בדיקות אבטחה

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

בנוסף לבדיקות פלטפורמה כלליות, אנדרואיד מציעה את המנגנונים הספציפיים לאבטחה המתוארים בסעיף זה כדי לזהות ולהקשיח את המכשירים שלך מפני נקודות תורפה.

סעיף זה מסכם כלים לבדיקות אבטחה וניפוי באגים. זה מכסה כמה כלים לטשטוש, חיטוי והפחתת ניצולים מונעים. לניפוי באגים כללי, עיין בסעיף איתור באגים .