หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

นิยามความเข้ากันได้ของ Android 2.1

ลิขสิทธิ์© 2010, Google Inc. สงวนลิขสิทธิ์
Compatible@android.com

1. บทนำ

เอกสารนี้ระบุข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้โทรศัพท์มือถือเข้ากันได้กับ Android 2.1

การใช้ "ต้อง" "ต้องไม่" "จำเป็น" "ต้อง" "ไม่ควร" "ควร" "ไม่ควร" "แนะนำ" "อาจ" และ "ทางเลือก" เป็นไปตามมาตรฐาน IETF กำหนดไว้ใน RFC2119 [ ทรัพยากร, 1 ]

ตามที่ใช้ในเอกสารนี้ "ผู้ใช้อุปกรณ์" หรือ "ผู้ดำเนินการ" คือบุคคลหรือองค์กรที่พัฒนาโซลูชันฮาร์ดแวร์ / ซอฟต์แวร์ที่ใช้ Android 2.1 "การใช้งานอุปกรณ์" หรือ "การนำไปใช้งาน" คือโซลูชันฮาร์ดแวร์ / ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น

เพื่อให้ถือว่าเข้ากันได้กับ Android 2.1 การใช้งานอุปกรณ์:

 • ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่แสดงในข้อกำหนดความเข้ากันได้นี้รวมถึงเอกสารใด ๆ ที่รวมอยู่ในข้อมูลอ้างอิง
 • ต้องผ่านชุดทดสอบความเข้ากันได้ของ Android (CTS) เวอร์ชันล่าสุดที่มีให้ในขณะที่ซอฟต์แวร์ของการติดตั้งอุปกรณ์เสร็จสมบูรณ์ (CTS มีให้บริการโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโอเพนซอร์สของ Android [ แหล่งข้อมูล, 2 ]) CTS จะทดสอบส่วนประกอบต่างๆมากมาย แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเอกสารนี้

ในกรณีที่คำจำกัดความนี้หรือ CTS เงียบไม่ชัดเจนหรือไม่สมบูรณ์เป็นความรับผิดชอบของผู้ติดตั้งอุปกรณ์ในการตรวจสอบความเข้ากันได้กับการใช้งานที่มีอยู่ ด้วยเหตุนี้โครงการโอเพนซอร์สของ Android [ แหล่งข้อมูล, 3 ] จึงเป็นทั้งข้อมูลอ้างอิงและการนำไปใช้งานที่ต้องการของ Android ขอแนะนำให้ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ยึดการใช้งานบนซอร์สโค้ด "ต้นน้ำ" ที่มีอยู่ในโครงการโอเพนซอร์สของ Android ในขณะที่ส่วนประกอบบางอย่างสามารถแทนที่ด้วยการใช้งานทางเลือกในเชิงสมมุติได้แนวทางปฏิบัตินี้ไม่สนับสนุนอย่างยิ่งเนื่องจากการผ่านการทดสอบ CTS จะยากขึ้นมาก เป็นความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการในการตรวจสอบความเข้ากันได้ของพฤติกรรมกับการใช้งาน Android มาตรฐานรวมถึงและนอกเหนือจากชุดทดสอบความเข้ากันได้ สุดท้ายโปรดทราบว่าการแทนที่และการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบบางอย่างถูกห้ามอย่างชัดเจนโดยเอกสารนี้

2. ทรัพยากร

 1. IETF RFC2119 ระดับความต้องการ: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt
 2. ภาพรวมโปรแกรมความเข้ากันได้ของ Android: http://source.android.com/compatibility/index.html
 3. โครงการโอเพนซอร์สของ Android: http://source.android.com/
 4. คำจำกัดความและเอกสารประกอบของ API: http://developer.android.com/reference/packages.html
 5. การอ้างอิงสิทธิ์ Android: http://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html
 6. android.os.Build อ้างอิง: http://developer.android.com/reference/android/os/Build.html
 7. สตริงเวอร์ชันที่อนุญาตสำหรับ Android 2.1: http://source.android.com/compatibility/2.1/versions.html
 8. android.webkit คลาส WEbView : http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html
 9. HTML5: http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/
 10. ข้อมูลจำเพาะของ Dalvik Virtual Machine: มีอยู่ในซอร์สโค้ด Android ที่ dalvik / docs
 11. AppWidgets: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/widget_design.html
 12. การแจ้งเตือน: http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html
 13. แหล่งข้อมูลการสมัคร: http://code.google.com/android/reference/available-resources.html
 14. คู่มือรูปแบบไอคอนแถบสถานะ: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guideline /icon_design.html#statusbarstructure
 15. โปรแกรมจัดการค้นหา: http://developer.android.com/reference/android/app/SearchManager.html
 16. ขนมปังปิ้ง: http://developer.android.com/reference/android/widget/Toast.html
 17. วอลเปเปอร์สด: http://developer.android.com/resources/articles/live-wallpapers.html
 18. แอปสำหรับ Android: http://code.google.com/p/apps-for-android
 19. เอกสารเครื่องมืออ้างอิง (สำหรับ adb, aapt, ddms): http://developer.android.com/guide/developing/tools/index.html
 20. คำอธิบายไฟล์ Android apk: http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals.html
 21. ไฟล์ Manifest: http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html
 22. เครื่องมือทดสอบลิง: http://developer.android.com/guide/developing/tools/monkey.html
 23. รองรับหลายหน้าจอ: http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html
 24. android.content.res.Configuration: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html
 25. android.util.DisplayMetrics: http://developer.android.com/reference/android/util/DisplayMetrics.html
 26. android.hardware.Camera: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html
 27. พื้นที่พิกัดเซนเซอร์: http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html
 28. การอ้างอิงความปลอดภัยและสิทธิ์ของ Android: http://developer.android.com/guide/topics/security/security.html
 29. บลูทู ธ API: http://developer.android.com/reference/android/bluetooth/package-summary.html

ทรัพยากรเหล่านี้จำนวนมากได้มาจาก Android 2.1 SDK โดยตรงหรือโดยอ้อมและจะมีหน้าที่เหมือนกับข้อมูลในเอกสารของ SDK นั้น ในกรณีใด ๆ ที่นิยามความเข้ากันได้นี้หรือชุดทดสอบความเข้ากันได้ไม่เห็นด้วยกับเอกสาร SDK เอกสาร SDK จะถือว่าเชื่อถือได้ รายละเอียดทางเทคนิคใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อมูลอ้างอิงที่รวมไว้ข้างต้นจะได้รับการพิจารณาโดยการรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดความเข้ากันได้นี้

3. ซอฟต์แวร์

แพลตฟอร์ม Android ประกอบด้วยชุด API ที่มีการจัดการชุด API ดั้งเดิมและเนื้อหาของ API ที่เรียกว่า "soft" เช่นระบบ Intent และ API ของเว็บแอปพลิเคชัน ส่วนนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ API แบบแข็งและแบบอ่อนซึ่งเป็นส่วนสำคัญของความเข้ากันได้ตลอดจนพฤติกรรมทางเทคนิคและส่วนติดต่อผู้ใช้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดตั้งอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดในส่วนนี้

3.1. ความเข้ากันได้ของ API ที่มีการจัดการ

สภาพแวดล้อมการดำเนินการที่มีการจัดการ (ตาม Dalvik) เป็นพาหนะหลักสำหรับแอปพลิเคชัน Android อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน Android (API) คือชุดของอินเทอร์เฟซแพลตฟอร์ม Android ที่สัมผัสกับแอปพลิเคชันที่ทำงานในสภาพแวดล้อม VM ที่มีการจัดการ การติดตั้งอุปกรณ์จะต้องมีการใช้งานที่สมบูรณ์รวมถึงพฤติกรรมที่เป็นเอกสารทั้งหมดของ API ที่มีเอกสารซึ่งเปิดเผยโดย Android 2.1 SDK [ แหล่งข้อมูล, 4 ]

การใช้งานอุปกรณ์ต้องไม่ละเว้น API ที่มีการจัดการใด ๆ การปรับเปลี่ยนอินเทอร์เฟซหรือลายเซ็นของ API เบี่ยงเบนไปจากลักษณะการทำงานที่บันทึกไว้หรือรวมการไม่ดำเนินการยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะตามข้อกำหนดความเข้ากันได้

3.2. ความเข้ากันได้ของ Soft API

นอกเหนือจาก API ที่มีการจัดการจากส่วน 3.1 แล้ว Android ยังมี API "soft" เฉพาะรันไทม์ที่สำคัญในรูปแบบของสิ่งต่างๆเช่น Intents สิทธิ์และลักษณะที่คล้ายกันของแอปพลิเคชัน Android ที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ในเวลารวบรวมแอปพลิเคชัน ส่วนนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ API แบบ "soft" และลักษณะการทำงานของระบบที่จำเป็นสำหรับความเข้ากันได้กับ Android 2.1 การใช้งานอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดที่แสดงในส่วนนี้

3.2.1. สิทธิ์

ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ต้องสนับสนุนและบังคับใช้ค่าคงที่สิทธิ์ทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในหน้าอ้างอิงสิทธิ์ [ แหล่งข้อมูล, 5 ] โปรดทราบว่าส่วนที่ 10 แสดงข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบความปลอดภัยของ Android

3.2.2. สร้างพารามิเตอร์

API ของ Android ประกอบด้วยค่าคงที่จำนวนหนึ่งใน android.os.Build คลาส [ ทรัพยากร, 6 ] ที่มีไว้เพื่ออธิบายอุปกรณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ค่าที่สอดคล้องและมีความหมายในการใช้งานอุปกรณ์ตารางด้านล่างมีข้อ จำกัด เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบของค่าเหล่านี้ที่การใช้งานอุปกรณ์ต้องเป็นไปตาม

พารามิเตอร์ ความคิดเห็น
android.os.Build.VERSION.RELEASE เวอร์ชันของระบบ Android ที่กำลังดำเนินการอยู่ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ ฟิลด์นี้ต้องมีหนึ่งในค่าสตริงที่กำหนดไว้ใน [ Resources, 7 ]
android.os.Build.VERSION.SDK เวอร์ชันของระบบ Android ที่กำลังดำเนินการอยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยรหัสแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม สำหรับ Android 2.1 ช่องนี้ต้องมีค่าจำนวนเต็ม 7
android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL ค่าที่ผู้ใช้อุปกรณ์เลือกซึ่งกำหนดโครงสร้างเฉพาะของระบบ Android ที่กำลังดำเนินการอยู่ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ ห้ามนำค่านี้มาใช้ซ้ำสำหรับรุ่นต่างๆที่ส่งไปยังผู้ใช้ปลายทาง การใช้ฟิลด์นี้โดยทั่วไปคือการระบุหมายเลขบิลด์หรือตัวระบุการเปลี่ยนแปลงการควบคุมแหล่งที่มาที่ใช้ในการสร้างบิลด์ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ยกเว้นว่าต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")
android.os.Build.BOARD ค่าที่ผู้ใช้อุปกรณ์เลือกซึ่งระบุฮาร์ดแวร์ภายในเฉพาะที่ใช้โดยอุปกรณ์ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ การใช้ฟิลด์นี้ที่เป็นไปได้คือการระบุการแก้ไขเฉพาะของบอร์ดที่เปิดเครื่อง ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ยกเว้นว่าต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")
android.os.Build.BRAND ค่าที่ผู้ใช้อุปกรณ์เลือกซึ่งระบุชื่อ บริษัท องค์กรบุคคล ฯลฯ ที่ผลิตอุปกรณ์ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ การใช้ฟิลด์นี้ที่เป็นไปได้คือการระบุ OEM และ / หรือผู้ให้บริการที่ขายอุปกรณ์ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ยกเว้นว่าต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")
android.os.Build.DEVICE ค่าที่ผู้ใช้อุปกรณ์เลือกซึ่งระบุการกำหนดค่าเฉพาะหรือการแก้ไขร่างกาย (บางครั้งเรียกว่า "การออกแบบอุตสาหกรรม") ของอุปกรณ์ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ยกเว้นว่าต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")
android.os.Build.FINGERPRINT สตริงที่ระบุโครงสร้างนี้โดยไม่ซ้ำกัน มันควรจะมีเหตุผลที่มนุษย์สามารถอ่านได้ ต้องเป็นไปตามเทมเพลตนี้:
$(BRAND)/$(PRODUCT)/$(DEVICE)/$(BOARD):$(VERSION.RELEASE)/$(ID)/$(VERSION.INCREMENTAL):$(TYPE)/$(TAGS)
ตัวอย่างเช่น:
acme/mydevice/generic/generic:2.1-update1/ERC77/3359:userdebug/test-keys
ลายนิ้วมือต้องไม่มีช่องว่าง หากช่องอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในเทมเพลตด้านบนมีช่องว่างควรแทนที่ด้วยอักขระขีดล่าง ASCII ("_") ในลายนิ้วมือ
android.os.Build.HOST สตริงที่ระบุโฮสต์ที่สร้างขึ้นโดยไม่ซ้ำกันในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ยกเว้นว่าต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")
android.os.Build.ID ตัวระบุที่ผู้ใช้อุปกรณ์เลือกเพื่ออ้างถึงรุ่นเฉพาะในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ ช่องนี้อาจเหมือนกับ android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL แต่ควรเป็นค่าที่มีความหมายเพียงพอสำหรับผู้ใช้ปลายทางเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างซอฟต์แวร์รุ่นต่างๆ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ยกเว้นว่าต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")
android.os.Build.MODEL ค่าที่ผู้ใช้อุปกรณ์เลือกซึ่งมีชื่อของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ปลายทางรู้จัก ชื่อนี้ควรเป็นชื่อเดียวกับที่อุปกรณ์วางตลาดและขายให้กับผู้ใช้ปลายทาง ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ยกเว้นว่าต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")
android.os.Build.PRODUCT ค่าที่ผู้ใช้อุปกรณ์เลือกซึ่งมีชื่อการพัฒนาหรือชื่อรหัสของอุปกรณ์ ต้องเป็นสิ่งที่มนุษย์อ่านได้ แต่ไม่จำเป็นต้องมีไว้สำหรับผู้ใช้ปลายทางดู ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ยกเว้นว่าต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")
android.os.Build.TAGS รายการแท็กที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคที่ผู้ใช้อุปกรณ์เลือกไว้เพื่อแยกความแตกต่างของบิลด์ ตัวอย่างเช่น "ไม่ได้ลงนามแก้ไขข้อบกพร่อง" ช่องนี้ต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("") แต่แท็กเดียว (เช่น "release") ก็ใช้ได้
android.os.Build.TIME ค่าที่แสดงเวลาประทับของเวลาที่สร้างขึ้น
android.os.Build.TYPE ค่าที่ผู้ใช้อุปกรณ์เลือกซึ่งระบุคอนฟิกูเรชันรันไทม์ของบิลด์ ช่องนี้ควรมีค่าใดค่าหนึ่งที่สอดคล้องกับการกำหนดค่ารันไทม์ทั่วไปของ Android สามค่า ได้แก่ "user", "userdebug" หรือ "eng"
android.os.Build.USER ชื่อหรือรหัสผู้ใช้ของผู้ใช้ (หรือผู้ใช้อัตโนมัติ) ที่สร้างบิลด์ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ยกเว้นว่าต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")

3.2.3. ความเข้ากันได้ของเจตนา

Android ใช้ Intents เพื่อให้เกิดการผสานรวมระหว่างแอปพลิเคชันอย่างหลวม ๆ ส่วนนี้อธิบายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบเจตนาที่ต้องได้รับการปฏิบัติตามการใช้งานอุปกรณ์ โดย "ได้รับเกียรติ" หมายความว่าผู้ติดตั้งอุปกรณ์จะต้องจัดเตรียมกิจกรรมหรือบริการของ Android ที่ระบุตัวกรองเจตนาที่ตรงกันและเชื่อมโยงและดำเนินพฤติกรรมที่ถูกต้องสำหรับรูปแบบเจตนาที่ระบุแต่ละรูปแบบ

3.2.3.1 ความตั้งใจของแอปพลิเคชันหลัก

โครงการอัปสตรีมของ Android กำหนดแอปพลิเคชันหลักหลายอย่างเช่นแป้นหมุนโทรศัพท์ปฏิทินสมุดรายชื่อเครื่องเล่นเพลงและอื่น ๆ ผู้ติดตั้งอุปกรณ์อาจแทนที่แอปพลิเคชันเหล่านี้ด้วยเวอร์ชันอื่น

อย่างไรก็ตามเวอร์ชันทางเลือกดังกล่าวต้องเป็นไปตามรูปแบบเจตจำนงเดียวกันที่จัดทำโดยโครงการต้นน้ำ ตัวอย่างเช่นหากอุปกรณ์มีเครื่องเล่นเพลงทางเลือกอุปกรณ์นั้นจะต้องเป็นไปตามรูปแบบเจตนาที่ออกโดยแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเพื่อเลือกเพลง

แอปพลิเคชันต่อไปนี้ถือเป็นแอปพลิเคชันหลักของระบบ Android:

แอปพลิเคชันหลักของระบบ Android ประกอบด้วยกิจกรรมหรือส่วนประกอบบริการต่างๆที่ถือว่าเป็น "สาธารณะ" นั่นคืออาจไม่มีแอตทริบิวต์ "android: export" หรืออาจมีค่าเป็น "true"

สำหรับทุกกิจกรรมหรือบริการที่กำหนดไว้ในหนึ่งในแอประบบหลักของ Android ที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าไม่เป็นสาธารณะผ่านทาง android: แอตทริบิวต์ที่ส่งออกด้วยค่า "เท็จ" การใช้งานอุปกรณ์ต้องรวมส่วนประกอบประเภทเดียวกันโดยใช้ตัวกรองเจตนาเดียวกัน รูปแบบเป็นแอปหลักของระบบ Android

กล่าวอีกนัยหนึ่งการใช้งานอุปกรณ์อาจแทนที่แอประบบ Android หลัก อย่างไรก็ตามหากเป็นเช่นนั้นการใช้งานอุปกรณ์จะต้องรองรับรูปแบบเจตนาทั้งหมดที่กำหนดโดยแอประบบ Android หลักแต่ละตัวที่ถูกแทนที่

3.2.3.2. การลบล้างเจตนา

เนื่องจาก Android เป็นแพลตฟอร์มที่ขยายได้ผู้ติดตั้งอุปกรณ์จึงต้องอนุญาตให้แต่ละรูปแบบเจตนาที่กำหนดไว้ในแอประบบหลักถูกแทนที่โดยแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม โครงการโอเพนซอร์สของ Android ขั้นต้นอนุญาตให้เป็นค่าเริ่มต้น ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ต้องไม่แนบสิทธิพิเศษในการใช้รูปแบบเจตจำนงเหล่านี้ของแอปพลิเคชันระบบหรือป้องกันไม่ให้แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเชื่อมโยงและสมมติว่ามีการควบคุมรูปแบบเหล่านี้ ข้อห้ามนี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการปิดใช้งานอินเทอร์เฟซผู้ใช้ "Chooser" ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งทั้งหมดจัดการรูปแบบเจตนาเดียวกัน

3.2.3.3. เนมสเปซเจตนา

ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ต้องไม่รวมส่วนประกอบ Android ใด ๆ ที่เป็นไปตามรูปแบบเจตนาหรือเจตนาการออกอากาศใหม่ใด ๆ โดยใช้การดำเนินการหมวดหมู่หรือสตริงคีย์อื่น ๆ ใน Android * namespace ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ต้องไม่รวมส่วนประกอบ Android ใด ๆ ที่เป็นไปตามรูปแบบเจตนาหรือเจตนาในการออกอากาศใหม่โดยใช้การดำเนินการประเภทหรือสตริงคีย์อื่น ๆ ในพื้นที่แพ็กเกจที่เป็นขององค์กรอื่น ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ต้องไม่แก้ไขหรือขยายรูปแบบเจตนาใด ๆ ที่ใช้โดยแอปหลักที่ระบุไว้ในส่วน 3.2.3.1

ข้อห้ามนี้คล้ายคลึงกับที่ระบุไว้สำหรับคลาสภาษา Java ในส่วน 3.6

3.2.3.4 เจตนาในการออกอากาศ

แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามอาศัยแพลตฟอร์มในการถ่ายทอดเจตนาบางอย่างเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับ Android ต้องออกอากาศเจตนาการออกอากาศสาธารณะเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ของระบบที่เหมาะสม ความตั้งใจในการออกอากาศอธิบายไว้ในเอกสาร SDK

3.3. ความเข้ากันได้ของ API ดั้งเดิม

โค้ดที่มีการจัดการที่ทำงานใน Dalvik สามารถเรียกใช้โค้ดเนทีฟที่ให้ไว้ในไฟล์. apk ของแอปพลิเคชันเป็นไฟล์ ELF .so ที่คอมไพล์สำหรับสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ที่เหมาะสม การติดตั้งอุปกรณ์ต้องรวมถึงการสนับสนุนโค้ดที่รันในสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการเพื่อเรียกใช้โค้ดเนทีฟโดยใช้ความหมาย Java Native Interface (JNI) มาตรฐาน API ต่อไปนี้ต้องพร้อมใช้งานสำหรับโค้ดเนทีฟ:

การใช้งานอุปกรณ์ต้องรองรับ OpenGL ES 1.0 อุปกรณ์ที่ขาดการเร่งด้วยฮาร์ดแวร์ต้องใช้ OpenGL ES 1.0 โดยใช้ตัวแสดงผลซอฟต์แวร์ การใช้งานอุปกรณ์ควรใช้ OpenGL ES 1.1 ให้มากที่สุดเท่าที่ฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์รองรับ การใช้งานอุปกรณ์ควรจัดเตรียมการใช้งาน OpenGL ES 2.0 หากฮาร์ดแวร์มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับ API เหล่านั้น

ไลบรารีเหล่านี้ต้องเข้ากันได้กับซอร์ส (เช่นเข้ากันได้กับส่วนหัว) และเข้ากันได้กับไบนารี (สำหรับสถาปัตยกรรมตัวประมวลผลที่กำหนด) กับเวอร์ชันที่จัดเตรียมไว้ใน Bionic โดยโครงการ Android Open Source เนื่องจากการใช้งาน Bionic ไม่สามารถทำงานร่วมกับการใช้งานอื่น ๆ เช่นไลบรารี GNU C ได้อย่างสมบูรณ์ผู้ติดตั้งอุปกรณ์จึงควรใช้การใช้งาน Android หากผู้ติดตั้งอุปกรณ์ใช้การใช้ไลบรารีเหล่านี้ที่แตกต่างกันพวกเขาต้องตรวจสอบความเข้ากันได้ของส่วนหัวไบนารีและพฤติกรรม

การใช้งานอุปกรณ์ต้องรายงาน Application Binary Interface (ABI) ดั้งเดิมที่อุปกรณ์รองรับผ่าน android.os.Build.CPU_ABI API อย่างถูกต้อง ABI ต้องเป็นหนึ่งในรายการที่บันทึกไว้ใน Android NDK เวอร์ชันล่าสุดในไฟล์ docs/CPU-ARCH-ABIS.txt โปรดทราบว่า Android NDK รุ่นเพิ่มเติมอาจแนะนำการรองรับ ABI เพิ่มเติม

ความเข้ากันได้ของรหัสดั้งเดิมเป็นสิ่งที่ท้าทาย ด้วยเหตุนี้จึงควรย้ำอีกครั้งว่าผู้ใช้อุปกรณ์ได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่งให้ใช้การใช้งานอัพสตรีมของไลบรารีที่ระบุไว้ด้านบนเพื่อช่วยให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานร่วมกันได้

3.4. ความเข้ากันได้ของ Web API

นักพัฒนาและแอปพลิเคชันจำนวนมากอาศัยพฤติกรรมของ android.webkit.WebView คลาส WebView [ ทรัพยากร 8 ] สำหรับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ดังนั้นการใช้งาน WebView จะต้องเข้ากันได้กับการใช้งาน Android การใช้งาน Android Open Source ใช้เครื่องมือการแสดงผล WebKit เพื่อใช้งาน WebView

เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะพัฒนาชุดทดสอบที่ครอบคลุมสำหรับเว็บเบราว์เซอร์ผู้ติดตั้งอุปกรณ์จึงต้องใช้ WebKit รุ่นอัปสตรีมเฉพาะในการใช้งาน WebView โดยเฉพาะ:

การนำไปใช้งานอาจจัดส่งสตริงตัวแทนผู้ใช้ที่กำหนดเองในแอปพลิเคชันเบราว์เซอร์แบบสแตนด์อโลน ยิ่งไปกว่านั้นเบราว์เซอร์แบบสแตนด์อโลนอาจใช้เทคโนโลยีเบราว์เซอร์อื่น (เช่น Firefox, Opera เป็นต้น) อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการจัดส่งแอปพลิเคชันเบราว์เซอร์อื่นส่วนประกอบ WebView ที่ให้ไว้กับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามจะต้องใช้ WebKit ดังกล่าวข้างต้น.

การกำหนดค่า WebView ต้องรองรับฐานข้อมูล HTML5 แคชของแอปพลิเคชันและ API ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ [ Resources, 9 ] WebView ต้องรองรับแท็ก HTML5 <video> ในบางรูปแบบ แอปพลิเคชันเบราว์เซอร์แบบสแตนด์อโลน (ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชัน WebKit Browser ที่อัปสตรีมหรือการแทนที่ของบุคคลที่สาม) ต้องมีการสนับสนุนคุณลักษณะ HTML5 เดียวกันที่ระบุไว้สำหรับ WebView

3.5. ความเข้ากันได้กับพฤติกรรมของ API

ลักษณะการทำงานของ API แต่ละประเภท (ที่มีการจัดการแบบนุ่มนวลเนทีฟและเว็บ) ต้องสอดคล้องกับการใช้งานโครงการโอเพนซอร์สของ Android ขั้นต้นที่ต้องการ [ ทรัพยากร, 3 ] ความเข้ากันได้เฉพาะบางส่วน ได้แก่ :

รายการด้านบนไม่ครอบคลุมและความรับผิดชอบอยู่ที่ผู้ใช้อุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าพฤติกรรมเข้ากันได้ ด้วยเหตุนี้ผู้ติดตั้งอุปกรณ์จึงควรใช้ซอร์สโค้ดที่มีให้ผ่าน Android Open Source Project หากเป็นไปได้แทนที่จะนำส่วนสำคัญของระบบมาใช้ใหม่

Compatibility Test Suite (CTS) จะทดสอบส่วนสำคัญของแพลตฟอร์มสำหรับความเข้ากันได้ของพฤติกรรม แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เป็นความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการในการตรวจสอบความเข้ากันได้ของพฤติกรรมกับ Android Open Source Project

3.6. เนมสเปซ API

Android เป็นไปตามรูปแบบเนมสเปซแพ็กเกจและคลาสที่กำหนดโดยภาษาโปรแกรม Java เพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามผู้ติดตั้งอุปกรณ์ต้องไม่ทำการแก้ไขใด ๆ ที่ต้องห้าม (ดูด้านล่าง) กับเนมสเปซแพ็กเกจเหล่านี้:

การแก้ไขที่ต้องห้าม ได้แก่ :

"องค์ประกอบที่เปิดเผยต่อสาธารณะ" คือโครงสร้างใด ๆ ที่ไม่ได้รับการตกแต่งด้วยเครื่องหมาย "@hide" ในซอร์สโค้ดอัปสตรีมของ Android กล่าวอีกนัยหนึ่งผู้ติดตั้งอุปกรณ์ต้องไม่เปิดเผย API ใหม่หรือแก้ไข API ที่มีอยู่ในเนมสเปซที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้ติดตั้งอุปกรณ์อาจทำการแก้ไขภายในเท่านั้น แต่การปรับเปลี่ยนเหล่านั้นต้องไม่โฆษณาหรือเปิดเผยต่อนักพัฒนา

ผู้ติดตั้งอุปกรณ์อาจเพิ่ม API ที่กำหนดเองได้ แต่ API ใด ๆ ดังกล่าวต้องไม่อยู่ในเนมสเปซที่เป็นของหรืออ้างถึงองค์กรอื่น ตัวอย่างเช่นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ต้องไม่เพิ่ม API ลงใน com.google. * หรือเนมสเปซที่คล้ายกัน มีเพียง Google เท่านั้นที่สามารถทำได้ ในทำนองเดียวกัน Google ต้องไม่เพิ่ม API ลงในเนมสเปซของ บริษัท อื่น

หากผู้ติดตั้งอุปกรณ์เสนอให้ปรับปรุงเนมสเปซแพ็กเกจด้านบน (เช่นโดยการเพิ่มฟังก์ชันใหม่ที่มีประโยชน์ให้กับ API ที่มีอยู่หรือเพิ่ม API ใหม่) ผู้ใช้งานควรไปที่ source.android.com และเริ่มดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและ รหัสตามข้อมูลบนไซต์นั้น

โปรดทราบว่าข้อ จำกัด ข้างต้นสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการตั้งชื่อ API ในภาษาโปรแกรม Java ส่วนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างอนุสัญญาเหล่านั้นและทำให้มีผลผูกพันผ่านการรวมไว้ในนิยามความเข้ากันได้นี้

3.7. ความเข้ากันได้ของเครื่องเสมือน

การใช้งานอุปกรณ์ต้องรองรับข้อกำหนด bytecode ของ Dalvik Executable (DEX) และความหมายของ Dalvik Virtual Machine [ แหล่งข้อมูล, 10 ]

การใช้งานอุปกรณ์ต้องกำหนดค่า Dalvik เพื่อจัดสรรหน่วยความจำอย่างน้อย 16MB ให้กับแต่ละแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ที่มีหน้าจอจัดประเภทเป็นความหนาแน่นปานกลางหรือความหนาแน่นต่ำ การใช้งานอุปกรณ์ต้องกำหนดค่า Dalvik เพื่อจัดสรรหน่วยความจำอย่างน้อย 24MB ให้กับแต่ละแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ที่มีหน้าจอจัดประเภทเป็นความหนาแน่นสูง โปรดทราบว่าการใช้งานอุปกรณ์อาจจัดสรรหน่วยความจำมากกว่าตัวเลขเหล่านี้ แต่ไม่จำเป็นต้องใช้

3.8. ความเข้ากันได้ของอินเทอร์เฟซผู้ใช้

แพลตฟอร์ม Android มี API ของนักพัฒนาบางตัวที่อนุญาตให้นักพัฒนาเชื่อมต่อกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของระบบ การใช้งานอุปกรณ์ต้องรวม UI API มาตรฐานเหล่านี้เข้ากับอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกำหนดเองที่พัฒนาขึ้นตามที่อธิบายด้านล่าง

3.8.1. วิดเจ็ต

Android กำหนดประเภทส่วนประกอบและ API และวงจรการใช้งานที่สอดคล้องกันซึ่งอนุญาตให้แอปพลิเคชันเปิดเผย "AppWidget" แก่ผู้ใช้ปลายทาง [ ทรัพยากร, 11 ] รุ่นอ้างอิงโอเพนซอร์สของ Android ประกอบด้วยแอปพลิเคชัน Launcher ที่มีองค์ประกอบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มดูและลบ AppWidgets จากหน้าจอหลัก

ผู้ติดตั้งอุปกรณ์อาจใช้แทนตัวเรียกใช้อ้างอิงได้ (เช่นหน้าจอหลัก) ตัวเรียกใช้งานทางเลือกควรรวมการสนับสนุนในตัวสำหรับ AppWidgets และเปิดเผยองค์ประกอบส่วนติดต่อผู้ใช้เพื่อเพิ่มกำหนดค่าดูและลบ AppWidgets โดยตรงภายใน Launcher ตัวเรียกใช้งานทางเลือกอาจละเว้นองค์ประกอบส่วนต่อประสานผู้ใช้เหล่านี้ อย่างไรก็ตามหากไม่มีการระบุผู้ใช้อุปกรณ์จะต้องจัดเตรียมแอปพลิเคชันแยกต่างหากที่สามารถเข้าถึงได้จาก Launcher ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มกำหนดค่าดูและลบ AppWidgets

3.8.2. การแจ้งเตือน

Android มี API ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่น่าทึ่ง [ Resources, 12 ] ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ต้องให้การสนับสนุนสำหรับการแจ้งเตือนแต่ละประเภทที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะ: เสียงการสั่นแสงและแถบสถานะ

นอกจากนี้การใช้งานจะต้องแสดงผลทรัพยากรทั้งหมดอย่างถูกต้อง (ไอคอนไฟล์เสียง ฯลฯ ) ที่มีให้ใน API [ ทรัพยากร, 13 ] หรือในคู่มือสไตล์ไอคอนแถบสถานะ [ ทรัพยากร, 14 ] ผู้ติดตั้งอุปกรณ์อาจมอบประสบการณ์การใช้งานทางเลือกสำหรับการแจ้งเตือนแก่ผู้ใช้นอกเหนือจากการใช้งาน Android Open Source อ้างอิง อย่างไรก็ตามระบบการแจ้งเตือนทางเลือกดังกล่าวต้องรองรับทรัพยากรการแจ้งเตือนที่มีอยู่ดังที่กล่าวมา

Android มี API [ ทรัพยากร, 15 ] ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถรวมการค้นหาลงในแอปพลิเคชันของตนและเปิดเผยข้อมูลของแอปพลิเคชันของตนในการค้นหาระบบทั่วโลก โดยทั่วไปฟังก์ชันนี้ประกอบด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้เดียวทั้งระบบที่อนุญาตให้ผู้ใช้ป้อนแบบสอบถามแสดงคำแนะนำตามประเภทผู้ใช้และแสดงผลลัพธ์ API ของ Android ช่วยให้นักพัฒนาสามารถใช้อินเทอร์เฟซนี้ซ้ำเพื่อให้การค้นหาภายในแอปของตนเองและอนุญาตให้นักพัฒนาส่งผลลัพธ์ไปยังอินเทอร์เฟซผู้ใช้การค้นหาทั่วไปทั่วโลก

การใช้งานอุปกรณ์ต้องรวมอินเทอร์เฟซผู้ใช้การค้นหาที่ใช้ร่วมกันทั้งระบบเดียวที่สามารถให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์เพื่อตอบสนองต่อการป้อนข้อมูลของผู้ใช้ การติดตั้งอุปกรณ์ต้องใช้ API ที่อนุญาตให้นักพัฒนาใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้นี้ซ้ำเพื่อให้การค้นหาภายในแอปพลิเคชันของตนเอง การติดตั้งอุปกรณ์ต้องใช้ API ที่อนุญาตให้แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเพิ่มคำแนะนำในช่องค้นหาเมื่อเรียกใช้ในโหมดการค้นหาส่วนกลาง หากไม่มีการติดตั้งแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่ใช้ฟังก์ชันนี้พฤติกรรมเริ่มต้นควรจะแสดงผลลัพธ์และคำแนะนำของเครื่องมือค้นหาเว็บ

การใช้งานอุปกรณ์อาจจัดส่งอินเทอร์เฟซผู้ใช้การค้นหาแบบอื่น แต่ควรมีปุ่มค้นหาเฉพาะแบบแข็งหรือแบบอ่อนซึ่งสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาภายในแอปใดก็ได้เพื่อเรียกใช้กรอบการค้นหาโดยมีลักษณะการทำงานที่ระบุไว้ในเอกสาร API

3.8.4. ขนมปังปิ้ง

แอปพลิเคชันสามารถใช้ API "Toast" (กำหนดใน [ Resources, 16 ]) เพื่อแสดงสตริงที่ไม่ใช่โมดอลสั้น ๆ ให้กับผู้ใช้ปลายทางซึ่งจะหายไปหลังจากช่วงเวลาสั้น ๆ การใช้งานอุปกรณ์ต้องแสดง Toast จากแอปพลิเคชันไปยังผู้ใช้ปลายทางในลักษณะที่มีการมองเห็นสูง

3.8.5. วอลเปเปอร์สด

Android กำหนดประเภทส่วนประกอบและ API และวงจรการใช้งานที่สอดคล้องกันซึ่งอนุญาตให้แอปพลิเคชันแสดง "วอลเปเปอร์สด" อย่างน้อยหนึ่งรายการต่อผู้ใช้ปลายทาง [ แหล่งข้อมูล, 17 ] วอลเปเปอร์สดคือภาพเคลื่อนไหวรูปแบบหรือภาพที่คล้ายกันซึ่งมีความสามารถในการป้อนข้อมูลที่ จำกัด ซึ่งแสดงเป็นภาพพื้นหลังหลังแอปพลิเคชันอื่น ๆ

ฮาร์ดแวร์ได้รับการพิจารณาว่ามีความสามารถในการเรียกใช้วอลล์เปเปอร์สดได้อย่างน่าเชื่อถือหากสามารถเรียกใช้วอลล์เปเปอร์สดทั้งหมดโดยไม่มีข้อ จำกัด ในการทำงานในอัตราเฟรมที่เหมาะสมโดยไม่มีผลกระทบต่อแอปพลิเคชันอื่น ๆ หากข้อ จำกัด ในฮาร์ดแวร์ทำให้วอลล์เปเปอร์และ / หรือแอพพลิเคชั่นขัดข้องทำงานผิดพลาดใช้พลังงาน CPU หรือแบตเตอรี่มากเกินไปหรือทำงานด้วยอัตราเฟรมที่ต่ำจนยอมรับไม่ได้ฮาร์ดแวร์จะถือว่าไม่สามารถใช้งานวอลเปเปอร์สดได้ ตัวอย่างเช่นวอลล์เปเปอร์สดบางตัวอาจใช้บริบท Open GL 1.0 หรือ 2.0 เพื่อแสดงเนื้อหา วอลล์เปเปอร์สดจะไม่ทำงานอย่างน่าเชื่อถือบนฮาร์ดแวร์ที่ไม่รองรับบริบท OpenGL หลายรายการเนื่องจากการใช้วอลล์เปเปอร์สดของบริบท OpenGL อาจขัดแย้งกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่ใช้บริบท OpenGL ด้วย

การใช้งานอุปกรณ์ที่สามารถเรียกใช้วอลเปเปอร์สดได้อย่างน่าเชื่อถือตามที่อธิบายไว้ข้างต้นควรใช้วอลเปเปอร์สด การใช้งานอุปกรณ์ที่กำหนดว่าจะไม่ใช้วอลเปเปอร์สดอย่างน่าเชื่อถือตามที่อธิบายไว้ข้างต้นต้องไม่ใช้วอลเปเปอร์สด

4. อ้างอิงความเข้ากันได้ซอฟแวร์

ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ต้องทดสอบความเข้ากันได้ของการใช้งานโดยใช้แอปพลิเคชันโอเพนซอร์สต่อไปนี้:

แต่ละแอปข้างต้นจะต้องเปิดใช้งานและทำงานอย่างถูกต้องในการใช้งานเพื่อให้การใช้งานนั้นเข้ากันได้

นอกจากนี้การติดตั้งอุปกรณ์ต้องทดสอบแต่ละรายการเมนู (รวมถึงเมนูย่อยทั้งหมด) ของแอปพลิเคชันทดสอบควันเหล่านี้:

แต่ละกรณีการทดสอบในแอปพลิเคชันด้านบนต้องทำงานอย่างถูกต้องในการใช้งานอุปกรณ์

5. ความเข้ากันได้ของแอปพลิเคชันบรรจุภัณฑ์

การติดตั้งอุปกรณ์ต้องติดตั้งและเรียกใช้ไฟล์ ".apk" ของ Android ที่สร้างโดยเครื่องมือ "aapt" ที่รวมอยู่ใน Android SDK อย่างเป็นทางการ [ Resources, 19 ]

การใช้งานอุปกรณ์ต้องไม่ขยายรูปแบบ. apk [ Resources, 20 ], Android Manifest [ Resources, 21 ] หรือ Dalvik bytecode [ Resources, 10 ] ในลักษณะที่จะป้องกันไม่ให้ไฟล์เหล่านั้นติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้องบนอุปกรณ์อื่น ๆ ที่รองรับ . ผู้ใช้อุปกรณ์ควรใช้การอ้างอิงการใช้งานอัพสตรีมของ Dalvik และระบบการจัดการแพ็คเกจของการนำไปใช้อ้างอิง

6. ความเข้ากันได้ของมัลติมีเดีย

การใช้งานอุปกรณ์ต้องรองรับตัวแปลงสัญญาณมัลติมีเดียต่อไปนี้ ตัวแปลงสัญญาณทั้งหมดเหล่านี้จัดเตรียมไว้ให้เป็นการใช้งานซอฟต์แวร์ในการใช้งาน Android ที่ต้องการจาก Android Open Source Project

โปรดทราบว่าทั้ง Google และ Open Handset Alliance ไม่ให้การรับรองว่าตัวแปลงสัญญาณเหล่านี้ไม่มีภาระผูกพันโดยสิทธิบัตรของบุคคลที่สาม ผู้ที่ตั้งใจจะใช้ซอร์สโค้ดนี้ในผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ขอแนะนำว่าการติดตั้งโค้ดนี้รวมถึงซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สหรือแชร์แวร์อาจต้องได้รับใบอนุญาตสิทธิบัตรจากผู้ถือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง

เสียง
ชื่อ ตัวเข้ารหัส ตัวถอดรหัส รายละเอียด รูปแบบไฟล์ / คอนเทนเนอร์
AAC LC / LTP X เนื้อหาโมโน / สเตอริโอในอัตราบิตมาตรฐานใด ๆ รวมกันสูงถึง 160 kbps และอัตราการสุ่มตัวอย่างระหว่าง 8 ถึง 48kHz 3GPP (.3gp) และ MPEG-4 (.mp4, .m4a) ไม่รองรับ Raw AAC (.aac)
เขา -AACv1 (AAC +) X
HE-AACv2 (ปรับปรุง AAC +) X
AMR-NB X X 4.75 ถึง 12.2 kbps สุ่มตัวอย่างที่ 8kHz 3GPP (.3gp)
AMR-WB X 9 อัตราจาก 6.60 kbit / s ถึง 23.85 kbit / s สุ่มตัวอย่างที่ 16kHz 3GPP (.3gp)
MP3 X โมโน / สเตอริโอ 8-320Kbps คงที่ (CBR) หรืออัตราบิตผันแปร (VBR) MP3 (.mp3)
MIDI X MIDI Type 0 และ 1. DLS เวอร์ชัน 1 และ 2. XMF และ Mobile XMF รองรับรูปแบบเสียงเรียกเข้า RTTTL / RTX, OTA และ iMelody พิมพ์ 0 และ 1 (.mid, .xmf, .mxmf) นอกจากนี้ RTTTL / RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) และ iMelody (.imy)
Ogg Vorbis X Ogg (.ogg)
PCM X 8- and 16-bit linear PCM (rates up to limit of hardware) WAVE (.wav)
Image
JPEG X X base+progressive
GIF X
PNG X X
BMP X
Video
H.263 X X 3GPP (.3gp) files
H.264 X 3GPP (.3gp) and MPEG-4 (.mp4) files
MPEG4 Simple Profile X 3GPP (.3gp) file

Note that the table above does not list specific bitrate requirements for most video codecs. The reason for this is that in practice, current device hardware does not necessarily support bitrates that map exactly to the required bitrates specified by the relevant standards. Instead, device implementations SHOULD support the highest bitrate practical on the hardware, up to the limits defined by the specifications.

7. Developer Tool Compatibility

Device implemenations MUST support the Android Developer Tools provided in the Android SDK. Specifically, Android-compatible devices MUST be compatible with:

 • Android Debug Bridge (known as adb) [ Resources, 19 ]
  Device implementations MUST support all adb functions as documented in the Android SDK. The device-side adb daemon SHOULD be inactive by default, but there MUST be a user-accessible mechanism to turn on the Android Debug Bridge.
 • Dalvik Debug Monitor Service (known as ddms) [ Resources, 19 ]
  Device implementations MUST support all ddms features as documented in the Android SDK. As ddms uses adb , support for ddms SHOULD be inactive by default, but MUST be supported whenever the user has activated the Android Debug Bridge, as above.
 • Monkey [ Resources, 22 ]
  Device implementations MUST include the Monkey framework, and make it available for applications to use.

8. Hardware Compatibility

Android is intended to support device implementers creating innovative form factors and configurations. At the same time Android developers expect certain hardware, sensors and APIs across all Android device. This section lists the hardware features that all Android 2.1 compatible devices must support.

If a device includes a particular hardware component that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as defined in the Android SDK documentation. If an API in the SDK interacts with a hardware component that is stated to be optional and the device implementation does not possess that component:

A typical example of a scenario where these requirements apply is the telephony API: even on non-phone devices, these APIs must be implemented as reasonable no-ops.

Device implementations MUST accurate report accurate hardware configuration information via the getSystemAvailableFeatures() and hasSystemFeature(String) methods on the android.content.pm.PackageManager class.

8.1. Display

Android 2.1 includes facilities that perform certain automatic scaling and transformation operations under some circumstances, to ensure that third-party applications run reasonably well on a variety of hardware configurations [ Resources, 23 ]. Devices MUST properly implement these behaviors, as detailed in this section.

For Android 2.1, this are the most common display configurations:

Screen Type Width (Pixels) Height (Pixels) Diagonal Length Range (inches) Screen Size Group Screen Density Group
QVGA 240 320 2.6 - 3.0 Small Low
WQVGA 240 400 3.2 - 3.5 Normal Low
FWQVGA 240 432 3.5 - 3.8 Normal Low
HVGA 320 480 3.0 - 3.5 Normal Medium
WVGA 480 800 3.3 - 4.0 Normal High
FWVGA 480 854 3.5 - 4.0 Normal High
WVGA 480 800 4.8 - 5.5 Large Medium
FWVGA 480 854 5.0 - 5.8 Large Medium

Device implementations corresponding to one of the standard configurations above MUST be configured to report the indicated screen size to applications via the android.content.res.Configuration [ Resources, 24 ] class.

Some .apk packages have manifests that do not identify them as supporting a specific density range. When running such applications, the following constraints apply:

8.1.2. Non-Standard Display Configurations

Display configurations that do not match one of the standard configurations listed in Section 8.1.1 require additional consideration and work to be compatible. Device implementers MUST contact Android Compatibility Team as provided for in Section 12 to obtain classifications for screen-size bucket, density, and scaling factor. When provided with this information, device implementations MUST implement them as specified.

Note that some display configurations (such as very large or very small screens, and some aspect ratios) are fundamentally incompatible with Android 2.1; therefore device implementers are encouraged to contact Android Compatibility Team as early as possible in the development process.

8.1.3. Display Metrics

Device implementations MUST report correct valuesfor all display metrics defined in android.util.DisplayMetrics [ Resources, 25 ].

8.2. Keyboard

Device implementations:

8.3. Non-touch Navigation

Device implementations:

8.4. Screen Orientation

Compatible devices MUST support dynamic orientation by applications to either portrait or landscape screen orientation. That is, the device must respect the application's request for a specific screen orientation. Device implementations MAY select either portrait or landscape orientation as the default.

Devices MUST report the correct value for the device's current orientation, whenever queried via the android.content.res.Configuration.orientation, android.view.Display.getOrientation(), or other APIs.

8.5. Touchscreen input

Device implementations:

8.6. USB

Device implementations:

8.7. Navigation keys

The Home, Menu and Back functions are essential to the Android navigation paradigm. Device implementations MUST make these functions available to the user at all times, regardless of application state. These functions SHOULD be implemented via dedicated buttons. They MAY be implemented using software, gestures, touch panel, etc., but if so they MUST be always accessible and not obscure or interfere with the available application display area.

Device implementers SHOULD also provide a dedicated search key. Device implementers MAY also provide send and end keys for phone calls.

8.8. Wireless Data Networking

Device implementations MUST include support for wireless high-speed data networking. Specifically, device implementations MUST include support for at least one wireless data standard capable of 200Kbit/sec or greater. Examples of technologies that satisfy this requirement include EDGE, HSPA, EV-DO, 802.11g, etc.

If a device implementation includes a particular modality for which the Android SDK includes an API (that is, WiFi, GSM, or CDMA), the implementation MUST support the API.

Devices MAY implement more than one form of wireless data connectivity. Devices MAY implement wired data connectivity (such as Ethernet), but MUST nonetheless include at least one form of wireless connectivity, as above.

8.9. Camera

Device implementations MUST include a camera. The included camera:

Device implementations MUST implement the following behaviors for the camera-related APIs:

 1. If an application has never called android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int), then the device MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview data provided to application callbacks.
 2. If an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance and the system calls the onPreviewFrame() method when the preview format is YCbCr_420_SP, the data in the byte[] passed into onPreviewFrame() must further be in the NV21 encoding format. (This is the format used natively by the 7k hardware family.) That is, NV21 MUST be the default.

Device implementations MUST implement the full Camera API included in the Android 2.1 SDK documentation [ Resources, 26 ]), regardless of whether the device includes hardware autofocus or other capabilities. For instance, cameras that lack autofocus MUST still call any registered android.hardware.Camera.AutoFocusCallback instances (even though this has no relevance to a non-autofocus camera.)

Device implementations MUST recognize and honor each parameter name defined as a constant on the android.hardware.Camera.Parameters class, if the underlying hardware supports the feature. If the device hardware does not support a feature, the API must behave as documented. Conversely, Device implementations MUST NOT honor or recognize string constants passed to the android.hardware.Camera.setParameters() method other than those documented as constants on the android.hardware.Camera.Parameters , unless the constants are prefixed with a string indicating the name of the device implementer. That is, device implementations MUST support all standard Camera parameters if the hardware allows, and MUST NOT support custom Camera parameter types unless the parameter names are clearly indicated via a string prefix to be non-standard.

8.10. Accelerometer

Device implementations MUST include a 3-axis accelerometer and MUST be able to deliver events at 50 Hz or greater. The coordinate system used by the accelerometer MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs (see [ Resources, 27 ]).

8.11. Compass

Device implementations MUST include a 3-axis compass and MUST be able to deliver events 10 Hz or greater. The coordinate system used by the compass MUST comply with the Android sensor coordinate system as defined in the Android API (see [ Resources, 27 ]).

8.12. GPS

Device implementations MUST include a GPS, and SHOULD include some form of "assisted GPS" technique to minimize GPS lock-on time.

8.13. Telephony

Android 2.1 MAY be used on devices that do not include telephony hardware. That is, Android 2.1 is compatible with devices that are not phones. However, if a device implementation does include GSM or CDMA telephony, it MUST implement the full support for the API for that technology. Device implementations that do not include telephony hardware MUST implement the full APIs as no-ops.

See also Section 8.8, Wireless Data Networking.

8.14. Memory and Storage

Device implementations MUST have at least 92MB of memory available to the kernel and userspace. The 92MB MUST be in addition to any memory dedicated to hardware components such as radio, memory, and so on that is not under the kernel's control.

Device implementations MUST have at least 150MB of non-volatile storage available for user data. That is, the /data partition must be at least 150MB.

8.15. Application Shared Storage

Device implementations MUST offer shared storage for applications. The shared storage provided MUST be at least 2GB in size.

Device implementations MUST be configured with shared storage mounted by default, "out of the box". If the shared storage is not mounted on the Linux path /sdcard , then the device MUST include a Linux symbolic link from /sdcard to the actual mount point.

Device implementations MUST enforce as documented the android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission on this shared storage. Shared storage MUST otherwise be writable by any application that obtains that permission.

Device implementations MAY have hardware for user-accessible removable storage, such as a Secure Digital card. Alternatively, device implementations MAY allocate internal (non-removable) storage as shared storage for apps.

Regardless of the form of shared storage used, the shared storage MUST implement USB mass storage, as described in Section 8.6. As shipped out of the box, the shared storage MUST be mounted with the FAT filesystem.

It is illustrative to consider two common examples. If a device implementation includes an SD card slot to satisfy the shared storage requirement, a FAT-formatted SD card 2GB in size or larger MUST be included with the device as sold to users, and MUST be mounted by default. Alternatively, if a device implementation uses internal fixed storage to satisfy this requirement, that storage MUST be 2GB in size or larger and mounted on /sdcard (or /sdcard MUST be a symbolic link to the physical location if it is mounted elsewhere.)

8.16. Bluetooth

Device implementations MUST include a Bluetooth transceiver. Device implementations MUST enable the RFCOMM-based Bluetooth API as described in the SDK documentation [ Resources, 29 ]. Device implementations SHOULD implement relevant Bluetooth profiles, such as A2DP, AVRCP, OBEX, etc. as appropriate for the device.

9. Performance Compatibility

One of the goals of the Android Compatibility Program is to enable consistent application experience to consumers. Compatible implementations must ensure not only that applications simply run correctly on the device, but that they do so with reasonable performance and overall good user experience. Device implementations MUST meet the key performance metrics of an Android 2.1 compatible device defined in the table below:

Metric Performance Threshold Comments
Application Launch Time The following applications should launch within the specified time. The launch time is measured as the total time to complete loading the default activity for the application, including the time it takes to start the Linux process, load the Android package into the Dalvik VM, and call onCreate.
Simultaneous Applications When multiple applications have been launched, re-launching an already-running application after it has been launched must take less than the original launch time.

10. Security Model Compatibility

Device implementations MUST implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [ Resources, 28 ] in the Android developer documentation. Device implementations MUST support installation of self-signed applications without requiring any additional permissions/certificates from any third parties/authorities. Specifically, compatible devices MUST support the security mechanisms described in the follow sub-sections.

10.1. Permissions

Device implementations MUST support the Android permissions model as defined in the Android developer documentation [ Resources, 28 ]. Specifically, implementations MUST enforce each permission defined as described in the SDK documentation; no permissions may be omitted, altered, or ignored. Implementations MAY add additional permissions, provided the new permission ID strings are not in the android.* namespace.

10.2. UID and Process Isolation

Device implementations MUST support the Android application sandbox model, in which each application runs as a unique Unix-style UID and in a separate process. Device implementations MUST support running multiple applications as the same Linux user ID, provided that the applications are properly signed and constructed, as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 28 ].

10.3. Filesystem Permissions

Device implementations MUST support the Android file access permissions model as defined in as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 28 ].

11. Compatibility Test Suite

Device implementations MUST pass the Android Compatibility Test Suite (CTS) [ Resources, 2 ] available from the Android Open Source Project, using the final shipping software on the device. Additionally, device implementers SHOULD use the reference implementation in the Android Open Source tree as much as possible, and MUST ensure compatibility in cases of ambiguity in CTS and for any reimplementations of parts of the reference source code.

The CTS is designed to be run on an actual device. Like any software, the CTS may itself contain bugs. The CTS will be versioned independently of this Compatibility Definition, and multiple revisions of the CTS may be released for Android 2.1. Device implementations MUST pass the latest CTS version available at the time the device software is completed.

12. Updatable Software

Device implementations MUST include a mechanism to replace the entirety of the system software. The mechanism need not perform "live" upgrades -- that is, a device restart MAY be required.

Any method can be used, provided that it can replace the entirety of the software preinstalled on the device. For instance, any of the following approaches will satisfy this requirement:

The update mechanism used MUST support updates without wiping user data. Note that the upstream Android software includes an update mechanism that satisfies this requirement.

If an error is found in a device implementation after it has been released but within its reasonable product lifetime that is determined in consultation with the Android Compatibility Team to affect the compatibility of thid-party applications, the device implementer MUST correct the error via a software update available that can be applied per the mechanism just described.

13. Contact Us

You can contact the document authors at compatibility@android.com for clarifications and to bring up any issues that you think the document does not cover.