תעודת זהות

ממשקי ה-API של אישורי זהות מספקים ממשק לחנות מאובטחת עבור מסמכי זהות של המשתמש. ממשקי API אלה מתקשרים עם שירות המערכת של credstore אשר בתורו משתמש ב-ID Identity Credential HAL כדי לתקשר עם Secure Hardware.

הגישה ל-Identity Credential HAL היא דרך IIdentityCredentialStore המספקת ממשק לחנות מאובטחת למסמכי זהות של המשתמש. במידת האפשר, מפרט פורמטים של הודעות וסמנטיקה של תקשורת עם התקני אימות אישורים ורשויות הנפקות (IAs) הוא מחוץ לתחום של HAL זה. הוא מספק לממשק אחסון מאובטח אך נדרשת יישום אנדרואיד ספציפי לאישורים כדי ליישם את הפרוטוקולים והתהליכים של המצגת והאימות המתאימים לסוג האישור הספציפי.

ניתן למצוא הוראות יישום ומידע על בדיקת VTS בכתובת: