Cải tiến bảo mật

Android liên tục cải thiện các khả năng và dịch vụ bảo mật của mình. Xem danh sách các cải tiến theo bản phát hành trong điều hướng bên trái.

Android 14

Mỗi bản phát hành Android đều bao gồm hàng tá cải tiến bảo mật để bảo vệ người dùng. Dưới đây là một số cải tiến bảo mật chính có trong Android 14:

 • Địa chỉ được hỗ trợ bằng phần cứng (HWASan), được giới thiệu trong Android 10, là một công cụ phát hiện lỗi bộ nhớ tương tự như Địa chỉ . Android 14 mang đến những cải tiến đáng kể cho HWASan. Tìm hiểu cách nó giúp ngăn lỗi xuất hiện trong các bản phát hành Android, HWAddressSanitizer
 • Trong Android 14, bắt đầu từ các ứng dụng chia sẻ dữ liệu vị trí với bên thứ ba, hộp thoại cấp phép trong thời gian chạy hệ thống hiện bao gồm một phần có thể nhấp vào để làm nổi bật các phương pháp chia sẻ dữ liệu của ứng dụng, bao gồm thông tin như lý do tại sao một ứng dụng có thể quyết định chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba .
 • Android 12 đã giới thiệu tùy chọn tắt hỗ trợ 2G ở cấp modem, nhằm bảo vệ người dùng khỏi rủi ro bảo mật vốn có từ mô hình bảo mật lỗi thời của 2G. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của việc vô hiệu hóa 2G đối với khách hàng doanh nghiệp, Android 14 đã kích hoạt tính năng bảo mật này trong Android Enterprise, đồng thời giới thiệu tính năng hỗ trợ dành cho quản trị viên CNTT nhằm hạn chế khả năng hạ cấp xuống kết nối 2G của một thiết bị được quản lý.
 • Đã thêm hỗ trợ để từ chối các kết nối di động không được mã hóa, đảm bảo rằng lưu lượng thoại và SMS chuyển mạch kênh luôn được mã hóa và bảo vệ khỏi bị chặn thụ động qua mạng. Tìm hiểu thêm về chương trình của Android nhằm tăng cường kết nối di động .
 • Đã thêm hỗ trợ cho nhiều IMEI
 • Kể từ Android 14, AES-HCTR2 là chế độ mã hóa tên tệp ưu tiên dành cho các thiết bị có hướng dẫn mã hóa nhanh.
 • Kết nối di động
 • Đã thêm tài liệu cho Trung tâm an toàn Android
 • Nếu ứng dụng của bạn nhắm mục tiêu Android 14 và sử dụng Tải mã động (DCL), thì tất cả các tệp được tải động phải được đánh dấu là chỉ đọc. Nếu không, hệ thống sẽ đưa ra một ngoại lệ. Chúng tôi khuyên các ứng dụng nên tránh tải động mã bất cứ khi nào có thể, vì làm như vậy sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ ứng dụng có thể bị xâm phạm do chèn mã hoặc giả mạo mã.

Xem ghi chú phát hành AOSP đầy đủ của chúng tôi cũng như danh sách các tính năng và thay đổi dành cho Nhà phát triển Android.

Android 13

Mỗi bản phát hành Android đều bao gồm hàng tá cải tiến bảo mật để bảo vệ người dùng. Dưới đây là một số cải tiến bảo mật chính có trong Android 13:

 • Android 13 bổ sung hỗ trợ trình bày nhiều tài liệu. Giao diện Phiên trình bày mới này cho phép ứng dụng thực hiện trình bày nhiều tài liệu, điều này không thể thực hiện được với API hiện có. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Thông tin xác thực danh tính
 • Trong Android 13, các ý định bắt nguồn từ ứng dụng bên ngoài sẽ được phân phối đến một thành phần được xuất khi và chỉ khi các ý định đó khớp với các thành phần bộ lọc ý định đã khai báo.
 • API di động mở (OMAPI) là API tiêu chuẩn được sử dụng để liên lạc với Phần tử bảo mật của thiết bị. Trước Android 13, chỉ các ứng dụng và mô-đun khung mới có quyền truy cập vào giao diện này. Bằng cách chuyển đổi nó sang giao diện ổn định của nhà cung cấp, các mô-đun HAL cũng có khả năng giao tiếp với các phần tử bảo mật thông qua dịch vụ OMAPI. Để biết thêm thông tin, hãy xem Giao diện ổn định của nhà cung cấp OMAPI .
 • Kể từ Android 13-QPR, UID dùng chung không còn được dùng nữa. Người dùng Android 13 trở lên nên đặt dòng `android:sharedUserMaxSdkVersion="32"` trong tệp kê khai của họ. Mục nhập này ngăn người dùng mới nhận được UID chung. Để biết thêm thông tin về UID, hãy xem Ký ứng dụng .
 • Android 13 đã bổ sung hỗ trợ cho các nguyên tắc mã hóa đối xứng Keystore như AES (Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao), HMAC (Mã xác thực thông báo có khóa) và các thuật toán mã hóa bất đối xứng (bao gồm Elliptic Curve, RSA2048, RSA4096 và Curve 25519)
 • Android 13 (API cấp 33) trở lên hỗ trợ quyền trong thời gian chạy để gửi thông báo không được miễn trừ từ một ứng dụng . Điều này cho phép người dùng kiểm soát những thông báo quyền mà họ nhìn thấy.
 • Đã thêm lời nhắc mỗi lần sử dụng cho các ứng dụng yêu cầu quyền truy cập vào tất cả nhật ký thiết bị , cung cấp cho người dùng khả năng cho phép hoặc từ chối quyền truy cập.
 • đã giới thiệu Khung ảo hóa Android (AVF) , tập hợp các trình ảo hóa khác nhau trong một khung với các API được tiêu chuẩn hóa. Nó cung cấp môi trường thực thi an toàn và riêng tư để thực thi khối lượng công việc được cách ly bởi trình ảo hóa.
 • Đã giới thiệu sơ đồ chữ ký APK v3.1 Tất cả các vòng quay khóa mới sử dụng apksigner sẽ sử dụng sơ đồ chữ ký v3.1 theo mặc định để xoay vòng mục tiêu cho Android 13 trở lên.

Xem ghi chú phát hành AOSP đầy đủ của chúng tôi cũng như danh sách các tính năng và thay đổi dành cho Nhà phát triển Android.

Android 12

Every Android release includes dozens of security enhancements to protect users. Here are some of the major security enhancements available in Android 12:

 • Android 12 introduces the BiometricManager.Strings API, which provides localized strings for apps that use BiometricPrompt for authentication. These strings are intended to be device-aware and provide more specificity about which authentication type(s) may be used. Android 12 also includes support for under-display fingerprint sensors
 • Support added for under-display fingerprint sensors
 • Introduction of the Fingerprint Android Interface Definition Language (AIDL)
 • Support for new Face AIDL
 • Introduction of Rust as a language for platform development
 • The option for users to grant access only to their approximate location added
 • Added Privacy indicators on the status bar when an app is using the camera or microphone
 • Android's Private Compute Core (PCC)
 • Added an option to disable 2G support

Android 11

Every Android release includes dozens of security enhancements to protect users. For a list of some of the major security enhancements available in Android 11, see the Android Release Notes.

Android 10

Every Android release includes dozens of security enhancements to protect users. Android 10 includes several security and privacy enhancements. See the Android 10 release notes for a complete list of changes in Android 10.

Security

BoundsSanitizer

Android 10 deploys BoundsSanitizer (BoundSan) in Bluetooth and codecs. BoundSan uses UBSan's bounds sanitizer. This mitigation is enabled on a per-module level. It helps keep critical components of Android secure and shouldn't be disabled. BoundSan is enabled in the following codecs:

 • libFLAC
 • libavcdec
 • libavcenc
 • libhevcdec
 • libmpeg2
 • libopus
 • libvpx
 • libspeexresampler
 • libvorbisidec
 • libaac
 • libxaac

Execute-only memory

By default, executable code sections for AArch64 system binaries are marked execute-only (nonreadable) as a hardening mitigation against just-in-time code reuse attacks. Code that mixes data and code together and code that purposefully inspects these sections (without first remapping the memory segments as readable) no longer functions. Apps with a target SDK of Android 10 (API level 29 or higher) are impacted if the app attempts to read code sections of execute-only memory (XOM) enabled system libraries in memory without first marking the section as readable.

Extended access

Trust agents, the underlying mechanism used by tertiary authentication mechanisms such as Smart Lock, can only extend unlock in Android 10. Trust agents can no longer unlock a locked device and can only keep a device unlocked for a maximum of four hours.

Face authentication

Face authentication allows users to unlock their device simply by looking at the front of their device. Android 10 adds support for a new face authentication stack that can securely process camera frames, preserving security and privacy during face authentication on supported hardware. Android 10 also provides an easy way for security-compliant implementations to enable app integration for transactions such as online banking or other services.

Integer Overflow Sanitization

Android 10 enables Integer Overflow Sanitization (IntSan) in software codecs. Ensure that playback performance is acceptable for any codecs that aren't supported in the device's hardware. IntSan is enabled in the following codecs:

 • libFLAC
 • libavcdec
 • libavcenc
 • libhevcdec
 • libmpeg2
 • libopus
 • libvpx
 • libspeexresampler
 • libvorbisidec

Modular system components

Android 10 modularizes some Android system components and enables them to be updated outside of the normal Android release cycle. Some modules include:

OEMCrypto

Android 10 uses OEMCrypto API version 15.

Scudo

Scudo is a dynamic user-mode memory allocator designed to be more resilient against heap-related vulnerabilities. It provides the standard C allocation and deallocation primitives, as well as the C++ primitives.

ShadowCallStack

ShadowCallStack (SCS) is an LLVM instrumentation mode that protects against return address overwrites (like stack buffer overflows) by saving a function's return address to a separately allocated ShadowCallStack instance in the function prolog of nonleaf functions and loading the return address from the ShadowCallStack instance in the function epilog.

WPA3 and Wi-Fi Enhanced Open

Android 10 adds support for the Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3) and Wi-Fi Enhanced Open security standards to provide better privacy and robustness against known attacks.

Privacy

App access when targeting Android 9 or lower

If your app runs on Android 10 or higher but targets Android 9 (API level 28) or lower, the platform applies the following behavior:

 • If your app declares a <uses-permission> element for either ACCESS_FINE_LOCATION or ACCESS_COARSE_LOCATION, the system automatically adds a <uses-permission> element for ACCESS_BACKGROUND_LOCATION during installation.
 • If your app requests either ACCESS_FINE_LOCATION or ACCESS_COARSE_LOCATION, the system automatically adds ACCESS_BACKGROUND_LOCATION to the request.

Background activity restrictions

Starting in Android 10, the system places restrictions on starting activities from the background. This behavior change helps minimize interruptions for the user and keeps the user more in control of what's shown on their screen. As long as your app starts activities as a direct result of user interaction, your app most likely isn't affected by these restrictions.
To learn more about the recommended alternative to starting activities from the background, see the guide on how to alert users of time-sensitive events in your app.

Camera metadata

Android 10 changes the breadth of information that the getCameraCharacteristics() method returns by default. In particular, your app must have the CAMERA permission in order to access potentially device-specific metadata that is included in this method's return value.
To learn more about these changes, see the section about camera fields that require permission.

Clipboard data

Unless your app is the default input method editor (IME) or is the app that currently has focus, your app cannot access clipboard data on Android 10 or higher.

Device location

To support the additional control that users have over an app's access to location information, Android 10 introduces the ACCESS_BACKGROUND_LOCATION permission.
Unlike the ACCESS_FINE_LOCATION and ACCESS_COARSE_LOCATION permissions, the ACCESS_BACKGROUND_LOCATION permission only affects an app's access to location when it runs in the background. An app is considered to be accessing location in the background unless one of the following conditions is satisfied:

 • An activity belonging to the app is visible.
 • The app is running a foreground service that has declared a foreground service type of location.
  To declare the foreground service type for a service in your app, set your app's targetSdkVersion or compileSdkVersion to 29 or higher. Learn more about how foreground services can continue user-initiated actions that require access to location.

External storage

By default, apps targeting Android 10 and higher are given scoped access into external storage, or scoped storage. Such apps can see the following types of files within an external storage device without needing to request any storage-related user permissions:

To learn more about scoped storage, as well as how to share, access, and modify files that are saved on external storage devices, see the guides on how to manage files in external storage and access and modify media files.

MAC address randomization

On devices that run Android 10 or higher, the system transmits randomized MAC addresses by default.
If your app handles an enterprise use case, the platform provides APIs for several operations related to MAC addresses:

 • Obtain randomized MAC address: Device owner apps and profile owner apps can retrieve the randomized MAC address assigned to a specific network by calling getRandomizedMacAddress().
 • Obtain actual, factory MAC address: Device owner apps can retrieve a device's actual hardware MAC address by calling getWifiMacAddress(). This method is useful for tracking fleets of devices.

Non-resettable device identifiers

Starting in Android 10, apps must have the READ_PRIVILEGED_PHONE_STATE privileged permission in order to access the device's non-resettable identifiers, which include both IMEI and serial number.

If your app doesn't have the permission and you try asking for information about non-resettable identifiers anyway, the platform's response varies based on target SDK version:

 • If your app targets Android 10 or higher, a SecurityException occurs.
 • If your app targets Android 9 (API level 28) or lower, the method returns null or placeholder data if the app has the READ_PHONE_STATE permission. Otherwise, a SecurityException occurs.

Physical activity recognition

Android 10 introduces the android.permission.ACTIVITY_RECOGNITION runtime permission for apps that need to detect the user's step count or classify the user's physical activity, such as walking, biking, or moving in a vehicle. This is designed to give users visibility of how device sensor data is used in Settings.
Some libraries within Google Play services, such as the Activity Recognition API and the Google Fit API, don't provide results unless the user has granted your app this permission.
The only built-in sensors on the device that require you to declare this permission are the step counter and step detector sensors.
If your app targets Android 9 (API level 28) or lower, the system auto-grants the android.permission.ACTIVITY_RECOGNITION permission to your app, as needed, if your app satisfies each of the following conditions:

 • The manifest file includes the com.google.android.gms.permission.ACTIVITY_RECOGNITION permission.
 • The manifest file doesn't include the android.permission.ACTIVITY_RECOGNITION permission.

If the system-auto grants the android.permission.ACTIVITY_RECOGNITION permission, your app retains the permission after you update your app to target Android 10. However, the user can revoke this permission at any time in system settings.

/proc/net filesystem restrictions

On devices that run Android 10 or higher, apps cannot access /proc/net, which includes information about a device's network state. Apps that need access to this information, such as VPNs, should use the NetworkStatsManager or ConnectivityManager class.

Permission groups removed from UI

As of Android 10, apps cannot look up how permissions are grouped in the UI.

Removal of contacts affinity

Starting in Android 10, the platform doesn't keep track of contacts affinity information. As a result, if your app conducts a search on the user's contacts, the results aren't ordered by frequency of interaction.
The guide about ContactsProvider contains a notice describing the specific fields and methods that are obsolete on all devices starting in Android 10.

Restricted access to screen contents

To protect users' screen contents, Android 10 prevents silent access to the device's screen contents by changing the scope of the READ_FRAME_BUFFER, CAPTURE_VIDEO_OUTPUT, and CAPTURE_SECURE_VIDEO_OUTPUT permissions. As of Android 10, these permissions are signature-access only.
Apps that need to access the device's screen contents should use the MediaProjection API, which displays a prompt asking the user to provide consent.

USB device serial number

If your app targets Android 10 or higher, your app cannot read the serial number until the user has granted your app permission to access the USB device or accessory.
To learn more about working with USB devices, see the guide on how to configure USB hosts.

Wi-Fi

Apps targeting Android 10 or higher cannot enable or disable Wi-Fi. The WifiManager.setWifiEnabled() method always returns false.
If you need to prompt users to enable and disable Wi-Fi, use a settings panel.

Restrictions on direct access to configured Wi-Fi networks

To protect user privacy, manual configuration of the list of Wi-Fi networks is restricted to system apps and device policy controllers (DPCs). A given DPC can be either the device owner or the profile owner.
If your app targets Android 10 or higher, and it isn't a system app or a DPC, then the following methods don't return useful data:

Android 9

Every Android release includes dozens of security enhancements to protect users. For a list of some of the major security enhancements available in Android 9, see the Android Release Notes.

Android 8

Every Android release includes dozens of security enhancements to protect users. Here are some of the major security enhancements available in Android 8.0:

 • Encryption. Added support to evict key in work profile.
 • Verified Boot. Added Android Verified Boot (AVB). Verified Boot codebase supporting rollback protection for use in boot loaders added to AOSP. Recommend bootloader support for rollback protection for the HLOS. Recommend boot loaders can only be unlocked by user physically interacting with the device.
 • Lock screen. Added support for using tamper-resistant hardware to verify lock screen credential.
 • KeyStore. Required key attestation for all devices that ship with Android 8.0+. Added ID attestation support to improve Zero Touch Enrollment.
 • Sandboxing. More tightly sandboxed many components using Project Treble's standard interface between framework and device-specific components. Applied seccomp filtering to all untrusted apps to reduce the kernel's attack surface. WebView is now run in an isolated process with very limited access to the rest of the system.
 • Kernel hardening. Implemented hardened usercopy, PAN emulation, read-only after init, and KASLR.
 • Userspace hardening. Implemented CFI for the media stack. App overlays can no longer cover system-critical windows and users have a way to dismiss them.
 • Streaming OS update. Enabled updates on devices that are are low on disk space.
 • Install unknown apps. Users must grant permission to install apps from a source that isn't a first-party app store.
 • Privacy. Android ID (SSAID) has a different value for each app and each user on the device. For web browser apps, Widevine Client ID returns a different value for each app package name and web origin. net.hostname is now empty and the dhcp client no longer sends a hostname. android.os.Build.SERIAL has been replaced with the Build.SERIAL API which is protected behind a user-controlled permission. Improved MAC address randomization in some chipsets.

Android 7

Every Android release includes dozens of security enhancements to protect users. Here are some of the major security enhancements available in Android 7.0:

 • File-based encryption. Encrypting at the file level, instead of encrypting the entire storage area as a single unit, better isolates and protects individual users and profiles (such as personal and work) on a device.
 • Direct Boot. Enabled by file-based encryption, Direct Boot allows certain apps such as alarm clock and accessibility features to run when device is powered on but not unlocked.
 • Verified Boot. Verified Boot is now strictly enforced to prevent compromised devices from booting; it supports error correction to improve reliability against non-malicious data corruption.
 • SELinux. Updated SELinux configuration and increased seccomp coverage further locks down the application sandbox and reduces attack surface.
 • Library load-order randomization and improved ASLR. Increased randomness makes some code-reuse attacks less reliable.
 • Kernel hardening. Added additional memory protection for newer kernels by marking portions of kernel memory as read-only, restricting kernel access to userspace addresses and further reducing the existing attack surface.
 • APK signature scheme v2. Introduced a whole-file signature scheme that improves verification speed and strengthens integrity guarantees.
 • Trusted CA store. To make it easier for apps to control access to their secure network traffic, user-installed certificate authorities and those installed through Device Admin APIs are no longer trusted by default for apps targeting API Level 24+. Additionally, all new Android devices must ship with the same trusted CA store.
 • Network Security Config. Configure network security and TLS through a declarative configuration file.

Android 6

Every Android release includes dozens of security enhancements to protect users. Here are some of the major security enhancements available in Android 6.0:

 • Runtime Permissions. Applications request permissions at runtime instead of being granted at App install time. Users can toggle permissions on and off for both M and pre-M applications.
 • Verified Boot. A set of cryptographic checks of system software are conducted prior to execution to ensure the phone is healthy from the bootloader all the way up to the operating system.
 • Hardware-Isolated Security. New Hardware Abstraction Layer (HAL) used by Fingerprint API, Lockscreen, Device Encryption, and Client Certificates to protect keys against kernel compromise and/or local physical attacks
 • Fingerprints. Devices can now be unlocked with just a touch. Developers can also take advantage of new APIs to use fingerprints to lock and unlock encryption keys.
 • SD Card Adoption. Removable media can be adopted to a device and expand available storage for app local data, photos, videos, etc., but still be protected by block-level encryption.
 • Clear Text Traffic. Developers can use a new StrictMode to make sure their application doesn't use cleartext.
 • System Hardening. Hardening of the system via policies enforced by SELinux. This offers better isolation between users, IOCTL filtering, reduce threat of exposed services, further tightening of SELinux domains, and extremely limited /proc access.
 • USB Access Control: Users must confirm to allow USB access to files, storage, or other functionality on the phone. Default is now charge only with access to storage requiring explicit approval from the user.

Android 5

5.0

Every Android release includes dozens of security enhancements to protect users. Here are some of the major security enhancements available in Android 5.0:

 • Encrypted by default. On devices that ship with L out-of-the-box, full disk encryption is enabled by default to improve protection of data on lost or stolen devices. Devices that update to L can be encrypted in Settings > Security.
 • Improved full disk encryption. The user password is protected against brute-force attacks using scrypt and, where available, the key is bound to the hardware keystore to prevent off-device attacks. As always, the Android screen lock secret and the device encryption key are not sent off the device or exposed to any application.
 • Android sandbox reinforced with SELinux. Android now requires SELinux in enforcing mode for all domains. SELinux is a mandatory access control (MAC) system in the Linux kernel used to augment the existing discretionary access control (DAC) security model. This new layer provides additional protection against potential security vulnerabilities.
 • Smart Lock. Android now includes trustlets that provide more flexibility for unlocking devices. For example, trustlets can allow devices to be unlocked automatically when close to another trusted device (via NFC, Bluetooth) or being used by someone with a trusted face.
 • Multi user, restricted profile, and guest modes for phones & tablets. Android now provides for multiple users on phones and includes a guest mode that can be used to provide easy temporary access to your device without granting access to your data and apps.
 • Updates to WebView without OTA. WebView can now be updated independent of the framework and without a system OTA. This will allow for faster response to potential security issues in WebView.
 • Updated cryptography for HTTPS and TLS/SSL. TLSv1.2 and TLSv1.1 is now enabled, Forward Secrecy is now preferred, AES-GCM is now enabled, and weak cipher suites (MD5, 3DES, and export cipher suites) are now disabled. See https://developer.android.com/reference/javax/net/ssl/SSLSocket.html for more details.
 • non-PIE linker support removed. Android now requires all dynamically linked executables to support PIE (position-independent executables). This enhances Android’s address space layout randomization (ASLR) implementation.
 • FORTIFY_SOURCE improvements. The following libc functions now implement FORTIFY_SOURCE protections: stpcpy(), stpncpy(), read(), recvfrom(), FD_CLR(), FD_SET(), and FD_ISSET(). This provides protection against memory-corruption vulnerabilities involving those functions.
 • Security Fixes. Android 5.0 also includes fixes for Android-specific vulnerabilities. Information about these vulnerabilities has been provided to Open Handset Alliance members, and fixes are available in Android Open Source Project. To improve security, some devices with earlier versions of Android may also include these fixes.

Android 4 trở xuống

Mỗi bản phát hành Android đều bao gồm hàng tá cải tiến bảo mật để bảo vệ người dùng. Sau đây là một số cải tiến bảo mật có sẵn trong Android 4.4:

 • Hộp cát Android được tăng cường bằng SELinux. Android hiện sử dụng SELinux ở chế độ thực thi. SELinux là một hệ thống kiểm soát truy cập (MAC) bắt buộc trong nhân Linux được sử dụng để tăng cường mô hình bảo mật dựa trên kiểm soát truy cập tùy ý (DAC) hiện có. Điều này cung cấp khả năng bảo vệ bổ sung chống lại các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn.
 • VPN cho mỗi người dùng. Trên các thiết bị nhiều người dùng, VPN hiện được áp dụng cho mỗi người dùng. Điều này có thể cho phép người dùng định tuyến tất cả lưu lượng mạng thông qua VPN mà không ảnh hưởng đến những người dùng khác trên thiết bị.
 • Hỗ trợ nhà cung cấp ECDSA trong AndroidKeyStore. Android hiện có một nhà cung cấp kho khóa cho phép sử dụng các thuật toán ECDSA và DSA.
 • Cảnh báo giám sát thiết bị. Android cung cấp cho người dùng một cảnh báo nếu bất kỳ chứng chỉ nào đã được thêm vào kho lưu trữ chứng chỉ thiết bị có thể cho phép giám sát lưu lượng mạng được mã hóa.
 • FORTIFY_SOURCE. Android hiện hỗ trợ FORTIFY_SOURCE cấp độ 2 và tất cả mã được biên dịch với các biện pháp bảo vệ này. FORTIFY_SOURCE đã được cải tiến để hoạt động với tiếng kêu.
 • Ghim chứng chỉ. Android 4.4 phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng các chứng chỉ Google gian lận được sử dụng trong giao tiếp SSL / TLS an toàn.
 • Các bản sửa lỗi bảo mật. Android 4.4 cũng bao gồm các bản sửa lỗi cho các lỗ hổng dành riêng cho Android. Thông tin về các lỗ hổng này đã được cung cấp cho các thành viên của Open Handset Alliance và các bản sửa lỗi có sẵn trong Dự án nguồn mở Android. Để cải thiện bảo mật, một số thiết bị có phiên bản Android cũ hơn cũng có thể bao gồm các bản sửa lỗi này.

Mỗi bản phát hành Android đều bao gồm hàng tá cải tiến bảo mật để bảo vệ người dùng. Sau đây là một số cải tiến bảo mật có sẵn trong Android 4.3:

 • Hộp cát Android được củng cố bằng SELinux. Bản phát hành này củng cố hộp cát Android bằng cách sử dụng hệ thống kiểm soát truy cập bắt buộc (MAC) SELinux trong nhân Linux. Việc tăng cường SELinux là vô hình đối với người dùng và nhà phát triển, đồng thời bổ sung tính mạnh mẽ cho mô hình bảo mật Android hiện có trong khi vẫn duy trì khả năng tương thích với các ứng dụng hiện có. Để đảm bảo khả năng tương thích liên tục, bản phát hành này cho phép sử dụng SELinux ở chế độ cho phép. Chế độ này ghi lại mọi vi phạm chính sách nhưng sẽ không làm hỏng ứng dụng hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống.
 • Không có chương trình setuid/setgid. Đã thêm hỗ trợ cho các khả năng của hệ thống tệp vào tệp hệ thống Android và xóa tất cả các chương trình setuid/setguid. Điều này làm giảm bề mặt tấn công gốc và khả năng xảy ra các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn.
 • Xác thực ADB. Kể từ Android 4.2.2, các kết nối tới ADB được xác thực bằng cặp khóa RSA. Điều này ngăn chặn việc sử dụng trái phép ADB khi kẻ tấn công có quyền truy cập vật lý vào thiết bị.
 • Hạn chế Setuid khỏi ứng dụng Android. Phân vùng /system hiện được gắn nosuid cho các tiến trình do hợp tử sinh ra, ngăn các ứng dụng Android thực thi các chương trình setuid. Điều này làm giảm bề mặt tấn công gốc và khả năng xảy ra các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn.
 • Giới hạn khả năng. Hợp tử Android và ADB hiện sử dụng prctl(PR_CAPBSET_DROP) để loại bỏ các khả năng không cần thiết trước khi thực thi ứng dụng. Điều này ngăn các ứng dụng Android và ứng dụng được khởi chạy từ shell có được các khả năng đặc quyền.
 • Nhà cung cấp AndroidKeyStore. Android hiện có nhà cung cấp kho khóa cho phép các ứng dụng tạo khóa sử dụng độc quyền. Điều này cung cấp cho các ứng dụng một API để tạo hoặc lưu trữ các khóa riêng tư mà các ứng dụng khác không thể sử dụng.
 • KeyChain là thuật toán BoundKey. API chuỗi khóa hiện cung cấp một phương thức (isBoundKeyType) cho phép các ứng dụng xác nhận rằng các khóa trên toàn hệ thống được liên kết với nguồn tin cậy phần cứng của thiết bị. Điều này cung cấp một nơi để tạo hoặc lưu trữ các khóa riêng tư không thể xuất ra khỏi thiết bị, ngay cả trong trường hợp xâm phạm quyền root.
 • KHÔNG_NEW_PRIVS. Hợp tử Android hiện sử dụng prctl(PR_SET_NO_NEW_PRIVS) để chặn việc bổ sung các đặc quyền mới trước khi thực thi mã ứng dụng. Điều này ngăn các ứng dụng Android thực hiện các hoạt động có thể nâng cao đặc quyền thông qua execve. (Điều này yêu cầu nhân Linux phiên bản 3.5 trở lên).
 • Cải tiến FORTIFY_SOURCE. Đã bật FORTIFY_SOURCE trên Android x86 và MIPS, đồng thời củng cố các lệnh gọi strchr(), strrchr(), strlen() và umask(). Điều này có thể phát hiện các lỗ hổng tiềm ẩn về hỏng bộ nhớ hoặc các hằng chuỗi không được kết thúc.
 • Bảo vệ tái định cư. Đã bật tính năng định vị lại chỉ đọc (relro) cho các tệp thực thi được liên kết tĩnh và xóa tất cả các tính năng định vị lại văn bản trong mã Android. Điều này cung cấp khả năng bảo vệ chuyên sâu chống lại các lỗ hổng hỏng bộ nhớ tiềm ẩn.
 • EntropyMixer cải tiến. EntropyMixer hiện ghi entropy khi tắt máy/khởi động lại, ngoài việc trộn định kỳ. Điều này cho phép lưu giữ tất cả entropy được tạo trong khi bật nguồn thiết bị và đặc biệt hữu ích đối với các thiết bị được khởi động lại ngay sau khi cung cấp.
 • Sửa lỗi bảo mật. Android 4.3 cũng bao gồm các bản sửa lỗi cho các lỗ hổng dành riêng cho Android. Thông tin về các lỗ hổng này đã được cung cấp cho các thành viên của Liên minh thiết bị cầm tay mở và các bản sửa lỗi có sẵn trong Dự án mã nguồn mở Android. Để cải thiện tính bảo mật, một số thiết bị có phiên bản Android cũ hơn cũng có thể bao gồm các bản sửa lỗi này.

Android cung cấp mô hình bảo mật nhiều lớp được mô tả trong Tổng quan về bảo mật Android . Mỗi bản cập nhật cho Android bao gồm hàng tá cải tiến bảo mật để bảo vệ người dùng. Sau đây là một số cải tiến bảo mật được giới thiệu trong Android 4.2:

 • Xác minh ứng dụng - Người dùng có thể chọn bật “Xác minh ứng dụng" và để người xác minh ứng dụng sàng lọc ứng dụng trước khi cài đặt. Xác minh ứng dụng có thể cảnh báo người dùng nếu họ cố gắng cài đặt ứng dụng có thể gây hại; nếu ứng dụng đặc biệt tồi tệ, nó có thể chặn cài đặt.
 • Kiểm soát nhiều hơn đối với SMS cao cấp - Android sẽ cung cấp thông báo nếu một ứng dụng cố gắng gửi SMS tới một mã ngắn sử dụng các dịch vụ cao cấp có thể gây ra các khoản phí bổ sung. Người dùng có thể chọn cho phép ứng dụng gửi tin nhắn hoặc chặn tin nhắn đó.
 • VPN luôn bật - VPN có thể được định cấu hình để các ứng dụng sẽ không có quyền truy cập vào mạng cho đến khi kết nối VPN được thiết lập. Điều này ngăn các ứng dụng gửi dữ liệu qua các mạng khác.
 • Ghim chứng chỉ - Các thư viện lõi của Android hiện hỗ trợ tính năng ghim chứng chỉ . Các miền được ghim sẽ nhận được lỗi xác thực chứng chỉ nếu chứng chỉ không liên kết với một tập hợp các chứng chỉ mong đợi. Điều này bảo vệ khỏi sự xâm phạm có thể xảy ra của Tổ chức phát hành chứng chỉ.
 • Cải thiện hiển thị các quyền của Android - Các quyền đã được sắp xếp thành các nhóm để người dùng dễ hiểu hơn. Trong quá trình xem xét quyền, người dùng có thể nhấp vào quyền để xem thông tin chi tiết hơn về quyền.
 • cứng installd - Daemon installd không chạy với tư cách là người dùng root, làm giảm khả năng tấn công bề mặt để leo thang đặc quyền root.
 • init script cứng lại - init script hiện áp dụng ngữ nghĩa O_NOFOLLOW để ngăn chặn các cuộc tấn công liên quan đến liên kết biểu tượng.
 • FORTIFY_SOURCE - Android hiện triển khai FORTIFY_SOURCE . Điều này được sử dụng bởi các thư viện hệ thống và các ứng dụng để ngăn ngừa hỏng bộ nhớ.
 • Cấu hình mặc định của ContentProvider - Các ứng dụng nhắm mục tiêu API cấp 17 sẽ có "xuất" được đặt thành "false" theo mặc định cho mỗi Nhà cung cấp nội dung , giảm bề mặt tấn công mặc định cho các ứng dụng.
 • Cryptography - Đã sửa đổi các triển khai mặc định của SecureRandom và Cipher.RSA để sử dụng OpenSSL. Đã thêm hỗ trợ SSL Socket cho TLSv1.1 và TLSv1.2 bằng OpenSSL 1.0.1
 • Các bản sửa lỗi bảo mật - Các thư viện nguồn mở được nâng cấp với các bản sửa lỗi bảo mật bao gồm WebKit, libpng, OpenSSL và LibXML. Android 4.2 cũng bao gồm các bản sửa lỗi cho các lỗ hổng dành riêng cho Android. Thông tin về các lỗ hổng này đã được cung cấp cho các thành viên của Open Handset Alliance và các bản sửa lỗi có sẵn trong Dự án nguồn mở Android. Để cải thiện bảo mật, một số thiết bị có phiên bản Android cũ hơn cũng có thể bao gồm các bản sửa lỗi này.

Android cung cấp mô hình bảo mật nhiều lớp được mô tả trong Tổng quan về bảo mật Android . Mỗi bản cập nhật cho Android bao gồm hàng tá cải tiến bảo mật để bảo vệ người dùng. Sau đây là một số cải tiến bảo mật được giới thiệu trong Android phiên bản 1.5 đến 4.1:

Android 1.5
 • ProPolice để ngăn ghi đè bộ đệm ngăn xếp (-fstack-protectionor)
 • safe_iop để giảm tràn số nguyên
 • Các tiện ích mở rộng cho OpenBSD dlmalloc để ngăn chặn các lỗ hổng kép free () và ngăn các cuộc tấn công hợp nhất phân đoạn. Các cuộc tấn công hợp nhất phân đoạn là một cách phổ biến để khai thác tham nhũng đống.
 • OpenBSD calloc để ngăn chặn tràn số nguyên trong quá trình cấp phát bộ nhớ
Android 2.3
 • Định dạng các biện pháp bảo vệ lỗ hổng bảo mật chuỗi (-Wformat-security -Werror = format-security)
 • Dựa trên phần cứng Không có eXecute (NX) để ngăn thực thi mã trên ngăn xếp và đống
 • Linux mmap_min_addr để giảm thiểu leo ​​thang đặc quyền tham khảo con trỏ rỗng (được cải tiến thêm trong Android 4.1)
Android 4.0
Ngẫu nhiên bố cục không gian địa chỉ (ASLR) để ngẫu nhiên hóa các vị trí chính trong bộ nhớ
Android 4.1
 • Hỗ trợ PIE (Vị trí Độc lập Thực thi)
 • Các vị trí chỉ đọc / ràng buộc ngay lập tức (-Wl, -z, relro -Wl, -z, bây giờ)
 • dmesg_restrict được bật (tránh rò rỉ địa chỉ hạt nhân)
 • kptr_restrict được bật (tránh rò rỉ địa chỉ hạt nhân)