این بخش شامل بولتن‌های امنیتی Android موجود است که برای مشکلات احتمالی مؤثر بر دستگاه‌های Android راه‌حل‌هایی ارائه می‌کند.
بولتن امنیتی Android راه‌حل‌هایی را برای مشکلات احتمالی مؤثر بر دستگاه‌های دارای Android ارائه می‌کند.

بولتن به‌روزرسانی سیستم‌عامل Android Automotive راه‌حل‌هایی را برای مشکلات احتمالی مؤثر بر دستگاه‌های دارای سیستم عامل Android Automotive ارائه می‌کند.

بولتن Android Wear راه‌حل‌هایی را برای مشکلات احتمالی مؤثر بر دستگاه‌های دارای سیستم عامل Android Wear ارائه می‌کند

وصله‌های امنیتی و بهبودهای عملکردی در دستگاه‌های Google Pixel و Nexus پشتیبانی‌شده (دستگاه‌های Google)

وصله‌های امنیتی، رفع مشکلات احتمالی دستگاه‌های Chromecast را ارائه می‌کنند.
وصله‌های امنیتی، رفع مشکلات احتمالی که ساعت‌های پیکسل را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

محققان امنیتی که به حفظ امنیت اندروید کمک می کنند