bị tương thích với Android PHẢI phát sóng ý định phát sóng công khai để phản hồi các sự kiện hệ thống thích hợp. Ý định phát sóng được mô tả trong tài liệu SDK.

3.2.3.5. Cài đặt ứng dụng mặc định

Android bao gồm các cài đặt cung cấp cho người dùng một cách dễ dàng để chọn ứng dụng mặc định của họ, ví dụ như Màn hình chính hoặc SMS. Khi hợp lý, việc triển khai thiết bị PHẢI cung cấp menu cài đặt tương tự và tương thích với mẫu bộ lọc ý định cũng như các phương thức API được mô tả trong tài liệu SDK như bên dưới.

Triển khai thiết bị:

 • PHẢI tôn trọng mục đích android.settings.HOME_SETTINGS hiển thị menu cài đặt ứng dụng mặc định cho Màn hình chính, nếu quá trình triển khai thiết bị báo cáo android.software.home_screen.
 • PHẢI cung cấp menu cài đặt sẽ gọi mục đích android.provider.Telephony.ACTION_CHANGE_DEFAULT để hiển thị hộp thoại nhằm thay đổi ứng dụng SMS mặc định, nếu quá trình triển khai thiết bị báo cáo android.hardware.telephony.
 • PHẢI tôn trọng mục đích android.settings.NFC_PAYMENT_SETTINGS hiển thị menu cài đặt ứng dụng mặc định cho Nhấn và Thanh toán, nếu quá trình triển khai thiết bị báo cáo android.hardware.nfc.hce.
 • PHẢI tôn trọng mục đích android.telecom.action.CHANGE_DEFAULT_DIALER hiển thị hộp thoại cho phép người dùng thay đổi ứng dụng Điện thoại mặc định, nếu việc triển khai thiết bị báo cáo android.hardware.telephony .

3.3. Khả năng tương thích API gốc

Khả năng tương thích mã gốc là một thách thức. Vì lý do này, những người triển khai thiết bị được KHUYẾN NGHỊ MẠNH MẼ nên sử dụng cách triển khai các thư viện được liệt kê bên dưới từ Dự án mã nguồn mở Android cấp trên.

3.3.1. Giao diện nhị phân ứng dụng

Mã byte Dalvik được quản lý có thể gọi mã gốc được cung cấp trong tệp .apk của ứng dụng dưới dạng tệp ELF .so được biên dịch cho kiến ​​trúc phần cứng thiết bị thích hợp. Vì mã gốc phụ thuộc nhiều vào công nghệ bộ xử lý cơ bản nên Android xác định một số Giao diện nhị phân ứng dụng (ABI) trong NDK của Android. Việc triển khai thiết bị PHẢI tương thích với một hoặc nhiều ABI đã xác định và PHẢI triển khai khả năng tương thích với NDK của Android, như bên dưới.

Nếu việc triển khai thiết bị bao gồm hỗ trợ cho Android ABI thì:

 • PHẢI bao gồm hỗ trợ mã chạy trong môi trường được quản lý để gọi vào mã gốc, sử dụng ngữ nghĩa Giao diện gốc Java (JNI) tiêu chuẩn.
 • PHẢI tương thích với nguồn (tức là tương thích với tiêu đề) và tương thích nhị phân (đối với ABI) với từng thư viện bắt buộc trong danh sách bên dưới.
 • PHẢI hỗ trợ ABI 32 bit tương đương nếu có bất kỳ ABI 64 bit nào được hỗ trợ.
 • PHẢI báo cáo chính xác Giao diện nhị phân ứng dụng gốc (ABI) được thiết bị hỗ trợ, thông qua các tham số android.os.Build.SUPPORTED_ABIS, android.os.Build.SUPPORTED_32_BIT_ABIS và android.os.Build.SUPPORTED_64_BIT_ABIS, mỗi tham số được phân tách bằng dấu phẩy ABI được sắp xếp từ mức được ưa thích nhất đến mức ít được ưa thích nhất.
 • PHẢI báo cáo, thông qua các tham số trên, chỉ những ABI được ghi lại và mô tả trong phiên bản mới nhất của tài liệu Quản lý NDK ABI của Android và PHẢI bao gồm hỗ trợ cho tiện ích mở rộng SIMD nâng cao (còn gọi là NEON).
 • NÊN được xây dựng bằng cách sử dụng mã nguồn và các tệp tiêu đề có sẵn trong Dự án mã nguồn mở Android ngược dòng

Lưu ý rằng các bản phát hành NDK của Android trong tương lai có thể hỗ trợ các ABI bổ sung. Nếu việc triển khai thiết bị không tương thích với ABI được xác định trước hiện có thì thiết bị đó KHÔNG PHẢI báo cáo hỗ trợ cho bất kỳ ABI nào.

Các API mã gốc sau PHẢI có sẵn cho các ứng dụng bao gồm mã gốc:

 • libandroid.so (hỗ trợ hoạt động Android gốc)
 • libc (thư viện C)
 • libCamera2ndk.so
 • libdl (trình liên kết động)
 • libEGL.so (quản lý bề mặt OpenGL gốc)
 • libGLESv1_CM.so (OpenGL ES 1.x)
 • libGLESv2.so (OpenGL ES 2.0)
 • libGLESv3.so (OpenGL ES 3.x)
 • libicui18n.so
 • libicuuc.so
 • libjnigraphics.so
 • liblog (ghi nhật ký Android)
 • libmediandk.so (hỗ trợ API phương tiện gốc)
 • libm (thư viện toán học)
 • libOpenMAXAL.so (hỗ trợ OpenMAX AL 1.0.1)
 • libOpenSLES.so (hỗ trợ âm thanh OpenSL ES 1.0.1)
 • libRS.so
 • libstdc++ (Hỗ trợ tối thiểu cho C++)
 • libvulkan.so (Vulkan)
 • libz (nén Zlib)
 • Giao diện JNI
 • Hỗ trợ OpenGL, như được mô tả bên dưới

Đối với các thư viện gốc được liệt kê ở trên, việc triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI thêm hoặc xóa các chức năng công khai.

Các thư viện gốc không được liệt kê ở trên nhưng được triển khai và cung cấp trong AOSP vì các thư viện hệ thống được đặt trước và KHÔNG ĐƯỢC tiếp xúc với các ứng dụng của bên thứ ba nhắm mục tiêu API cấp 24 trở lên.

Việc triển khai thiết bị CÓ THỂ thêm các thư viện không phải AOSP và hiển thị chúng trực tiếp dưới dạng API cho các ứng dụng của bên thứ ba nhưng các thư viện bổ sung PHẢI nằm trong /vendor/lib hoặc /vendor/lib64 và PHẢI được liệt kê trong /vendor/etc/public.libraries.txt .

Lưu ý rằng việc triển khai thiết bị PHẢI bao gồm libGLESv3.so và ngược lại, PHẢI xuất tất cả các ký hiệu chức năng OpenGL ES 3.1 và Android Extension Pack như được xác định trong bản phát hành NDK android-24. Mặc dù phải có tất cả các ký hiệu nhưng chỉ các chức năng tương ứng cho các phiên bản và tiện ích mở rộng OpenGL ES thực sự được thiết bị hỗ trợ mới phải được triển khai đầy đủ.

3.3.1.1. Thư viện đồ họa

Vulkan là API đa nền tảng, chi phí thấp dành cho đồ họa 3D hiệu suất cao. Việc triển khai thiết bị, ngay cả khi không bao gồm hỗ trợ API Vulkan, PHẢI đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Nó PHẢI luôn cung cấp một thư viện gốc có tên libvulkan.so để xuất các ký hiệu hàm cho API Vulkan 1.0 cốt lõi cũng như các phần mở rộng VK_KHR_surface , VK_KHR_android_surfaceVK_KHR_swapchain .

Việc triển khai thiết bị, nếu bao gồm hỗ trợ API Vulkan:

 • PHẢI báo cáo một hoặc nhiều VkPhysicalDevices thông qua lệnh gọi vkEnumeratePhysicalDevices .
 • Mỗi VkPhysicalDevices được liệt kê PHẢI triển khai đầy đủ API Vulkan 1.0.
 • PHẢI báo cáo đúng cờ tính năng PackageManager#FEATURE_VULKAN_HARDWARE_LEVELPackageManager#FEATURE_VULKAN_HARDWARE_VERSION .
 • PHẢI liệt kê các lớp, có trong các thư viện gốc có tên libVkLayer*.so trong thư mục thư viện gốc của gói ứng dụng, thông qua các hàm vkEnumerateInstanceLayerPropertiesvkEnumerateDeviceLayerProperties trong libvulkan.so
 • KHÔNG PHẢI liệt kê các lớp được cung cấp bởi các thư viện bên ngoài gói ứng dụng hoặc cung cấp các cách truy tìm hoặc chặn API Vulkan khác, trừ khi ứng dụng có thuộc tính android:debuggable=”true” .

Việc triển khai thiết bị, nếu không bao gồm hỗ trợ API Vulkan:

3.3.2. Khả năng tương thích mã gốc ARM 32-bit

Kiến trúc ARMv8 không dùng nữa một số hoạt động của CPU, bao gồm một số hoạt động được sử dụng trong mã gốc hiện có. Trên các thiết bị ARM 64 bit, các hoạt động không được dùng nữa PHẢI vẫn khả dụng đối với mã ARM gốc 32 bit, thông qua hỗ trợ CPU gốc hoặc thông qua mô phỏng phần mềm:

 • Hướng dẫn SWP và SWPB
 • hướng dẫn THIẾT LẬP
 • Hoạt động rào cản CP15ISB, CP15DSB và CP15DMB

Các phiên bản cũ của Android NDK đã sử dụng /proc/cpuinfo để khám phá các tính năng của CPU từ mã gốc ARM 32 bit. Để tương thích với các ứng dụng được xây dựng bằng NDK này, các thiết bị PHẢI bao gồm các dòng sau trong /proc/cpuinfo khi nó được đọc bởi các ứng dụng ARM 32 bit:

 • "Tính năng: ", theo sau là danh sách mọi tính năng CPU ARMv7 tùy chọn được thiết bị hỗ trợ.
 • "Cấu trúc CPU: ", theo sau là một số nguyên mô tả kiến ​​trúc ARM được hỗ trợ cao nhất của thiết bị (ví dụ: "8" cho thiết bị ARMv8).

Những yêu cầu này chỉ áp dụng khi /proc/cpuinfo được đọc bởi các ứng dụng ARM 32-bit. Các thiết bị KHÔNG NÊN thay đổi /proc/cpuinfo khi được đọc bởi các ứng dụng ARM hoặc không phải ARM 64-bit.

3.4. Khả năng tương thích web

3.4.1. Khả năng tương thích của WebView

Các thiết bị Android Watch CÓ THỂ, nhưng tất cả các hoạt động triển khai thiết bị khác PHẢI cung cấp triển khai đầy đủ API android.webkit.Webview.

Tính năng nền tảng android.software.webview PHẢI được báo cáo trên bất kỳ thiết bị nào cung cấp triển khai đầy đủ API android.webkit.WebView và KHÔNG PHẢI được báo cáo trên các thiết bị không triển khai đầy đủ API. Việc triển khai Nguồn mở Android sử dụng mã từ Dự án Chrome để triển khai android.webkit.WebView . Vì việc phát triển bộ thử nghiệm toàn diện cho hệ thống kết xuất web là không khả thi nên người triển khai thiết bị PHẢI sử dụng bản dựng ngược dòng cụ thể của Chrome trong quá trình triển khai WebView. Đặc biệt:

 • Việc triển khai android.webkit.WebView của thiết bị PHẢI dựa trên bản dựng Chrome từ Dự án mã nguồn mở Android ngược dòng dành cho Android 7.0. Bản dựng này bao gồm một bộ chức năng và bản sửa lỗi bảo mật cụ thể cho WebView.
 • Chuỗi tác nhân người dùng được WebView báo cáo PHẢI ở định dạng sau:

  Mozilla/5.0 (Linux; Android $(VERSION); $(MODEL) Build/$(BUILD); wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Phiên bản/4.0 $(CHROMIUM_VER) Mobile Safari/537.36

  • Giá trị của chuỗi $(VERSION) PHẢI giống với giá trị của android.os.Build.VERSION.RELEASE.
  • Giá trị của chuỗi $(MODEL) PHẢI giống với giá trị của android.os.Build.MODEL.
  • Giá trị của chuỗi $(BUILD) PHẢI giống với giá trị của android.os.Build.ID.
  • Giá trị của chuỗi $(CHROMIUM_VER) PHẢI là phiên bản của Chrome trong Dự án mã nguồn mở Android ngược dòng.
  • Việc triển khai thiết bị CÓ THỂ bỏ qua Di động trong chuỗi tác nhân người dùng.

Thành phần WebView NÊN bao gồm hỗ trợ cho nhiều tính năng HTML5 nhất có thể và nếu nó hỗ trợ tính năng đó PHẢI tuân thủ đặc tả HTML5 .

3.4.2. tính tương thích của trình duyệt web

Việc triển khai Android Television, Watch và Android Automotive CÓ THỂ bỏ qua ứng dụng trình duyệt nhưng PHẢI hỗ trợ các mẫu mục đích công khai như được mô tả trong phần 3.2.3.1 . Tất cả các loại triển khai thiết bị khác PHẢI bao gồm một ứng dụng Trình duyệt độc lập để duyệt web cho người dùng nói chung.

Trình duyệt độc lập CÓ THỂ dựa trên công nghệ trình duyệt khác với WebKit. Tuy nhiên, ngay cả khi sử dụng ứng dụng Trình duyệt thay thế, thành phần android.webkit.WebView được cung cấp cho các ứng dụng của bên thứ ba PHẢI dựa trên WebKit, như được mô tả trong phần 3.4.1 .

Việc triển khai CÓ THỂ gửi một chuỗi tác nhân người dùng tùy chỉnh trong ứng dụng Trình duyệt độc lập.

Ứng dụng Trình duyệt độc lập (dù dựa trên ứng dụng Trình duyệt WebKit ngược dòng hay ứng dụng thay thế của bên thứ ba) NÊN bao gồm hỗ trợ cho càng nhiều HTML5 càng tốt. Tối thiểu, việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ từng API được liên kết với HTML5 này:

Ngoài ra, việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ API lưu trữ web HTML5/W3C và NÊN hỗ trợ API IndexedDB HTML5/W3C. Lưu ý rằng khi các cơ quan tiêu chuẩn phát triển web đang chuyển sang ưu tiên IndexedDB thay vì lưu trữ web, IndexedDB dự kiến ​​sẽ trở thành một thành phần bắt buộc trong phiên bản Android trong tương lai.

3.5. Khả năng tương thích hành vi API

Hành vi của từng loại API (được quản lý, mềm, gốc và web) phải nhất quán với cách triển khai ưu tiên của Dự án nguồn mở Android ngược dòng. Một số lĩnh vực tương thích cụ thể là:

 • Thiết bị KHÔNG PHẢI thay đổi hành vi hoặc ngữ nghĩa của mục đích tiêu chuẩn.
 • Các thiết bị KHÔNG PHẢI thay đổi ngữ nghĩa vòng đời hoặc vòng đời của một loại thành phần hệ thống cụ thể (chẳng hạn như Dịch vụ, Hoạt động, Nhà cung cấp nội dung, v.v.).
 • Thiết bị KHÔNG PHẢI thay đổi ngữ nghĩa của quyền tiêu chuẩn.

Danh sách trên không đầy đủ. Bộ kiểm tra khả năng tương thích (CTS) kiểm tra các phần quan trọng của nền tảng về khả năng tương thích hành vi, nhưng không phải tất cả. Trách nhiệm của người triển khai là đảm bảo khả năng tương thích về mặt hành vi với Dự án mã nguồn mở Android. Vì lý do này, người triển khai thiết bị NÊN sử dụng mã nguồn có sẵn thông qua Dự án mã nguồn mở Android nếu có thể, thay vì triển khai lại các phần quan trọng của hệ thống.

3.6. Không gian tên API

Android tuân theo các quy ước về không gian tên gói và lớp được xác định bởi ngôn ngữ lập trình Java. Để đảm bảo khả năng tương thích với các ứng dụng của bên thứ ba, người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI thực hiện bất kỳ sửa đổi bị cấm nào (xem bên dưới) đối với các không gian tên gói này:

 • java.*
 • javax.*
 • mặt trời.*
 • android.*
 • com.android.*

Các sửa đổi bị cấm bao gồm :

 • Việc triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI sửa đổi các API được hiển thị công khai trên nền tảng Android bằng cách thay đổi bất kỳ phương thức hoặc chữ ký lớp nào hoặc bằng cách xóa các lớp hoặc trường lớp.
 • Người triển khai thiết bị CÓ THỂ sửa đổi cách triển khai cơ bản của API, nhưng những sửa đổi đó KHÔNG PHẢI ảnh hưởng đến hành vi đã nêu và chữ ký ngôn ngữ Java của bất kỳ API nào được hiển thị công khai.
 • Người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI thêm bất kỳ thành phần nào được hiển thị công khai (chẳng hạn như các lớp hoặc giao diện hoặc các trường hoặc phương thức vào các lớp hoặc giao diện hiện có) vào các API ở trên.

“Phần tử được hiển thị công khai” là bất kỳ cấu trúc nào không được trang trí bằng điểm đánh dấu “@hide” như được sử dụng trong mã nguồn Android ngược dòng. Nói cách khác, người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI hiển thị các API mới hoặc thay đổi các API hiện có trong các không gian tên đã nêu ở trên. Người triển khai thiết bị CÓ THỂ thực hiện các sửa đổi chỉ nội bộ, nhưng những sửa đổi đó KHÔNG PHẢI được quảng cáo hoặc tiết lộ cho các nhà phát triển.

Người triển khai thiết bị CÓ THỂ thêm các API tùy chỉnh, nhưng mọi API như vậy KHÔNG PHẢI nằm trong vùng tên do tổ chức khác sở hữu hoặc đề cập đến. Chẳng hạn, người triển khai thiết bị không được thêm API vào com.google.* Hoặc không gian tên tương tự: Chỉ Google mới có thể làm như vậy. Tương tự, Google không được thêm API vào các không gian tên của các công ty khác. Ngoài ra, nếu việc triển khai thiết bị bao gồm các API tùy chỉnh bên ngoài không gian tên Android tiêu chuẩn, các API đó phải được đóng gói trong thư viện chia sẻ Android để chỉ các ứng dụng sử dụng chúng rõ ràng (thông qua cơ chế <sử dụng thư viện>) bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng bộ nhớ tăng của API như vậy.

Nếu người triển khai thiết bị đề xuất cải thiện một trong các không gian tên gói ở trên (chẳng hạn như bằng cách thêm chức năng mới hữu ích vào API hiện có hoặc thêm API mới), người triển khai nên truy cập Source.Android.com và bắt đầu quy trình đóng góp thay đổi và Mã, theo thông tin trên trang web đó.

Lưu ý rằng các hạn chế ở trên tương ứng với các quy ước tiêu chuẩn để đặt tên API trong ngôn ngữ lập trình Java; Phần này chỉ đơn giản là nhằm mục đích củng cố các quy ước đó và làm cho chúng ràng buộc thông qua việc đưa vào định nghĩa tương thích này.

3.7. Khả năng tương thích thời gian chạy

Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ định dạng thực thi Dalvik (DEX) đầy đủ và đặc tả mã byte và ngữ nghĩa của Dalvik . Người triển khai thiết bị nên sử dụng ART, việc triển khai ngược dòng của định dạng thực thi Dalvik và hệ thống quản lý gói của triển khai tham chiếu.

Việc triển khai thiết bị phải định cấu hình Dalvik Runtimes để phân bổ bộ nhớ theo nền tảng Android ngược dòng và theo quy định của bảng sau. .

Bố cục màn hình Mật độ màn hình Bộ nhớ ứng dụng tối thiểu
Đồng hồ Android 120 dpi (LDPI) 32 MB
160 DPI (MDPI)
213 DPI (TVDPI)
240 dpi (HDPI) 36MB
280 dpi (280dpi)
320 dpi (xhdpi) 48 MB
360 dpi (360dpi)
400 dpi (400dpi) 56 MB
420 dpi (420dpi) 64MB
480 dpi (xxhdpi) 88MB
560 dpi (560dpi) 112MB
640 dpi (xxxhdpi) 154 MB
nhỏ/bình thường 120 dpi (LDPI) 32 MB
160 DPI (MDPI)
213 DPI (TVDPI) 48 MB
240 dpi (HDPI)
280 dpi (280dpi)
320 dpi (xhdpi) 80 MB
360 dpi (360dpi)
400 dpi (400dpi) 96 MB
420 dpi (420dpi) 112MB
480 dpi (xxhdpi) 128MB
560 dpi (560dpi) 192 MB
640 dpi (xxxhdpi) 256 MB
lớn 120 dpi (LDPI) 32 MB
160 DPI (MDPI) 48 MB
213 DPI (TVDPI) 80 MB
240 dpi (HDPI)
280 dpi (280dpi) 96 MB
320 dpi (xhdpi) 128MB
360 dpi (360dpi) 160 MB
400 dpi (400dpi) 192 MB
420 dpi (420dpi) 228 MB
480 dpi (xxhdpi) 256 MB
560 dpi (560dpi) 384MB
640 dpi (xxxhdpi) 512 MB
xlớn 120 dpi (LDPI) 48 MB
160 DPI (MDPI) 80 MB
213 DPI (TVDPI) 96 MB
240 dpi (HDPI)
280 dpi (280dpi) 144MB
320 dpi (xhdpi) 192 MB
360 dpi (360dpi) 240MB
400 dpi (400dpi) 288MB
420 dpi (420dpi) 336 MB
480 dpi (xxhdpi) 384MB
560 dpi (560dpi) 576MB
640 dpi (xxxhdpi) 768MB

3.8. Khả năng tương thích giao diện người dùng

3.8.1. Launcher (màn hình chính)

Android bao gồm một ứng dụng Launcher (màn hình chính) và hỗ trợ cho các ứng dụng của bên thứ ba để thay thế trình khởi chạy thiết bị (màn hình chính). Việc triển khai thiết bị cho phép các ứng dụng của bên thứ ba thay thế màn hình chính của thiết bị phải khai báo tính năng nền tảng Android.Software.Home_Screen.

3.8.2. Widget

Các tiện ích là tùy chọn cho tất cả các triển khai thiết bị Android, nhưng nên được hỗ trợ trên các thiết bị cầm tay Android.

Android xác định loại thành phần và API và vòng đời tương ứng cho phép các ứng dụng hiển thị một ứng dụng ứng dụng ứng dụng cho người dùng cuối, một tính năng được khuyến nghị mạnh mẽ để được hỗ trợ khi triển khai thiết bị cầm tay. Việc triển khai thiết bị hỗ trợ nhúng các tiện ích trên màn hình chính phải đáp ứng các yêu cầu sau và khai báo hỗ trợ cho tính năng nền tảng Android.Software.App_Widgets.

 • Trình khởi động thiết bị phải bao gồm hỗ trợ tích hợp cho AppWidgets và phơi bày khả năng chi trả giao diện người dùng để thêm, định cấu hình, xem và xóa AppWidgets trực tiếp trong trình khởi chạy.
 • Việc triển khai thiết bị phải có khả năng hiển thị các tiện ích có kích thước lưới 4 x 4 trong kích thước lưới tiêu chuẩn. Xem Hướng dẫn thiết kế tiện ích ứng dụng trong tài liệu SDK Android để biết chi tiết.
 • Việc triển khai thiết bị bao gồm hỗ trợ cho màn hình khóa có thể hỗ trợ các tiện ích ứng dụng trên màn hình khóa.

3.8.3. Thông báo

Android bao gồm API cho phép các nhà phát triển thông báo cho người dùng về các sự kiện đáng chú ý bằng các tính năng phần cứng và phần mềm của thiết bị.

Một số API cho phép các ứng dụng thực hiện thông báo hoặc thu hút sự chú ý bằng cách sử dụng phần cứng đặc biệt là âm thanh, độ rung và ánh sáng. Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ các thông báo sử dụng các tính năng phần cứng, như được mô tả trong tài liệu SDK và trong phạm vi có thể với phần cứng triển khai thiết bị. Chẳng hạn, nếu việc triển khai thiết bị bao gồm máy rung, nó phải thực hiện chính xác các API rung. Nếu việc triển khai thiết bị thiếu phần cứng, API tương ứng phải được triển khai dưới dạng không có. Hành vi này được chi tiết hơn trong Phần 7 .

Ngoài ra, việc triển khai phải hiển thị chính xác tất cả các tài nguyên (biểu tượng, tệp hoạt hình, v.v.) được cung cấp trong API hoặc trong hướng dẫn kiểu biểu tượng thanh trạng thái/hệ thống, trong trường hợp của thiết bị truyền hình Android bao gồm khả năng không hiển thị thông báo. Người triển khai thiết bị có thể cung cấp trải nghiệm người dùng thay thế cho các thông báo so với quy định của việc triển khai nguồn mở Android tham chiếu; Tuy nhiên, các hệ thống thông báo thay thế như vậy phải hỗ trợ các tài nguyên thông báo hiện có, như trên.

Việc triển khai ô tô Android có thể quản lý khả năng hiển thị và thời gian của các thông báo để giảm thiểu phân tâm trình điều khiển, nhưng phải hiển thị thông báo sử dụng CarexTender khi được yêu cầu bởi các ứng dụng.

Android bao gồm hỗ trợ cho các thông báo khác nhau, chẳng hạn như:

 • Thông báo phong phú . Quan điểm tương tác cho các thông báo liên tục.
 • Thông báo đầu . Quan điểm tương tác Người dùng có thể hành động hoặc loại bỏ mà không cần rời khỏi ứng dụng hiện tại.
 • Thông bao khoa Man hinh . Thông báo hiển thị trên màn hình khóa với điều khiển chi tiết về khả năng hiển thị.

Việc triển khai thiết bị Android, khi các thông báo như vậy được hiển thị, phải thực hiện đúng các thông báo phong phú và đầu và bao gồm tiêu đề/tên, biểu tượng, văn bản như được ghi lại trong API Android .

Android bao gồm API dịch vụ người nghe thông báo cho phép các ứng dụng (một lần được người dùng bật rõ ràng) để nhận một bản sao của tất cả các thông báo khi chúng được đăng hoặc cập nhật. Việc triển khai thiết bị phải chính xác và kịp thời gửi thông báo toàn bộ cho tất cả các dịch vụ người nghe được cài đặt và hỗ trợ người dùng như vậy, bao gồm bất kỳ và tất cả các siêu dữ liệu được gắn vào đối tượng thông báo.

Việc triển khai thiết bị hỗ trợ tính năng DND (không làm phiền) phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Phải thực hiện một hoạt động sẽ phản hồi với ý định action_notification_policy_access_sinstall , để triển khai với UI_Mode_Type_Normal, nó phải là một hoạt động mà người dùng có thể cấp hoặc từ chối truy cập ứng dụng vào cấu hình chính sách DND.
 • Phải, khi khi triển khai thiết bị đã cung cấp một phương tiện để người dùng cấp hoặc từ chối các ứng dụng của bên thứ ba để truy cập cấu hình chính sách DND, hãy hiển thị các quy tắc DND tự động được tạo bởi các ứng dụng cùng với các quy tắc do người dùng tạo và xác định trước.
 • Phải tôn vinh các giá trị suppressedVisualEffects được truyền dọc theo thông NotificationManager.Policy .

Android bao gồm các API cho phép các nhà phát triển kết hợp tìm kiếm vào các ứng dụng của họ và đưa dữ liệu của ứng dụng của họ vào tìm kiếm hệ thống toàn cầu. Nói chung, chức năng này bao gồm một giao diện người dùng trên toàn hệ thống cho phép người dùng nhập truy vấn, hiển thị các đề xuất dưới dạng người dùng và hiển thị kết quả. API Android cho phép các nhà phát triển sử dụng lại giao diện này để cung cấp tìm kiếm trong các ứng dụng của riêng họ và cho phép các nhà phát triển cung cấp kết quả cho giao diện người dùng tìm kiếm toàn cầu chung.

Việc triển khai thiết bị Android nên bao gồm tìm kiếm toàn cầu, một giao diện người dùng tìm kiếm toàn hệ thống, được chia sẻ, có khả năng đề xuất thời gian thực để đáp ứng với đầu vào của người dùng. Việc triển khai thiết bị nên triển khai API cho phép các nhà phát triển sử dụng lại giao diện người dùng này để cung cấp tìm kiếm trong các ứng dụng của riêng họ. Việc triển khai thiết bị triển khai giao diện tìm kiếm toàn cầu phải triển khai API cho phép các ứng dụng của bên thứ ba thêm các đề xuất vào hộp tìm kiếm khi nó được chạy ở chế độ tìm kiếm toàn cầu. Nếu không có ứng dụng nào của bên thứ ba được cài đặt sử dụng chức năng này, hành vi mặc định nên hiển thị kết quả và đề xuất của công cụ tìm kiếm web.

Việc triển khai thiết bị Android nên và triển khai ô tô Android phải, triển khai trợ lý trên thiết bị để xử lý hành động hỗ trợ .

Android cũng bao gồm các API hỗ trợ để cho phép các ứng dụng chọn số lượng thông tin của bối cảnh hiện tại được chia sẻ với trợ lý trên thiết bị. Việc triển khai thiết bị hỗ trợ hành động hỗ trợ phải biểu thị rõ ràng cho người dùng cuối khi ngữ cảnh được chia sẻ bằng cách hiển thị ánh sáng trắng xung quanh các cạnh của màn hình. Để đảm bảo khả năng hiển thị rõ ràng cho người dùng cuối, chỉ định phải đáp ứng hoặc vượt quá thời lượng và độ sáng của việc thực hiện dự án nguồn mở Android.

3.8.5. nâng cốc chúc mừng

Các ứng dụng có thể sử dụng API bánh mì nướng trên mạng API để hiển thị các chuỗi phi phương thức ngắn cho người dùng cuối biến mất sau một thời gian ngắn. Việc triển khai thiết bị phải hiển thị bánh mì nướng từ các ứng dụng cho người dùng cuối theo một cách nào đó có khả năng xem xét cao.

3.8.6. Chủ đề

Android cung cấp các chủ đề của người Viking như một cơ chế cho các ứng dụng áp dụng các kiểu trên toàn bộ hoạt động hoặc ứng dụng.

Android bao gồm một gia đình chủ đề holo holo như một tập hợp các kiểu được xác định để các nhà phát triển ứng dụng sử dụng nếu họ muốn phù hợp với giao diện chủ đề holo và cảm giác được định nghĩa bởi SDK Android. Việc triển khai thiết bị không được thay đổi bất kỳ thuộc tính chủ đề holo nào tiếp xúc với các ứng dụng.

Android bao gồm một gia đình chủ đề tài liệu của người Viking như một tập hợp các kiểu được xác định để các nhà phát triển ứng dụng sử dụng nếu họ muốn phù hợp với giao diện và cảm nhận của chủ đề thiết kế trên nhiều loại thiết bị Android khác nhau. Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ gia đình chủ đề tài liệu của người Viking và không được thay đổi bất kỳ thuộc tính chủ đề vật liệu nào hoặc tài sản của họ tiếp xúc với các ứng dụng.

Android cũng bao gồm một gia đình chủ đề mặc định của thiết bị trên mạng như một tập hợp các kiểu được xác định để các nhà phát triển ứng dụng sử dụng nếu họ muốn phù hợp với giao diện của chủ đề thiết bị theo định nghĩa của trình triển khai thiết bị. Việc triển khai thiết bị có thể sửa đổi các thuộc tính chủ đề mặc định của thiết bị được tiếp xúc với các ứng dụng.

Android hỗ trợ một chủ đề biến thể với các thanh hệ thống mờ, cho phép các nhà phát triển ứng dụng lấp đầy khu vực phía sau trạng thái và thanh điều hướng với nội dung ứng dụng của họ. Để cho phép trải nghiệm nhà phát triển nhất quán trong cấu hình này, điều quan trọng là kiểu biểu tượng thanh trạng thái được duy trì trên các triển khai thiết bị khác nhau. Do đó, việc triển khai thiết bị Android phải sử dụng màu trắng cho các biểu tượng trạng thái hệ thống (như cường độ tín hiệu và mức pin) và thông báo do hệ thống đưa ra, trừ khi biểu tượng chỉ ra trạng thái có vấn đề hoặc ứng dụng yêu cầu thanh trạng thái ánh sáng bằng cách sử dụng cờ System_UI_FLAG_LIGHT_STATUS_BAR. Khi một ứng dụng yêu cầu một thanh trạng thái ánh sáng, việc triển khai thiết bị Android phải thay đổi màu của các biểu tượng trạng thái hệ thống thành màu đen (để biết chi tiết, hãy tham khảo R.Style ).

3.8.7. Hình Nền Động

Android định nghĩa một loại thành phần và API và vòng đời tương ứng cho phép các ứng dụng hiển thị một hoặc nhiều hình nền trực tiếp trực tiếp với người dùng cuối. Hình nền trực tiếp là hình ảnh động, mẫu hoặc hình ảnh tương tự với khả năng đầu vào hạn chế hiển thị như một hình nền, đằng sau các ứng dụng khác.

Phần cứng được coi là có khả năng chạy hình nền trực tiếp một cách đáng tin cậy nếu nó có thể chạy tất cả các hình nền trực tiếp, không có giới hạn về chức năng, ở tốc độ khung hình hợp lý mà không có tác dụng phụ nào đối với các ứng dụng khác. Nếu những hạn chế trong phần cứng làm cho hình nền và/hoặc ứng dụng bị sập, trục trặc, tiêu thụ CPU hoặc năng lượng pin quá mức hoặc chạy ở tốc độ khung hình thấp không thể chấp nhận được, phần cứng được coi là không có khả năng chạy hình nền trực tiếp. Ví dụ, một số hình nền trực tiếp có thể sử dụng bối cảnh OpenGL 2.0 hoặc 3.x để hiển thị nội dung của chúng. Hình nền trực tiếp sẽ không chạy một cách đáng tin cậy về phần cứng không hỗ trợ nhiều bối cảnh OpenGL vì việc sử dụng hình nền trực tiếp của bối cảnh OpenGL có thể mâu thuẫn với các ứng dụng khác cũng sử dụng bối cảnh OpenGL.

Việc triển khai thiết bị có khả năng chạy các hình nền trực tiếp một cách đáng tin cậy như được mô tả ở trên nên triển khai các hình nền trực tiếp và khi được triển khai phải báo cáo tính năng nền tảng Flag Android.Software.Live_Wallaper.

3.8.8. Chuyển đổi hoạt động

Vì khóa điều hướng chức năng gần đây là tùy chọn, yêu cầu triển khai màn hình tổng quan là tùy chọn cho việc triển khai ô tô Android và Android và được đề xuất cho các thiết bị truyền hình Android. Vẫn cần có một phương pháp để chuyển đổi giữa các hoạt động trên triển khai ô tô Android.

Mã nguồn Android ngược dòng bao gồm màn hình tổng quan , giao diện người dùng cấp hệ thống để chuyển đổi tác vụ và hiển thị các hoạt động và tác vụ được truy cập gần đây bằng hình ảnh hình thu nhỏ của trạng thái đồ họa của ứng dụng tại thời điểm người dùng cuối cùng rời khỏi ứng dụng. Việc triển khai thiết bị bao gồm khóa điều hướng chức năng Recents như chi tiết trong Phần 7.2.3 có thể thay đổi giao diện nhưng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Phải hỗ trợ ít nhất tối đa 6 hoạt động được hiển thị.
 • Ít nhất nên hiển thị tiêu đề của 4 hoạt động tại một thời điểm.
 • Phải triển khai hành vi ghim màn hình và cung cấp cho người dùng menu Cài đặt để chuyển đổi tính năng.
 • Nên hiển thị màu nổi bật, biểu tượng, tiêu đề màn hình trong Recents.
 • Nên hiển thị khả năng chi trả ("x") nhưng có thể trì hoãn điều này cho đến khi người dùng tương tác với màn hình.
 • Nên thực hiện một phím tắt để dễ dàng chuyển sang hoạt động trước đó
 • Có thể hiển thị các liên kết lại như một nhóm di chuyển cùng nhau.
 • Nên kích hoạt hành động chuyển đổi nhanh giữa hai ứng dụng được sử dụng gần đây nhất, khi khóa hàm recents được khai thác hai lần.
 • Nên kích hoạt chế độ đa dòng màn hình chia, nếu được hỗ trợ, khi phím Chức năng Recents được nhấn từ lâu.

Việc triển khai thiết bị được khuyến nghị sử dụng giao diện người dùng Android ngược dòng (hoặc giao diện dựa trên hình thu nhỏ tương tự) cho màn hình tổng quan.

3.8.9. Quản lý đầu vào

Android bao gồm hỗ trợ quản lý đầu vào và hỗ trợ cho các trình chỉnh sửa phương thức đầu vào của bên thứ ba. Việc triển khai thiết bị cho phép người dùng sử dụng các phương thức đầu vào của bên thứ ba trên thiết bị phải khai báo tính năng nền tảng android.software.input_methods và hỗ trợ API IME như được định nghĩa trong tài liệu SDK Android.

Việc triển khai thiết bị khai báo tính năng Android.Software.Input_Methods phải cung cấp cơ chế có thể truy cập người dùng để thêm và định cấu hình các phương thức đầu vào của bên thứ ba. Việc triển khai thiết bị phải hiển thị giao diện cài đặt để đáp ứng với Android.Sinstall.Input_Method_Sinstall.

3.8.10. Khóa điều khiển phương tiện truyền thông màn hình

API máy khách điều khiển từ xa được không dùng nữa từ Android 5.0 có lợi cho mẫu thông báo phương tiện cho phép các ứng dụng phương tiện tích hợp với các điều khiển phát lại được hiển thị trên màn hình khóa. Việc triển khai thiết bị hỗ trợ màn hình khóa, trừ khi thực hiện ô tô hoặc đồng hồ Android, phải hiển thị các thông báo màn hình khóa bao gồm mẫu thông báo phương tiện.

3.8.11. Màn hình người tiết kiệm (trước đây là những giấc mơ)

Android bao gồm hỗ trợ cho InteractiveScreensavers , trước đây được gọi là Dreams. Người tiết kiệm màn hình cho phép người dùng tương tác với các ứng dụng khi một thiết bị được kết nối với nguồn năng lượng không hoạt động hoặc cập cảng trong một bến tàu. Các thiết bị đồng hồ Android có thể triển khai người tiết kiệm màn hình, nhưng các loại triển khai thiết bị khác nên bao gồm hỗ trợ cho người bảo vệ màn hình và cung cấp tùy chọn Cài đặt cho người dùng tiết kiệm màn hình để đáp ứng với android.settings.DREAM_SETTINGS .

3.8.12. Vị trí

Khi một thiết bị có cảm biến phần cứng (ví dụ: GPS) có khả năng cung cấp tọa độ vị trí, các chế độ vị trí phải được hiển thị trong menu vị trí trong cài đặt.

3.8.13. Unicode và phông chữ

Android bao gồm hỗ trợ cho các ký tự biểu tượng cảm xúc được xác định trong Unicode 9.0 . Tất cả các triển khai của thiết bị phải có khả năng hiển thị các ký tự biểu tượng cảm xúc này trong Color Glyph và khi triển khai thiết bị Android bao gồm IME, nó sẽ cung cấp một phương thức đầu vào cho người dùng cho các ký tự biểu tượng cảm xúc này.

Các thiết bị cầm tay Android nên hỗ trợ tông màu da và biểu tượng cảm xúc gia đình đa dạng như được chỉ định trong Báo cáo kỹ thuật Unicode #51 .

Android bao gồm hỗ trợ cho phông chữ roboto 2 với các trọng số khác nhau của Sans-serif-serif, sans-serif-light, sans-serif-medium, sans-serif-black, sans-serif, sans-serif-light Tất cả phải được bao gồm cho các ngôn ngữ có sẵn trên thiết bị và phạm vi bảo hiểm toàn bộ unicode 7.0 của tiếng Latin, Hy Lạp và cyrillic, bao gồm các phạm vi A, B, C và D của Latin, và tất cả các glyph trong khối ký hiệu tiền tệ của Unicode 7.0.

3.8,14. Nhiều cửa sổ

Việc triển khai thiết bị có thể chọn không thực hiện bất kỳ chế độ đa cửa sổ nào, nhưng nếu có khả năng hiển thị nhiều hoạt động cùng một lúc, nó phải thực hiện (các) chế độ đa cửa sổ đó theo các hành vi ứng dụng và API được mô tả trong Tài liệu hỗ trợ chế độ đa cửa sổ Android SDK và đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Các ứng dụng có thể cho biết liệu chúng có khả năng hoạt động ở chế độ đa cửa sổ trong tệp androidmanifest.xml hay không, thông qua thuộc tính android:resizeableActivity hoặc ngầm bằng cách có mục tiêu không được ra mắt trong chế độ nhiều cửa sổ. Các ứng dụng không đặt thuộc tính trong tệp kê khai của chúng (TargetSdkVersion <24) có thể được khởi chạy ở chế độ đa cửa sổ, nhưng hệ thống phải đưa ra cảnh báo rằng ứng dụng có thể không hoạt động như mong đợi trong chế độ đa cửa sổ.
 • Việc triển khai thiết bị không được cung cấp chế độ chia màn hình hoặc dạng tự do nếu cả chiều cao và chiều rộng màn hình đều nhỏ hơn 440 dp.
 • Việc triển khai thiết bị với kích thước màn hình xlarge sẽ hỗ trợ chế độ miễn phí.
 • Việc triển khai thiết bị truyền hình Android phải hỗ trợ đa cửa sổ hình ảnh trong hình ảnh (PIP) và đặt PIP nhiều cửa sổ ở góc trên cùng bên phải khi PIP được bật.
 • Việc triển khai thiết bị với hỗ trợ nhiều cửa sổ của chế độ PIP phải phân bổ ít nhất 240x135 dp cho cửa sổ PIP.
 • Nếu chế độ đa cửa sổ PIP được hỗ trợ, phím KeyEvent.KEYCODE_WINDOW phải được sử dụng để điều khiển cửa sổ PIP; Nếu không, chìa khóa phải có sẵn cho hoạt động tiền cảnh.

3.9. Quản trị thiết bị

Android bao gồm các tính năng cho phép các ứng dụng nhận biết bảo mật thực hiện các chức năng quản trị thiết bị ở cấp hệ thống, chẳng hạn như thực thi các chính sách mật khẩu hoặc thực hiện xóa từ xa, thông qua API quản trị thiết bị Android . Việc triển khai thiết bị phải cung cấp triển khai lớp DevicePolicyManager . Việc triển khai thiết bị hỗ trợ màn hình khóa an toàn phải triển khai đầy đủ các chính sách quản trị thiết bị được xác định trong tài liệu SDK Android và báo cáo tính năng nền tảng Android.Software.Device_Admin.

3.9.1 Cung cấp thiết bị

3.9.1.1 Cung cấp chủ sở hữu thiết bị

Nếu việc triển khai thiết bị khai báo tính năng android.software.device_admin thì nó phải triển khai việc cung cấp ứng dụng chủ sở hữu thiết bị của ứng dụng chính sách thiết bị (DPC) như được chỉ ra dưới đây:

Việc triển khai thiết bị có thể có một ứng dụng được cài đặt sẵn các chức năng quản trị thiết bị nhưng ứng dụng này không được đặt làm ứng dụng chủ sở hữu thiết bị mà không có sự đồng ý hoặc hành động rõ ràng từ người dùng hoặc quản trị viên của thiết bị.

3.9.1.2 Cung cấp hồ sơ được quản lý

Nếu việc triển khai thiết bị khai báo Android.software.Managed_users, thì phải có thể đăng ký ứng dụng Bộ điều khiển chính sách thiết bị (DPC) làm chủ sở hữu của hồ sơ được quản lý mới .

Quá trình cung cấp hồ sơ được quản lý (luồng được khởi tạo bởi Android.App.Action.Provision_Managed_Profile ) Trải nghiệm người dùng phải phù hợp với việc triển khai AOSP.

Việc triển khai thiết bị phải cung cấp các khoản chi trả của người dùng sau trong giao diện người dùng Cài đặt để cho biết người dùng khi một chức năng hệ thống cụ thể đã bị tắt bởi Bộ điều khiển chính sách thiết bị (DPC):

 • Một biểu tượng nhất quán hoặc khả năng chi trả người dùng khác (ví dụ: biểu tượng thông tin AOSP ngược dòng) để biểu thị khi một cài đặt cụ thể bị hạn chế bởi một quản trị viên thiết bị.
 • Một thông báo giải thích ngắn, theo quy định của quản trị viên thiết bị thông qua setShortSupportMessage .
 • Biểu tượng của ứng dụng DPC.

3.9.2 Hỗ trợ hồ sơ được quản lý

Các thiết bị có khả năng hồ sơ được quản lý là những thiết bị đó:

Các thiết bị có khả năng hồ sơ được quản lý phải:

 • Tuyên bố tính năng nền tảng Flag android.software.managed_users .
 • Hỗ trợ quản lý Hồ sơ thông qua API android.app.admin.DevicePolicyManager .
 • Cho phép một và chỉ một hồ sơ được quản lý được tạo .
 • Sử dụng huy hiệu biểu tượng (tương tự như huy hiệu công việc ngược dòng AOSP) để thể hiện các ứng dụng và tiện ích được quản lý và các yếu tố UI huy hiệu khác như Recents & Informations.
 • Hiển thị biểu tượng thông báo (tương tự như huy hiệu công việc ngược dòng AOSP) để cho biết khi nào người dùng nằm trong ứng dụng hồ sơ được quản lý.
 • Hiển thị bánh mì nướng cho biết người dùng nằm trong cấu hình được quản lý nếu và khi thiết bị thức dậy (action_user_present) và ứng dụng nền trước nằm trong cấu hình được quản lý.
 • Khi cấu hình được quản lý tồn tại, hãy hiển thị khả năng chi trả trực quan trong mục đích 'người chọn' để cho phép người dùng chuyển tiếp ý định từ hồ sơ được quản lý cho người dùng chính hoặc ngược lại, nếu được bật bởi bộ điều khiển chính sách thiết bị.
 • Khi cấu hình được quản lý tồn tại, hãy phơi bày các khoản chi trả của người dùng sau cho cả người dùng chính và hồ sơ được quản lý:
  • Kế toán riêng cho pin, vị trí, dữ liệu di động và sử dụng lưu trữ cho người dùng chính và hồ sơ được quản lý.
  • Quản lý độc lập các ứng dụng VPN được cài đặt trong hồ sơ người dùng chính hoặc được quản lý.
  • Quản lý độc lập các ứng dụng được cài đặt trong hồ sơ chính hoặc người dùng chính.
  • Quản lý độc lập tài khoản trong hồ sơ người dùng chính hoặc hồ sơ được quản lý.
 • Đảm bảo trình quay số, danh bạ và ứng dụng nhắn tin được cài đặt sẵn có thể tìm kiếm và tìm kiếm thông tin người gọi từ hồ sơ được quản lý (nếu tồn tại) cùng với các ứng dụng từ hồ sơ chính, nếu bộ điều khiển chính sách thiết bị cho phép. Khi các liên hệ từ hồ sơ được quản lý được hiển thị trong nhật ký cuộc gọi được cài đặt sẵn, giao diện người dùng trong cuộc gọi, thông báo, liên hệ và ứng dụng nhắn tin, liên hệ và ứng dụng nhắn tin, chúng nên được gắn với cùng một huy hiệu được sử dụng để chỉ ra các ứng dụng hồ sơ được quản lý.
 • Phải đảm bảo rằng nó đáp ứng tất cả các yêu cầu bảo mật áp dụng cho một thiết bị có nhiều người dùng được bật (xem Phần 9.5 ), mặc dù cấu hình được quản lý không được tính là một người dùng khác ngoài người dùng chính.
 • Hỗ trợ khả năng chỉ định một màn hình khóa riêng biệt các yêu cầu sau để cấp quyền truy cập vào các ứng dụng đang chạy trong hồ sơ được quản lý.
  • Việc triển khai thiết bị phải tôn vinh ý định của DevicePolicyManager.ACTION_SET_NEW_PASSWORD và hiển thị giao diện để định cấu hình thông tin xác thực màn hình khóa riêng cho cấu hình được quản lý.
  • Thông tin xác thực màn hình khóa của hồ sơ được quản lý phải sử dụng cùng một cơ chế lưu trữ và quản lý thông tin xác thực như hồ sơ cha mẹ, như được ghi lại trên trang web dự án nguồn mở Android
  • Các chính sách mật khẩu DPC phải áp dụng cho các thông tin đăng nhập màn hình khóa được quản lý trừ khi được gọi theo phiên bản DevicePolicyManager được trả về bởi GetParentProfileInstance .

3.10. Khả năng tiếp cận

Android cung cấp một lớp khả năng truy cập giúp người dùng khuyết tật điều hướng thiết bị của họ dễ dàng hơn. Ngoài ra, Android cung cấp các API nền tảng cho phép triển khai dịch vụ truy cập để nhận lại các cuộc gọi lại cho các sự kiện của người dùng và hệ thống và tạo các cơ chế phản hồi thay thế, chẳng hạn như văn bản thành giọng nói, phản hồi haptic và điều hướng Trackball/D-PAD.

Việc triển khai thiết bị bao gồm các yêu cầu sau:

 • Việc triển khai ô tô Android sẽ cung cấp việc triển khai Khung khả năng truy cập Android phù hợp với việc triển khai Android mặc định.
 • Việc triển khai thiết bị (loại trừ ô tô Android) phải cung cấp việc triển khai Khung khả năng truy cập Android phù hợp với việc triển khai Android mặc định.
 • Việc triển khai thiết bị (loại trừ ô tô Android) phải hỗ trợ triển khai dịch vụ truy cập của bên thứ ba thông qua API Android.AccessibleService .
 • Việc triển khai thiết bị (loại trừ ô tô Android) phải tạo quyền truy cập và cung cấp các sự kiện này cho tất cả các triển khai AccessService đã đăng ký theo cách phù hợp với việc triển khai Android mặc định
 • Việc triển khai thiết bị (Thiết bị đồng hồ Android Ô tô và Android không loại trừ đầu ra âm thanh), phải cung cấp cơ chế có thể truy cập người dùng để bật và vô hiệu hóa các dịch vụ truy cập và phải hiển thị giao diện này để đáp ứng với Android.Provider.SetTENS.Action_Accessibility_Sinstall.

 • Việc triển khai thiết bị Android với đầu ra âm thanh được khuyến nghị mạnh mẽ để cung cấp triển khai các dịch vụ truy cập trên thiết bị có thể so sánh hoặc vượt quá chức năng của Talkback ** và chuyển đổi dịch vụ truy cập truy cập (https://github.com/google/talkback).

 • Các thiết bị đồng hồ Android có đầu ra âm thanh sẽ cung cấp triển khai dịch vụ khả năng truy cập trên thiết bị có thể so sánh hoặc vượt quá chức năng của Dịch vụ Truy cập TalkBack (https://github.com/google/talkback).
 • Việc triển khai thiết bị sẽ cung cấp một cơ chế trong luồng thiết lập ngoài hộp cho người dùng để cho phép các dịch vụ truy cập có liên quan, cũng như các tùy chọn để điều chỉnh kích thước phông chữ, kích thước hiển thị và cử chỉ phóng đại.

** Đối với các ngôn ngữ được hỗ trợ bởi văn bản thành giọng nói.

Ngoài ra, lưu ý rằng nếu có dịch vụ truy cập được tải sẵn, thì đó phải là một ứng dụng trực tiếp khởi động {Directbootaware} nếu thiết bị đã mã hóa lưu trữ bằng mã hóa dựa trên tệp (FBE).

3.11. Chuyển văn bản thành giọng nói

Android bao gồm các API cho phép các ứng dụng sử dụng các dịch vụ văn bản thành giọng nói (TTS) và cho phép các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp việc triển khai các dịch vụ TTS. Việc triển khai thiết bị Báo cáo tính năng Android.Hardware.Audio.Output phải đáp ứng các yêu cầu này liên quan đến khung Android TTS .

Triển khai ô tô Android:

 • Phải hỗ trợ API khung Android TTS.
 • Có thể hỗ trợ cài đặt các động cơ TTS của bên thứ ba. Nếu được hỗ trợ, các đối tác phải cung cấp giao diện có thể truy cập người dùng cho phép người dùng chọn công cụ TTS để sử dụng ở cấp hệ thống.

Tất cả các triển khai thiết bị khác:

 • Phải hỗ trợ API khung Android TTS và nên bao gồm động cơ TTS hỗ trợ các ngôn ngữ có sẵn trên thiết bị. Lưu ý rằng phần mềm nguồn mở Android ngược dòng bao gồm triển khai động cơ TTS đầy đủ tính năng.
 • Phải hỗ trợ cài đặt động cơ TTS của bên thứ ba.
 • Phải cung cấp giao diện có thể truy cập người dùng cho phép người dùng chọn công cụ TTS để sử dụng ở cấp hệ thống.

3.12. Khung đầu vào TV

Khung đầu vào truyền hình Android (TIF) đơn giản hóa việc cung cấp nội dung trực tiếp cho các thiết bị truyền hình Android. TIF cung cấp API tiêu chuẩn để tạo các mô -đun đầu vào điều khiển các thiết bị truyền hình Android. Việc triển khai thiết bị truyền hình Android phải hỗ trợ khung đầu vào TV.

Việc triển khai thiết bị hỗ trợ TIF ​​phải khai báo tính năng nền tảng Android.Software.Live_TV.

3.12.1. Ứng dụng truyền hình

Bất kỳ triển khai thiết bị nào tuyên bố hỗ trợ cho TV trực tiếp phải có ứng dụng TV được cài đặt (ứng dụng TV). Dự án nguồn mở Android cung cấp triển khai ứng dụng TV.

Ứng dụng TV phải cung cấp các cơ sở để cài đặt và sử dụng các kênh TV và đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Việc triển khai thiết bị phải cho phép các đầu vào dựa trên TIF của bên thứ ba ( đầu vào của bên thứ ba ) được cài đặt và quản lý.
 • Việc triển khai thiết bị có thể cung cấp sự phân tách trực quan giữa các đầu vào dựa trên TIF được cài đặt sẵn (đầu vào được cài đặt) và đầu vào của bên thứ ba.
 • Việc triển khai thiết bị không được hiển thị các đầu vào của bên thứ ba nhiều hơn một hành động điều hướng duy nhất khỏi ứng dụng TV (tức là mở rộng danh sách các đầu vào của bên thứ ba từ ứng dụng TV).

3.12.1.1. Hướng dẫn chương trình điện tử

Việc triển khai thiết bị truyền hình Android phải hiển thị lớp phủ thông tin và tương tác, phải bao gồm Hướng dẫn chương trình điện tử (EPG) được tạo từ các giá trị trong các trường TVContract.programs . EPG phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • EPG phải hiển thị thông tin từ tất cả các đầu vào được cài đặt và đầu vào của bên thứ ba.
 • EPG có thể cung cấp sự phân tách trực quan giữa các đầu vào đã cài đặt và đầu vào của bên thứ ba.
 • EPG được khuyến nghị mạnh mẽ để hiển thị các đầu vào đã cài đặt và đầu vào của bên thứ ba với sự nổi bật bằng nhau. EPG không được hiển thị các đầu vào của bên thứ ba nhiều hơn một hành động điều hướng duy nhất từ ​​các đầu vào được cài đặt trên EPG.
 • Về thay đổi kênh, việc triển khai thiết bị phải hiển thị dữ liệu EPG cho chương trình hiện đang phát.

3.12.1.2. dẫn đường

Ứng dụng TV phải cho phép điều hướng cho các chức năng sau thông qua các khóa D-PAD, Back và Home trên (các) thiết bị đầu vào của thiết bị truyền hình Android (tức là điều khiển từ xa, ứng dụng điều khiển từ xa hoặc bộ điều khiển trò chơi):

 • Thay đổi kênh truyền hình
 • Mở EPG
 • Định cấu hình và điều chỉnh các đầu vào dựa trên TIF của bên thứ ba
 • Mở menu cài đặt

Ứng dụng TV sẽ chuyển các sự kiện chính cho đầu vào HDMI thông qua CEC.

3.12.1.3. Ứng dụng đầu vào TV liên kết

Việc triển khai thiết bị truyền hình Android phải hỗ trợ liên kết ứng dụng đầu vào TV , cho phép tất cả các đầu vào cung cấp các liên kết hoạt động từ hoạt động hiện tại sang hoạt động khác (tức là liên kết từ lập trình trực tiếp đến nội dung liên quan). Ứng dụng TV phải hiển thị ứng dụng đầu vào TV liên kết khi nó được cung cấp.

3.12.1.4. Dịch chuyển thời gian

Việc triển khai thiết bị truyền hình Android phải hỗ trợ thay đổi thời gian, cho phép người dùng tạm dừng và tiếp tục nội dung trực tiếp. Việc triển khai thiết bị phải cung cấp cho người dùng một cách để tạm dừng và tiếp tục chương trình đang phát, nếu thời gian chuyển cho chương trình đó có sẵn .

3.12.1.5. ghi âm truyền hình

Việc triển khai thiết bị truyền hình Android được khuyến nghị mạnh mẽ để hỗ trợ ghi TV. Nếu đầu vào TV hỗ trợ ghi, EPG có thể cung cấp một cách để ghi lại một chương trình nếu việc ghi lại một chương trình như vậy không bị cấm . Việc triển khai thiết bị sẽ cung cấp giao diện người dùng để phát các chương trình được ghi.

3.13. Cài đặt nhanh

Android device implementations SHOULD include a Quick Settings UI component that allow quick access to frequently used or urgently needed actions.

Android includes the quicksettings API allowing third party apps to implement tiles that can be added by the user alongside the system-provided tiles in the Quick Settings UI component. If a device implementation has a Quick Settings UI component, it:

 • MUST allow the user to add or remove tiles from a third-party app to Quick Settings.
 • MUST NOT automatically add a tile from a third-party app directly to Quick Settings.
 • MUST display all the user-added tiles from third-party apps alongside the system-provided quick setting tiles.

3.14. Vehicle UI APIs

3.14.1. Vehicle Media UI

Any device implementation that declares automotive support MUST include a UI framework to support third-party apps consuming the MediaBrowser and MediaSession APIs.

The UI framework supporting third-party apps that depend on MediaBrowser and MediaSession has the following visual requirements:

 • MUST display MediaItem icons and notification icons unaltered.
 • MUST display those items as described by MediaSession, eg, metadata, icons, imagery.
 • MUST show app title.
 • MUST have drawer to present MediaBrowser hierarchy.

4. Application Packaging Compatibility

Device implementations MUST install and run Android “.apk” files as generated by the “aapt” tool included in the official Android SDK . For this reason device implementations SHOULD use the reference implementation's package management system.

The package manager MUST support verifying “.apk” files using the APK Signature Scheme v2 and JAR signing .

Devices implementations MUST NOT extend either the .apk , Android Manifest , Dalvik bytecode , or RenderScript bytecode formats in such a way that would prevent those files from installing and running correctly on other compatible devices.

5. Multimedia Compatibility

5.1. Codec phương tiện

Device implementations—

 • MUST support the core media formats specified in the Android SDK documentation, except where explicitly permitted in this document.

 • MUST support the media formats, encoders, decoders, file types, and container formats defined in the tables below and reported via MediaCodecList .

 • MUST also be able to decode all profiles reported in its CamcorderProfile

 • MUST be able to decode all formats it can encode. This includes all bitstreams that its encoders generate.

Codecs SHOULD aim for minimum codec latency, in other words, codecs—

 • SHOULD NOT consume and store input buffers and return input buffers only once processed
 • SHOULD NOT hold onto decoded buffers for longer than as specified by the standard (eg SPS).
 • SHOULD NOT hold onto encoded buffers longer than required by the GOP structure.

All of the codecs listed in the table below are provided as software implementations in the preferred Android implementation from the Android Open Source Project.

Please note that neither Google nor the Open Handset Alliance make any representation that these codecs are free from third-party patents. Those intending to use this source code in hardware or software products are advised that implementations of this code, including in open source software or shareware, may require patent licenses from the relevant patent holders.

5.1.1. Bộ giải mã âm thanh

Format/Codec Mã hoá Bộ giải mã Chi tiết Supported File Types/Container Formats
MPEG-4 AAC Profile
(AAC LC)
BẮT BUỘC 1 YÊU CẦU Support for mono/stereo/5.0/5.1 2 content with standard sampling rates from 8 to 48 kHz.
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4, .m4a)
 • ADTS raw AAC (.aac, decode in Android 3.1+, encode in Android 4.0+, ADIF not supported)
 • MPEG-TS (.ts, not seekable, Android 3.0+)
MPEG-4 HE AAC Profile (AAC+) BẮT BUỘC 1
(Android 4.1+)
YÊU CẦU Support for mono/stereo/5.0/5.1 2 content with standard sampling rates from 16 to 48 kHz.
MPEG-4 HE AACv2
Profile (enhanced AAC+)
YÊU CẦU Support for mono/stereo/5.0/5.1 2 content with standard sampling rates from 16 to 48 kHz.
AAC ELD (enhanced low delay AAC) BẮT BUỘC 1
(Android 4.1+)
YÊU CẦU
(Android 4.1+)
Support for mono/stereo content with standard sampling rates from 16 to 48 kHz.
AMR-NB REQUIRED 3 REQUIRED 3 4.75 to 12.2 kbps sampled @ 8 kHz 3GPP (.3gp)
AMR-WB REQUIRED 3 REQUIRED 3 9 rates from 6.60 kbit/s to 23.85 kbit/s sampled @ 16 kHz
FLAC YÊU CẦU
(Android 3.1+)
Mono/Stereo (no multichannel). Sample rates up to 48 kHz (but up to 44.1 kHz is RECOMMENDED on devices with 44.1 kHz output, as the 48 to 44.1 kHz downsampler does not include a low-pass filter). 16-bit RECOMMENDED; no dither applied for 24-bit. FLAC (.flac) only
MP3 YÊU CẦU Mono/Stereo 8-320Kbps constant (CBR) or variable bitrate (VBR) MP3 (.mp3)
MIDI YÊU CẦU MIDI Type 0 and 1. DLS Version 1 and 2. XMF and Mobile XMF. Support for ringtone formats RTTTL/RTX, OTA, and iMelody
 • Type 0 and 1 (.mid, .xmf, .mxmf)
 • RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx)
 • OTA (.ota)
 • iMelody (.imy)
Vorbis YÊU CẦU
 • Ogg (.ogg)
 • Matroska (.mkv, Android 4.0+)
PCM/SÓNG REQUIRED 4
(Android 4.1+)
YÊU CẦU 16-bit linear PCM (rates up to limit of hardware). Devices MUST support sampling rates for raw PCM recording at 8000, 11025, 16000, and 44100 Hz frequencies. WAVE (.wav)
tác phẩm YÊU CẦU
(Android 5.0+)
Matroska (.mkv), Ogg(.ogg)

1 Required for device implementations that define android.hardware.microphone but optional for Android Watch device implementations.

2 Recording or playback MAY be performed in mono or stereo, but the decoding of AAC input buffers of multichannel streams (ie more than two channels) to PCM through the default AAC audio decoder in the android.media.MediaCodec API, the following MUST be supported:

 • decoding is performed without downmixing (eg a 5.0 AAC stream must be decoded to five channels of PCM, a 5.1 AAC stream must be decoded to six channels of PCM),
 • dynamic range metadata, as defined in "Dynamic Range Control (DRC)" in ISO/IEC 14496-3, and the android.media.MediaFormat DRC keys to configure the dynamic range-related behaviors of the audio decoder. The AAC DRC keys were introduced in API 21,and are: KEY_AAC_DRC_ATTENUATION_FACTOR, KEY_AAC_DRC_BOOST_FACTOR, KEY_AAC_DRC_HEAVY_COMPRESSION, KEY_AAC_DRC_TARGET_REFERENCE_LEVEL and KEY_AAC_ENCODED_TARGET_LEVEL

3 Required for Android Handheld device implementations.

4 Required for device implementations that define android.hardware.microphone, including Android Watch device implementations.

5.1.2. Image Codecs

Format/Codec Mã hoá Bộ giải mã Chi tiết Supported File Types/Container Formats
JPEG YÊU CẦU YÊU CẦU Base+progressive JPEG (.jpg)
GIF YÊU CẦU GIF (.gif)
PNG YÊU CẦU YÊU CẦU PNG (.png)
BMP YÊU CẦU BMP (.bmp)
WebP YÊU CẦU YÊU CẦU WebP (.webp)
thô YÊU CẦU ARW (.arw), CR2 (.cr2), DNG (.dng), NEF (.nef), NRW (.nrw), ORF (.orf), PEF (.pef), RAF (.raf), RW2 (.rw2), SRW (.srw)

5.1.3. Codec video

 • Codecs advertising HDR profile support MUST support HDR static metadata parsing and handling.

 • If a media codec advertises intra refresh support, then it MUST support the refresh periods in the range of 10 - 60 frames and accurately operate within 20% of configured refresh period.

 • Video codecs MUST support output and input bytebuffer sizes that accommodate the largest feasible compressed and uncompressed frame as dictated by the standard and configuration but also not overallocate.

 • Video encoders and decoders MUST support YUV420 flexible color format (COLOR_FormatYUV420Flexible).

Format/Codec Mã hoá Bộ giải mã Chi tiết Supported File Types/
Định dạng vùng chứa
H.263 CÓ THỂ CÓ THỂ
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4)
H.264 AVC REQUIRED 2 REQUIRED 2 See section 5.2 and 5.3 for details
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4)
 • MPEG-2 TS (.ts, AAC audio only, not seekable, Android 3.0+)
H.265HEVC REQUIRED 5 See section 5.3 for details MPEG-4 (.mp4)
MPEG-2 STRONGLY RECOMMENDED 6 Tiểu sử chính MPEG2-TS
MPEG-4 SP REQUIRED 2 3GPP (.3gp)
VP8 3 REQUIRED 2
(Android 4.3+)
REQUIRED 2
(Android 2.3.3+)
See section 5.2 and 5.3 for details
VP9 REQUIRED 2
(Android 4.4+)
See section 5.3 for details

1 Required for device implementations that include camera hardware and define android.hardware.camera or android.hardware.camera.front.

2 Required for device implementations except Android Watch devices.

3 For acceptable quality of web video streaming and video-conference services, device implementations SHOULD use a hardware VP8 codec that meets the requirements .

4 Device implementations SHOULD support writing Matroska WebM files.

5 STRONGLY RECOMMENDED for Android Automotive, optional for Android Watch, and required for all other device types.

6 Applies only to Android Television device implementations.

5.2. Mã hóa video

Video codecs are optional for Android Watch device implementations.

H.264, VP8, VP9 and HEVC video encoders—

 • MUST support dynamically configurable bitrates.
 • SHOULD support variable frame rates, where video encoder SHOULD determine instantaneous frame duration based on the timestamps of input buffers, and allocate its bit bucket based on that frame duration.

H.263 and MPEG-4 video encoder SHOULD support dynamically configurable bitrates.

All video encoders SHOULD meet the following bitrate targets over two sliding windows:

 • It SHOULD be not more than ~15% over the bitrate between intraframe (I-frame) intervals.
 • It SHOULD be not more than ~100% over the bitrate over a sliding window of 1 second.

5.2.1. H.263

Android device implementations with H.263 encoders MUST support Baseline Profile Level 45.

5.2.2. H-264

Android device implementations with H.264 codec support:

 • MUST support Baseline Profile Level 3.
  However, support for ASO (Arbitrary Slice Ordering), FMO (Flexible Macroblock Ordering) and RS (Redundant Slices) is OPTIONAL. Moreover, to maintain compatibility with other Android devices, it is RECOMMENDED that ASO, FMO and RS are not used for Baseline Profile by encoders.
 • MUST support the SD (Standard Definition) video encoding profiles in the following table.
 • SHOULD support Main Profile Level 4.
 • SHOULD support the HD (High Definition) video encoding profiles as indicated in the following table.
 • In addition, Android Television devices are STRONGLY RECOMMENDED to encode HD 1080p video at 30 fps.
SD (Low quality) SD (High quality) HD 720p 1 HD 1080p 1
Độ phân giải video 320 x 240 px 720 x 480 px 1280 x 720 pixel 1920 x 1080 px
Tỉ lệ khung hình video 20 khung hình/giây 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây
Tốc độ bit của video 384 Kb/giây 2 Mb/giây 4 Mb/giây 10 Mb/giây

1 When supported by hardware, but STRONGLY RECOMMENDED for Android Television devices.

5.2.3. VP8

Android device implementations with VP8 codec support MUST support the SD video encoding profiles and SHOULD support the following HD (High Definition) video encoding profiles.

SD (Low quality) SD (High quality) HD 720p 1 HD 1080p 1
Độ phân giải video 320 x 180 px 640 x 360 px 1280 x 720 pixel 1920 x 1080 px
Tỉ lệ khung hình video 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây
Tốc độ bit của video 800 Kb/giây 2 Mb/giây 4 Mb/giây 10 Mb/giây

1 When supported by hardware.

5.3. Giải Mã Video

Video codecs are optional for Android Watch device implementations.

Device implementations—

 • MUST support dynamic video resolution and frame rate switching through the standard Android APIs within the same stream for all VP8, VP9, H.264, and H.265 codecs in real time and up to the maximum resolution supported by each codec on the device.

 • Implementations that support the Dolby Vision decoder—

 • MUST provide a Dolby Vision-capable extractor.
 • MUST properly display Dolby Vision content on the device screen or on a standard video output port (eg, HDMI).

 • Implementations that provide a Dolby Vision-capable extractor MUST set the track index of backward-compatible base-layer(s) (if present) to be the same as the combined Dolby Vision layer's track index.

5.3.1. MPEG-2

Android device implementations with MPEG-2 decoders must support the Main Profile High Level.

5.3.2. H.263

Android device implementations with H.263 decoders MUST support Baseline Profile Level 30 and Level 45.

5.3.3. MPEG-4

Android device implementations with MPEG-4 decoders MUST support Simple Profile Level 3.

5.3.4. H.264

Android device implementations with H.264 decoders:

 • MUST support Main Profile Level 3.1 and Baseline Profile.
  Support for ASO (Arbitrary Slice Ordering), FMO (Flexible Macroblock Ordering) and RS (Redundant Slices) is OPTIONAL.
 • MUST be capable of decoding videos with the SD (Standard Definition) profiles listed in the following table and encoded with the Baseline Profile and Main Profile Level 3.1 (including 720p30).
 • SHOULD be capable of decoding videos with the HD (High Definition) profiles as indicated in the following table.
 • In addition, Android Television devices—
  • MUST support High Profile Level 4.2 and the HD 1080p60 decoding profile.
  • MUST be capable of decoding videos with both HD profiles as indicated in the following table and encoded with either the Baseline Profile, Main Profile, or the High Profile Level 4.2
SD (Low quality) SD (High quality) HD 720p 1 HD 1080p 1
Độ phân giải video 320 x 240 px 720 x 480 px 1280 x 720 pixel 1920 x 1080 px
Tỉ lệ khung hình video 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây 60 khung hình/giây 30 fps (60 fps 2 )
Tốc độ bit của video 800 Kb/giây 2 Mb/giây 8 Mb/giây 20 Mb/giây

1 REQUIRED for when the height as reported by the Display.getSupportedModes() method is equal or greater than the video resolution.

2 REQUIRED for Android Television device implementations.

5.3.5. H.265 (HEVC)

Android device implementations, when supporting H.265 codec as described in section 5.1.3 :

 • MUST support the Main Profile Level 3 Main tier and the SD video decoding profiles as indicated in the following table.
 • SHOULD support the HD decoding profiles as indicated in the following table.
 • MUST support the HD decoding profiles as indicated in the following table if there is a hardware decoder.
 • In addition, Android Television devices:
 • MUST support the HD 720p decoding profile.
 • STRONGLY RECOMMENDED to support the HD 1080p decoding profile. If the HD 1080p decoding profile is supported, it MUST support the Main Profile Level 4.1 Main tier.
 • SHOULD support the UHD decoding profile. If the UHD decoding profile is supported the codec MUST support Main10 Level 5 Main Tier profile.
SD (Low quality) SD (High quality) HD 720p HD 1080p UHD
Độ phân giải video 352 x 288 px 720 x 480 px 1280 x 720 pixel 1920 x 1080 px 3840 x 2160 px
Tỉ lệ khung hình video 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây 30 fps (60 fps 1 ) 60 khung hình/giây
Tốc độ bit của video 600 Kbps 1,6 Mb/giây 4 Mb/giây 5 Mb/giây 20 Mb/giây

1 REQUIRED for Android Television device implementations with H.265 hardware decoding.

5.3.6. VP8

Android device implementations, when supporting VP8 codec as described in section 5.1.3 :

 • MUST support the SD decoding profiles in the following table.
 • SHOULD support the HD decoding profiles in the following table.
 • Android Television devices MUST support the HD 1080p60 decoding profile.
SD (Low quality) SD (High quality) HD 720p 1 HD 1080p 1
Độ phân giải video 320 x 180 px 640 x 360 px 1280 x 720 pixel 1920 x 1080 px
Tỉ lệ khung hình video 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây 30 fps (60 fps 2 ) 30 (60 fps 2 )
Tốc độ bit của video 800 Kb/giây 2 Mb/giây 8 Mb/giây 20 Mb/giây

1 REQUIRED for when the height as reported by the Display.getSupportedModes() method is equal or greater than the video resolution.

2 REQUIRED for Android Television device implementations.

5.3.7. VP9

Android device implementations, when supporting VP9 codec as described in section 5.1.3 :

 • MUST support the SD video decoding profiles as indicated in the following table.
 • SHOULD support the HD decoding profiles as indicated in the following table.
 • MUST support the HD decoding profiles as indicated in the following table, if there is a hardware decoder.
 • In addition, Android Television devices:

  • MUST support the HD 720p decoding profile.
  • STRONGLY RECOMMENDED to support the HD 1080p decoding profile.
  • SHOULD support the UHD decoding profile. If the UHD video decoding profile is supported, it MUST support 8-bit color depth and SHOULD support VP9 Profile 2 (10-bit).
SD (Low quality) SD (High quality) HD 720p HD 1080p UHD
Độ phân giải video 320 x 180 px 640 x 360 px 1280 x 720 pixel 1920 x 1080 px 3840 x 2160 px
Tỉ lệ khung hình video 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây 30 fps (60 fps 1 ) 60 khung hình/giây
Tốc độ bit của video 600 Kbps 1,6 Mb/giây 4 Mb/giây 5 Mb/giây 20 Mb/giây

1 REQUIRED for Android Television device implementations with VP9 hardware decoding.

5.4. Ghi âm

While some of the requirements outlined in this section are stated as SHOULD since Android 4.3, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to MUST. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements that are stated as SHOULD, or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

5.4.1. Raw Audio Capture

Device implementations that declare android.hardware.microphone MUST allow capture of raw audio content with the following characteristics:

 • Format : Linear PCM, 16-bit
 • Sampling rates : 8000, 11025, 16000, 44100
 • Channels : Mono

The capture for the above sample rates MUST be done without up-sampling, and any down-sampling MUST include an appropriate anti-aliasing filter.

Device implementations that declare android.hardware.microphone SHOULD allow capture of raw audio content with the following characteristics:

 • Format : Linear PCM, 16-bit
 • Sampling rates : 22050, 48000
 • Channels : Stereo

If capture for the above sample rates is supported, then the capture MUST be done without up-sampling at any ratio higher than 16000:22050 or 44100:48000. Any up-sampling or down-sampling MUST include an appropriate anti-aliasing filter.

5.4.2. Capture for Voice Recognition

The android.media.MediaRecorder.AudioSource.VOICE_RECOGNITION audio source MUST support capture at one of the sampling rates, 44100 and 48000.

In addition to the above recording specifications, when an application has started recording an audio stream using the android.media.MediaRecorder.AudioSource.VOICE_RECOGNITION audio source:

 • The device SHOULD exhibit approximately flat amplitude versus frequency characteristics: specifically, ±3 dB, from 100 Hz to 4000 Hz.
 • Audio input sensitivity SHOULD be set such that a 90 dB sound power level (SPL) source at 1000 Hz yields RMS of 2500 for 16-bit samples.
 • PCM amplitude levels SHOULD linearly track input SPL changes over at least a 30 dB range from -18 dB to +12 dB re 90 dB SPL at the microphone.
 • Total harmonic distortion SHOULD be less than 1% for 1 kHz at 90 dB SPL input level at the microphone.
 • Noise reduction processing, if present, MUST be disabled.
 • Automatic gain control, if present, MUST be disabled.

If the platform supports noise suppression technologies tuned for speech recognition, the effect MUST be controllable from the android.media.audiofx.NoiseSuppressor API. Moreover, the UUID field for the noise suppressor's effect descriptor MUST uniquely identify each implementation of the noise suppression technology.

5.4.3. Capture for Rerouting of Playback

The android.media.MediaRecorder.AudioSource class includes the REMOTE_SUBMIX audio source. Devices that declare android.hardware.audio.output MUST properly implement the REMOTE_SUBMIX audio source so that when an application uses the android.media.AudioRecord API to record from this audio source, it can capture a mix of all audio streams except for the following :

 • STREAM_RING
 • STREAM_ALARM
 • STREAM_NOTIFICATION

5.5. Phát lại âm thanh

Device implementations that declare android.hardware.audio.output MUST conform to the requirements in this section.

5.5.1. Raw Audio Playback

The device MUST allow playback of raw audio content with the following characteristics:

 • Format : Linear PCM, 16-bit
 • Sampling rates : 8000, 11025, 16000, 22050, 32000, 44100
 • Channels : Mono, Stereo

The device SHOULD allow playback of raw audio content with the following characteristics:

 • Sampling rates : 24000, 48000

5.5.2. Hiệu ứng âm thanh

Android provides an API for audio effects for device implementations. Device implementations that declare the feature android.hardware.audio.output:

 • MUST support the EFFECT_TYPE_EQUALIZER and EFFECT_TYPE_LOUDNESS_ENHANCER implementations controllable through the AudioEffect subclasses Equalizer, LoudnessEnhancer.
 • MUST support the visualizer API implementation, controllable through the Visualizer class.
 • SHOULD support the EFFECT_TYPE_BASS_BOOST, EFFECT_TYPE_ENV_REVERB, EFFECT_TYPE_PRESET_REVERB, and EFFECT_TYPE_VIRTUALIZER implementations controllable through the AudioEffect sub-classes BassBoost, EnvironmentalReverb, PresetReverb, and Virtualizer.

5.5.3. Audio Output Volume

Android Television device implementations MUST include support for system Master Volume and digital audio output volume attenuation on supported outputs, except for compressed audio passthrough output (where no audio decoding is done on the device).

Android Automotive device implementations SHOULD allow adjusting audio volume separately per each audio stream using the content type or usage as defined by AudioAttributes and car audio usage as publicly defined in android.car.CarAudioManager .

5.6. Audio Latency

Audio latency is the time delay as an audio signal passes through a system. Many classes of applications rely on short latencies, to achieve real-time sound effects.

For the purposes of this section, use the following definitions:

 • output latency . The interval between when an application writes a frame of PCM-coded data and when the corresponding sound is presented to environment at an on-device transducer or signal leaves the device via a port and can be observed externally.
 • cold output latency . The output latency for the first frame, when the audio output system has been idle and powered down prior to the request.
 • continuous output latency . The output latency for subsequent frames, after the device is playing audio.
 • input latency . The interval between when a sound is presented by environment to device at an on-device transducer or signal enters the device via a port and when an application reads the corresponding frame of PCM-coded data.
 • lost input . The initial portion of an input signal that is unusable or unavailable.
 • cold input latency . The sum of lost input time and the input latency for the first frame, when the audio input system has been idle and powered down prior to the request.
 • continuous input latency . The input latency for subsequent frames, while the device is capturing audio.
 • cold output jitter . The variability among separate measurements of cold output latency values.
 • cold input jitter . The variability among separate measurements of cold input latency values.
 • continuous round-trip latency . The sum of continuous input latency plus continuous output latency plus one buffer period. The buffer period allows time for the app to process the signal and time for the app to mitigate phase difference between input and output streams.
 • OpenSL ES PCM buffer queue API . The set of PCM-related OpenSL ES APIs within Android NDK .

Device implementations that declare android.hardware.audio.output are STRONGLY RECOMMENDED to meet or exceed these audio output requirements:

 • cold output latency of 100 milliseconds or less
 • continuous output latency of 45 milliseconds or less
 • minimize the cold output jitter

If a device implementation meets the requirements of this section after any initial calibration when using the OpenSL ES PCM buffer queue API, for continuous output latency and cold output latency over at least one supported audio output device, it is STRONGLY RECOMMENDED to report support for low-latency audio, by reporting the feature android.hardware.audio.low_latency via the android.content.pm.PackageManager class. Conversely, if the device implementation does not meet these requirements it MUST NOT report support for low-latency audio.

Device implementations that include android.hardware.microphone are STRONGLY RECOMMENDED to meet these input audio requirements:

 • cold input latency of 100 milliseconds or less
 • continuous input latency of 30 milliseconds or less
 • continuous round-trip latency of 50 milliseconds or less
 • minimize the cold input jitter

5.7. Giao thức mạng

Devices MUST support the media network protocols for audio and video playback as specified in the Android SDK documentation. Specifically, devices MUST support the following media network protocols:

Segment formats Người giới thiệu) Required codec support
Luồng truyền tải MPEG-2 ISO 13818 Video codecs:
 • H264 AVC
 • MPEG-4 SP
 • MPEG-2
See section 5.1.3 for details on H264 AVC, MPEG2-4 SP,
and MPEG-2.

Audio codecs:

 • AAC
See section 5.1.1 for details on AAC and its variants.
AAC with ADTS framing and ID3 tags ISO 13818-7 See section 5.1.1 for details on AAC and its variants
WebVTT WebVTT
 • RTSP (RTP, SDP)

  The following RTP audio video profile and related codecs MUST be supported. For exceptions please see the table footnotes in section 5.1 .

Tên hồ sơ Người giới thiệu) Required codec support
H264 AVC RFC 6184 See section 5.1.3 for details on H264 AVC
MP4A-LATM RFC 6416 See section 5.1.1 for details on AAC and its variants
H263-1998 RFC 3551
RFC 4629
RFC 2190
See section 5.1.3 for details on H263
H263-2000 RFC 4629 See section 5.1.3 for details on H263
AMR RFC 4867 See section 5.1.1 for details on AMR-NB
AMR-WB RFC 4867 See section 5.1.1 for details on AMR-WB
MP4V-ES RFC 6416 See section 5.1.3 for details on MPEG-4 SP
mpeg4-generic RFC 3640 See section 5.1.1 for details on AAC and its variants
MP2T RFC 2250 See MPEG-2 Transport Stream underneath HTTP Live Streaming for details

5.8. Secure Media

Device implementations that support secure video output and are capable of supporting secure surfaces MUST declare support for Display.FLAG_SECURE. Device implementations that declare support for Display.FLAG_SECURE, if they support a wireless display protocol, MUST secure the link with a cryptographically strong mechanism such as HDCP 2.x or higher for Miracast wireless displays. Similarly if they support a wired external display, the device implementations MUST support HDCP 1.2 or higher. Android Television device implementations MUST support HDCP 2.2 for devices supporting 4K resolution and HDCP 1.4 or above for lower resolutions. The upstream Android open source implementation includes support for wireless (Miracast) and wired (HDMI) displays that satisfies this requirement.

5.9. Giao diện kỹ thuật số nhạc cụ (MIDI)

If a device implementation supports the inter-app MIDI software transport (virtual MIDI devices), and it supports MIDI over all of the following MIDI-capable hardware transports for which it provides generic non-MIDI connectivity, it is STRONGLY RECOMMENDED to report support for feature android.software.midi via the android.content.pm.PackageManager class.

The MIDI-capable hardware transports are:

 • USB host mode (section 7.7 USB)
 • USB peripheral mode (section 7.7 USB)
 • MIDI over Bluetooth LE acting in central role (section 7.4.3 Bluetooth)

Conversely, if the device implementation provides generic non-MIDI connectivity over a particular MIDI-capable hardware transport listed above, but does not support MIDI over that hardware transport, it MUST NOT report support for feature android.software.midi.

5.10. Âm thanh chuyên nghiệp

If a device implementation meets all of the following requirements, it is STRONGLY RECOMMENDED to report support for feature android.hardware.audio.pro via the android.content.pm.PackageManager class.

 • The device implementation MUST report support for feature android.hardware.audio.low_latency.
 • The continuous round-trip audio latency, as defined in section 5.6 Audio Latency, MUST be 20 milliseconds or less and SHOULD be 10 milliseconds or less over at least one supported path.
 • If the device includes a 4 conductor 3.5mm audio jack, the continuous round-trip audio latency MUST be 20 milliseconds or less over the audio jack path, and SHOULD be 10 milliseconds or less over at the audio jack path.
 • The device implementation MUST include a USB port(s) supporting USB host mode and USB peripheral mode.
 • The USB host mode MUST implement the USB audio class.
 • If the device includes an HDMI port, the device implementation MUST support output in stereo and eight channels at 20-bit or 24-bit depth and 192 kHz without bit-depth loss or resampling.
 • The device implementation MUST report support for feature android.software.midi.
 • If the device includes a 4 conductor 3.5mm audio jack, the device implementation is STRONGLY RECOMMENDED to comply with section Mobile device (jack) specifications of the Wired Audio Headset Specification (v1.1) .

Latencies and USB audio requirements MUST be met using the OpenSL ES PCM buffer queue API.

In addition, a device implementation that reports support for this feature SHOULD:

 • Provide a sustainable level of CPU performance while audio is active.
 • Minimize audio clock inaccuracy and drift relative to standard time.
 • Minimize audio clock drift relative to the CPU CLOCK_MONOTONIC when both are active.
 • Minimize audio latency over on-device transducers.
 • Minimize audio latency over USB digital audio.
 • Document audio latency measurements over all paths.
 • Minimize jitter in audio buffer completion callback entry times, as this affects usable percentage of full CPU bandwidth by the callback.
 • Provide zero audio underruns (output) or overruns (input) under normal use at reported latency.
 • Provide zero inter-channel latency difference.
 • Minimize MIDI mean latency over all transports.
 • Minimize MIDI latency variability under load (jitter) over all transports.
 • Provide accurate MIDI timestamps over all transports.
 • Minimize audio signal noise over on-device transducers, including the period immediately after cold start.
 • Provide zero audio clock difference between the input and output sides of corresponding end-points, when both are active. Examples of corresponding end-points include the on-device microphone and speaker, or the audio jack input and output.
 • Handle audio buffer completion callbacks for the input and output sides of corresponding end-points on the same thread when both are active, and enter the output callback immediately after the return from the input callback. Or if it is not feasible to handle the callbacks on the same thread, then enter the output callback shortly after entering the input callback to permit the application to have a consistent timing of the input and output sides.
 • Minimize the phase difference between HAL audio buffering for the input and output sides of corresponding end-points.
 • Minimize touch latency.
 • Minimize touch latency variability under load (jitter).

5.11. Capture for Unprocessed

Starting from Android 7.0, a new recording source has been added. It can be accessed using the android.media.MediaRecorder.AudioSource.UNPROCESSED audio source. In OpenSL ES, it can be accessed with the record preset SL_ANDROID_RECORDING_PRESET_UNPROCESSED .

A device MUST satisfy all of the following requirements to report support of the unprocessed audio source via the android.media.AudioManager property PROPERTY_SUPPORT_AUDIO_SOURCE_UNPROCESSED :

 • The device MUST exhibit approximately flat amplitude-versus-frequency characteristics in the mid-frequency range: specifically ±10dB from 100 Hz to 7000 Hz.

 • The device MUST exhibit amplitude levels in the low frequency range: specifically from ±20 dB from 5 Hz to 100 Hz compared to the mid-frequency range.

 • The device MUST exhibit amplitude levels in the high frequency range: specifically from ±30 dB from 7000 Hz to 22 KHz compared to the mid-frequency range.

 • Audio input sensitivity MUST be set such that a 1000 Hz sinusoidal tone source played at 94 dB Sound Pressure Level (SPL) yields a response with RMS of 520 for 16 bit-samples (or -36 dB Full Scale for floating point/double precision samples ).

 • SNR > 60 dB (difference between 94 dB SPL and equivalent SPL of self noise, A-weighted).

 • Total harmonic distortion MUST be less than 1% for 1 kHZ at 90 dB SPL input level at the microphone.

 • The only signal processing allowed in the path is a level multiplier to bring the level to desired range. This level multiplier MUST NOT introduce delay or latency to the signal path.

 • No other signal processing is allowed in the path, such as Automatic Gain Control, High Pass Filter, or Echo Cancellation. If any signal processing is present in the architecture for any reason, it MUST be disabled and effectively introduce zero delay or extra latency to the signal path.

All SPL measurements are made directly next to the microphone under test.

For multiple microphone configurations, these requirements apply to each microphone.

It is STRONGLY RECOMMENDED that a device satisfy as many of the requirements for the signal path for the unprocessed recording source; however, a device must satisfy all of these requirements, listed above, if it claims to support the unprocessed audio source.

6. Developer Tools and Options Compatibility

6.1. Những công cụ phát triển

Device implementations MUST support the Android Developer Tools provided in the Android SDK. Android compatible devices MUST be compatible with:

 • Cầu gỡ lỗi Android (adb)
  • Device implementations MUST support all adb functions as documented in the Android SDK including dumpsys .
  • The device-side adb daemon MUST be inactive by default and there MUST be a user-accessible mechanism to turn on the Android Debug Bridge. If a device implementation omits USB peripheral mode, it MUST implement the Android Debug Bridge via local-area network (such as Ethernet or 802.11).
  • Android includes support for secure adb. Secure adb enables adb on known authenticated hosts. Device implementations MUST support secure adb.
 • Dalvik Debug Monitor Service (ddms)
  • Device implementations MUST support all ddms features as documented in the Android SDK.
  • As ddms uses adb, support for ddms SHOULD be inactive by default, but MUST be supported whenever the user has activated the Android Debug Bridge, as above.
 • Monkey Device implementations MUST include the Monkey framework, and make it available for applications to use.
 • SysTrace
  • Device implementations MUST support systrace tool as documented in the Android SDK. Systrace must be inactive by default, and there MUST be a user-accessible mechanism to turn on Systrace.
  • Most Linux-based systems and Apple Macintosh systems recognize Android devices using the standard Android SDK tools, without additional support; however Microsoft Windows systems typically require a driver for new Android devices. (For instance, new vendor IDs and sometimes new device IDs require custom USB drivers for Windows systems.)
  • If a device implementation is unrecognized by the adb tool as provided in the standard Android SDK, device implementers MUST provide Windows drivers allowing developers to connect to the device using the adb protocol. These drivers MUST be provided for Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, and Windows 10 in both 32-bit and 64-bit versions.

6.2. Tùy chọn nhà phát triển

Android includes support for developers to configure application development-related settings. Device implementations MUST honor the android.settings.APPLICATION_DEVELOPMENT_SETTINGS intent to show application development-related settings The upstream Android implementation hides the Developer Options menu by default and enables users to launch Developer Options after pressing seven (7) times on the Settings > About Device > Build Number menu item. Device implementations MUST provide a consistent experience for Developer Options. Specifically, device implementations MUST hide Developer Options by default and MUST provide a mechanism to enable Developer Options that is consistent with the upstream Android implementation.

Android Automotive implementations MAY limit access to the Developer Options menu by visually hiding or disabling the menu when the vehicle is in motion.

7. Khả năng tương thích phần cứng

If a device includes a particular hardware component that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation. If an API in the SDK interacts with a hardware component that is stated to be optional and the device implementation does not possess that component:

 • Complete class definitions (as documented by the SDK) for the component APIs MUST still be presented.
 • The API's behaviors MUST be implemented as no-ops in some reasonable fashion.
 • API methods MUST return null values where permitted by the SDK documentation.
 • API methods MUST return no-op implementations of classes where null values are not permitted by the SDK documentation.
 • API methods MUST NOT throw exceptions not documented by the SDK documentation.

A typical example of a scenario where these requirements apply is the telephony API: Even on non-phone devices, these APIs must be implemented as reasonable no-ops.

Device implementations MUST consistently report accurate hardware configuration information via the getSystemAvailableFeatures() and hasSystemFeature(String) methods on the android.content.pm.PackageManager class for the same build fingerprint.

7.1. Hiển thị và đồ họa

Android includes facilities that automatically adjust application assets and UI layouts appropriately for the device to ensure that third-party applications run well on a variety of hardware configurations . Devices MUST properly implement these APIs and behaviors, as detailed in this section.

The units referenced by the requirements in this section are defined as follows:

 • physical diagonal size . The distance in inches between two opposing corners of the illuminated portion of the display.
 • dots per inch (dpi) . The number of pixels encompassed by a linear horizontal or vertical span of 1”. Where dpi values are listed, both horizontal and vertical dpi must fall within the range.
 • aspect ratio . The ratio of the pixels of the longer dimension to the shorter dimension of the screen. For example, a display of 480x854 pixels would be 854/480 = 1.779, or roughly “16:9”.
 • density-independent pixel (dp) . The virtual pixel unit normalized to a 160 dpi screen, calculated as: pixels = dps * (density/160).

7.1.1. Cấu hình màn hình

7.1.1.1. Kích thước màn hình

Android Watch devices (detailed in section 2 ) MAY have smaller screen sizes as described in this section.

The Android UI framework supports a variety of different screen sizes, and allows applications to query the device screen size (aka “screen layout") via android.content.res.Configuration.screenLayout with the SCREENLAYOUT_SIZE_MASK. Device implementations MUST report the correct screen size as defined in the Android SDK documentation and determined by the upstream Android platform. Specifically, device implementations MUST report the correct screen size according to the following logical density-independent pixel (dp) screen dimensions.

 • Devices MUST have screen sizes of at least 426 dp x 320 dp ('small'), unless it is an Android Watch device.
 • Devices that report screen size 'normal' MUST have screen sizes of at least 480 dp x 320 dp.
 • Devices that report screen size 'large' MUST have screen sizes of at least 640 dp x 480 dp.
 • Devices that report screen size 'xlarge' MUST have screen sizes of at least 960 dp x 720 dp.

Ngoài ra:

 • Android Watch devices MUST have a screen with the physical diagonal size in the range from 1.1 to 2.5 inches.
 • Android Automotive devices MUST have a screen with the physical diagonal size greater than or equal to 6 inches.
 • Android Automotive devices MUST have a screen size of at least 750 dp x 480 dp.
 • Other types of Android device implementations, with a physically integrated screen, MUST have a screen at least 2.5 inches in physical diagonal size.

Devices MUST NOT change their reported screen size at any time.

Applications optionally indicate which screen sizes they support via the <supports-screens> attribute in the AndroidManifest.xml file. Device implementations MUST correctly honor applications' stated support for small, normal, large, and xlarge screens, as described in the Android SDK documentation.

7.1.1.2. Tỷ lệ khung hình màn hình

While there is no restriction to the screen aspect ratio value of the physical screen display, the screen aspect ratio of the surface that third-party apps are rendered on and which can be derived from the values reported via the DisplayMetrics MUST meet the following requirements:

 • If the uiMode is configured as UI_MODE_TYPE_WATCH, the aspect ratio value MAY be set as 1.0 (1:1).
 • If the third-party app indicates that it is resizeable via the android:resizeableActivity attribute, there are no restrictions to the aspect ratio value.
 • For all other cases, the aspect ratio MUST be a value between 1.3333 (4:3) and 1.86 (roughly 16:9) unless the app has indicated explicitly that it supports a higher screen aspect ratio through the maxAspectRatio metadata value.

7.1.1.3. Mật độ màn hình

The Android UI framework defines a set of standard logical densities to help application developers target application resources. Device implementations MUST report only one of the following logical Android framework densities through the android.util.DisplayMetrics APIs, and MUST execute applications at this standard density and MUST NOT change the value at at any time for the default display.

 • 120 dpi (ldpi)
 • 160 dpi (mdpi)
 • 213 dpi (tvdpi)
 • 240 dpi (hdpi)
 • 280 dpi (280dpi)
 • 320 dpi (xhdpi)
 • 360 dpi (360dpi)
 • 400 dpi (400dpi)
 • 420 dpi (420dpi)
 • 480 dpi (xxhdpi)
 • 560 dpi (560dpi)
 • 640 dpi (xxxhdpi)

Device implementations SHOULD define the standard Android framework density that is numerically closest to the physical density of the screen, unless that logical density pushes the reported screen size below the minimum supported. If the standard Android framework density that is numerically closest to the physical density results in a screen size that is smaller than the smallest supported compatible screen size (320 dp width), device implementations SHOULD report the next lowest standard Android framework density.

Device implementations are STRONGLY RECOMMENDED to provide users a setting to change the display size. If there is an implementation to change the display size of the device, it MUST align with the AOSP implementation as indicated below:

 • The display size MUST NOT be scaled any larger than 1.5 times the native density or produce an effective minimum screen dimension smaller than 320dp (equivalent to resource qualifier sw320dp), whichever comes first.
 • Display size MUST NOT be scaled any smaller than 0.85 times the native density.
 • To ensure good usability and consistent font sizes, it is RECOMMENDED that the following scaling of Native Display options be provided (while complying with the limits specified above)
 • Small: 0.85x
 • Default: 1x (Native display scale)
 • Large: 1.15x
 • Larger: 1.3x
 • Largest 1.45x

7.1.2. Hiển thị số liệu

Device implementations MUST report correct values for all display metrics defined in android.util.DisplayMetrics and MUST report the same values regardless of whether the embedded or external screen is used as the default display.

7.1.3. Định hướng màn hình

Devices MUST report which screen orientations they support (android.hardware.screen.portrait and/or android.hardware.screen.landscape) and MUST report at least one supported orientation. For example, a device with a fixed orientation landscape screen, such as a television or laptop, SHOULD only report android.hardware.screen.landscape.

Devices that report both screen orientations MUST support dynamic orientation by applications to either portrait or landscape screen orientation. That is, the device must respect the application's request for a specific screen orientation. Device implementations MAY select either portrait or landscape orientation as the default.

Devices MUST report the correct value for the device's current orientation, whenever queried via the android.content.res.Configuration.orientation, android.view.Display.getOrientation(), or other APIs.

Devices MUST NOT change the reported screen size or density when changing orientation.

7.1.4. 2D and 3D Graphics Acceleration

Device implementations MUST support both OpenGL ES 1.0 and 2.0, as embodied and detailed in the Android SDK documentations. Device implementations SHOULD support OpenGL ES 3.0, 3.1, or 3.2 on devices capable of supporting it. Device implementations MUST also support Android RenderScript , as detailed in the Android SDK documentation.

Device implementations MUST also correctly identify themselves as supporting OpenGL ES 1.0, OpenGL ES 2.0, OpenGL ES 3.0, OpenGL 3.1, or OpenGL 3.2. Đó là:

 • The managed APIs (such as via the GLES10.getString() method) MUST report support for OpenGL ES 1.0 and OpenGL ES 2.0.
 • The native C/C++ OpenGL APIs (APIs available to apps via libGLES_v1CM.so, libGLES_v2.so, or libEGL.so) MUST report support for OpenGL ES 1.0 and OpenGL ES 2.0.
 • Device implementations that declare support for OpenGL ES 3.0, 3.1, or 3.2 MUST support the corresponding managed APIs and include support for native C/C++ APIs. On device implementations that declare support for OpenGL ES 3.0, 3.1, or 3.2 libGLESv2.so MUST export the corresponding function symbols in addition to the OpenGL ES 2.0 function symbols.

Android provides an OpenGL ES extension pack with Java interfaces and native support for advanced graphics functionality such as tessellation and the ASTC texture compression format. Android device implementations MUST support the extension pack if the device supports OpenGL ES 3.2 and MAY support it otherwise. If the extension pack is supported in its entirety, the device MUST identify the support through the android.hardware.opengles.aep feature flag.

Also, device implementations MAY implement any desired OpenGL ES extensions. However, device implementations MUST report via the OpenGL ES managed and native APIs all extension strings that they do support, and conversely MUST NOT report extension strings that they do not support.

Note that Android includes support for applications to optionally specify that they require specific OpenGL texture compression formats. These formats are typically vendor-specific. Device implementations are not required by Android to implement any specific texture compression format. However, they SHOULD accurately report any texture compression formats that they do support, via the getString() method in the OpenGL API.

Android includes a mechanism for applications to declare that they want to enable hardware acceleration for 2D graphics at the Application, Activity, Window, or View level through the use of a manifest tag android:hardwareAccelerated or direct API calls.

Device implementations MUST enable hardware acceleration by default, and MUST disable hardware acceleration if the developer so requests by setting android:hardwareAccelerated="false” or disabling hardware acceleration directly through the Android View APIs.

In addition, device implementations MUST exhibit behavior consistent with the Android SDK documentation on hardware acceleration .

Android includes a TextureView object that lets developers directly integrate hardware-accelerated OpenGL ES textures as rendering targets in a UI hierarchy. Device implementations MUST support the TextureView API, and MUST exhibit consistent behavior with the upstream Android implementation.

Android includes support for EGL_ANDROID_RECORDABLE, an EGLConfig attribute that indicates whether the EGLConfig supports rendering to an ANativeWindow that records images to a video. Device implementations MUST support EGL_ANDROID_RECORDABLE extension.

7.1.5. Legacy Application Compatibility Mode

Android specifies a “compatibility mode” in which the framework operates in a 'normal' screen size equivalent (320dp width) mode for the benefit of legacy applications not developed for old versions of Android that pre-date screen-size independence.

 • Android Automotive does not support legacy compatibility mode.
 • All other device implementations MUST include support for legacy application compatibility mode as implemented by the upstream Android open source code. Nghĩa là, việc triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI thay đổi trình kích hoạt hoặc ngưỡng mà chế độ tương thích được kích hoạt và KHÔNG PHẢI thay đổi hành vi của chính chế độ tương thích.

7.1.6. Công nghệ màn hình

The Android platform includes APIs that allow applications to render rich graphics to the display. Devices MUST support all of these APIs as defined by the Android SDK unless specifically allowed in this document.

 • Devices MUST support displays capable of rendering 16-bit color graphics and SHOULD support displays capable of 24-bit color graphics.
 • Devices MUST support displays capable of rendering animations.
 • The display technology used MUST have a pixel aspect ratio (PAR) between 0.9 and 1.15. That is, the pixel aspect ratio MUST be near square (1.0) with a 10 ~ 15% tolerance.

7.1.7. Màn hình phụ

Android includes support for secondary display to enable media sharing capabilities and developer APIs for accessing external displays. If a device supports an external display either via a wired, wireless, or an embedded additional display connection then the device implementation MUST implement the display manager API as described in the Android SDK documentation.

7.2. Thiết bị đầu vào

Devices MUST support a touchscreen or meet the requirements listed in 7.2.2 for non-touch navigation.

7.2.1. Bàn phím

Android Watch and Android Automotive implementations MAY implement a soft keyboard. All other device implementations MUST implement a soft keyboard and:

Triển khai thiết bị:

 • MUST include support for the Input Management Framework (which allows third-party developers to create Input Method Editors—ie soft keyboard) as detailed at http://developer.android.com .
 • MUST provide at least one soft keyboard implementation (regardless of whether a hard keyboard is present) except for Android Watch devices where the screen size makes it less reasonable to have a soft keyboard.
 • MAY include additional soft keyboard implementations.
 • MAY include a hardware keyboard.
 • MUST NOT include a hardware keyboard that does not match one of the formats specified in android.content.res.Configuration.keyboard (QWERTY or 12-key).

7.2.2. Non-touch Navigation

Android Television devices MUST support D-pad.

Triển khai thiết bị:

 • MAY omit a non-touch navigation option (trackball, d-pad, or wheel) if the device implementation is not an Android Television device.
 • MUST report the correct value for android.content.res.Configuration.navigation .
 • MUST provide a reasonable alternative user interface mechanism for the selection and editing of text, compatible with Input Management Engines. The upstream Android open source implementation includes a selection mechanism suitable for use with devices that lack non-touch navigation inputs.

7.2.3. Phím điều hướng

The availability and visibility requirement of the Home, Recents, and Back functions differ between device types as described in this section.

The Home, Recents, and Back functions (mapped to the key events KEYCODE_HOME, KEYCODE_APP_SWITCH, KEYCODE_BACK, respectively) are essential to the Android navigation paradigm and therefore:

 • Android Handheld device implementations MUST provide the Home, Recents, and Back functions.
 • Android Television device implementations MUST provide the Home and Back functions.
 • Android Watch device implementations MUST have the Home function available to the user, and the Back function except for when it is in UI_MODE_TYPE_WATCH .
 • Android Watch device implementations, and no other Android device types, MAY consume the long press event on the key event KEYCODE_BACK and omit it from being sent to the foreground application.
 • Android Automotive implementations MUST provide the Home function and MAY provide Back and Recent functions.
 • All other types of device implementations MUST provide the Home and Back functions.

These functions MAY be implemented via dedicated physical buttons (such as mechanical or capacitive touch buttons), or MAY be implemented using dedicated software keys on a distinct portion of the screen, gestures, touch panel, etc. Android supports both implementations. All of these functions MUST be accessible with a single action (eg tap, double-click or gesture) when visible.

Recents function, if provided, MUST have a visible button or icon unless hidden together with other navigation functions in full-screen mode. This does not apply to devices upgrading from earlier Android versions that have physical buttons for navigation and no recents key.

The Home and Back functions, if provided, MUST each have a visible button or icon unless hidden together with other navigation functions in full-screen mode or when the uiMode UI_MODE_TYPE_MASK is set to UI_MODE_TYPE_WATCH.

The Menu function is deprecated in favor of action bar since Android 4.0. Therefore the new device implementations shipping with Android 7.0 and later MUST NOT implement a dedicated physical button for the Menu function. Older device implementations SHOULD NOT implement a dedicated physical button for the Menu function, but if the physical Menu button is implemented and the device is running applications with targetSdkVersion > 10, the device implementation:

 • MUST display the action overflow button on the action bar when it is visible and the resulting action overflow menu popup is not empty. For a device implementation launched before Android 4.4 but upgrading to Android 7.0, this is RECOMMENDED.
 • MUST NOT modify the position of the action overflow popup displayed by selecting the overflow button in the action bar.
 • MAY render the action overflow popup at a modified position on the screen when it is displayed by selecting the physical menu button.

For backwards compatibility, device implementations MUST make the Menu function available to applications when targetSdkVersion is less than 10, either by a physical button, a software key, or gestures. This Menu function should be presented unless hidden together with other navigation functions.

Android device implementations supporting the Assist action and/or VoiceInteractionService MUST be able to launch an assist app with a single interaction (eg tap, double-click, or gesture) when other navigation keys are visible. It is STRONGLY RECOMMENDED to use long press on home as this interaction. The designated interaction MUST launch the user-selected assist app, in other words the app that implements a VoiceInteractionService, or an activity handling the ACTION_ASSIST intent.

Device implementations MAY use a distinct portion of the screen to display the navigation keys, but if so, MUST meet these requirements:

 • Device implementation navigation keys MUST use a distinct portion of the screen, not available to applications, and MUST NOT obscure or otherwise interfere with the portion of the screen available to applications.
 • Device implementations MUST make available a portion of the display to applications that meets the requirements defined in section 7.1.1 .
 • Device implementations MUST display the navigation keys when applications do not specify a system UI mode, or specify SYSTEM_UI_FLAG_VISIBLE.
 • Device implementations MUST present the navigation keys in an unobtrusive “low profile” (eg. dimmed) mode when applications specify SYSTEM_UI_FLAG_LOW_PROFILE.
 • Device implementations MUST hide the navigation keys when applications specify SYSTEM_UI_FLAG_HIDE_NAVIGATION.

7.2.4. Touchscreen Input

Android Handhelds and Watch Devices MUST support touchscreen input.

Device implementations SHOULD have a pointer input system of some kind (either mouse-like or touch). However, if a device implementation does not support a pointer input system, it MUST NOT report the android.hardware.touchscreen or android.hardware.faketouch feature constant. Device implementations that do include a pointer input system:

 • SHOULD support fully independently tracked pointers, if the device input system supports multiple pointers.
 • MUST report the value of android.content.res.Configuration.touchscreen corresponding to the type of the specific touchscreen on the device.

Android includes support for a variety of touchscreens, touch pads, and fake touch input devices. Touchscreen-based device implementations are associated with a display such that the user has the impression of directly manipulating items on screen. Since the user is directly touching the screen, the system does not require any additional affordances to indicate the objects being manipulated. In contrast, a fake touch interface provides a user input system that approximates a subset of touchscreen capabilities. For example, a mouse or remote control that drives an on-screen cursor approximates touch, but requires the user to first point or focus then click. Numerous input devices like the mouse, trackpad, gyro-based air mouse, gyro-pointer, joystick, and multi-touch trackpad can support fake touch interactions. Android includes the feature constant android.hardware.faketouch, which corresponds to a high-fidelity non-touch (pointer-based) input device such as a mouse or trackpad that can adequately emulate touch-based input (including basic gesture support), and indicates that the device supports an emulated subset of touchscreen functionality. Device implementations that declare the fake touch feature MUST meet the fake touch requirements in section 7.2.5 .

Device implementations MUST report the correct feature corresponding to the type of input used. Device implementations that include a touchscreen (single-touch or better) MUST report the platform feature constant android.hardware.touchscreen. Device implementations that report the platform feature constant android.hardware.touchscreen MUST also report the platform feature constant android.hardware.faketouch. Device implementations that do not include a touchscreen (and rely on a pointer device only) MUST NOT report any touchscreen feature, and MUST report only android.hardware.faketouch if they meet the fake touch requirements in section 7.2.5 .

7.2.5. Fake Touch Input

Device implementations that declare support for android.hardware.faketouch:

 • MUST report the absolute X and Y screen positions of the pointer location and display a visual pointer on the screen.
 • MUST report touch event with the action code that specifies the state change that occurs on the pointer going down or up on the screen .
 • MUST support pointer down and up on an object on the screen, which allows users to emulate tap on an object on the screen.
 • MUST support pointer down, pointer up, pointer down then pointer up in the same place on an object on the screen within a time threshold, which allows users to emulate double tap on an object on the screen.
 • MUST support pointer down on an arbitrary point on the screen, pointer move to any other arbitrary point on the screen, followed by a pointer up, which allows users to emulate a touch drag.
 • MUST support pointer down then allow users to quickly move the object to a different position on the screen and then pointer up on the screen, which allows users to fling an object on the screen.

Devices that declare support for android.hardware.faketouch.multitouch.distinct MUST meet the requirements for faketouch above, and MUST also support distinct tracking of two or more independent pointer inputs.

7.2.6. Game Controller Support

Android Television device implementations MUST support button mappings for game controllers as listed below. The upstream Android implementation includes implementation for game controllers that satisfies this requirement.

7.2.6.1. Ánh xạ nút

Android Television device implementations MUST support the following key mappings:

Cái nút HID Usage 2 Nút Android
A 1 0x09 0x0001 KEYCODE_BUTTON_A (96)
B 1 0x09 0x0002 KEYCODE_BUTTON_B (97)
X 1 0x09 0x0004 KEYCODE_BUTTON_X (99)
Y 1 0x09 0x0005 KEYCODE_BUTTON_Y (100)
D-pad up 1
D-pad down 1
0x01 0x0039 3 AXIS_HAT_Y 4
D-pad left 1
D-pad right 1
0x01 0x0039 3 AXIS_HAT_X 4
Left shoulder button 1 0x09 0x0007 KEYCODE_BUTTON_L1 (102)
Right shoulder button 1 0x09 0x0008 KEYCODE_BUTTON_R1 (103)
Left stick click 1 0x09 0x000E KEYCODE_BUTTON_THUMBL (106)
Right stick click 1 0x09 0x000F KEYCODE_BUTTON_THUMBR (107)
Nhà 1 0x0c 0x0223 KEYCODE_HOME (3)
Quay lại 1 0x0c 0x0224 KEYCODE_BACK (4)

1 KeyEvent

2 The above HID usages must be declared within a Game pad CA (0x01 0x0005).

3 This usage must have a Logical Minimum of 0, a Logical Maximum of 7, a Physical Minimum of 0, a Physical Maximum of 315, Units in Degrees, and a Report Size of 4. The logical value is defined to be the clockwise rotation away from the vertical axis; for example, a logical value of 0 represents no rotation and the up button being pressed, while a logical value of 1 represents a rotation of 45 degrees and both the up and left keys being pressed.

4 MotionEvent

Analog Controls 1 HID Usage Nút Android
Bấm nút trái 0x02 0x00C5 AXIS_LTRIGGER
Đúng ngòi nổ 0x02 0x00C4 AXIS_RTRIGGER
Cần điều khiển bên trái 0x01 0x0030
0x01 0x0031
AXIS_X
AXIS_Y
Cần điều khiển bên phải 0x01 0x0032
0x01 0x0035
AXIS_Z
AXIS_RZ

1 MotionEvent

7.2.7. Điều khiển từ xa

Android Television device implementations SHOULD provide a remote control to allow users to access the TV interface. The remote control MAY be a physical remote or can be a software-based remote that is accessible from a mobile phone or tablet. The remote control MUST meet the requirements defined below.

7.3. Cảm biến

Android includes APIs for accessing a variety of sensor types. Devices implementations generally MAY omit these sensors, as provided for in the following subsections. If a device includes a particular sensor type that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation and the Android Open Source documentation on sensors . For example, device implementations:

 • MUST accurately report the presence or absence of sensors per the android.content.pm.PackageManager class.
 • MUST return an accurate list of supported sensors via the SensorManager.getSensorList() and similar methods.
 • MUST behave reasonably for all other sensor APIs (for example, by returning true or false as appropriate when applications attempt to register listeners, not calling sensor listeners when the corresponding sensors are not present; etc.).
 • MUST report all sensor measurements using the relevant International System of Units (metric) values for each sensor type as defined in the Android SDK documentation.
 • SHOULD report the event time in nanoseconds as defined in the Android SDK documentation, representing the time the event happened and synchronized with the SystemClock.elapsedRealtimeNano() clock. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to the future platform releases where this might become a REQUIRED component. The synchronization error SHOULD be below 100 milliseconds.
 • MUST report sensor data with a maximum latency of 100 milliseconds + 2 * sample_time for the case of a sensor streamed with a minimum required latency of 5 ms + 2 * sample_time when the application processor is active. This delay does not include any filtering delays.
 • MUST report the first sensor sample within 400 milliseconds + 2 * sample_time of the sensor being activated. It is acceptable for this sample to have an accuracy of 0.

The list above is not comprehensive; the documented behavior of the Android SDK and the Android Open Source Documentations on sensors is to be considered authoritative.

Some sensor types are composite, meaning they can be derived from data provided by one or more other sensors. (Examples include the orientation sensor and the linear acceleration sensor.) Device implementations SHOULD implement these sensor types, when they include the prerequisite physical sensors as described in sensor types . If a device implementation includes a composite sensor it MUST implement the sensor as described in the Android Open Source documentation on composite sensors .

Some Android sensors support a “continuous” trigger mode , which returns data continuously. For any API indicated by the Android SDK documentation to be a continuous sensor, device implementations MUST continuously provide periodic data samples that SHOULD have a jitter below 3%, where jitter is defined as the standard deviation of the difference of the reported timestamp values between consecutive sự kiện.

Note that the device implementations MUST ensure that the sensor event stream MUST NOT prevent the device CPU from entering a suspend state or waking up from a suspend state.

Finally, when several sensors are activated, the power consumption SHOULD NOT exceed the sum of the individual sensor's reported power consumption.

7.3.1. Gia tốc kế

Device implementations SHOULD include a 3-axis accelerometer. Android Handheld devices, Android Automotive implementations, and Android Watch devices are STRONGLY RECOMMENDED to include this sensor. If a device implementation does include a 3-axis accelerometer, it:

 • MUST implement and report TYPE_ACCELEROMETER sensor .
 • MUST be able to report events up to a frequency of at least 50 Hz for Android Watch devices as such devices have a stricter power constraint and 100 Hz for all other device types.
 • SHOULD report events up to at least 200 Hz.
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs. Android Automotive implementations MUST comply with the Android car sensor coordinate system .
 • MUST be capable of measuring from freefall up to four times the gravity (4g) or more on any axis.
 • MUST have a resolution of at least 12-bits and SHOULD have a resolution of at least 16-bits.
 • SHOULD be calibrated while in use if the characteristics changes over the life cycle and compensated, and preserve the compensation parameters between device reboots.
 • SHOULD be temperature compensated.
 • MUST have a standard deviation no greater than 0.05 m/s^, where the standard deviation should be calculated on a per axis basis on samples collected over a period of at least 3 seconds at the fastest sampling rate.
 • SHOULD implement the TYPE_SIGNIFICANT_MOTION, TYPE_TILT_DETECTOR, TYPE_STEP_DETECTOR, TYPE_STEP_COUNTER composite sensors as described in the Android SDK document. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to implement the TYPE_SIGNIFICANT_MOTION composite sensor. If any of these sensors are implemented, the sum of their power consumption MUST always be less than 4 mW and SHOULD each be below 2 mW and 0.5 mW for when the device is in a dynamic or static condition.
 • If a gyroscope sensor is included, MUST implement the TYPE_GRAVITY and TYPE_LINEAR_ACCELERATION composite sensors and SHOULD implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR composite sensor. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR sensor.
 • MUST implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor, if a gyroscope sensor and a magnetometer sensor is also included.

7.3.2. Từ kế

Device implementations SHOULD include a 3-axis magnetometer (compass). If a device does include a 3-axis magnetometer, it:

 • MUST implement the TYPE_MAGNETIC_FIELD sensor and SHOULD also implement TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED sensor. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to implement the TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED sensor.
 • MUST be able to report events up to a frequency of at least 10 Hz and SHOULD report events up to at least 50 Hz.
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs.
 • MUST be capable of measuring between -900 µT and +900 µT on each axis before saturating.
 • MUST have a hard iron offset value less than 700 µT and SHOULD have a value below 200 µT, by placing the magnetometer far from dynamic (current-induced) and static (magnet-induced) magnetic fields.
 • MUST have a resolution equal or denser than 0.6 µT and SHOULD have a resolution equal or denser than 0.2 µT.
 • SHOULD be temperature compensated.
 • MUST support online calibration and compensation of the hard iron bias, and preserve the compensation parameters between device reboots.
 • MUST have the soft iron compensation applied—the calibration can be done either while in use or during the production of the device.
 • SHOULD have a standard deviation, calculated on a per axis basis on samples collected over a period of at least 3 seconds at the fastest sampling rate, no greater than 0.5 µT.
 • MUST implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor, if an accelerometer sensor and a gyroscope sensor is also included.
 • MAY implement the TYPE_GEOMAGNETIC_ROTATION_VECTOR sensor if an accelerometer sensor is also implemented. However if implemented, it MUST consume less than 10 mW and SHOULD consume less than 3 mW when the sensor is registered for batch mode at 10 Hz.

7.3.3. GPS

Device implementations SHOULD include a GPS/GNSS receiver. If a device implementation does include a GPS/GNSS receiver and reports the capability to applications through the android.hardware.location.gps feature flag:

 • It is STRONGLY RECOMMENDED that the device continue to deliver normal GPS/GNSS outputs to applications during an emergency phone call and that location output not be blocked during an emergency phone call.
 • It MUST support location outputs at a rate of at least 1 Hz when requested via LocationManager#requestLocationUpdate .
 • It MUST be able to determine the location in open-sky conditions (strong signals, negligible multipath, HDOP < 2) within 10 seconds (fast time to first fix), when connected to a 0.5 Mbps or faster data speed internet connection. This requirement is typically met by the use of some form of Assisted or Predicted GPS/GNSS technique to minimize GPS/GNSS lock-on time (Assistance data includes Reference Time, Reference Location and Satellite Ephemeris/Clock).
  • After making such a location calculation, it is STRONGLY RECOMMENDED for the device to be able to determine its location, in open sky, within 10 seconds, when location requests are restarted, up to an hour after the initial location calculation, even when the subsequent request is made without a data connection, and/or after a power cycle.
 • In open sky conditions after determining the location, while stationary or moving with less than 1 meter per second squared of acceleration:
  • It MUST be able to determine location within 20 meters, and speed within 0.5 meters per second, at least 95% of the time.
  • It MUST simultaneously track and report via GnssStatus.Callback at least 8 satellites from one constellation.
  • It SHOULD be able to simultaneously track at least 24 satellites, from multiple constellations (eg GPS + at least one of Glonass, Beidou, Galileo).
 • It MUST report the GNSS technology generation through the test API 'getGnssYearOfHardware'.
 • It is STRONGLY RECOMMENDED to meet and MUST meet all requirements below if the GNSS technology generation is reported as the year "2016" or newer.
  • It MUST report GPS measurements, as soon as they are found, even if a location calculated from GPS/GNSS is not yet reported.
  • It MUST report GPS pseudoranges and pseudorange rates, that, in open-sky conditions after determining the location, while stationary or moving with less than 0.2 meter per second squared of acceleration, are sufficient to calculate position within 20 meters, and speed within 0.2 meters per second, at least 95% of the time.

Note that while some of the GPS requirements above are stated as STRONGLY RECOMMENDED, the Compatibility Definition for the next major version is expected to change these to a MUST.

7.3.4. Con quay hồi chuyển

Device implementations SHOULD include a gyroscope (angular change sensor). Devices SHOULD NOT include a gyroscope sensor unless a 3-axis accelerometer is also included. If a device implementation includes a gyroscope, it:

 • MUST implement the TYPE_GYROSCOPE sensor and SHOULD also implement TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED sensor. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to implement the SENSOR_TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED sensor.
 • MUST be capable of measuring orientation changes up to 1,000 degrees per second.
 • MUST be able to report events up to a frequency of at least 50 Hz for Android Watch devices as such devices have a stricter power constraint and 100 Hz for all other device types.
 • SHOULD report events up to at least 200 Hz.
 • MUST have a resolution of 12-bits or more and SHOULD have a resolution of 16-bits or more.
 • MUST be temperature compensated.
 • MUST be calibrated and compensated while in use, and preserve the compensation parameters between device reboots.
 • MUST have a variance no greater than 1e-7 rad^2 / s^2 per Hz (variance per Hz, or rad^2 / s). The variance is allowed to vary with the sampling rate, but must be constrained by this value. In other words, if you measure the variance of the gyro at 1 Hz sampling rate it should be no greater than 1e-7 rad^2/s^2.
 • MUST implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor, if an accelerometer sensor and a magnetometer sensor is also included.
 • If an accelerometer sensor is included, MUST implement the TYPE_GRAVITY and TYPE_LINEAR_ACCELERATION composite sensors and SHOULD implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR composite sensor. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR sensor.

7.3.5. Áp kế

Device implementations SHOULD include a barometer (ambient air pressure sensor). If a device implementation includes a barometer, it:

 • MUST implement and report TYPE_PRESSURE sensor.
 • MUST be able to deliver events at 5 Hz or greater.
 • MUST have adequate precision to enable estimating altitude.
 • MUST be temperature compensated.

7.3.6. Nhiệt kế

Device implementations MAY include an ambient thermometer (temperature sensor). If present, it MUST be defined as SENSOR_TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE and it MUST measure the ambient (room) temperature in degrees Celsius.

Device implementations MAY but SHOULD NOT include a CPU temperature sensor. If present, it MUST be defined as SENSOR_TYPE_TEMPERATURE, it MUST measure the temperature of the device CPU, and it MUST NOT measure any other temperature. Note the SENSOR_TYPE_TEMPERATURE sensor type was deprecated in Android 4.0.

For Android Automotive implementations, SENSOR_TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE MUST measure the temperature inside the vehicle cabin.

7.3.7. quang kế

Device implementations MAY include a photometer (ambient light sensor).

7.3.8. Cảm biến tiệm cận

Device implementations MAY include a proximity sensor. Devices that can make a voice call and indicate any value other than PHONE_TYPE_NONE in getPhoneType SHOULD include a proximity sensor. If a device implementation does include a proximity sensor, it:

 • MUST measure the proximity of an object in the same direction as the screen. That is, the proximity sensor MUST be oriented to detect objects close to the screen, as the primary intent of this sensor type is to detect a phone in use by the user. If a device implementation includes a proximity sensor with any other orientation, it MUST NOT be accessible through this API.
 • MUST have 1-bit of accuracy or more.

7.3.9. High Fidelity Sensors

Device implementations supporting a set of higher quality sensors that can meet all the requirements listed in this section MUST identify the support through the android.hardware.sensor.hifi_sensors feature flag.

A device declaring android.hardware.sensor.hifi_sensors MUST support all of the following sensor types meeting the quality requirements as below:

 • SENSOR_TYPE_ACCELEROMETER
  • MUST have a measurement range between at least -8g and +8g.
  • MUST have a measurement resolution of at least 1024 LSB/G.
  • MUST have a minimum measurement frequency of 12.5 Hz or lower.
  • MUST have a maximum measurement frequency of 400 Hz or higher.
  • MUST have a measurement noise not above 400 uG/√Hz.
  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 3000 sensor events.
  • MUST have a batching power consumption not worse than 3 mW.
  • SHOULD have a stationary noise bias stability of \<15 μg √Hz from 24hr static dataset.
  • SHOULD have a bias change vs. temperature of ≤ +/- 1mg / °C.
  • SHOULD have a best-fit line non-linearity of ≤ 0.5%, and sensitivity change vs. temperature of ≤ 0.03%/C°.
 • SENSOR_TYPE_GYROSCOPE

  • MUST have a measurement range between at least -1000 and +1000 dps.
  • MUST have a measurement resolution of at least 16 LSB/dps.
  • MUST have a minimum measurement frequency of 12.5 Hz or lower.
  • MUST have a maximum measurement frequency of 400 Hz or higher.
  • MUST have a measurement noise not above 0.014°/s/√Hz.
  • SHOULD have a stationary bias stability of < 0.0002 °/s √Hz from 24-hour static dataset.
  • SHOULD have a bias change vs. temperature of ≤ +/- 0.05 °/ s / °C.
  • SHOULD have a sensitivity change vs. temperature of ≤ 0.02% / °C.
  • SHOULD have a best-fit line non-linearity of ≤ 0.2%.
  • SHOULD have a noise density of ≤ 0.007 °/s/√Hz.
 • SENSOR_TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED with the same quality requirements as SENSOR_TYPE_GYROSCOPE.

 • SENSOR_TYPE_GEOMAGNETIC_FIELD
  • MUST have a measurement range between at least -900 and +900 uT.
  • MUST have a measurement resolution of at least 5 LSB/uT.
  • MUST have a minimum measurement frequency of 5 Hz or lower.
  • MUST have a maximum measurement frequency of 50 Hz or higher.
  • MUST have a measurement noise not above 0.5 uT.
 • SENSOR_TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED with the same quality requirements as SENSOR_TYPE_GEOMAGNETIC_FIELD and in addition:
  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 600 sensor events.
 • SENSOR_TYPE_PRESSURE
  • MUST have a measurement range between at least 300 and 1100 hPa.
  • MUST have a measurement resolution of at least 80 LSB/hPa.
  • MUST have a minimum measurement frequency of 1 Hz or lower.
  • MUST have a maximum measurement frequency of 10 Hz or higher.
  • MUST have a measurement noise not above 2 Pa/√Hz.
  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 300 sensor events.
  • MUST have a batching power consumption not worse than 2 mW.
 • SENSOR_TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR
  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 300 sensor events.
  • MUST have a batching power consumption not worse than 4 mW.
 • SENSOR_TYPE_SIGNIFICANT_MOTION
  • MUST have a power consumption not worse than 0.5 mW when device is static and 1.5 mW when device is moving.
 • SENSOR_TYPE_STEP_DETECTOR
  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 100 sensor events.
  • MUST have a power consumption not worse than 0.5 mW when device is static and 1.5 mW when device is moving.
  • MUST have a batching power consumption not worse than 4 mW.
 • SENSOR_TYPE_STEP_COUNTER
  • MUST have a power consumption not worse than 0.5 mW when device is static and 1.5 mW when device is moving.
 • SENSOR_TILT_DETECTOR
  • MUST have a power consumption not worse than 0.5 mW when device is static and 1.5 mW when device is moving.

Also such a device MUST meet the following sensor subsystem requirements:

 • The event timestamp of the same physical event reported by the Accelerometer, Gyroscope sensor and Magnetometer MUST be within 2.5 milliseconds of each other.
 • The Gyroscope sensor event timestamps MUST be on the same time base as the camera subsystem and within 1 milliseconds of error.
 • High Fidelity sensors MUST deliver samples to applications within 5 milliseconds from the time when the data is available on the physical sensor to the application.
 • The power consumption MUST not be higher than 0.5 mW when device is static and 2.0 mW when device is moving when any combination of the following sensors are enabled:
  • SENSOR_TYPE_SIGNIFICANT_MOTION
  • SENSOR_TYPE_STEP_DETECTOR
  • SENSOR_TYPE_STEP_COUNTER
  • SENSOR_TILT_DETECTORS

Note that all power consumption requirements in this section do not include the power consumption of the Application Processor. It is inclusive of the power drawn by the entire sensor chain—the sensor, any supporting circuitry, any dedicated sensor processing system, etc.

The following sensor types MAY also be supported on a device implementation declaring android.hardware.sensor.hifi_sensors, but if these sensor types are present they MUST meet the following minimum buffering capability requirement:

 • SENSOR_TYPE_PROXIMITY: 100 sensor events

7.3.10. Cảm biến dấu vân tay

Device implementations with a secure lock screen SHOULD include a fingerprint sensor. If a device implementation includes a fingerprint sensor and has a corresponding API for third-party developers, it:

 • MUST declare support for the android.hardware.fingerprint feature.
 • MUST fully implement the corresponding API as described in the Android SDK documentation.
 • MUST have a false acceptance rate not higher than 0.002%.
 • Is STRONGLY RECOMMENDED to have a false rejection rate of less than 10%, as measured on the device
 • Is STRONGLY RECOMMENDED to have a latency below 1 second, measured from when the fingerprint sensor is touched until the screen is unlocked, for one enrolled finger.
 • MUST rate limit attempts for at least 30 seconds after five false trials for fingerprint verification.
 • MUST have a hardware-backed keystore implementation, and perform the fingerprint matching in a Trusted Execution Environment (TEE) or on a chip with a secure channel to the TEE.
 • MUST have all identifiable fingerprint data encrypted and cryptographically authenticated such that they cannot be acquired, read or altered outside of the Trusted Execution Environment (TEE) as documented in the implementation guidelines on the Android Open Source Project site.
 • MUST prevent adding a fingerprint without first establishing a chain of trust by having the user confirm existing or add a new device credential (PIN/pattern/password) that's secured by TEE; việc triển khai Dự án mã nguồn mở Android cung cấp cơ chế trong khuôn khổ để thực hiện điều đó.
 • MUST NOT enable 3rd-party applications to distinguish between individual fingerprints.
 • MUST honor the DevicePolicyManager.KEYGUARD_DISABLE_FINGERPRINT flag.
 • MUST, when upgraded from a version earlier than Android 6.0, have the fingerprint data securely migrated to meet the above requirements or removed.
 • SHOULD use the Android Fingerprint icon provided in the Android Open Source Project.

7.3.11. Android Automotive-only sensors

Automotive-specific sensors are defined in the android.car.CarSensorManager API .

7.3.11.1. Thiết bị hiện tại

Android Automotive implementations SHOULD provide current gear as SENSOR_TYPE_GEAR.

7.3.11.2. Day Night Mode

Android Automotive implementations MUST support day/night mode defined as SENSOR_TYPE_NIGHT. The value of this flag MUST be consistent with dashboard day/night mode and SHOULD be based on ambient light sensor input. Cảm biến ánh sáng xung quanh bên dưới CÓ THỂ giống với Quang kế .

7.3.11.3. Tình trạng lái xe

Android Automotive implementations MUST support driving status defined as SENSOR_TYPE_DRIVING_STATUS, with a default value of DRIVE_STATUS_UNRESTRICTED when the vehicle is fully stopped and parked. Các nhà sản xuất thiết bị có trách nhiệm định cấu hình Sensor_Type_Driving_Status tuân thủ tất cả các luật và quy định áp dụng cho các thị trường nơi sản phẩm đang vận chuyển.

7.3.11.4. Tốc độ bánh xe

Android Automotive implementations MUST provide vehicle speed defined as SENSOR_TYPE_CAR_SPEED.

7.3.12. Pose Sensor

Device implementations MAY support pose sensor with 6 degrees of freedom. Android Handheld devices are RECOMMENDED to support this sensor. If a device implementation does support pose sensor with 6 degrees of freedom, it:

 • MUST implement and report TYPE_POSE_6DOF sensor.
 • MUST be more accurate than the rotation vector alone.

7.4. Kết nối dữ liệu

7.4.1. Điện thoại

“Telephony” as used by the Android APIs and this document refers specifically to hardware related to placing voice calls and sending SMS messages via a GSM or CDMA network. While these voice calls may or may not be packet-switched, they are for the purposes of Android considered independent of any data connectivity that may be implemented using the same network. In other words, the Android “telephony” functionality and APIs refer specifically to voice calls and SMS. For instance, device implementations that cannot place calls or send/receive SMS messages MUST NOT report the android.hardware.telephony feature or any subfeatures, regardless of whether they use a cellular network for data connectivity.

Android MAY be used on devices that do not include telephony hardware. That is, Android is compatible with devices that are not phones. However, if a device implementation does include GSM or CDMA telephony, it MUST implement full support for the API for that technology. Device implementations that do not include telephony hardware MUST implement the full APIs as no-ops.

7.4.1.1. Number Blocking Compatibility

Android Telephony device implementations MUST include number blocking support and:

 • MUST fully implement BlockedNumberContract and the corresponding API as described in the SDK documentation.
 • MUST block all calls and messages from a phone number in 'BlockedNumberProvider' without any interaction with apps. The only exception is when number blocking is temporarily lifted as described in the SDK documentation.
 • MUST NOT write to the platform call log provider for a blocked call.
 • MUST NOT write to the Telephony provider for a blocked message.
 • MUST implement a blocked numbers management UI, which is opened with the intent returned by TelecomManager.createManageBlockedNumbersIntent() method.
 • MUST NOT allow secondary users to view or edit the blocked numbers on the device as the Android platform assumes the primary user to have full control of the telephony services, a single instance, on the device. All blocking related UI MUST be hidden for secondary users and the blocked list MUST still be respected.
 • SHOULD migrate the blocked numbers into the provider when a device updates to Android 7.0.

7.4.2. IEEE 802.11 (Wi-Fi)

All Android device implementations SHOULD include support for one or more forms of 802.11. If a device implementation does include support for 802.11 and exposes the functionality to a third-party application, it MUST implement the corresponding Android API and:

 • MUST report the hardware feature flag android.hardware.wifi.
 • MUST implement the multicast API as described in the SDK documentation.
 • MUST support multicast DNS (mDNS) and MUST NOT filter mDNS packets (224.0.0.251) at any time of operation including:
  • Even when the screen is not in an active state.
  • For Android Television device implementations, even when in standby power states.

7.4.2.1. Wi-Fi Direct

Device implementations SHOULD include support for Wi-Fi Direct (Wi-Fi peer-to-peer). If a device implementation does include support for Wi-Fi Direct, it MUST implement the corresponding Android API as described in the SDK documentation. If a device implementation includes support for Wi-Fi Direct, then it:

 • MUST report the hardware feature android.hardware.wifi.direct.
 • MUST support regular Wi-Fi operation.
 • SHOULD support concurrent Wi-Fi and Wi-Fi Direct operation.

Device implementations SHOULD include support for Wi-Fi Tunneled Direct Link Setup (TDLS) as described in the Android SDK Documentation. If a device implementation does include support for TDLS and TDLS is enabled by the WiFiManager API, the device:

 • SHOULD use TDLS only when it is possible AND beneficial.
 • SHOULD have some heuristic and NOT use TDLS when its performance might be worse than going through the Wi-Fi access point.

7.4.3. Bluetooth

Android Watch implementations MUST support Bluetooth. Android Television implementations MUST support Bluetooth and Bluetooth LE. Android Automotive implementations MUST support Bluetooth and SHOULD support Bluetooth LE.

Device implementations that support android.hardware.vr.high_performance feature MUST support Bluetooth 4.2 and Bluetooth LE Data Length Extension.

Android includes support for Bluetooth and Bluetooth Low Energy . Device implementations that include support for Bluetooth and Bluetooth Low Energy MUST declare the relevant platform features (android.hardware.bluetooth and android.hardware.bluetooth_le respectively) and implement the platform APIs. Device implementations SHOULD implement relevant Bluetooth profiles such as A2DP, AVCP, OBEX, etc. as appropriate for the device.

Android Automotive implementations SHOULD support Message Access Profile (MAP). Android Automotive implementations MUST support the following Bluetooth profiles:

 • Gọi điện thoại qua hồ sơ rảnh tay (HFP).
 • Phát lại phương tiện trên hồ sơ phân phối âm thanh (A2DP).
 • Kiểm soát phát lại phương tiện trên Cấu hình điều khiển từ xa (AVRCP).
 • Liên hệ chia sẻ bằng cách sử dụng hồ sơ truy cập danh bạ điện thoại (PBAP).

Device implementations including support for Bluetooth Low Energy:

 • MUST declare the hardware feature android.hardware.bluetooth_le.
 • MUST enable the GATT (generic attribute profile) based Bluetooth APIs as described in the SDK documentation and android.bluetooth .
 • are STRONGLY RECOMMENDED to implement a Resolvable Private Address (RPA) timeout no longer than 15 minutes and rotate the address at timeout to protect user privacy.
 • SHOULD support offloading of the filtering logic to the bluetooth chipset when implementing the ScanFilter API , and MUST report the correct value of where the filtering logic is implemented whenever queried via the android.bluetooth.BluetoothAdapter.isOffloadedFilteringSupported() method.
 • SHOULD support offloading of the batched scanning to the bluetooth chipset, but if not supported, MUST report 'false' whenever queried via the android.bluetooth.BluetoothAdapter.isOffloadedScanBatchingSupported() method.
 • SHOULD support multi advertisement with at least 4 slots, but if not supported, MUST report 'false' whenever queried via the android.bluetooth.BluetoothAdapter.isMultipleAdvertisementSupported() method.

7.4.4. Near-Field Communications

Device implementations SHOULD include a transceiver and related hardware for Near-Field Communications (NFC). If a device implementation does include NFC hardware and plans to make it available to third-party apps, then it:

 • MUST report the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method .
 • MUST be capable of reading and writing NDEF messages via the following NFC standards:
  • MUST be capable of acting as an NFC Forum reader/writer (as defined by the NFC Forum technical specification NFCForum-TS-DigitalProtocol-1.0) via the following NFC standards:
   • NfcA (ISO14443-3A)
   • NfcB (ISO14443-3B)
   • NfcF (JIS X 6319-4)
   • IsoDep (ISO 14443-4)
   • NFC Forum Tag Types 1, 2, 3, 4 (defined by the NFC Forum)
  • STRONGLY RECOMMENDED to be capable of reading and writing NDEF messages as well as raw data via the following NFC standards. Note that while the NFC standards below are stated as STRONGLY RECOMMENDED, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to MUST. These standards are optional in this version but will be required in future versions. Existing and new devices that run this version of Android are very strongly encouraged to meet these requirements now so they will be able to upgrade to the future platform releases.
   • NfcV (ISO 15693)
  • SHOULD be capable of reading the barcode and URL (if encoded) of Thinfilm NFC Barcode products.
  • MUST be capable of transmitting and receiving data via the following peer-to-peer standards and protocols:
   • ISO 18092
   • LLCP 1.2 (defined by the NFC Forum)
   • SDP 1.0 (defined by the NFC Forum)
   • NDEF Push Protocol
   • SNEP 1.0 (defined by the NFC Forum)
  • MUST include support for Android Beam .
  • MUST implement the SNEP default server. Valid NDEF messages received by the default SNEP server MUST be dispatched to applications using the android.nfc.ACTION_NDEF_DISCOVERED intent. Disabling Android Beam in settings MUST NOT disable dispatch of incoming NDEF message.
  • MUST honor the android.settings.NFCSHARING_SETTINGS intent to show NFC sharing settings .
  • MUST implement the NPP server. Messages received by the NPP server MUST be processed the same way as the SNEP default server.
  • MUST implement a SNEP client and attempt to send outbound P2P NDEF to the default SNEP server when Android Beam is enabled. If no default SNEP server is found then the client MUST attempt to send to an NPP server.
  • MUST allow foreground activities to set the outbound P2P NDEF message using android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessage, and android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessageCallback, and android.nfc.NfcAdapter.enableForegroundNdefPush.
  • SHOULD use a gesture or on-screen confirmation, such as 'Touch to Beam', before sending outbound P2P NDEF messages.
  • SHOULD enable Android Beam by default and MUST be able to send and receive using Android Beam, even when another proprietary NFC P2p mode is turned on.
  • MUST support NFC Connection handover to Bluetooth when the device supports Bluetooth Object Push Profile. Device implementations MUST support connection handover to Bluetooth when using android.nfc.NfcAdapter.setBeamPushUris, by implementing the “ Connection Handover version 1.2 ” and “ Bluetooth Secure Simple Pairing Using NFC version 1.0 ” specs from the NFC Forum. Such an implementation MUST implement the handover LLCP service with service name “urn:nfc:sn:handover” for exchanging the handover request/select records over NFC, and it MUST use the Bluetooth Object Push Profile for the actual Bluetooth data transfer. For legacy reasons (to remain compatible with Android 4.1 devices), the implementation SHOULD still accept SNEP GET requests for exchanging the handover request/select records over NFC. However an implementation itself SHOULD NOT send SNEP GET requests for performing connection handover.
  • MUST poll for all supported technologies while in NFC discovery mode.
  • SHOULD be in NFC discovery mode while the device is awake with the screen active and the lock-screen unlocked.

(Note that publicly available links are not available for the JIS, ISO, and NFC Forum specifications cited above.)

Android includes support for NFC Host Card Emulation (HCE) mode. If a device implementation does include an NFC controller chipset capable of HCE (for NfcA and/or NfcB) and it supports Application ID (AID) routing, then it:

 • MUST report the android.hardware.nfc.hce feature constant.
 • MUST support NFC HCE APIs as defined in the Android SDK.

If a device implementation does include an NFC controller chipset capable of HCE for NfcF, and it implements the feature for third-party applications, then it:

 • MUST report the android.hardware.nfc.hcef feature constant.
 • MUST implement the NfcF Card Emulation APIs as defined in the Android SDK.

Additionally, device implementations MAY include reader/writer support for the following MIFARE technologies.

 • MIFARE cổ điển
 • MIFARE Ultralight
 • NDEF on MIFARE Classic

Note that Android includes APIs for these MIFARE types. If a device implementation supports MIFARE in the reader/writer role, it:

 • MUST implement the corresponding Android APIs as documented by the Android SDK.
 • MUST report the feature com.nxp.mifare from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method. Note that this is not a standard Android feature and as such does not appear as a constant in the android.content.pm.PackageManager class.
 • MUST NOT implement the corresponding Android APIs nor report the com.nxp.mifare feature unless it also implements general NFC support as described in this section.

If a device implementation does not include NFC hardware, it MUST NOT declare the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method, and MUST implement the Android NFC API as a no-op.

As the classes android.nfc.NdefMessage and android.nfc.NdefRecord represent a protocol-independent data representation format, device implementations MUST implement these APIs even if they do not include support for NFC or declare the android.hardware.nfc feature.

7.4.5. Minimum Network Capability

Device implementations MUST include support for one or more forms of data networking. Specifically, device implementations MUST include support for at least one data standard capable of 200Kbit/sec or greater. Examples of technologies that satisfy this requirement include EDGE, HSPA, EV-DO, 802.11g, Ethernet, Bluetooth PAN, etc.

Device implementations where a physical networking standard (such as Ethernet) is the primary data connection SHOULD also include support for at least one common wireless data standard, such as 802.11 (Wi-Fi).

Devices MAY implement more than one form of data connectivity.

Devices MUST include an IPv6 networking stack and support IPv6 communication using the managed APIs, such as java.net.Socket and java.net.URLConnection , as well as the native APIs, such as AF_INET6 sockets. The required level of IPv6 support depends on the network type, as follows:

 • Devices that support Wi-Fi networks MUST support dual-stack and IPv6-only operation on Wi-Fi.
 • Devices that support Ethernet networks MUST support dual-stack operation on Ethernet.
 • Devices that support cellular data SHOULD support IPv6 operation (IPv6-only and possibly dual-stack) on cellular data.
 • When a device is simultaneously connected to more than one network (eg, Wi-Fi and cellular data), it MUST simultaneously meet these requirements on each network to which it is connected.

IPv6 MUST be enabled by default.

In order to ensure that IPv6 communication is as reliable as IPv4, unicast IPv6 packets sent to the device MUST NOT be dropped, even when the screen is not in an active state. Redundant multicast IPv6 packets, such as repeated identical Router Advertisements, MAY be rate-limited in hardware or firmware if doing so is necessary to save power. In such cases, rate-limiting MUST NOT cause the device to lose IPv6 connectivity on any IPv6-compliant network that uses RA lifetimes of at least 180 seconds.

IPv6 connectivity MUST be maintained in doze mode.

7.4.6. Cài đặt đồng bộ hóa

Device implementations MUST have the master auto-sync setting on by default so that the method getMasterSyncAutomatically() returns “true”.

7.4.7. Trình tiết kiệm dữ liệu

Device implementations with a metered connection are STRONGLY RECOMMENDED to provide the data saver mode.

If a device implementation provides the data saver mode, it:

 • MUST support all the APIs in the ConnectivityManager class as described in the SDK documentation

 • MUST provide a user interface in the settings, allowing users to add applications to or remove applications from the allowlist.

Conversely if a device implementation does not provide the data saver mode, it:

 • MUST return the value RESTRICT_BACKGROUND_STATUS_DISABLED for ConnectivityManager.getRestrictBackgroundStatus()

 • MUST not broadcast ConnectivityManager.ACTION_RESTRICT_BACKGROUND_CHANGED

 • MUST have an activity that handles the Settings.ACTION_IGNORE_BACKGROUND_DATA_RESTRICTIONS_SETTINGS intent but MAY implement it as a no-op.

7.5. Máy ảnh

Device implementations SHOULD include a rear-facing camera and MAY include a front-facing camera. A rear-facing camera is a camera located on the side of the device opposite the display; that is, it images scenes on the far side of the device, like a traditional camera. A front-facing camera is a camera located on the same side of the device as the display; that is, a camera typically used to image the user, such as for video conferencing and similar applications.

If a device implementation includes at least one camera, it MUST be possible for an application to simultaneously allocate 3 RGBA_8888 bitmaps equal to the size of the images produced by the largest-resolution camera sensor on the device, while camera is open for the purpose of basic preview and still capture.

7.5.1. Camera phía sau

Device implementations SHOULD include a rear-facing camera. If a device implementation includes at least one rear-facing camera, it:

 • MUST report the feature flag android.hardware.camera and android.hardware.camera.any.
 • MUST have a resolution of at least 2 megapixels.
 • SHOULD have either hardware auto-focus or software auto-focus implemented in the camera driver (transparent to application software).
 • MAY have fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware.
 • MAY include a flash. If the Camera includes a flash, the flash lamp MUST NOT be lit while an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance has been registered on a Camera preview surface, unless the application has explicitly enabled the flash by enabling the FLASH_MODE_AUTO or FLASH_MODE_ON attributes of a Camera.Parameters object. Note that this constraint does not apply to the device's built-in system camera application, but only to third-party applications using Camera.PreviewCallback.

7.5.2. Mặt trước của máy ảnh

Device implementations MAY include a front-facing camera. If a device implementation includes at least one front-facing camera, it:

 • MUST report the feature flag android.hardware.camera.any and android.hardware.camera.front.
 • MUST have a resolution of at least VGA (640x480 pixels).
 • MUST NOT use a front-facing camera as the default for the Camera API. The camera API in Android has specific support for front-facing cameras and device implementations MUST NOT configure the API to to treat a front-facing camera as the default rear-facing camera, even if it is the only camera on the device.
 • MAY include features (such as auto-focus, flash, etc.) available to rear-facing cameras as described in section 7.5.1 .
 • MUST horizontally reflect (ie mirror) the stream displayed by an app in a CameraPreview, as follows:
  • If the device implementation is capable of being rotated by user (such as automatically via an accelerometer or manually via user input), the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the device's current orientation.
  • If the current application has explicitly requested that the Camera display be rotated via a call to the android.hardware.Camera.setDisplayOrientation() method, the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the orientation specified by the application.
  • Otherwise, the preview MUST be mirrored along the device's default horizontal axis.
 • MUST mirror the image displayed by the postview in the same manner as the camera preview image stream. If the device implementation does not support postview, this requirement obviously does not apply.
 • MUST NOT mirror the final captured still image or video streams returned to application callbacks or committed to media storage.

7.5.3. Camera ngoài

Device implementations MAY include support for an external camera that is not necessarily always connected. If a device includes support for an external camera, it:

 • MUST declare the platform feature flag android.hardware.camera.external and android.hardware camera.any .
 • MAY support multiple cameras.
 • MUST support USB Video Class (UVC 1.0 or higher) if the external camera connects through the USB port.
 • SHOULD support video compressions such as MJPEG to enable transfer of high-quality unencoded streams (ie raw or independently compressed picture streams).
 • MAY support camera-based video encoding. If supported, a simultaneous unencoded / MJPEG stream (QVGA or greater resolution) MUST be accessible to the device implementation.

7.5.4. Camera API Behavior

Android includes two API packages to access the camera, the newer android.hardware.camera2 API expose lower-level camera control to the app, including efficient zero-copy burst/streaming flows and per-frame controls of exposure, gain, white balance gains, color conversion, denoising, sharpening, and more.

The older API package, android.hardware.Camera, is marked as deprecated in Android 5.0 but as it should still be available for apps to use Android device implementations MUST ensure the continued support of the API as described in this section and in the Android SDK .

Device implementations MUST implement the following behaviors for the camera-related APIs, for all available cameras:

 • If an application has never called android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int), then the device MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview data provided to application callbacks.
 • If an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance and the system calls the onPreviewFrame() method when the preview format is YCbCr_420_SP, the data in the byte[] passed into onPreviewFrame() must further be in the NV21 encoding format. That is, NV21 MUST be the default.
 • For android.hardware.Camera, device implementations MUST support the YV12 format (as denoted by the android.graphics.ImageFormat.YV12 constant) for camera previews for both front- and rear-facing cameras. (The hardware video encoder and camera may use any native pixel format, but the device implementation MUST support conversion to YV12.)
 • For android.hardware.camera2, device implementations must support the android.hardware.ImageFormat.YUV_420_888 and android.hardware.ImageFormat.JPEG formats as outputs through the android.media.ImageReader API.

Device implementations MUST still implement the full Camera API included in the Android SDK documentation, regardless of whether the device includes hardware autofocus or other capabilities. For instance, cameras that lack autofocus MUST still call any registered android.hardware.Camera.AutoFocusCallback instances (even though this has no relevance to a non-autofocus camera.) Note that this does apply to front-facing cameras; for instance, even though most front-facing cameras do not support autofocus, the API callbacks must still be “faked” as described.

Device implementations MUST recognize and honor each parameter name defined as a constant on the android.hardware.Camera.Parameters class, if the underlying hardware supports the feature. If the device hardware does not support a feature, the API must behave as documented. Conversely, device implementations MUST NOT honor or recognize string constants passed to the android.hardware.Camera.setParameters() method other than those documented as constants on the android.hardware.Camera.Parameters. That is, device implementations MUST support all standard Camera parameters if the hardware allows, and MUST NOT support custom Camera parameter types. For instance, device implementations that support image capture using high dynamic range (HDR) imaging techniques MUST support camera parameter Camera.SCENE_MODE_HDR.

Because not all device implementations can fully support all the features of the android.hardware.camera2 API, device implementations MUST report the proper level of support with the android.info.supportedHardwareLevel property as described in the Android SDK and report the appropriate framework feature flags .

Device implementations MUST also declare its Individual camera capabilities of android.hardware.camera2 via the android.request.availableCapabilities property and declare the appropriate feature flags ; a device must define the feature flag if any of its attached camera devices supports the feature.

Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_PICTURE intent whenever a new picture is taken by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.

Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_VIDEO intent whenever a new video is recorded by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.

7.5.5. Định hướng máy ảnh

Both front- and rear-facing cameras, if present, MUST be oriented so that the long dimension of the camera aligns with the screen's long dimension. That is, when the device is held in the landscape orientation, cameras MUST capture images in the landscape orientation. This applies regardless of the device's natural orientation; that is, it applies to landscape-primary devices as well as portrait-primary devices.

7.6. Bộ nhớ và lưu trữ

7.6.1. Minimum Memory and Storage

Android Television devices MUST have at least 4GB of non-volatile storage available for application private data.

The memory available to the kernel and userspace on device implementations MUST be at least equal or larger than the minimum values specified by the following table. (See section 7.1.1 for screen size and density definitions.)

Density and screen size 32-bit device 64-bit device
Android Watch devices (due to smaller screens) 416 MB Không áp dụng
 • 280dpi or lower on small/normal screens
 • mdpi or lower on large screens
 • ldpi or lower on extra large screens
512 MB 816MB
 • xhdpi or higher on small/normal screens
 • hdpi or higher on large screens
 • mdpi or higher on extra large screens
608MB 944 MB
 • 400dpi or higher on small/normal screens
 • xhdpi or higher on large screens
 • tvdpi or higher on extra large screens
896 MB 1280MB
 • 560dpi or higher on small/normal screens
 • 400dpi or higher on large screens
 • xhdpi or higher on extra large screens
1344MB 1824MB

The minimum memory values MUST be in addition to any memory space already dedicated to hardware components such as radio, video, and so on that is not under the kernel's control.

Device implementations with less than 512MB of memory available to the kernel and userspace, unless an Android Watch, MUST return the value "true" for ActivityManager.isLowRamDevice().

Android Television devices MUST have at least 4GB and other device implementations MUST have at least 3GB of non-volatile storage available for application private data. That is, the /data partition MUST be at least 4GB for Android Television devices and at least 3GB for other device implementations. Device implementations that run Android are STRONGLY RECOMMENDED to have at least 4GB of non-volatile storage for application private data so they will be able to upgrade to the future platform releases.

The Android APIs include a Download Manager that applications MAY use to download data files. The device implementation of the Download Manager MUST be capable of downloading individual files of at least 100MB in size to the default “cache” location.

7.6.2. Application Shared Storage

Device implementations MUST offer shared storage for applications also often referred as “shared external storage”.

Device implementations MUST be configured with shared storage mounted by default, “out of the box”. If the shared storage is not mounted on the Linuxpath /sdcard, then the device MUST include a Linux symbolic link from /sdcard to the actual mount point.

Device implementations MAY have hardware for user-accessible removable storage, such as a Secure Digital (SD) card slot. If this slot is used to satisfy the shared storage requirement, the device implementation:

 • MUST implement a toast or pop-up user interface warning the user when there is no SD card.
 • MUST include a FAT-formatted SD card 1GB in size or larger OR show on the box and other material available at time of purchase that the SD card has to be separately purchased.
 • MUST mount the SD card by default.

Alternatively, device implementations MAY allocate internal (non-removable) storage as shared storage for apps as included in the upstream Android Open Source Project; device implementations SHOULD use this configuration and software implementation. If a device implementation uses internal (non-removable) storage to satisfy the shared storage requirement, while that storage MAY share space with the application private data, it MUST be at least 1GB in size and mounted on /sdcard (or /sdcard MUST be a symbolic link to the physical location if it is mounted elsewhere).

Device implementations MUST enforce as documented the android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission on this shared storage. Shared storage MUST otherwise be writable by any application that obtains that permission.

Device implementations that include multiple shared storage paths (such as both an SD card slot and shared internal storage) MUST allow only pre-installed & privileged Android applications with the WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission to write to the secondary external storage, except when writing to their package-specific directories or within the URI returned by firing the ACTION_OPEN_DOCUMENT_TREE intent.

However, device implementations SHOULD expose content from both storage paths transparently through Android's media scanner service and android.provider.MediaStore.

Regardless of the form of shared storage used, if the device implementation has a USB port with USB peripheral mode support, it MUST provide some mechanism to access the contents of shared storage from a host computer. Device implementations MAY use USB mass storage, but SHOULD use Media Transfer Protocol to satisfy this requirement. If the device implementation supports Media Transfer Protocol, it:

 • SHOULD be compatible with the reference Android MTP host, Android File Transfer .
 • SHOULD report a USB device class of 0x00.
 • SHOULD report a USB interface name of 'MTP'.

7.6.3. Adoptable Storage

Device implementations are STRONGLY RECOMMENDED to implement adoptable storage if the removable storage device port is in a long-term stable location, such as within the battery compartment or other protective cover.

Device implementations such as a television, MAY enable adoption through USB ports as the device is expected to be static and not mobile. But for other device implementations that are mobile in nature, it is STRONGLY RECOMMENDED to implement the adoptable storage in a long-term stable location, since accidentally disconnecting them can cause data loss/corruption.

7.7. USB

Device implementations SHOULD support USB peripheral mode and SHOULD support USB host mode.

7.7.1. USB peripheral mode

If a device implementation includes a USB port supporting peripheral mode:

 • The port MUST be connectable to a USB host that has a standard type-A or type-C USB port.
 • The port SHOULD use micro-B, micro-AB or Type-C USB form factor. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to the future platform releases.
 • The port SHOULD be located on the bottom of the device (according to natural orientation) or enable software screen rotation for all apps (including home screen), so that the display draws correctly when the device is oriented with the port at bottom. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to future platform releases.
 • It MUST allow a USB host connected with the Android device to access the contents of the shared storage volume using either USB mass storage or Media Transfer Protocol.
 • It SHOULD implement the Android Open Accessory (AOA) API and specification as documented in the Android SDK documentation, and if it is an Android Handheld device it MUST implement the AOA API. Device implementations implementing the AOA specification:
  • MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.accessory .
  • MUST implement the USB audio class as documented in the Android SDK documentation.
  • The USB mass storage class MUST include the string "android" at the end of the interface description iInterface string of the USB mass storage
 • It SHOULD implement support to draw 1.5 A current during HS chirp and traffic as specified in the USB Battery Charging specification, revision 1.2 . Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to the future platform releases.
 • Type-C devices MUST detect 1.5A and 3.0A chargers per the Type-C resistor standard and it must detect changes in the advertisement.
 • Type-C devices also supporting USB host mode are STRONGLY RECOMMENDED to support Power Delivery for data and power role swapping.
 • Type-C devices SHOULD support Power Delivery for high-voltage charging and support for Alternate Modes such as display out.
 • The value of iSerialNumber in USB standard device descriptor MUST be equal to the value of android.os.Build.SERIAL.
 • Type-C devices are STRONGLY RECOMMENDED to not support proprietary charging methods that modify Vbus voltage beyond default levels, or alter sink/source roles as such may result in interoperability issues with the chargers or devices that support the standard USB Power Delivery methods. While this is called out as "STRONGLY RECOMMENDED", in future Android versions we might REQUIRE all type-C devices to support full interoperability with standard type-C chargers.

7.7.2. USB host mode

If a device implementation includes a USB port supporting host mode, it:

 • SHOULD use a type-C USB port, if the device implementation supports USB 3.1.
 • MAY use a non-standard port form factor, but if so MUST ship with a cable or cables adapting the port to a standard type-A or type-C USB port.
 • MAY use a micro-AB USB port, but if so SHOULD ship with a cable or cables adapting the port to a standard type-A or type-C USB port.
 • is STRONGLY RECOMMENDED to implement the USB audio class as documented in the Android SDK documentation.
 • MUST implement the Android USB host API as documented in the Android SDK, and MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.host .
 • SHOULD support device charging while in host mode; advertising a source current of at least 1.5A as specified in the Termination Parameters section of the [USB Type-C Cable and Connector Specification Revision 1.2] (http://www.usb.org/developers/docs/usb_31_021517.zip) for USB Type-C connectors or using Charging Downstream Port(CDP) output current range as specified in the USB Battery Charging specifications, revision 1.2 for Micro-AB connectors.
 • USB Type-C devices are STRONGLY RECOMMENDED to support DisplayPort, SHOULD support USB SuperSpeed Data Rates, and are STRONGLY RECOMMENDED to support Power Delivery for data and power role swapping.
 • Devices with any type-A or type-AB ports MUST NOT ship with an adapter converting from this port to a type-C receptacle.
 • MUST recognize any remotely connected MTP (Media Transfer Protocol) devices and make their contents accessible through the ACTION_GET_CONTENT , ACTION_OPEN_DOCUMENT , and ACTION_CREATE_DOCUMENT intents, if the Storage Access Framework (SAF) is supported.
 • MUST, if using a Type-C USB port and including support for peripheral mode, implement Dual Role Port functionality as defined by the USB Type-C specification (section 4.5.1.3.3).
 • SHOULD, if the Dual Role Port functionality is supported, implement the Try.* model that is most appropriate for the device form factor. For example a handheld device SHOULD implement the Try.SNK model.

7.8. Âm thanh

7.8.1. Cái mic cờ rô

Android Handheld, Watch, and Automotive implementations MUST include a microphone.

Device implementations MAY omit a microphone. However, if a device implementation omits a microphone, it MUST NOT report the android.hardware.microphone feature constant, and MUST implement the audio recording API at least as no-ops, per section 7 . Conversely, device implementations that do possess a microphone:

 • MUST report the android.hardware.microphone feature constant.
 • MUST meet the audio recording requirements in section 5.4 .
 • MUST meet the audio latency requirements in section 5.6 .
 • STRONGLY RECOMMENDED to support near-ultrasound recording as described in section 7.8.3 .

7.8.2. Đầu ra âm thanh

Android Watch devices MAY include an audio output.

Device implementations including a speaker or with an audio/multimedia output port for an audio output peripheral as a headset or an external speaker:

 • MUST report the android.hardware.audio.output feature constant.
 • MUST meet the audio playback requirements in section 5.5 .
 • MUST meet the audio latency requirements in section 5.6 .
 • STRONGLY RECOMMENDED to support near-ultrasound playback as described in section 7.8.3 .

Conversely, if a device implementation does not include a speaker or audio output port, it MUST NOT report the android.hardware.audio output feature, and MUST implement the Audio Output related APIs as no-ops at least.

Android Watch device implementation MAY but SHOULD NOT have audio output, but other types of Android device implementations MUST have an audio output and declare android.hardware.audio.output.

7.8.2.1. Analog Audio Ports

In order to be compatible with the headsets and other audio accessories using the 3.5mm audio plug across the Android ecosystem, if a device implementation includes one or more analog audio ports, at least one of the audio port(s) SHOULD be a 4 conductor 3.5mm audio jack. If a device implementation has a 4 conductor 3.5mm audio jack, it:

 • MUST support audio playback to stereo headphones and stereo headsets with a microphone, and SHOULD support audio recording from stereo headsets with a microphone.
 • MUST support TRRS audio plugs with the CTIA pin-out order, and SHOULD support audio plugs with the OMTP pin-out order.
 • MUST support the detection of microphone on the plugged in audio accessory, if the device implementation supports a microphone, and broadcast the android.intent.action.HEADSET_PLUG with the extra value microphone set as 1.
 • MUST support the detection and mapping to the keycodes for the following 3 ranges of equivalent impedance between the microphone and ground conductors on the audio plug:
  • 70 ohm or less : KEYCODE_HEADSETHOOK
  • 210-290 Ohm : KEYCODE_VOLUME_UP
  • 360-680 Ohm : KEYCODE_VOLUME_DOWN
 • STRONGLY RECOMMENDED to detect and map to the keycode for the following range of equivalent impedance between the microphone and ground conductors on the audio plug:
  • 110-180 Ohm: KEYCODE_VOICE_ASSIST
 • MUST trigger ACTION_HEADSET_PLUG upon a plug insert, but only after all contacts on plug are touching their relevant segments on the jack.
 • MUST be capable of driving at least 150mV ± 10% of output voltage on a 32 Ohm speaker impedance.
 • MUST have a microphone bias voltage between 1.8V ~ 2.9V.

7.8.3. Near-Ultrasound

Near-Ultrasound audio is the 18.5 kHz to 20 kHz band. Device implementations MUST correctly report the support of near-ultrasound audio capability via the AudioManager.getProperty API as follows:

 • If PROPERTY_SUPPORT_MIC_NEAR_ULTRASOUND is "true", then the following requirements must be met by the VOICE_RECOGNITION and UNPROCESSED audio sources:
  • The microphone's mean power response in the 18.5 kHz to 20 kHz band MUST be no more than 15 dB below the response at 2 kHz.
  • The microphone's unweighted signal to noise ratio over 18.5 kHz to 20 kHz for a 19 kHz tone at -26 dBFS MUST be no lower than 50 dB.
 • If PROPERTY_SUPPORT_SPEAKER_NEAR_ULTRASOUND is "true", then the speaker's mean response in 18.5 kHz - 20 kHz MUST be no lower than 40 dB below the response at 2 kHz.

7.9. Thực tế ảo

Android includes APIs and facilities to build "Virtual Reality" (VR) applications including high quality mobile VR experiences. Device implementations MUST properly implement these APIs and behaviors, as detailed in this section.

7.9.1. Virtual Reality Mode

Android handheld device implementations that support a mode for VR applications that handles stereoscopic rendering of notifications and disable monocular system UI components while a VR application has user focus MUST declare android.software.vr.mode feature. Devices declaring this feature MUST include an application implementing android.service.vr.VrListenerService that can be enabled by VR applications via android.app.Activity#setVrModeEnabled .

7.9.2. Virtual Reality High Performance

Android handheld device implementations MUST identify the support of high performance virtual reality for longer user periods through the android.hardware.vr.high_performance feature flag and meet the following requirements.

 • Device implementations MUST have at least 2 physical cores.
 • Device implementations MUST declare android.software.vr.mode feature.
 • Device implementations MAY provide an exclusive core to the foreground application and MAY support the Process.getExclusiveCores API to return the numbers of the cpu cores that are exclusive to the top foreground application. If exclusive core is supported then the core MUST not allow any other userspace processes to run on it (except device drivers used by the application), but MAY allow some kernel processes to run as necessary.
 • Device implementations MUST support sustained performance mode.
 • Device implementations MUST support OpenGL ES 3.2.
 • Device implementations MUST support Vulkan Hardware Level 0 and SHOULD support Vulkan Hardware Level 1.
 • Device implementations MUST implement EGL_KHR_mutable_render_buffer and EGL_ANDROID_front_buffer_auto_refresh, EGL_ANDROID_create_native_client_buffer, EGL_KHR_fence_sync and EGL_KHR_wait_sync so that they may be used for Shared Buffer Mode, and expose the extensions in the list of available EGL extensions.
 • The GPU and display MUST be able to synchronize access to the shared front buffer such that alternating-eye rendering of VR content at 60fps with two render contexts will be displayed with no visible tearing artifacts.
 • Device implementations MUST implement EGL_IMG_context_priority, and expose the extension in the list of available EGL extensions.
 • Device implementations MUST implement GL_EXT_multisampled_render_to_texture, GL_OVR_multiview, GL_OVR_multiview2 and GL_OVR_multiview_multisampled_render_to_texture, and expose the extensions in the list of available GL extensions.
 • Device implementations MUST implement EGL_EXT_protected_content and GL_EXT_protected_textures so that it may be used for Secure Texture Video Playback, and expose the extensions in the list of available EGL and GL extensions.
 • Device implementations MUST support H.264 decoding at least 3840x2160@30fps-40Mbps (equivalent to 4 instances of 1920x1080@30fps-10Mbps or 2 instances of 1920x1080@60fps-20Mbps).
 • Device implementations MUST support HEVC and VP9, MUST be capable to decode at least 1920x1080@30fps-10Mbps and SHOULD be capable to decode 3840x2160@30fps-20Mbps (equivalent to 4 instances of 1920x1080@30fps-5Mbps).
 • The device implementations are STRONGLY RECOMMENDED to support android.hardware.sensor.hifi_sensors feature and MUST meet the gyroscope, accelerometer, and magnetometer related requirements for android.hardware.hifi_sensors.
 • Device implementations MUST support HardwarePropertiesManager.getDeviceTemperatures API and return accurate values for skin temperature.
 • The device implementation MUST have an embedded screen, and its resolution MUST be at least be FullHD(1080p) and STRONGLY RECOMMENDED TO BE be QuadHD (1440p) or higher.
 • The display MUST measure between 4.7" and 6" diagonal.
 • The display MUST update at least 60 Hz while in VR Mode.
 • The display latency on Gray-to-Gray, White-to-Black, and Black-to-White switching time MUST be ≤ 3 ms.
 • The display MUST support a low-persistence mode with ≤5 ms persistence,persistence being defined as the amount of time for which a pixel is emitting light.
 • Device implementations MUST support Bluetooth 4.2 and Bluetooth LE Data Length Extension section 7.4.3 .

8. Performance and Power

Some minimum performance and power criteria are critical to the user experience and impact the baseline assumptions developers would have when developing an app. Android Watch devices SHOULD and other type of device implementations MUST meet the following criteria.

8.1. User Experience Consistency

Device implementations MUST provide a smooth user interface by ensuring a consistent frame rate and response times for applications and games. Device implementations MUST meet the following requirements:

 • Consistent frame latency . Độ trễ khung không nhất quán hoặc độ trễ hiển thị khung KHÔNG PHẢI xảy ra thường xuyên hơn 5 khung hình trong một giây và NÊN dưới 1 khung hình trong một giây.
 • User interface latency . Việc triển khai thiết bị PHẢI đảm bảo trải nghiệm người dùng có độ trễ thấp bằng cách cuộn danh sách các mục danh sách 10K như được xác định bởi Bộ kiểm tra khả năng tương thích Android (CTS) trong vòng chưa đầy 36 giây.
 • Chuyển đổi nhiệm vụ . Khi nhiều ứng dụng đã được khởi chạy, việc khởi chạy lại một ứng dụng đang chạy sau khi ứng dụng đó đã được khởi chạy PHẢI mất ít hơn 1 giây.

8.2. File I/O Access Performance

Device implementations MUST ensure internal storage file access performance consistency for read and write operations.

 • Sequential write . Device implementations MUST ensure a sequential write performance of at least 5MB/s for a 256MB file using 10MB write buffer.
 • Random write . Device implementations MUST ensure a random write performance of at least 0.5MB/s for a 256MB file using 4KB write buffer.
 • Sequential read . Device implementations MUST ensure a sequential read performance of at least 15MB/s for a 256MB file using 10MB write buffer.
 • Random read . Device implementations MUST ensure a random read performance of at least 3.5MB/s for a 256MB file using 4KB write buffer.

8.3. Power-Saving Modes

Android 6.0 introduced App Standby and Doze power-saving modes to optimize battery usage. All Apps exempted from these modes MUST be made visible to the end user. Further, the triggering, maintenance, wakeup algorithms and the use of global system settings of these power-saving modes MUST not deviate from the Android Open Source Project.

In addition to the power-saving modes, Android device implementations MAY implement any or all of the 4 sleeping power states as defined by the Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), but if it implements S3 and S4 power states, it can only enter these states when closing a lid that is physically part of the device.

8.4. Power Consumption Accounting

A more accurate accounting and reporting of the power consumption provides the app developer both the incentives and the tools to optimize the power usage pattern of the application. Therefore, device implementations:

 • MUST be able to track hardware component power usage and attribute that power usage to specific applications. Specifically, implementations:
  • MUST provide a per-component power profile that defines the current consumption value for each hardware component and the approximate battery drain caused by the components over time as documented in the Android Open Source Project site.
  • MUST report all power consumption values in milliampere hours (mAh).
  • NÊN được quy cho chính thành phần phần cứng nếu không thể quy việc sử dụng năng lượng của thành phần phần cứng cho một ứng dụng.
  • MUST report CPU power consumption per each process's UID. Dự án mã nguồn mở Android đáp ứng yêu cầu thông qua việc triển khai mô-đun hạt nhân uid_cputime .
 • MUST make this power usage available via the adb shell dumpsys batterystats shell command to the app developer.
 • MUST honor the android.intent.action.POWER_USAGE_SUMMARY intent and display a settings menu that shows this power usage.

8,5. Consistent Performance

Performance can fluctuate dramatically for high-performance long-running apps, either because of the other apps running in the background or the CPU throttling due to temperature limits. Android includes programmatic interfaces so that when the device is capable, the top foreground application can request that the system optimize the allocation of the resources to address such fluctuations.

Device implementations SHOULD support Sustained Performance Mode which can provide the top foreground application a consistent level of performance for a prolonged amount of time when requested through the Window.setSustainedPerformanceMode() API method. A Device implementation MUST report the support of Sustained Performance Mode accurately through the PowerManager.isSustainedPerformanceModeSupported() API method.

Device implementations with two or more CPU cores SHOULD provide at least one exclusive core that can be reserved by the top foreground application. If provided, implementations MUST meet the following requirements:

 • Implementations MUST report through the Process.getExclusiveCores() API method the id numbers of the exclusive cores that can be reserved by the top foreground application.
 • Device implementations MUST not allow any user space processes except the device drivers used by the application to run on the exclusive cores, but MAY allow some kernel processes to run as necessary.

If a device implementation does not support an exclusive core, it MUST return an empty list through the Process.getExclusiveCores() API method.

9. Security Model Compatibility

Device implementations MUST implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs in the Android developer documentation. Device implementations MUST support installation of self-signed applications without requiring any additional permissions/certificates from any third parties/authorities. Specifically, compatible devices MUST support the security mechanisms described in the follow subsections.

9.1. Quyền

Device implementations MUST support the Android permissions model as defined in the Android developer documentation. Specifically, implementations MUST enforce each permission defined as described in the SDK documentation; no permissions may be omitted, altered, or ignored. Implementations MAY add additional permissions, provided the new permission ID strings are not in the android.* namespace.

Permissions with a protectionLevel of 'PROTECTION_FLAG_PRIVILEGED' MUST only be granted to apps preloaded in the allowlisted privileged path(s) of the system image, such as the system/priv-app path in the AOSP implementation.

Permissions with a protection level of dangerous are runtime permissions. Applications with targetSdkVersion > 22 request them at runtime. Triển khai thiết bị:

 • MUST show a dedicated interface for the user to decide whether to grant the requested runtime permissions and also provide an interface for the user to manage runtime permissions.
 • MUST have one and only one implementation of both user interfaces.
 • MUST NOT grant any runtime permissions to preinstalled apps unless:
  • the user's consent can be obtained before the application uses it
  • the runtime permissions are associated with an intent pattern for which the preinstalled application is set as the default handler

9.2. UID and Process Isolation

Device implementations MUST support the Android application sandbox model, in which each application runs as a unique Unixstyle UID and in a separate process. Device implementations MUST support running multiple applications as the same Linux user ID, provided that the applications are properly signed and constructed, as defined in the Security and Permissions reference .

9.3. Quyền hệ thống tập tin

Device implementations MUST support the Android file access permissions model as defined in the Security and Permissions reference .

9.4. Alternate Execution Environments

Device implementations MAY include runtime environments that execute applications using some other software or technology than the Dalvik Executable Format or native code. However, such alternate execution environments MUST NOT compromise the Android security model or the security of installed Android applications, as described in this section.

Alternate runtimes MUST themselves be Android applications, and abide by the standard Android security model, as described elsewhere in section 9 .

Alternate runtimes MUST NOT be granted access to resources protected by permissions not requested in the runtime's AndroidManifest.xml file via the <uses-permission> mechanism.

Alternate runtimes MUST NOT permit applications to make use of features protected by Android permissions restricted to system applications.

Alternate runtimes MUST abide by the Android sandbox model. Specifically, alternate runtimes:

 • SHOULD install apps via the PackageManager into separate Android sandboxes (Linux user IDs, etc.).
 • MAY provide a single Android sandbox shared by all applications using the alternate runtime.
 • Installed applications using an alternate runtime MUST NOT reuse the sandbox of any other app installed on the device, except through the standard Android mechanisms of shared user ID and signing certificate.
 • MUST NOT launch with, grant, or be granted access to the sandboxes corresponding to other Android applications.
 • MUST NOT be launched with, be granted, or grant to other applications any privileges of the superuser (root), or of any other user ID.

The .apk files of alternate runtimes MAY be included in the system image of a device implementation, but MUST be signed with a key distinct from the key used to sign other applications included with the device implementation.

When installing applications, alternate runtimes MUST obtain user consent for the Android permissions used by the application. If an application needs to make use of a device resource for which there is a corresponding Android permission (such as Camera, GPS, etc.), the alternate runtime MUST inform the user that the application will be able to access that resource. If the runtime environment does not record application capabilities in this manner, the runtime environment MUST list all permissions held by the runtime itself when installing any application using that runtime.

9,5. Hỗ trợ nhiều người dùng

This feature is optional for all device types.

Android includes support for multiple users and provides support for full user isolation. Device implementations MAY enable multiple users, but when enabled MUST meet the following requirements related to multi-user support :

 • Android Automotive device implementations with multi-user support enabled MUST include a guest account that allows all functions provided by the vehicle system without requiring a user to log in.
 • Device implementations that do not declare the android.hardware.telephony feature flag MUST support restricted profiles, a feature that allows device owners to manage additional users and their capabilities on the device. With restricted profiles, device owners can quickly set up separate environments for additional users to work in, with the ability to manage finer-grained restrictions in the apps that are available in those environments.
 • Conversely device implementations that declare the android.hardware.telephony feature flag MUST NOT support restricted profiles but MUST align with the AOSP implementation of controls to enable /disable other users from accessing the voice calls and SMS.
 • Device implementations MUST, for each user, implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs.
 • Each user instance on an Android device MUST have separate and isolated external storage directories. Device implementations MAY store multiple users' data on the same volume or filesystem. However, the device implementation MUST ensure that applications owned by and running on behalf a given user cannot list, read, or write to data owned by any other user. Note that removable media, such as SD card slots, can allow one user to access another's data by means of a host PC. For this reason, device implementations that use removable media for the external storage APIs MUST encrypt the contents of the SD card if multiuser is enabled using a key stored only on non-removable media accessible only to the system. As this will make the media unreadable by a host PC, device implementations will be required to switch to MTP or a similar system to provide host PCs with access to the current user's data. Accordingly, device implementations MAY but SHOULD NOT enable multi-user if they use removable media for primary external storage.

9.6. Premium SMS Warning

Android includes support for warning users of any outgoing premium SMS message . Premium SMS messages are text messages sent to a service registered with a carrier that may incur a charge to the user. Device implementations that declare support for android.hardware.telephony MUST warn users before sending a SMS message to numbers identified by regular expressions defined in /data/misc/sms/codes.xml file in the device. The upstream Android Open Source Project provides an implementation that satisfies this requirement.

9,7. Kernel Security Features

The Android Sandbox includes features that use the Security-Enhanced Linux (SELinux) mandatory access control (MAC) system, seccomp sandboxing, and other security features in the Linux kernel. SELinux or any other security features implemented below the Android framework:

 • MUST maintain compatibility with existing applications.
 • MUST NOT have a visible user interface when a security violation is detected and successfully blocked, but MAY have a visible user interface when an unblocked security violation occurs resulting in a successful exploit.
 • SHOULD NOT be user or developer configurable.

If any API for configuration of policy is exposed to an application that can affect another application (such as a Device Administration API), the API MUST NOT allow configurations that break compatibility.

Devices MUST implement SELinux or, if using a kernel other than Linux, an equivalent mandatory access control system. Devices MUST also meet the following requirements, which are satisfied by the reference implementation in the upstream Android Open Source Project.

Triển khai thiết bị:

 • MUST set SELinux to global enforcing mode.
 • MUST configure all domains in enforcing mode. No permissive mode domains are allowed, including domains specific to a device/vendor.
 • MUST NOT modify, omit, or replace the neverallow rules present within the system/sepolicy folder provided in the upstream Android Open Source Project (AOSP) and the policy MUST compile with all neverallow rules present, for both AOSP SELinux domains as well as device/vendor specific domains.
 • MUST split the media framework into multiple processes so that it is possible to more narrowly grant access for each process as described in the Android Open Source Project site.

Device implementations SHOULD retain the default SELinux policy provided in the system/sepolicy folder of the upstream Android Open Source Project and only further add to this policy for their own device-specific configuration. Device implementations MUST be compatible with the upstream Android Open Source Project.

Devices MUST implement a kernel application sandboxing mechanism which allows filtering of system calls using a configurable policy from multithreaded programs. The upstream Android Open Source Project meets this requirement through enabling the seccomp-BPF with threadgroup synchronization (TSYNC) as described in the Kernel Configuration section of source.android.com .

9,8. Sự riêng tư

If the device implements functionality in the system that captures the contents displayed on the screen and/or records the audio stream played on the device, it MUST continuously notify the user whenever this functionality is enabled and actively capturing/recording.

If a device implementation has a mechanism that routes network data traffic through a proxy server or VPN gateway by default (for example, preloading a VPN service with android.permission.CONTROL_VPN granted), the device implementation MUST ask for the user's consent before enabling that mechanism, unless that VPN is enabled by the Device Policy Controller via the DevicePolicyManager.setAlwaysOnVpnPackage() , in which case the user does not need to provide a separate consent, but MUST only be notified.

Device implementations MUST ship with an empty user-added Certificate Authority (CA) store, and MUST preinstall the same root certificates for the system-trusted CA store as provided in the upstream Android Open Source Project.

When devices are routed through a VPN, or a user root CA is installed, the implementation MUST display a warning indicating the network traffic may be monitored to the user.

If a device implementation has a USB port with USB peripheral mode support, it MUST present a user interface asking for the user's consent before allowing access to the contents of the shared storage over the USB port.

9,9. Data Storage Encryption

Optional for Android device implementations without a secure lock screen.

If the device implementation supports a secure lock screen as described in section 9.11.1, then the device MUST support data storage encryption of the application private data (/data partition), as well as the application shared storage partition (/sdcard partition) if it is a permanent, non-removable part of the device.

For device implementations supporting data storage encryption and with Advanced Encryption Standard (AES) crypto performance above 50MiB/sec, the data storage encryption MUST be enabled by default at the time the user has completed the out-of-box setup experience. If a device implementation is already launched on an earlier Android version with encryption disabled by default, such a device cannot meet the requirement through a system software update and thus MAY be exempted.

Device implementations SHOULD meet the above data storage encryption requirement via implementing File Based Encryption (FBE).

9.9.1. Khởi động trực tiếp

All devices MUST implement the Direct Boot mode APIs even if they do not support Storage Encryption. In particular, the LOCKED_BOOT_COMPLETED and ACTION_USER_UNLOCKED Intents must still be broadcast to signal Direct Boot aware applications that Device Encrypted (DE) and Credential Encrypted (CE) storage locations are available for user.

9.9.2. File Based Encryption

Device implementations supporting FBE:

 • MUST boot up without challenging the user for credentials and allow Direct Boot aware apps to access to the Device Encrypted (DE) storage after the LOCKED_BOOT_COMPLETED message is broadcasted.
 • MUST only allow access to Credential Encrypted (CE) storage after the user has unlocked the device by supplying their credentials (eg. passcode, pin, pattern or fingerprint) and the ACTION_USER_UNLOCKED message is broadcasted. Device implementations MUST NOT offer any method to unlock the CE protected storage without the user supplied credentials.
 • MUST support Verified Boot and ensure that DE keys are cryptographically bound to the device's hardware root of trust.
 • MUST support encrypting file contents using AES with a key length of 256-bits in XTS mode.
 • MUST support encrypting file name using AES with a key length of 256-bits in CBC-CTS mode.
 • MAY support alternative ciphers, key lengths and modes for file content and file name encryption, but MUST use the mandatorily supported ciphers, key lengths and modes by default.
 • SHOULD make preloaded essential apps (eg Alarm, Phone, Messenger) Direct Boot aware.

The keys protecting CE and DE storage areas:

 • MUST be cryptographically bound to a hardware-backed Keystore. CE keys must be bound to a user's lock screen credentials. If the user has specified no lock screen credentials then the CE keys MUST be bound to a default passcode.
 • MUST be unique and distinct, in other words no user's CE or DE key may match any other user's CE or DE keys.

The upstream Android Open Source project provides a preferred implementation of this feature based on the Linux kernel ext4 encryption feature.

9.9.3. Mã hóa toàn bộ đĩa

Device implementations supporting full disk encryption (FDE). MUST use AES with a key of 128-bits (or greater) and a mode designed for storage (for example, AES-XTS, AES-CBC-ESSIV). The encryption key MUST NOT be written to storage at any time without being encrypted. Other than when in active use, the encryption key SHOULD be AES encrypted with the lock screen credentials stretched using a slow stretching algorithm (eg PBKDF2 or scrypt). If the user has not specified a lock screen credentials or has disabled use of the passcode for encryption, the system SHOULD use a default passcode to wrap the encryption key. If the device provides a hardware-backed keystore, the password stretching algorithm MUST be cryptographically bound to that keystore. The encryption key MUST NOT be sent off the device (even when wrapped with the user passcode and/or hardware bound key). The upstream Android Open Source project provides a preferred implementation of this feature based on the Linux kernel feature dm-crypt.

9.10. Device Integrity

The following requirements ensures there is transparancy to the status of the device integrity.

Device implementations MUST correctly report through the System API method PersistentDataBlockManager.getFlashLockState() whether their bootloader state permits flashing of the system image. The FLASH_LOCK_UNKNOWN state is reserved for device implementations upgrading from an earlier version of Android where this new system API method did not exist.

Verified boot is a feature that guarantees the integrity of the device software. If a device implementation supports the feature, it MUST:

 • Declare the platform feature flag android.software.verified_boot.
 • Perform verification on every boot sequence.
 • Start verification from an immutable hardware key that is the root of trust and go all the way up to the system partition.
 • Implement each stage of verification to check the integrity and authenticity of all the bytes in the next stage before executing the code in the next stage.
 • Use verification algorithms as strong as current recommendations from NIST for hashing algorithms (SHA-256) and public key sizes (RSA-2048).
 • MUST NOT allow boot to complete when system verification fails, unless the user consents to attempt booting anyway, in which case the data from any non-verified storage blocks MUST not be used.
 • MUST NOT allow verified partitions on the device to be modified unless the user has explicitly unlocked the boot loader.

The upstream Android Open Source Project provides a preferred implementation of this feature based on the Linux kernel feature dm-verity.

Starting from Android 6.0, device implementations with Advanced Encryption Standard (AES) crypto performance above 50 MiB/seconds MUST support verified boot for device integrity.

If a device implementation is already launched without supporting verified boot on an earlier version of Android, such a device can not add support for this feature with a system software update and thus are exempted from the requirement.

9.11. Keys and Credentials

The Android Keystore System allows app developers to store cryptographic keys in a container and use them in cryptographic operations through the KeyChain API or the Keystore API .

All Android device implementations MUST meet the following requirements:

 • SHOULD not limit the number of keys that can be generated, and MUST at least allow more than 8,192 keys to be imported.
 • The lock screen authentication MUST rate limit attempts and MUST have an exponential backoff algorithm. Beyond 150 failed attempts, the delay MUST be at least 24 hours per attempt.
 • When the device implementation supports a secure lock screen it MUST back up the keystore implementation with secure hardware and meet following requirements:
  • MUST have hardware backed implementations of RSA, AES, ECDSA and HMAC cryptographic algorithms and MD5, SHA1, SHA-2 Family hash functions to properly support the Android Keystore system's supported algorithms .
  • MUST perform the lock screen authentication in the secure hardware and only when successful allow the authentication-bound keys to be used. The upstream Android Open Source Project provides the Gatekeeper Hardware Abstraction Layer (HAL) that can be used to satisfy this requirement.

Note that if a device implementation is already launched on an earlier Android version, such a device is exempted from the requirement to have a hardware-backed keystore, unless it declares the android.hardware.fingerprint feature which requires a hardware-backed keystore.

9.11.1. Secure Lock Screen

Device implementations MAY add or modify the authentication methods to unlock the lock screen, but MUST still meet the following requirements:

 • The authentication method, if based on a known secret, MUST NOT be treated as a secure lock screen unless it meets all following requirements:
  • The entropy of the shortest allowed length of inputs MUST be greater than 10 bits.
  • The maximum entropy of all possible inputs MUST be greater than 18 bits.
  • MUST not replace any of the existing authentication methods (PIN, pattern, password) implemented and provided in AOSP.
  • MUST be disabled when the Device Policy Controller (DPC) application has set the password quality policy via the DevicePolicyManager.setPasswordQuality() method with a more restrictive quality constant than PASSWORD_QUALITY_SOMETHING .
 • The authenticaion method, if based on a physical token or the location, MUST NOT be treated as a secure lock screen unless it meets all following requirements:
 • The authentication method, if based on biometrics, MUST NOT be treated as a secure lock screen unless it meets all following requirements:
  • It MUST have a fall-back mechanism to use one of the primary authentication methods which is based on a known secret and meets the requirements to be treated as a secure lock screen.
  • It MUST be disabled and only allow the primary authentication to unlock the screen when the Device Policy Controller (DPC) application has set the keguard feature policy by calling the method DevicePolicyManager.setKeyguardDisabledFeatures(KEYGUARD_DISABLE_FINGERPRINT) .
  • It MUST have a false acceptance rate that is equal or stronger than what is required for a fingerprint sensor as described in section 7.3.10, or otherwise MUST be disabled and only allow the primary authentication to unlock the screen when the Device Policy Controller (DPC) application has set the password quality policy via the DevicePolicyManager.setPasswordQuality() method with a more restrictive quality constant than PASSWORD_QUALITY_BIOMETRIC_WEAK .
 • If the authentication method can not be treated as a secure lock screen, it:
 • If the authentication method is based on a physical token, the location, or biometrics that has higher false acceptance rate than what is required for fingerprint sensors as described in section 7.3.10, then it:

9.12. Xóa dữ liệu

Devices MUST provide users with a mechanism to perform a "Factory Data Reset" that allows logical and physical deletion of all data except for the following:

 • The system image
 • Any operating system files required by the system image

All user-generated data MUST be deleted. This MUST satisfy relevant industry standards for data deletion such as NIST SP800-88. This MUST be used for the implementation of the wipeData() API (part of the Android Device Administration API) described in section 3.9 Device Administration .

Devices MAY provide a fast data wipe that conducts a logical data erase.

9.13. Safe Boot Mode

Android provides a mode enabling users to boot up into a mode where only preinstalled system apps are allowed to run and all third-party apps are disabled. This mode, known as "Safe Boot Mode", provides the user the capability to uninstall potentially harmful third-party apps.

Android device implementations are STRONGLY RECOMENDED to implement Safe Boot Mode and meet following requirements:

 • Device implementations SHOULD provide the user an option to enter Safe Boot Mode from the boot menu which is reachable through a workflow that is different from that of normal boot.

 • Device implementations MUST provide the user an option to enter Safe Boot Mode in such a way that is uninterruptible from third-party apps installed on the device, except for when the third party app is a Device Policy Controller and has set the UserManager.DISALLOW_SAFE_BOOT flag như sự thật.

 • Device implementations MUST provide the user the capability to uninstall any third-party apps within Safe Mode.

9.14. Automotive Vehicle System Isolation

Android Automotive devices are expected to exchange data with critical vehicle subsystems, eg, by using the vehicle HAL to send and receive messages over vehicle networks such as CAN bus. Android Automotive device implementations MUST implement security features below the Android framework layers to prevent malicious or unintentional interaction between the Android framework or third-party apps and vehicle subsystems. These security features are as follows:

 • Gatekeeping messages from Android framework vehicle subsystems, eg, allowlisting permitted message types and message sources.
 • Watchdog against denial of service attacks from the Android framework or third-party apps. Những người bảo vệ này chống lại phần mềm độc hại làm ngập mạng lưới xe, điều này có thể dẫn đến các hệ thống con xe bị trục trặc.

10. Software Compatibility Testing

Device implementations MUST pass all tests described in this section.

However, note that no software test package is fully comprehensive. For this reason, device implementers are STRONGLY RECOMMENDED to make the minimum number of changes as possible to the reference and preferred implementation of Android available from the Android Open Source Project. This will minimize the risk of introducing bugs that create incompatibilities requiring rework and potential device updates.

10.1. Bộ kiểm tra khả năng tương thích

Device implementations MUST pass the Android Compatibility Test Suite (CTS) available from the Android Open Source Project, using the final shipping software on the device. Additionally, device implementers SHOULD use the reference implementation in the Android Open Source tree as much as possible, and MUST ensure compatibility in cases of ambiguity in CTS and for any reimplementations of parts of the reference source code.

The CTS is designed to be run on an actual device. Like any software, the CTS may itself contain bugs. The CTS will be versioned independently of this Compatibility Definition, and multiple revisions of the CTS may be released for Android 7.0. Device implementations MUST pass the latest CTS version available at the time the device software is completed.

10.2. Trình xác minh CTS

Device implementations MUST correctly execute all applicable cases in the CTS Verifier. The CTS Verifier is included with the Compatibility Test Suite, and is intended to be run by a human operator to test functionality that cannot be tested by an automated system, such as correct functioning of a camera and sensors.

The CTS Verifier has tests for many kinds of hardware, including some hardware that is optional. Device implementations MUST pass all tests for hardware that they possess; for instance, if a device possesses an accelerometer, it MUST correctly execute the Accelerometer test case in the CTS Verifier. Test cases for features noted as optional by this Compatibility Definition Document MAY be skipped or omitted.

Every device and every build MUST correctly run the CTS Verifier, as noted above. However, since many builds are very similar, device implementers are not expected to explicitly run the CTS Verifier on builds that differ only in trivial ways. Specifically, device implementations that differ from an implementation that has passed the CTS Verifier only by the set of included locales, branding, etc. MAY omit the CTS Verifier test.

11. Updatable Software

Device implementations MUST include a mechanism to replace the entirety of the system software. The mechanism need not perform “live” upgrades—that is, a device restart MAY be required.

Any method can be used, provided that it can replace the entirety of the software preinstalled on the device. For instance, any of the following approaches will satisfy this requirement:

 • “Over-the-air (OTA)” downloads with offline update via reboot.
 • “Tethered” updates over USB from a host PC.
 • “Offline” updates via a reboot and update from a file on removable storage.

However, if the device implementation includes support for an unmetered data connection such as 802.11 or Bluetooth PAN (Personal Area Network) profile, it MUST support OTA downloads with offline update via reboot.

The update mechanism used MUST support updates without wiping user data. That is, the update mechanism MUST preserve application private data and application shared data. Note that the upstream Android software includes an update mechanism that satisfies this requirement.

For device implementations that are launching with Android 7.0 and later, the update mechanism SHOULD support verifying that the system image is binary identical to expected result following an OTA. The block-based OTA implementation in the upstream Android Open Source Project, added since Android 5.1, satisfies this requirement.

If an error is found in a device implementation after it has been released but within its reasonable product lifetime that is determined in consultation with the Android Compatibility Team to affect the compatibility of third-party applications, the device implementer MUST correct the error via a software update available that can be applied per the mechanism just described.

Android includes features that allow the Device Owner app (if present) to control the installation of system updates. To facilitate this, the system update subsystem for devices that report android.software.device_admin MUST implement the behavior described in the SystemUpdatePolicy class.

12. Document Changelog

For a summary of changes to the Compatibility Definition in this release:

For a summary of changes to individuals sections:

 1. Giới thiệu
 2. Loại thiết bị
 3. Phần mềm
 4. Bao bì ứng dụng
 5. đa phương tiện
 6. Developer Tools and Options
 7. Khả năng tương thích phần cứng
 8. Hiệu suất và sức mạnh
 9. Mô hình bảo mật
 10. Software Compatibility Testing
 11. Updatable Software
 12. Document Changelog
 13. Liên hệ chúng tôi

12.1. Changelog Viewing Tips

Changes are marked as follows:

 • CDD
  Substantive changes to the compatibility requirements.

 • Tài liệu
  Cosmetic or build related changes.

For best viewing, append the pretty=full and no-merges URL parameters to your changelog URLs.

13. Liên hệ với chúng tôi

You can join the android-compatibility forum and ask for clarifications or bring up any issues that you think the document does not cover.