หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

นิยามความเข้ากันได้ของ Android 2.1

ลิขสิทธิ์© 2010, Google Inc. สงวนลิขสิทธิ์
compatibility@android.com

1. บทนำ

เอกสารนี้ระบุข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้โทรศัพท์มือถือเข้ากันได้กับ Android 2.1

การใช้ "ต้อง", "ต้องไม่", "จำเป็น", "ต้อง", "ไม่ควร", "ควร", "ไม่ควร", "แนะนำ", "แนะนำ", "อาจ" และ "เป็นตัวเลือก" ตามมาตรฐาน IETF กำหนดไว้ใน RFC2119 [ ทรัพยากร, 1 ]

ตามที่ใช้ในเอกสารนี้ "device implementer" หรือ "implementer" เป็นบุคคลหรือองค์กรที่กำลังพัฒนาโซลูชันฮาร์ดแวร์ / ซอฟต์แวร์ที่ใช้ Android 2.1 "การติดตั้งอุปกรณ์" หรือ "การนำไปใช้งาน" เป็นโซลูชันฮาร์ดแวร์ / ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนา

ในการพิจารณาเข้ากันได้กับ Android 2.1 การใช้งานอุปกรณ์:

 • ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่นำเสนอในนิยามความเข้ากันได้นี้รวมถึงเอกสารใด ๆ ที่รวมอยู่ในการอ้างอิง
 • ต้องผ่านชุดทดสอบความเข้ากันได้ของ Android (CTS) เวอร์ชันล่าสุดที่มีอยู่ในเวลาที่ซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ติดตั้งใช้งานเสร็จสมบูรณ์ (CTS พร้อมใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของ Android Open Source Project [ Resources, 2 ]) CTS ทำการทดสอบส่วนประกอบต่างๆที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ แต่ไม่ทั้งหมด

ในกรณีที่คำจำกัดความนี้หรือ CTS เงียบเงียบคลุมเครือหรือไม่สมบูรณ์จะเป็นความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำงานร่วมกันได้กับการใช้งานที่มีอยู่ ด้วยเหตุนี้โครงการโอเพ่นซอร์ส Android [ Resources, 3 ] จึงเป็นทั้งการอ้างอิงและการใช้งานที่ต้องการของ Android ขอแนะนำให้ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ใช้งานฐานของการใช้งานกับซอร์สโค้ด "อัปสตรีม" ที่มีอยู่ใน Android Open Source Project ในขณะที่ส่วนประกอบบางอย่างสามารถถูกแทนที่ด้วยสมมุติฐานการใช้งานทางเลือกการปฏิบัตินี้เป็นกำลังใจอย่างยิ่งเมื่อผ่านการทดสอบ CTS จะกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้น เป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานในการตรวจสอบความเข้ากันได้ของพฤติกรรมเต็มรูปแบบกับการใช้งาน Android มาตรฐานรวมถึงและนอกเหนือจากชุดทดสอบความเข้ากันได้ ท้ายที่สุดโปรดทราบว่าเอกสารนี้ไม่อนุญาตให้มีการแทนที่ส่วนประกอบและการแก้ไขบางอย่าง

2. ทรัพยากร

 1. IETF RFC2119 ระดับความต้องการ: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt
 2. ภาพรวมโปรแกรมความเข้ากันได้ของ Android: http://source.android.com/compatibility/index.html
 3. โครงการ Android Open Source: http://source.android.com/
 4. คำจำกัดความและเอกสารของ API: http://developer.android.com/reference/packages.html
 5. การอ้างอิงสิทธิ์ของ Android: http://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html
 6. android.os.Build การอ้างอิง: http://developer.android.com/reference/android/os/Build.html
 7. สตริงเวอร์ชันของ Android 2.1 ที่อนุญาต: http://source.android.com/compatibility/2.1/versions.html
 8. android.webkit.WebView ระดับ: http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html
 9. HTML5: http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/
 10. ข้อมูลจำเพาะของ Dalvik Virtual Machine: มีอยู่ในซอร์สโค้ด Android ที่ dalvik / docs
 11. AppWidgets: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/widget_design.html
 12. การแจ้งเตือน: http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html
 13. แหล่งข้อมูลแอปพลิเคชัน: http://code.google.com/android/reference/available-resources.html
 14. คู่มือสไตล์ไอคอนแถบสถานะ: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guideline /icon_design.html#statusbarstructure
 15. ตัวจัดการการค้นหา: http://developer.android.com/reference/android/app/SearchManager.html
 16. Toasts: http://developer.android.com/reference/android/widget/Toast.html
 17. วอลเปเปอร์สด: http://developer.android.com/resources/articles/live-wallpapers.html
 18. แอปสำหรับ Android: http://code.google.com/p/apps-for-android
 19. เอกสารอ้างอิงเครื่องมือ (สำหรับ adb, aapt, ddms): http://developer.android.com/guide/developing/tools/index.html
 20. คำอธิบายไฟล์สำหรับ Android apk: http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals.html
 21. ไฟล์มานิเฟสต์: http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html
 22. เครื่องมือทดสอบลิง: http://developer.android.com/guide/developing/tools/monkey.html
 23. รองรับหลายหน้าจอ: http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html
 24. android.content.res.Configuration: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html
 25. android.util.DisplayMetrics: http://developer.android.com/reference/android/util/DisplayMetrics.html
 26. android.hardware.Camera: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html
 27. พื้นที่เซ็นเซอร์ของพิกัด: http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html
 28. การอ้างอิงความปลอดภัยและการอนุญาต Android: http://developer.android.com/guide/topics/security/security.html
 29. Bluetooth API: http://developer.android.com/reference/android/bluetooth/package-summary.html

ทรัพยากรเหล่านี้จำนวนมากได้รับโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก Android 2.1 SDK และจะเหมือนกันกับข้อมูลในเอกสารของ SDK นั้น ในกรณีใด ๆ ที่คำจำกัดความความเข้ากันได้นี้หรือชุดทดสอบความเข้ากันได้ไม่เห็นด้วยกับเอกสารประกอบ SDK เอกสารประกอบของ SDK จะถือว่ามีสิทธิ์ รายละเอียดทางเทคนิคใด ๆ ที่ให้ไว้ในการอ้างอิงที่รวมไว้ข้างต้นจะพิจารณาโดยการรวมเป็นส่วนหนึ่งของคำนิยามความเข้ากันได้นี้

3. ซอฟต์แวร์

แพลตฟอร์ม Android ประกอบด้วยชุดของ API ที่ได้รับการจัดการชุดของ API ดั้งเดิมและเนื้อหาที่เรียกว่า API "อ่อน" เช่นระบบ Intent และ API ของเว็บแอปพลิเคชัน ส่วนนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ API แบบแข็งและอ่อนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของความเข้ากันได้รวมถึงพฤติกรรมทางเทคนิคและอินเทอร์เฟซผู้ใช้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้งานอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดในส่วนนี้

3.1 จัดการความเข้ากันได้ของ API

สภาพแวดล้อมในการดำเนินการที่ได้รับการจัดการ (Dalvik) เป็นยานพาหนะหลักสำหรับแอปพลิเคชัน Android Android application programming interface (API) เป็นชุดของอินเตอร์เฟสแพลตฟอร์ม Android ที่เปิดเผยต่อแอปพลิเคชันที่ทำงานในสภาพแวดล้อม VM ที่มีการจัดการ การใช้งานอุปกรณ์จะต้องมีการใช้งานที่สมบูรณ์รวมถึงพฤติกรรมที่เป็นเอกสารทั้งหมดของ API ที่เป็นเอกสารใด ๆ ที่เปิดเผยโดย Android 2.1 SDK [ ทรัพยากร, 4 ]

การใช้งานอุปกรณ์จะต้องไม่ละเว้น API ที่ได้รับการจัดการใด ๆ แก้ไขส่วนต่อประสาน API หรือลายเซ็นเบี่ยงเบนจากพฤติกรรมที่เป็นเอกสารหรือรวมถึงไม่มีตัวเลือกยกเว้นที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะโดยนิยามความเข้ากันได้นี้

3.2 Soft API ความเข้ากันได้

นอกเหนือจาก API ที่ได้รับการจัดการจากส่วน 3.1 แล้ว Android ยังมี API "soft" สำหรับรันไทม์ที่สำคัญในรูปแบบของสิ่งต่าง ๆ เช่น Intent, สิทธิ์และแง่มุมที่คล้ายกันของแอปพลิเคชัน Android ที่ไม่สามารถบังคับใช้ในเวลารวบรวมแอปพลิเคชัน ส่วนนี้มีรายละเอียด API "อ่อน" และพฤติกรรมของระบบที่จำเป็นสำหรับความเข้ากันได้กับ Android 2.1 การใช้งานอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดที่นำเสนอในส่วนนี้

3.2.1 สิทธิ์

ผู้ดำเนินการอุปกรณ์ต้องสนับสนุนและบังคับใช้ค่าคงที่สิทธิ์ทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในหน้าอ้างอิงการอนุญาต [ ทรัพยากร, 5 ] โปรดทราบว่าส่วนที่ 10 แสดงข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับโมเดลความปลอดภัยของ Android

3.2.2 สร้างพารามิเตอร์

Android APIs มีค่าคงที่จำนวนหนึ่งบนคลาส android.os.Build [ Resources, 6 ] ที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายอุปกรณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ค่าที่สอดคล้องและมีความหมายในการปรับใช้อุปกรณ์ตารางด้านล่างมีข้อ จำกัด เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบของค่าเหล่านี้ซึ่งการปรับใช้อุปกรณ์ต้องสอดคล้อง

พารามิเตอร์ ความคิดเห็น
android.os.Build.VERSION.RELEASE เวอร์ชันของระบบ Android ที่รันอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบที่มนุษย์สามารถอ่านได้ ฟิลด์นี้ต้องมีหนึ่งในค่าสตริงที่กำหนดไว้ใน [ ทรัพยากร, 7 ]
android.os.Build.VERSION.SDK เวอร์ชันของระบบ Android ที่รันอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้โดยรหัสแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม สำหรับ Android 2.1 ฟิลด์นี้ต้องมีค่าจำนวนเต็ม 7
android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL ค่าที่เลือกโดยผู้พัฒนาอุปกรณ์กำหนดโครงสร้างเฉพาะของระบบ Android ที่รันอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบที่มนุษย์สามารถอ่านได้ ค่านี้ต้องไม่ถูกใช้ซ้ำสำหรับบิลด์ที่แตกต่างกันที่จัดส่งไปยังผู้ใช้ปลายทาง การใช้งานทั่วไปของฟิลด์นี้คือการระบุหมายเลขการสร้างหรือตัวระบุการเปลี่ยนแปลงการควบคุมแหล่งที่มาที่ใช้ในการสร้างการสร้าง ไม่มีข้อกำหนดในรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ยกเว้นว่าจะต้องไม่เป็นโมฆะหรือสตริงว่าง ("")
android.os.Build.BOARD ค่าที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ระบุฮาร์ดแวร์ภายในเฉพาะที่ใช้โดยอุปกรณ์ในรูปแบบที่มนุษย์สามารถอ่านได้ การใช้งานที่เป็นไปได้ของฟิลด์นี้คือการระบุการแก้ไขเฉพาะของบอร์ดจ่ายไฟของอุปกรณ์ ไม่มีข้อกำหนดในรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ยกเว้นว่าจะต้องไม่เป็นโมฆะหรือสตริงว่าง ("")
android.os.Build.BRAND ค่าที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ระบุชื่อของ บริษัท องค์กรบุคคล ฯลฯ ที่ผลิตอุปกรณ์ในรูปแบบที่มนุษย์สามารถอ่านได้ การใช้งานที่เป็นไปได้ของฟิลด์นี้คือการระบุ OEM และ / หรือผู้ให้บริการที่ขายอุปกรณ์ ไม่มีข้อกำหนดในรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ยกเว้นว่าจะต้องไม่เป็นโมฆะหรือสตริงว่าง ("")
android.os.Build.DEVICE ค่าที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ระบุการกำหนดค่าเฉพาะหรือการแก้ไขเนื้อหา (บางครั้งเรียกว่า "การออกแบบอุตสาหกรรม") ของอุปกรณ์ ไม่มีข้อกำหนดในรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ยกเว้นว่าจะต้องไม่เป็นโมฆะหรือสตริงว่าง ("")
android.os.Build.FINGERPRINT สตริงที่ระบุโครงสร้างนี้โดยเฉพาะ มันควรจะเป็นมนุษย์อ่านได้พอสมควร มันต้องเป็นไปตามแม่แบบนี้:
$(BRAND)/$(PRODUCT)/$(DEVICE)/$(BOARD):$(VERSION.RELEASE)/$(ID)/$(VERSION.INCREMENTAL):$(TYPE)/$(TAGS)
ตัวอย่างเช่น:
acme/mydevice/generic/generic:2.1-update1/ERC77/3359:userdebug/test-keys
ลายนิ้วมือจะต้องไม่มีช่องว่าง หากฟิลด์อื่น ๆ ที่รวมอยู่ในเทมเพลตด้านบนมีช่องว่างควรเปลี่ยนฟิลด์เหล่านั้นด้วยอักขระเครื่องหมายขีดเส้นใต้ ASCII ("_") ในลายนิ้วมือ
android.os.Build.HOST สตริงที่ระบุโฮสต์ที่บิวด์สร้างโดยเฉพาะในรูปแบบที่มนุษย์สามารถอ่านได้ ไม่มีข้อกำหนดในรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ยกเว้นว่าจะต้องไม่เป็นโมฆะหรือสตริงว่าง ("")
android.os.Build.ID ตัวบ่งชี้ที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์เพื่ออ้างถึงรุ่นเฉพาะในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ ฟิลด์นี้สามารถเหมือนกับ android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL แต่ควรเป็นค่าที่มีความหมายเพียงพอสำหรับผู้ใช้ปลายทางเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างการสร้างซอฟต์แวร์ ไม่มีข้อกำหนดในรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ยกเว้นว่าจะต้องไม่เป็นโมฆะหรือสตริงว่าง ("")
android.os.Build.MODEL ค่าที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ที่มีชื่อของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ปลายทางรู้จัก SHOULD นี้เป็นชื่อเดียวกันกับที่อุปกรณ์ทำการตลาดและจำหน่ายให้กับผู้ใช้ปลายทาง ไม่มีข้อกำหนดในรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ยกเว้นว่าจะต้องไม่เป็นโมฆะหรือสตริงว่าง ("")
android.os.Build.PRODUCT ค่าที่เลือกโดยผู้พัฒนาอุปกรณ์ที่มีชื่อการพัฒนาหรือชื่อรหัสของอุปกรณ์ ต้องอ่านได้โดยมนุษย์ แต่ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใช้ดู ไม่มีข้อกำหนดในรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ยกเว้นว่าจะต้องไม่เป็นโมฆะหรือสตริงว่าง ("")
android.os.Build.TAGS รายการของแท็กที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคที่เลือกโดยเครื่องมือของอุปกรณ์ที่แยกความแตกต่างของบิลด์ ตัวอย่างเช่น "unsigned, debug" ช่องนี้ต้องไม่เป็นโมฆะหรือสตริงว่างเปล่า ("") แต่แท็กเดียว (เช่น "release") นั้นใช้ได้
android.os.Build.TIME ค่าที่เป็นตัวแทนของการประทับเวลาเมื่อเกิดการสร้าง
android.os.Build.TYPE ค่าที่เลือกโดยผู้ใช้อุปกรณ์ระบุการกำหนดค่ารันไทม์ของบิลด์ ฟิลด์นี้ควรมีหนึ่งในค่าที่สอดคล้องกับการกำหนดค่ารันไทม์ Android โดยทั่วไปสามแบบ: "ผู้ใช้", "userdebug" หรือ "eng"
android.os.Build.USER ชื่อหรือ ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ (หรือผู้ใช้อัตโนมัติ) ที่สร้างบิลด์ ไม่มีข้อกำหนดในรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ยกเว้นว่าจะต้องไม่เป็นโมฆะหรือสตริงว่าง ("")

3.2.3 เจตนาเข้ากันได้

Android ใช้ Intent เพื่อให้เกิดการรวมกันระหว่างแอพพลิเคชั่น ส่วนนี้อธิบายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบเจตนาที่ต้องได้รับการยอมรับจากการใช้งานอุปกรณ์ โดย "ให้เกียรติ" หมายความว่าผู้ใช้อุปกรณ์ต้องจัดเตรียมกิจกรรมหรือบริการ Android ที่ระบุตัวกรอง Intent ที่ตรงกันและเชื่อมโยงและใช้พฤติกรรมที่ถูกต้องสำหรับแต่ละรูปแบบ Intent ที่ระบุ

3.2.3.1 เจตนาการใช้งานหลัก

โครงการอัปสตรีม Android กำหนดแอปพลิเคชั่นหลักจำนวนหนึ่งเช่นตัวหมุนหมายเลขโทรศัพท์ปฏิทินสมุดติดต่อรายชื่อเพลงและอื่น ๆ ผู้ติดตั้งอุปกรณ์อาจใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้แทนเวอร์ชันอื่น

อย่างไรก็ตามเวอร์ชันทางเลือกใด ๆ เช่นนี้ต้องใช้รูปแบบเจตนาเหมือนกันที่จัดทำโดยโครงการต้นน้ำ ตัวอย่างเช่นหากอุปกรณ์มีเครื่องเล่นเพลงทางเลือกอุปกรณ์นั้นจะต้องคงรูปแบบ Intent ที่ออกโดยแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเพื่อเลือกเพลง

แอปพลิเคชันต่อไปนี้ถือเป็นแอปพลิเคชันระบบ Android หลัก:

แอปพลิเคชันระบบ Android หลักรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ หรือส่วนประกอบบริการที่ถือว่าเป็น "สาธารณะ" นั่นคือแอตทริบิวต์ "android: export" อาจขาดหายไปหรืออาจมีค่าเป็น "true"

สำหรับทุกกิจกรรมหรือบริการที่กำหนดไว้ในหนึ่งในแอพระบบ Android หลักที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าไม่ใช่แบบสาธารณะผ่านแอนดรอยด์: แอททริบิวที่ส่งออกด้วยค่า "เท็จ" การใช้งานอุปกรณ์จะต้องประกอบด้วย รูปแบบเป็นแอประบบ Android หลัก

กล่าวอีกนัยหนึ่งการใช้งานอุปกรณ์อาจแทนที่แอประบบ Android หลัก อย่างไรก็ตามหากมีการใช้งานอุปกรณ์จะต้องรองรับรูปแบบการแสดงเจตนาทั้งหมดที่กำหนดโดยแอประบบ Android หลักแต่ละอันที่ถูกแทนที่

3.2.3.2 การแทนที่ด้วยเจตนา

เนื่องจาก Android เป็นแพลตฟอร์มที่ขยายได้ผู้พัฒนาอุปกรณ์จึงต้องอนุญาตให้แต่ละรูปแบบการแสดงความจำนงที่กำหนดไว้ในแอพระบบหลักถูกแทนที่โดยแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม โปรเจ็กต์โอเพนซอร์ส Android แบบสตรีมอนุญาตให้ใช้สิ่งนี้ ผู้ใช้อุปกรณ์ต้องไม่แนบสิทธิ์พิเศษกับการใช้งานแอปพลิเคชันระบบของรูปแบบเจตนาเหล่านี้หรือป้องกันไม่ให้แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเชื่อมโยงและสมมติว่ามีการควบคุมรูปแบบเหล่านี้ ข้อห้ามนี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการปิดการใช้งานส่วนติดต่อผู้ใช้ "Chooser" ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกระหว่างแอพพลิเคชั่นหลายตัวที่จัดการรูปแบบ Intent เดียวกันทั้งหมด

3.2.3.3 เจตนา Namespaces

อุปกรณ์ที่ใช้งานต้องไม่รวมส่วนประกอบ Android ใด ๆ ที่ให้เกียรติรูปแบบใหม่ของ Intent หรือ Broadcast Intent โดยใช้ ACTION, CATEGORY หรือสตริงสำคัญอื่น ๆ ใน android. * namespace ผู้ใช้อุปกรณ์ต้องไม่รวมส่วนประกอบ Android ใด ๆ ที่เคารพรูปแบบ Intent หรือ Broadcast Intent ใหม่โดยใช้ ACTION, CATEGORY หรือสตริงคีย์อื่น ๆ ในพื้นที่แพ็กเกจที่เป็นขององค์กรอื่น ผู้ใช้อุปกรณ์ต้องไม่ดัดแปลงหรือขยายรูปแบบการแสดงเจตจำนงใด ๆ ที่ใช้โดยแอพหลักที่ระบุไว้ในส่วน 3.2.3.1

ข้อห้ามนี้คล้ายกับที่ระบุไว้สำหรับคลาสภาษา Java ในส่วน 3.6

3.2.3.4 เจตนาการออกอากาศ

แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามนั้นขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มเพื่อเผยแพร่ Intent บางอย่างเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ที่ใช้ Android ได้ต้องออกอากาศเจตนาแพร่ภาพสาธารณะเพื่อตอบสนองเหตุการณ์ระบบที่เหมาะสม Broadcast Intents อธิบายไว้ในเอกสารประกอบ SDK

3.3 ความเข้ากันได้ของ Native API

รหัสที่มีการจัดการที่ทำงานใน Dalvik สามารถโทรไปยังรหัสเนทิฟที่ให้ไว้ในไฟล์แอปพลิเคชั่น. apk เป็นไฟล์ ELF .so ซึ่งรวบรวมไว้สำหรับสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ที่เหมาะสม การใช้งานอุปกรณ์จะต้องมีการสนับสนุนรหัสที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการเพื่อเรียกใช้เป็นรหัสเนทีฟโดยใช้ความหมายของ Java Native Interface (JNI) มาตรฐาน API ต่อไปนี้ต้องพร้อมใช้งานกับรหัสเนทีฟ:

การติดตั้งอุปกรณ์ต้องรองรับ OpenGL ES 1.0 อุปกรณ์ที่ไม่มีการเร่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์ต้องใช้ OpenGL ES 1.0 โดยใช้ซอฟต์แวร์เรนเดอร์ การใช้งานอุปกรณ์ควรใช้ OpenGL ES 1.1 ให้มากที่สุดเท่าที่ฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์รองรับ การติดตั้งอุปกรณ์ควรจัดให้มีการติดตั้งสำหรับ OpenGL ES 2.0 หากฮาร์ดแวร์มีความสามารถในการทำงานที่สมเหตุสมผลใน API เหล่านั้น

ไลบรารีเหล่านี้ต้องใช้ร่วมกับซอร์สได้ (เช่นส่วนหัวที่เข้ากันได้) และเข้ากันได้กับไบนารี (สำหรับสถาปัตยกรรมตัวประมวลผลที่กำหนด) พร้อมกับเวอร์ชันที่ระบุใน Bionic โดยโครงการ Android Open Source เนื่องจากการใช้งานไบโอนิคเข้ากันไม่ได้อย่างสมบูรณ์กับการใช้งานอื่น ๆ เช่นห้องสมุด GNU C ผู้ใช้อุปกรณ์จึงควรใช้การติดตั้ง Android หากผู้ใช้อุปกรณ์ใช้การใช้งานที่แตกต่างกันของไลบรารีเหล่านี้พวกเขาจะต้องตรวจสอบความเข้ากันได้ของส่วนหัวไบนารีและพฤติกรรม

การใช้งานอุปกรณ์ต้องรายงาน Application Binary Interface (ABI) ที่ถูกต้องซึ่งสนับสนุนโดยอุปกรณ์ผ่าน android.os.Build.CPU_ABI API อย่างถูกต้อง ABI ต้องเป็นหนึ่งในรายการที่บันทึกใน Android NDK เวอร์ชันล่าสุดในไฟล์ docs/CPU-ARCH-ABIS.txt โปรดทราบว่า Android NDK รุ่นเพิ่มเติมอาจแนะนำการรองรับ ABIs เพิ่มเติม

ความเข้ากันได้ของรหัสเนทิฟเป็นสิ่งที่ท้าทาย ด้วยเหตุนี้จึงควรทำซ้ำว่าผู้ใช้งานอุปกรณ์ได้รับการสนับสนุนอย่างมากในการใช้การใช้งานต้นน้ำของไลบรารีตามรายการด้านบนเพื่อช่วยให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้

3.4 ความเข้ากันได้ของเว็บ API

นักพัฒนาและแอปพลิเคชันจำนวนมากขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคลาส android.webkit.WebView [ ทรัพยากร, 8 ] สำหรับส่วนต่อประสานผู้ใช้ของพวกเขาดังนั้นการใช้ WebView จะต้องเข้ากันได้กับการใช้งาน Android การนำ Android Open Source ไปใช้จะใช้เอ็นจินการเรนเดอร์ WebKit เพื่อนำ WebView ไปใช้งาน

เนื่องจากไม่สามารถพัฒนาชุดทดสอบที่ครอบคลุมสำหรับเว็บเบราว์เซอร์ผู้ใช้อุปกรณ์จึงต้องใช้ WebKit ในการใช้งาน WebView โดยเฉพาะ:

การใช้งานอาจจัดส่งสตริงตัวแทนผู้ใช้ที่กำหนดเองในแอปพลิเคชันเบราว์เซอร์แบบสแตนด์อโลน ยิ่งไปกว่านั้นเบราว์เซอร์แบบสแตนด์อโลนอาจใช้เทคโนโลยีเบราว์เซอร์สำรอง (เช่น Firefox, Opera และอื่น ๆ ) อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีการส่งแอปพลิเคชันเบราว์เซอร์สำรองมาส่วนประกอบ WebView ที่ให้กับแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม ดังกล่าวข้างต้น

การกำหนดค่า WebView ต้องมีการสนับสนุนฐานข้อมูล HTML5, แอปพลิเคชันแคชและ API ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ [ ทรัพยากร, 9 ] WebView ต้องมีการสนับสนุนแท็ก HTML5 <video> ในบางรูปแบบ แอปพลิเคชันเบราว์เซอร์แบบสแตนด์อโลน (ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันเบราว์เซอร์ WebKit ต้นน้ำหรือการแทนที่บุคคลที่สาม) ต้องมีการสนับสนุนคุณสมบัติ HTML5 เดียวกันที่ระบุไว้ใน WebView

3.5 ความเข้ากันได้ของพฤติกรรม API

พฤติกรรมของแต่ละประเภท API (มีการจัดการนุ่มนวลดั้งเดิมและเว็บ) จะต้องสอดคล้องกับการใช้งานที่ต้องการของโครงการโอเพนซอร์ส Android ต้นน้ำ [ ทรัพยากร, 3 ] บางพื้นที่เข้ากันได้คือ:

รายการด้านบนไม่ครอบคลุมและ onus อยู่บนตัวติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจถึงความเข้ากันได้ของพฤติกรรม ด้วยเหตุนี้ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ควรใช้ซอร์สโค้ดที่มีอยู่ใน Android Open Source Project หากเป็นไปได้แทนที่จะใช้ส่วนที่สำคัญของระบบอีกครั้ง

Compatibility Test Suite (CTS) ทดสอบส่วนสำคัญของแพลตฟอร์มสำหรับความเข้ากันได้ของพฤติกรรม แต่ไม่ใช่ทั้งหมด มันเป็นความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับพฤติกรรมกับ Android Open Source Project

3.6 API Namespaces

Android ปฏิบัติตามข้อกำหนดแพ็คเกจและคลาสเนมสเปซที่กำหนดโดยภาษาการเขียนโปรแกรม Java เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชั่นบุคคลที่สามผู้พัฒนาอุปกรณ์ต้องไม่ทำการแก้ไขใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต (ดูด้านล่าง) กับเนมสเปซแพ็กเกจเหล่านี้:

การแก้ไขที่ถูกห้ามรวมถึง:

"องค์ประกอบที่เปิดเผยต่อสาธารณชน" คือสิ่งก่อสร้างใด ๆ ที่ไม่ได้ตกแต่งด้วยเครื่องหมาย "@hide" ในซอร์สโค้ด Android ต้นทาง กล่าวอีกนัยหนึ่งผู้ติดตั้งอุปกรณ์ต้องไม่เปิดเผย API ใหม่หรือแก้ไข API ที่มีอยู่ในเนมสเปซที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้ใช้งานอุปกรณ์อาจทำการแก้ไขภายในเท่านั้น แต่การดัดแปลงเหล่านั้นต้องไม่ถูกโฆษณาหรือเปิดเผยต่อผู้พัฒนา

ผู้ติดตั้งอุปกรณ์อาจเพิ่ม API ที่กำหนดเอง แต่ API ดังกล่าวต้องไม่อยู่ในเนมสเปซที่เป็นของหรืออ้างอิงถึงองค์กรอื่น ตัวอย่างเช่นผู้ติดตั้งอุปกรณ์จะต้องไม่เพิ่ม API ลงใน com.google. * หรือเนมสเปซที่คล้ายกัน Google เท่านั้นที่สามารถทำได้ ในทำนองเดียวกัน Google จะต้องไม่เพิ่ม API ไปยังเนมสเปซของ บริษัท อื่น

หากผู้ใช้อุปกรณ์เสนอให้ปรับปรุงหนึ่งในแพ็คเกจเนมสเปซข้างบน (เช่นโดยการเพิ่มการทำงานใหม่ที่มีประโยชน์ให้กับ API ที่มีอยู่หรือเพิ่ม API ใหม่) ผู้ดำเนินการ SHOULD จะไปที่ source.android.com และเริ่มกระบวนการสำหรับการเปลี่ยนแปลง รหัสตามข้อมูลในเว็บไซต์นั้น

โปรดทราบว่าข้อ จำกัด ข้างต้นสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการตั้งชื่อ API ในภาษาการเขียนโปรแกรม Java ส่วนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างการประชุมเหล่านั้นและทำให้พวกเขามีผลผูกพันผ่านการรวมไว้ในคำจำกัดความความเข้ากันได้นี้

3.7 ความเข้ากันได้ของเครื่องเสมือน

การใช้งานอุปกรณ์จะต้องรองรับข้อมูลจำเพาะ bytecode ของ Dalvik Executable (DEX) เต็มรูปแบบและซีแมนทิกส์ Dalvik Virtual Machine semantics [ Resources, 10 ]

การติดตั้งอุปกรณ์ต้องกำหนดค่า Dalvik เพื่อจัดสรรหน่วยความจำอย่างน้อย 16MB ให้กับแต่ละแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ที่มีหน้าจอที่จัดเป็นประเภทความหนาแน่นปานกลางหรือต่ำ การติดตั้งอุปกรณ์ต้องกำหนดค่า Dalvik เพื่อจัดสรรหน่วยความจำอย่างน้อย 24MB ให้กับแต่ละแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ที่มีหน้าจอที่จัดว่ามีความหนาแน่นสูง โปรดทราบว่าการใช้งานอุปกรณ์อาจจัดสรรหน่วยความจำได้มากกว่าตัวเลขเหล่านี้ แต่ไม่จำเป็นต้องใช้

3.8 ความเข้ากันได้ของส่วนต่อประสานผู้ใช้

แพลตฟอร์ม Android มี API สำหรับนักพัฒนาบางส่วนที่อนุญาตให้นักพัฒนาเชื่อมต่อกับส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบ การติดตั้งอุปกรณ์ต้องรวม UI มาตรฐาน API เหล่านี้ไว้ในส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่กำหนดเองที่พัฒนาขึ้นดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง

3.8.1 วิดเจ็ต

Android กำหนดประเภทของส่วนประกอบและ API และวงจรชีวิตที่สอดคล้องกันซึ่งอนุญาตให้แอปพลิเคชันเปิดเผย "AppWidget" ให้กับผู้ใช้ปลายทาง [ ทรัพยากร, 11 ] การอ้างอิงโอเพนซอร์สของ Android ประกอบด้วยแอปพลิเคชั่นเรียกใช้งานที่มีองค์ประกอบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มดูและลบ AppWidgets ออกจากหน้าจอหลัก

เครื่องมือปรับใช้อุปกรณ์อาจทดแทนตัวเลือกอื่นสำหรับตัวอ้างอิง (เช่นหน้าจอหลัก) Alternative Launchers SHOULD รวมการสนับสนุน AppWidgets ในตัวและเปิดเผยองค์ประกอบส่วนติดต่อผู้ใช้เพื่อเพิ่มกำหนดค่าดูและลบ AppWidgets โดยตรงภายใน Launcher ตัวเลือกทางเลือก MAY อาจไม่ใช้องค์ประกอบส่วนต่อประสานผู้ใช้เหล่านี้ อย่างไรก็ตามหากไม่ได้ระบุไว้ตัวเรียกใช้งานอุปกรณ์จะต้องให้แอปพลิเคชันแยกต่างหากที่สามารถเข้าถึงได้จากตัวเรียกใช้งานที่อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มกำหนดค่าดูและลบ AppWidgets

3.8.2 การแจ้งเตือน

Android มี API ที่อนุญาตให้ผู้พัฒนาแจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียง [ ทรัพยากร, 12 ] ผู้ใช้อุปกรณ์ต้องให้การสนับสนุนสำหรับการแจ้งเตือนแต่ละระดับ โดยเฉพาะ: เสียงการสั่นสะเทือนแสงและแถบสถานะ

นอกจากนี้การนำไปปฏิบัติต้องแสดงผลทรัพยากรทั้งหมดอย่างถูกต้อง (ไอคอนไฟล์เสียง ฯลฯ ) ที่ระบุไว้ใน APIs [ ทรัพยากร 13 ] หรือในคู่มือสไตล์ไอคอนแถบสถานะ [ ทรัพยากร, 14 ] ผู้ใช้งานอุปกรณ์อาจให้ประสบการณ์ผู้ใช้ทางเลือกสำหรับการแจ้งเตือนมากกว่าที่มีให้โดยการใช้งาน Android Open Source อ้างอิง อย่างไรก็ตามระบบการแจ้งเตือนทางเลือกดังกล่าวต้องสนับสนุนทรัพยากรการแจ้งเตือนที่มีอยู่ดังกล่าว

Android มี API [ Resources, 15 ] ที่อนุญาตให้นักพัฒนารวมการค้นหาลงในแอปพลิเคชันของพวกเขาและเปิดเผยข้อมูลแอปพลิเคชันของพวกเขาในการค้นหาระบบทั่วโลก โดยทั่วไปแล้วฟังก์ชั่นนี้ประกอบด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้ระบบเดียวที่ช่วยให้ผู้ใช้ป้อนคำสั่งแสดงคำแนะนำเป็นประเภทผู้ใช้และแสดงผลลัพธ์ API Android อนุญาตให้นักพัฒนาใช้อินเทอร์เฟซนี้ซ้ำเพื่อให้การค้นหาภายในแอพของพวกเขาเองและอนุญาตให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ส่งผลลัพธ์ไปยังส่วนติดต่อผู้ใช้การค้นหาทั่วโลกทั่วไป

การใช้งานอุปกรณ์ต้องมีส่วนติดต่อผู้ใช้การค้นหาทั่วทั้งระบบที่ใช้ร่วมกันซึ่งสามารถให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์เพื่อตอบสนองต่อการป้อนข้อมูลของผู้ใช้ การใช้งานอุปกรณ์ต้องใช้ API ที่อนุญาตให้นักพัฒนาใช้ส่วนต่อประสานผู้ใช้นี้ซ้ำเพื่อให้ค้นหาภายในแอปพลิเคชันของตนเอง การใช้งานอุปกรณ์ต้องใช้ API ที่อนุญาตให้แอปพลิเคชันอื่นเพิ่มคำแนะนำลงในช่องค้นหาเมื่อเรียกใช้ในโหมดการค้นหาทั่วโลก หากไม่มีการติดตั้งแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันนี้พฤติกรรมเริ่มต้นควรจะแสดงผลลัพธ์และคำแนะนำของเครื่องมือค้นหาเว็บ

การติดตั้งอุปกรณ์อาจจัดส่งอินเทอร์เฟซผู้ใช้ทางเลือกการค้นหา แต่ SHOULD จะมีปุ่มค้นหาเฉพาะที่แข็งหรืออ่อนซึ่งสามารถใช้งานได้ทุกเวลาภายในแอพใด ๆ เพื่อเรียกใช้กรอบการค้นหาโดยมีพฤติกรรมที่ระบุไว้ในเอกสาร API

3.8.4 ขนมปังปิ้ง

แอปพลิเคชันสามารถใช้ API "Toast" (กำหนดไว้ใน [ ทรัพยากร, 16 ]) เพื่อแสดงสตริงที่ไม่ใช่คำกริยาสั้น ๆ ให้กับผู้ใช้ปลายทางซึ่งจะหายไปหลังจากช่วงเวลาสั้น ๆ การใช้งานอุปกรณ์ต้องแสดง Toasts จากแอปพลิเคชันไปจนถึงผู้ใช้ในลักษณะที่มองเห็นได้สูง

3.8.5 วอลเปเปอร์สด

Android กำหนดประเภทของส่วนประกอบและ API และวงจรชีวิตที่สอดคล้องกันซึ่งอนุญาตให้แอปพลิเคชั่นเปิดเผย "วอลเปเปอร์ภาพเคลื่อนไหว" หนึ่งรายการหรือมากกว่าไปยังผู้ใช้ปลายทาง [ ทรัพยากร, 17 ] วอลเปเปอร์สดเป็นภาพเคลื่อนไหวรูปแบบหรือภาพที่คล้ายกันที่มีความสามารถในการป้อนข้อมูล จำกัด ซึ่งแสดงเป็นภาพพื้นหลังเบื้องหลังแอปพลิเคชันอื่น

ฮาร์ดแวร์ถือว่าสามารถใช้วอลล์เปเปอร์สดได้อย่างน่าเชื่อถือหากสามารถเรียกใช้วอลล์เปเปอร์สดทั้งหมดโดยไม่มีข้อ จำกัด ด้านการใช้งานในอัตราเฟรมที่เหมาะสมโดยไม่มีผลกระทบต่อแอปพลิเคชันอื่น หากข้อ จำกัด ในฮาร์ดแวร์ทำให้วอลเปเปอร์และ / หรือแอปพลิเคชันขัดข้องทำงานผิดปกติใช้พลังงาน CPU หรือแบตเตอรี่มากเกินไปหรือทำงานในอัตราเฟรมที่ต่ำจนไม่สามารถยอมรับได้ฮาร์ดแวร์จะถือว่าไม่สามารถใช้งานวอลเปเปอร์สดได้ ตัวอย่างเช่นวอลล์เปเปอร์สดบางรายการอาจใช้บริบท Open GL 1.0 หรือ 2.0 เพื่อแสดงเนื้อหาของพวกเขา วอลล์เปเปอร์สดจะไม่ทำงานบนฮาร์ดแวร์ที่ไม่รองรับบริบท OpenGL หลายอย่างอย่างน่าเชื่อถือเนื่องจากการใช้วอลล์เปเปอร์สดของบริบท OpenGL อาจขัดแย้งกับแอปพลิเคชันอื่นที่ใช้บริบท OpenGL

การใช้อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานภาพพื้นหลังสดได้อย่างน่าเชื่อถือตามที่อธิบายไว้ข้างต้นควรใช้ภาพพื้นหลังแบบสด การใช้งานอุปกรณ์มุ่งมั่นที่จะไม่เรียกใช้วอลล์เปเปอร์สดอย่างน่าเชื่อถือตามที่อธิบายไว้ข้างต้นต้องไม่ใช้วอลล์เปเปอร์สด

4. ความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์อ้างอิง

ผู้ใช้อุปกรณ์ต้องทดสอบความเข้ากันได้ของการใช้งานโดยใช้แอพพลิเคชั่นโอเพนซอร์สต่อไปนี้:

แต่ละแอปด้านบนจะต้องเปิดใช้งานและทำงานอย่างถูกต้องในการนำไปใช้งาน

นอกจากนี้การใช้งานอุปกรณ์จะต้องทดสอบแต่ละรายการเมนู (รวมถึงเมนูย่อยทั้งหมด) ของแต่ละแอปพลิเคชันทดสอบควัน:

แต่ละกรณีทดสอบในแอปพลิเคชันด้านบนจะต้องทำงานอย่างถูกต้องในการใช้งานอุปกรณ์

5. ความเข้ากันได้ของบรรจุภัณฑ์ของแอปพลิเคชัน

การติดตั้งอุปกรณ์ต้องติดตั้งและเรียกใช้ไฟล์ Android ".apk" ที่สร้างโดยเครื่องมือ "aapt" ที่รวมอยู่ใน SDK Android อย่างเป็นทางการ [ ทรัพยากร, 19 ]

อุปกรณ์ที่ใช้งานต้องไม่ขยาย. apk [ ทรัพยากร, 20 ], Android Manifest [ ทรัพยากร, 21 ], หรือ Dalvik bytecode [ ทรัพยากร, 10 ] รูปแบบในลักษณะที่จะป้องกันไฟล์เหล่านั้นจากการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้องบนอุปกรณ์ที่รองรับอื่น ๆ . ผู้พัฒนาอุปกรณ์ควรใช้การอ้างอิงขั้นต้นของ Dalvik และระบบการจัดการบรรจุภัณฑ์ของการใช้งานอ้างอิง

6. ความเข้ากันได้มัลติมีเดีย

อุปกรณ์ที่ใช้ต้องรองรับตัวแปลงสัญญาณมัลติมีเดียต่อไปนี้ ตัวแปลงสัญญาณทั้งหมดเหล่านี้มีให้เป็นการใช้งานซอฟต์แวร์ในการติดตั้ง Android ที่ต้องการจาก Android Open Source Project

โปรดทราบว่าทั้ง Google และ Open Handset Alliance ไม่ได้เป็นตัวแทนของตัวแปลงสัญญาณเหล่านี้โดยไม่มีการจดสิทธิบัตรโดยบุคคลที่สาม ผู้ที่ต้องการใช้ซอร์สโค้ดนี้ในผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์แนะนำว่าการใช้งานโค้ดนี้รวมถึงซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซหรือแชร์แวร์อาจต้องได้รับใบอนุญาตสิทธิบัตรจากผู้ถือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง

เสียง
ชื่อ Encoder ถอดรหัส รายละเอียด รูปแบบไฟล์ / คอนเทนเนอร์
AAC LC / LTP X Mono/Stereo content in any combination of standard bit rates up to 160 kbps and sampling rates between 8 to 48kHz 3GPP (.3gp) and MPEG-4 (.mp4, .m4a). No support for raw AAC (.aac)
HE-AACv1 (AAC+) X
HE-AACv2 (enhanced AAC+) X
AMR-NB X X 4.75 to 12.2 kbps sampled @ 8kHz 3GPP (.3gp)
AMR-WB X 9 rates from 6.60 kbit/s to 23.85 kbit/s sampled @ 16kHz 3GPP (.3gp)
MP3 X Mono/Stereo 8-320Kbps constant (CBR) or variable bit-rate (VBR) MP3 (.mp3)
MIDI X MIDI Type 0 and 1. DLS Version 1 and 2. XMF and Mobile XMF. Support for ringtone formats RTTTL/RTX, OTA, and iMelody Type 0 and 1 (.mid, .xmf, .mxmf). Also RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota), and iMelody (.imy)
Ogg Vorbis X Ogg (.ogg)
PCM X 8- and 16-bit linear PCM (rates up to limit of hardware) WAVE (.wav)
Image
JPEG X X base+progressive
GIF X
PNG X X
BMP X
Video
H.263 X X 3GPP (.3gp) files
H.264 X 3GPP (.3gp) and MPEG-4 (.mp4) files
MPEG4 Simple Profile X 3GPP (.3gp) file

Note that the table above does not list specific bitrate requirements for most video codecs. The reason for this is that in practice, current device hardware does not necessarily support bitrates that map exactly to the required bitrates specified by the relevant standards. Instead, device implementations SHOULD support the highest bitrate practical on the hardware, up to the limits defined by the specifications.

7. Developer Tool Compatibility

Device implemenations MUST support the Android Developer Tools provided in the Android SDK. Specifically, Android-compatible devices MUST be compatible with:

 • Android Debug Bridge (known as adb) [ Resources, 19 ]
  Device implementations MUST support all adb functions as documented in the Android SDK. The device-side adb daemon SHOULD be inactive by default, but there MUST be a user-accessible mechanism to turn on the Android Debug Bridge.
 • Dalvik Debug Monitor Service (known as ddms) [ Resources, 19 ]
  Device implementations MUST support all ddms features as documented in the Android SDK. As ddms uses adb , support for ddms SHOULD be inactive by default, but MUST be supported whenever the user has activated the Android Debug Bridge, as above.
 • Monkey [ Resources, 22 ]
  Device implementations MUST include the Monkey framework, and make it available for applications to use.

8. Hardware Compatibility

Android is intended to support device implementers creating innovative form factors and configurations. At the same time Android developers expect certain hardware, sensors and APIs across all Android device. This section lists the hardware features that all Android 2.1 compatible devices must support.

If a device includes a particular hardware component that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as defined in the Android SDK documentation. If an API in the SDK interacts with a hardware component that is stated to be optional and the device implementation does not possess that component:

A typical example of a scenario where these requirements apply is the telephony API: even on non-phone devices, these APIs must be implemented as reasonable no-ops.

Device implementations MUST accurate report accurate hardware configuration information via the getSystemAvailableFeatures() and hasSystemFeature(String) methods on the android.content.pm.PackageManager class.

8.1. Display

Android 2.1 includes facilities that perform certain automatic scaling and transformation operations under some circumstances, to ensure that third-party applications run reasonably well on a variety of hardware configurations [ Resources, 23 ]. Devices MUST properly implement these behaviors, as detailed in this section.

For Android 2.1, this are the most common display configurations:

Screen Type Width (Pixels) Height (Pixels) Diagonal Length Range (inches) Screen Size Group Screen Density Group
QVGA 240 320 2.6 - 3.0 Small Low
WQVGA 240 400 3.2 - 3.5 Normal Low
FWQVGA 240 432 3.5 - 3.8 Normal Low
HVGA 320 480 3.0 - 3.5 Normal Medium
WVGA 480 800 3.3 - 4.0 Normal High
FWVGA 480 854 3.5 - 4.0 Normal High
WVGA 480 800 4.8 - 5.5 Large Medium
FWVGA 480 854 5.0 - 5.8 Large Medium

Device implementations corresponding to one of the standard configurations above MUST be configured to report the indicated screen size to applications via the android.content.res.Configuration [ Resources, 24 ] class.

Some .apk packages have manifests that do not identify them as supporting a specific density range. When running such applications, the following constraints apply:

8.1.2. Non-Standard Display Configurations

Display configurations that do not match one of the standard configurations listed in Section 8.1.1 require additional consideration and work to be compatible. Device implementers MUST contact Android Compatibility Team as provided for in Section 12 to obtain classifications for screen-size bucket, density, and scaling factor. When provided with this information, device implementations MUST implement them as specified.

Note that some display configurations (such as very large or very small screens, and some aspect ratios) are fundamentally incompatible with Android 2.1; therefore device implementers are encouraged to contact Android Compatibility Team as early as possible in the development process.

8.1.3. Display Metrics

Device implementations MUST report correct valuesfor all display metrics defined in android.util.DisplayMetrics [ Resources, 25 ].

8.2. Keyboard

Device implementations:

8.3. Non-touch Navigation

Device implementations:

8.4. Screen Orientation

Compatible devices MUST support dynamic orientation by applications to either portrait or landscape screen orientation. That is, the device must respect the application's request for a specific screen orientation. Device implementations MAY select either portrait or landscape orientation as the default.

Devices MUST report the correct value for the device's current orientation, whenever queried via the android.content.res.Configuration.orientation, android.view.Display.getOrientation(), or other APIs.

8.5. Touchscreen input

Device implementations:

8.6. USB

Device implementations:

8.7. Navigation keys

The Home, Menu and Back functions are essential to the Android navigation paradigm. Device implementations MUST make these functions available to the user at all times, regardless of application state. These functions SHOULD be implemented via dedicated buttons. They MAY be implemented using software, gestures, touch panel, etc., but if so they MUST be always accessible and not obscure or interfere with the available application display area.

Device implementers SHOULD also provide a dedicated search key. Device implementers MAY also provide send and end keys for phone calls.

8.8. Wireless Data Networking

Device implementations MUST include support for wireless high-speed data networking. Specifically, device implementations MUST include support for at least one wireless data standard capable of 200Kbit/sec or greater. Examples of technologies that satisfy this requirement include EDGE, HSPA, EV-DO, 802.11g, etc.

If a device implementation includes a particular modality for which the Android SDK includes an API (that is, WiFi, GSM, or CDMA), the implementation MUST support the API.

Devices MAY implement more than one form of wireless data connectivity. Devices MAY implement wired data connectivity (such as Ethernet), but MUST nonetheless include at least one form of wireless connectivity, as above.

8.9. Camera

Device implementations MUST include a camera. The included camera:

Device implementations MUST implement the following behaviors for the camera-related APIs:

 1. If an application has never called android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int), then the device MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview data provided to application callbacks.
 2. If an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance and the system calls the onPreviewFrame() method when the preview format is YCbCr_420_SP, the data in the byte[] passed into onPreviewFrame() must further be in the NV21 encoding format. (This is the format used natively by the 7k hardware family.) That is, NV21 MUST be the default.

Device implementations MUST implement the full Camera API included in the Android 2.1 SDK documentation [ Resources, 26 ]), regardless of whether the device includes hardware autofocus or other capabilities. For instance, cameras that lack autofocus MUST still call any registered android.hardware.Camera.AutoFocusCallback instances (even though this has no relevance to a non-autofocus camera.)

Device implementations MUST recognize and honor each parameter name defined as a constant on the android.hardware.Camera.Parameters class, if the underlying hardware supports the feature. If the device hardware does not support a feature, the API must behave as documented. Conversely, Device implementations MUST NOT honor or recognize string constants passed to the android.hardware.Camera.setParameters() method other than those documented as constants on the android.hardware.Camera.Parameters , unless the constants are prefixed with a string indicating the name of the device implementer. That is, device implementations MUST support all standard Camera parameters if the hardware allows, and MUST NOT support custom Camera parameter types unless the parameter names are clearly indicated via a string prefix to be non-standard.

8.10. Accelerometer

Device implementations MUST include a 3-axis accelerometer and MUST be able to deliver events at 50 Hz or greater. The coordinate system used by the accelerometer MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs (see [ Resources, 27 ]).

8.11. Compass

Device implementations MUST include a 3-axis compass and MUST be able to deliver events 10 Hz or greater. The coordinate system used by the compass MUST comply with the Android sensor coordinate system as defined in the Android API (see [ Resources, 27 ]).

8.12. GPS

Device implementations MUST include a GPS, and SHOULD include some form of "assisted GPS" technique to minimize GPS lock-on time.

8.13. Telephony

Android 2.1 MAY be used on devices that do not include telephony hardware. That is, Android 2.1 is compatible with devices that are not phones. However, if a device implementation does include GSM or CDMA telephony, it MUST implement the full support for the API for that technology. Device implementations that do not include telephony hardware MUST implement the full APIs as no-ops.

See also Section 8.8, Wireless Data Networking.

8.14. Memory and Storage

Device implementations MUST have at least 92MB of memory available to the kernel and userspace. The 92MB MUST be in addition to any memory dedicated to hardware components such as radio, memory, and so on that is not under the kernel's control.

Device implementations MUST have at least 150MB of non-volatile storage available for user data. That is, the /data partition must be at least 150MB.

8.15. Application Shared Storage

Device implementations MUST offer shared storage for applications. The shared storage provided MUST be at least 2GB in size.

Device implementations MUST be configured with shared storage mounted by default, "out of the box". If the shared storage is not mounted on the Linux path /sdcard , then the device MUST include a Linux symbolic link from /sdcard to the actual mount point.

Device implementations MUST enforce as documented the android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission on this shared storage. Shared storage MUST otherwise be writable by any application that obtains that permission.

Device implementations MAY have hardware for user-accessible removable storage, such as a Secure Digital card. Alternatively, device implementations MAY allocate internal (non-removable) storage as shared storage for apps.

Regardless of the form of shared storage used, the shared storage MUST implement USB mass storage, as described in Section 8.6. As shipped out of the box, the shared storage MUST be mounted with the FAT filesystem.

It is illustrative to consider two common examples. If a device implementation includes an SD card slot to satisfy the shared storage requirement, a FAT-formatted SD card 2GB in size or larger MUST be included with the device as sold to users, and MUST be mounted by default. Alternatively, if a device implementation uses internal fixed storage to satisfy this requirement, that storage MUST be 2GB in size or larger and mounted on /sdcard (or /sdcard MUST be a symbolic link to the physical location if it is mounted elsewhere.)

8.16. Bluetooth

Device implementations MUST include a Bluetooth transceiver. Device implementations MUST enable the RFCOMM-based Bluetooth API as described in the SDK documentation [ Resources, 29 ]. Device implementations SHOULD implement relevant Bluetooth profiles, such as A2DP, AVRCP, OBEX, etc. as appropriate for the device.

9. Performance Compatibility

One of the goals of the Android Compatibility Program is to enable consistent application experience to consumers. Compatible implementations must ensure not only that applications simply run correctly on the device, but that they do so with reasonable performance and overall good user experience. Device implementations MUST meet the key performance metrics of an Android 2.1 compatible device defined in the table below:

Metric Performance Threshold Comments
Application Launch Time The following applications should launch within the specified time. The launch time is measured as the total time to complete loading the default activity for the application, including the time it takes to start the Linux process, load the Android package into the Dalvik VM, and call onCreate.
Simultaneous Applications When multiple applications have been launched, re-launching an already-running application after it has been launched must take less than the original launch time.

10. Security Model Compatibility

Device implementations MUST implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [ Resources, 28 ] in the Android developer documentation. Device implementations MUST support installation of self-signed applications without requiring any additional permissions/certificates from any third parties/authorities. Specifically, compatible devices MUST support the security mechanisms described in the follow sub-sections.

10.1. Permissions

Device implementations MUST support the Android permissions model as defined in the Android developer documentation [ Resources, 28 ]. Specifically, implementations MUST enforce each permission defined as described in the SDK documentation; no permissions may be omitted, altered, or ignored. Implementations MAY add additional permissions, provided the new permission ID strings are not in the android.* namespace.

10.2. UID and Process Isolation

Device implementations MUST support the Android application sandbox model, in which each application runs as a unique Unix-style UID and in a separate process. Device implementations MUST support running multiple applications as the same Linux user ID, provided that the applications are properly signed and constructed, as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 28 ].

10.3. Filesystem Permissions

Device implementations MUST support the Android file access permissions model as defined in as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 28 ].

11. Compatibility Test Suite

Device implementations MUST pass the Android Compatibility Test Suite (CTS) [ Resources, 2 ] available from the Android Open Source Project, using the final shipping software on the device. Additionally, device implementers SHOULD use the reference implementation in the Android Open Source tree as much as possible, and MUST ensure compatibility in cases of ambiguity in CTS and for any reimplementations of parts of the reference source code.

The CTS is designed to be run on an actual device. Like any software, the CTS may itself contain bugs. The CTS will be versioned independently of this Compatibility Definition, and multiple revisions of the CTS may be released for Android 2.1. Device implementations MUST pass the latest CTS version available at the time the device software is completed.

12. Updatable Software

Device implementations MUST include a mechanism to replace the entirety of the system software. The mechanism need not perform "live" upgrades -- that is, a device restart MAY be required.

Any method can be used, provided that it can replace the entirety of the software preinstalled on the device. For instance, any of the following approaches will satisfy this requirement:

The update mechanism used MUST support updates without wiping user data. Note that the upstream Android software includes an update mechanism that satisfies this requirement.

If an error is found in a device implementation after it has been released but within its reasonable product lifetime that is determined in consultation with the Android Compatibility Team to affect the compatibility of thid-party applications, the device implementer MUST correct the error via a software update available that can be applied per the mechanism just described.

13. Contact Us

You can contact the document authors at compatibility@android.com for clarifications and to bring up any issues that you think the document does not cover.