Biuletyn aktualizacji Pixela — czerwiec 2019 r

Opublikowano 3 czerwca 2019 r

Biuletyn aktualizacji Pixela zawiera szczegółowe informacje na temat luk w zabezpieczeniach i ulepszeń funkcjonalnych wpływających na obsługiwane urządzenia Google Pixel (urządzenia Google). W przypadku urządzeń Google poprawki zabezpieczeń z datą 5 czerwca 2019 r. lub nowszą rozwiązują wszystkie problemy opisane w tym biuletynie oraz wszystkie problemy opisane w Biuletynie zabezpieczeń Androida z czerwca 2019 r. Aby dowiedzieć się, jak sprawdzić poziom poprawek zabezpieczeń urządzenia, zobacz Jak sprawdzić i zaktualizować wersję Androida .

Wszystkie obsługiwane urządzenia Google otrzymają aktualizację do poziomu poprawki 2019-06-05. Zachęcamy wszystkich klientów do zaakceptowania tych aktualizacji na swoich urządzeniach.

Uwaga: obrazy oprogramowania sprzętowego urządzeń Google są dostępne w witrynie Google Developer .

Ogłoszenia

W biuletynie aktualizacji Pixela z czerwca 2019 r. nie ma żadnych poprawek zabezpieczeń Pixela.

Funkcjonalne poprawki

Te aktualizacje są dostępne dla urządzeń Google, których dotyczy problem, i rozwiązują problemy z funkcjonalnością niezwiązane z bezpieczeństwem urządzeń Google. Tabela zawiera powiązane odniesienia; kategoria, której to dotyczy, np. Bluetooth lub mobilna transmisja danych; ulepszenia; i dotkniętych urządzeń.

Bibliografia Kategoria Ulepszenia Urządzenia
A-124279741 Program rozruchowy Rozwiązuje problem powodujący zawieszanie się niektórych urządzeń podczas uruchamiania Piksel 2
A-111660442 Kamera Rozwiązuje problem powodujący awarię kamery podczas nagrywania wideo Piksel 3, Piksel 3 XL
A-122466831 Głoska bezdźwięczna Naprawia błąd powodujący zawieszanie się aplikacji Netflix Piksel 2, Piksel 2 XL, Piksel 3, Piksel 3 XL
A-129149296 Słowo-klucz Aktualizacje poprawiające dokładność w „ OK Google Piksel 2, Piksel 2 XL, Piksel 3, Piksel 3 XL

Często zadawane pytania i odpowiedzi

W tej sekcji znajdują się odpowiedzi na często zadawane pytania, które mogą pojawić się po przeczytaniu niniejszego biuletynu.

1. Jak sprawdzić, czy moje urządzenie zostało zaktualizowane w celu rozwiązania tych problemów?

Poziomy poprawek zabezpieczeń z dnia 2019-06-05 lub nowsze rozwiązują wszystkie problemy związane z poziomem poprawek zabezpieczeń z dnia 2019-06-05 i wszystkimi poprzednimi poziomami poprawek. Aby dowiedzieć się, jak sprawdzić poziom poprawek zabezpieczeń urządzenia, zapoznaj się z instrukcjami w harmonogramie aktualizacji Pixela .

2. Co oznaczają wpisy w kolumnie Typ ?

Wpisy w kolumnie Typ tabeli szczegółów luki odnoszą się do klasyfikacji luki w zabezpieczeniach.

Skrót Definicja
RCE Zdalne wykonanie kodu
EoP Podniesienie przywilejów
ID Ujawnianie informacji
DoS Odmowa usługi
Nie dotyczy Klasyfikacja niedostępna

3. Co oznaczają wpisy w kolumnie Referencje ?

Wpisy w kolumnie Referencje tabeli szczegółów podatności mogą zawierać przedrostek identyfikujący organizację, do której należy wartość referencyjna.

Prefiks Odniesienie
A- Identyfikator błędu Androida
Kontrola jakości- Numer referencyjny Qualcomma
M- Numer referencyjny MediaTeka
N- Numer referencyjny NVIDIA
B- Numer referencyjny firmy Broadcom

4. Co oznacza * obok identyfikatora błędu Androida w kolumnie Referencje ?

Problemy, które nie są publicznie dostępne, są oznaczone * obok identyfikatora błędu Androida w kolumnie Referencje . Aktualizacja rozwiązująca ten problem jest zazwyczaj zawarta w najnowszych sterownikach binarnych dla urządzeń Pixel dostępnych w witrynie Google Developer .

5. Dlaczego luki w zabezpieczeniach są podzielone pomiędzy ten biuletyn i Biuletyny bezpieczeństwa Androida?

Luki w zabezpieczeniach udokumentowane w Biuletynach zabezpieczeń systemu Android są wymagane do zadeklarowania najnowszego poziomu poprawek zabezpieczeń na urządzeniach z systemem Android. Dodatkowe luki w zabezpieczeniach, takie jak te udokumentowane w tym biuletynie, nie są wymagane do zadeklarowania poziomu poprawki zabezpieczeń.

Wersje

Wersja Data Notatki
1,0 3 czerwca 2019 r Biuletyn opublikowany.