Testowanie bezpieczeństwa

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Oprócz ogólnych testów platform Android oferuje opisane w tej sekcji mechanizmy związane z zabezpieczeniami, które umożliwiają wykrywanie i zabezpieczanie urządzeń przed lukami w zabezpieczeniach.

W tej sekcji podsumowano narzędzia do testowania i debugowania zabezpieczeń. Obejmuje niektóre narzędzia do rozmycia, odkażania i prewencyjnego łagodzenia exploitów. Aby zapoznać się z ogólnym debugowaniem, zobacz sekcję debugowania .