Kimlik Kimlik Bilgisi

Kimlik Bilgileri API'leri, kullanıcı kimlik belgeleri için güvenli bir depoya yönelik bir arayüz sağlar. Bu API'ler credstore sistem hizmetiyle iletişim kurar ve bu hizmet de Güvenli Donanım ile iletişim kurmak için Kimlik Kimlik Bilgisi HAL'sini kullanır.

Kimlik Bilgisi HAL'sine, kullanıcı kimlik belgeleri için güvenli bir depoya arayüz sağlayan IIdentityCredentialStore aracılığıyla erişilir. Mümkün olduğu ölçüde, kimlik doğrulama cihazları ve veren makamlar (IA'lar) ile iletişimin mesaj formatlarının ve semantiğinin belirtilmesi bu HAL'in kapsamı dışındadır. Arayüze güvenli depolama sağlar ancak belirli kimlik bilgisi türüne uygun sunum ve doğrulama protokollerini ve süreçlerini uygulamak için kimlik bilgilerine özel bir Android uygulaması gerekir.

Uygulama talimatları ve VTS test bilgileri şu adreste bulunabilir: