การทดสอบความปลอดภัย

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

นอกเหนือจาก การทดสอบแพลตฟอร์ม ทั่วไปแล้ว Android ยังมีกลไกเฉพาะด้านความปลอดภัยที่อธิบายไว้ในส่วนนี้เพื่อตรวจหาและทำให้อุปกรณ์ของคุณแข็งแกร่งขึ้นจากช่องโหว่ต่างๆ

ส่วนนี้สรุปเครื่องมือสำหรับการทดสอบความปลอดภัยและการดีบัก ครอบคลุมเครื่องมือบางอย่างสำหรับการคลุมเครือ ฆ่าเชื้อ และบรรเทาช่องโหว่ชั่วคราว สำหรับการดีบักทั่วไป โปรดดู ส่วนการดีบัก