Android kết hợp các tính năng bảo mật hàng đầu trong ngành để giữ an toàn cho nền tảng và hệ sinh thái Android. Tìm hiểu thêm về mô hình bảo mật mạnh mẽ và chương trình bảo mật nghiêm ngặt của Android.
Hệ điều hành Android có bảo mật mạnh mẽ ngay khi xuất xưởng. Tìm hiểu thêm về từng tính năng bảo mật cơ bản được tích hợp trong nền tảng Android.
Android cung cấp nhiều tính năng bảo mật trên thiết bị mà bạn có thể triển khai để xây dựng các thiết bị an toàn nhất có thể.
Xem các bản sửa lỗi cho các sự cố có thể xảy ra ảnh hưởng đến thiết bị chạy Android, bao gồm thông tin chi tiết từ các nhà sản xuất thiết bị cụ thể.
Ngoài thử nghiệm nền tảng chung, hãy chạy các thử nghiệm được thiết kế đặc biệt để phát hiện và chẩn đoán các lỗ hổng bảo mật.
Thực hiện theo các phương pháp hay nhất về mọi thứ, từ bảo mật tổ chức và hoạt động đến quyền riêng tư của người dùng và toàn bộ hệ sinh thái Android.