گزارش های امنیتی

اگر نمی توانید اندروید کافی داشته باشید، برخی از گزارش های منتشر شده توسط تیم امنیت و حریم خصوصی اندروید را بررسی کنید. در اینجا سالانه سالانه اندروید را به همراه مقاله های سفید و گزارش های دیگر در مورد پلتفرم اندروید خواهید دید.

بررسی سالانه Android Year in Review پیشرفت‌های بسیاری را که تیم امنیت و حریم خصوصی Android در سال گذشته انجام داده است، شرح می‌دهد و نگاهی شفاف به برخی از معیارهای کلیدی جمع‌آوری‌شده ارائه می‌دهد.

کاغذ سفید امنیت سازمانی Android رویکردی را که اندروید برای امنیت تلفن همراه برای مشتریان سازمانی اتخاذ می‌کند، تشریح می‌کند و به جزئیات نقاط قوت پلتفرم Android، طیف APIهای مدیریتی موجود برای اعمال کنترل و نقش Google Play Protect در شناسایی تهدیدات می‌پردازد.