คำจำกัดความความเข้ากันได้ของ Android 4.2

การแก้ไข 2
ปรับปรุงล่าสุด: 17 ก.พ. 2556

ลิขสิทธิ์ © 2012, Google Inc. สงวนลิขสิทธิ์
Compatibility@android.com

สารบัญ

1. บทนำ
2. ทรัพยากร
3. ซอฟต์แวร์
3.1. ความเข้ากันได้ของ API ที่มีการจัดการ
3.2. ความเข้ากันได้ของ Soft API
3.3. ความเข้ากันได้ของ Native API
3.4. ความเข้ากันได้ของเว็บ
3.5. ความเข้ากันได้ของพฤติกรรม API
3.6. API เนมสเปซ
3.7. ความเข้ากันได้ของเครื่องเสมือน
3.8. ความเข้ากันได้ของอินเทอร์เฟซผู้ใช้
3.9 การจัดการอุปกรณ์
3.10 การเข้าถึง
3.11 การอ่านออกเสียงข้อความ
4. ความเข้ากันได้ของบรรจุภัณฑ์ของแอปพลิเคชัน
5. ความเข้ากันได้ของมัลติมีเดีย
6. เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาและความเข้ากันได้ของตัวเลือก
7. ความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์
7.1. การแสดงผลและกราฟิก
7.2. อุปกรณ์อินพุต
7.3. เซ็นเซอร์
7.4. การเชื่อมต่อข้อมูล
7.5. กล้อง
7.6. หน่วยความจำและที่เก็บข้อมูล
7.7. ยูเอสบี
8. ความเข้ากันได้ของประสิทธิภาพ
9. ความเข้ากันได้ของโมเดลความปลอดภัย
10. การทดสอบความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์
11. ซอฟต์แวร์ที่สามารถอัปเดตได้
12. ติดต่อเรา
ภาคผนวก A - ขั้นตอนการทดสอบ Bluetooth

1. บทนำ

เอกสารนี้ระบุข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้อุปกรณ์เข้ากันได้กับ Android 4.2

การใช้ "ต้อง" "ต้องไม่" "จำเป็น" "ควร" "ไม่ควร" "ควร" "ไม่ควร" "แนะนำ" "อาจ" และ "ทางเลือก" เป็นไปตามมาตรฐาน IETF ที่กำหนดไว้ใน RFC2119 [ ทรัพยากร 1 ]

ตามที่ใช้ในเอกสารนี้ "ตัวดำเนินการอุปกรณ์" หรือ "ตัวดำเนินการ" คือบุคคลหรือองค์กรที่พัฒนาโซลูชันฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ที่ใช้ Android 4.2 "การใช้งานอุปกรณ์" หรือ "การใช้งาน" คือโซลูชันฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น

ในการพิจารณาว่าเข้ากันได้กับ Android 4.2 การใช้งานอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่แสดงในข้อกำหนดความเข้ากันได้นี้ รวมถึงเอกสารใดๆ ที่รวมอยู่ในข้อมูลอ้างอิง

ในกรณีที่คำนิยามนี้หรือการทดสอบซอฟต์แวร์ที่อธิบายไว้ใน ส่วนที่ 10 ไม่ชัดเจน คลุมเครือ หรือไม่สมบูรณ์ เป็นความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับการใช้งานที่มีอยู่

ด้วยเหตุนี้ โครงการ Android Open Source [ Resources, 3 ] จึงเป็นทั้งข้อมูลอ้างอิงและการใช้งานที่ต้องการของ Android ขอแนะนำให้ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ใช้งานตามขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้ในซอร์สโค้ด "อัปสตรีม" ที่มีให้จาก Android Open Source Project แม้ว่าองค์ประกอบบางอย่างอาจถูกแทนที่ด้วยการใช้งานทางเลือกตามสมมุติฐาน แนวทางปฏิบัตินี้ไม่สนับสนุนอย่างยิ่ง เนื่องจากการผ่านการทดสอบซอฟต์แวร์จะยากขึ้นอย่างมาก เป็นความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเข้ากันได้ทางพฤติกรรมอย่างสมบูรณ์กับการใช้งาน Android มาตรฐาน รวมถึงและนอกเหนือจากชุดทดสอบความเข้ากันได้ สุดท้าย โปรดทราบว่าเอกสารนี้ห้ามการทดแทนและแก้ไขส่วนประกอบบางอย่างอย่างชัดเจน

2. ทรัพยากร

 1. ระดับความต้องการ IETF RFC2119: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt
 2. ภาพรวมโปรแกรมความเข้ากันได้ของ Android: http://source.android.com/compatibility/index.html
 3. โครงการโอเพ่นซอร์ส Android: http://source.android.com/
 4. ข้อกำหนด API และเอกสารประกอบ: http://developer.android.com/reference/packages.html
 5. การอ้างอิงสิทธิ์ Android: http://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html
 6. การอ้างอิง android.os.Build: http://developer.android.com/reference/android/os/Build.html
 7. สตริงเวอร์ชันที่อนุญาตสำหรับ Android 4.2: http://source.android.com/compatibility/4.2/versions.html
 8. Renderscript: http://developer.android.com/guide/topics/graphics/renderscript.html
 9. การเร่งฮาร์ดแวร์: http://developer.android.com/guide/topics/graphics/hardware-accel.html
 10. คลาส android.webkit.WebView: http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html
 11. HTML5: http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/
 12. ความสามารถออฟไลน์ของ HTML5: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#offline
 13. แท็กวิดีโอ HTML5: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#video
 14. API ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ HTML5/W3C: http://www.w3.org/TR/geolocation-API/
 15. API ฐานข้อมูลเว็บ HTML5/W3C: http://www.w3.org/TR/webdatabase/
 16. HTML5/W3C IndexedDB API: http://www.w3.org/TR/IndexedDB/
 17. ข้อมูลจำเพาะของเครื่องเสมือน Dalvik: มีอยู่ในซอร์สโค้ดของ Android ที่ dalvik/docs
 18. AppWidgets: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/widget_design.html
 19. การแจ้งเตือน: http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html
 20. แหล่งข้อมูลแอปพลิเคชัน: http://code.google.com/android/reference/available-resources.html
 21. คู่มือรูปแบบไอคอนแถบสถานะ: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/icon_design_status_bar.html
 22. ตัวจัดการการค้นหา: http://developer.android.com/reference/android/app/SearchManager.html
 23. ขนมปังปิ้ง: http://developer.android.com/reference/android/widget/Toast.html
 24. ธีม: http://developer.android.com/guide/topics/ui/themes.html
 25. คลาส R.style: http://developer.android.com/reference/android/R.style.html
 26. วอลเปเปอร์สด: https://android-developers.googleblog.com/2010/02/live-wallpapers.html
 27. การดูแลระบบอุปกรณ์ Android: http://developer.android.com/guide/topics/admin/device-admin.html
 28. ข้อมูลอ้างอิง DevicePolicyManager: http://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html
 29. API บริการการเข้าถึงของ Android: http://developer.android.com/reference/android/accessibilityservice/package-summary.html
 30. API การเข้าถึงของ Android: http://developer.android.com/reference/android/view/accessibility/package-summary.html
 31. โครงการ Eyes Free: http://code.google.com/p/eyes-free
 32. API การอ่านออกเสียงข้อความ: http://developer.android.com/reference/android/speech/tts/package-summary.html
 33. เอกสารเครื่องมืออ้างอิง (สำหรับ adb, aapt, ddms, systrace): http://developer.android.com/guide/developing/tools/index.html
 34. คำอธิบายไฟล์ APK ของ Android: http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals.html
 35. ไฟล์รายการ: http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html
 36. เครื่องมือทดสอบลิง: https://developer.android.com/studio/test/other-testing-tools/monkey
 37. Android android.content.pm.PackageManager class และรายการคุณสมบัติฮาร์ดแวร์: http://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageManager.html
 38. รองรับหลายหน้าจอ: http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html
 39. android.util.DisplayMetrics: http://developer.android.com/reference/android/util/DisplayMetrics.html
 40. android.content.res.การกำหนดค่า: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html
 41. android.hardware.SensorEvent: http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html
 42. บลูทูธ API: http://developer.android.com/reference/android/bluetooth/package-summary.html
 43. NDEF Push Protocol: http://source.android.com/compatibility/ndef-push-protocol.pdf
 44. MIFARE MF1S503X: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF1S503x.pdf
 45. MIFARE MF1S703X: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF1S703x.pdf
 46. MIFARE MF0ICU1: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF0ICU1.pdf
 47. MIFARE MF0ICU2: http://www.nxp.com/documents/short_data_sheet/MF0ICU2_SDS.pdf
 48. MIFARE AN130511: http://www.nxp.com/documents/application_note/AN130511.pdf
 49. MIFARE AN130411: http://www.nxp.com/documents/application_note/AN130411.pdf
 50. API การวางแนวกล้อง: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html#setDisplayOrientation(int)
 51. กล้อง: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html
 52. อุปกรณ์เสริม Android Open: http://developer.android.com/guide/topics/usb/accessory.html
 53. API โฮสต์ USB: http://developer.android.com/guide/topics/usb/host.html
 54. ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับความปลอดภัยและการอนุญาตของ Android: http://developer.android.com/guide/topics/security/security.html
 55. แอปสำหรับ Android: http://code.google.com/p/apps-for-android
 56. Android DownloadManager: http://developer.android.com/reference/android/app/DownloadManager.html
 57. การถ่ายโอนไฟล์ Android: http://www.android.com/filetransfer
 58. รูปแบบสื่อ Android: http://developer.android.com/guide/appendix/media-formats.html
 59. โปรโตคอลร่าง HTTP Live Streaming: http://tools.ietf.org/html/draft-pantos-http-live-streaming-03
 60. การส่งมอบการเชื่อมต่อ NFC: http://www.nfc-forum.org/specs/spec_list/#conn_handover
 61. การจับคู่ Bluetooth แบบง่ายอย่างปลอดภัยโดยใช้ NFC: http://www.nfc-forum.org/resources/AppDocs/NFCForum_AD_BTSSP_1_0.pdf
 62. Wifi Multicast API: http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/WifiManager.MulticastLock.html
 63. การดำเนินการช่วยเหลือ: http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html#ACTION_ASSIST
 64. ข้อกำหนดการชาร์จ USB: http://www.usb.org/developers/devclass_docs/USB_Battery_Charging_1.2.pdf
 65. Android Beam: http://developer.android.com/guide/topics/nfc/nfc.html
 66. Android USB Audio: http://developer.android.com/reference/android/hardware/usb/UsbConstants.html#USB_CLASS_AUDIO
 67. การตั้งค่าการแบ่งปัน NFC ของ Android: http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.html#ACTION_NFCSHARING_SETTINGS
 68. Wifi Direct (Wifi P2P): http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/p2p/WifiP2pManager.html
 69. วิดเจ็ตล็อคและหน้าจอหลัก: http://developer.android.com/reference/android/appwidget/AppWidgetProviderInfo.html
 70. ข้อมูลอ้างอิง UserManager: http://developer.android.com/reference/android/os/UserManager.html
 71. ข้อมูลอ้างอิงที่จัดเก็บข้อมูลภายนอก: https://source.android.com/docs/core/storage
 72. API ที่เก็บข้อมูลภายนอก: http://developer.android.com/reference/android/os/Environment.html
 73. SMS รหัสสั้น: http://en.wikipedia.org/wiki/Short_code
 74. ไคลเอนต์ Media Remote Control: http://developer.android.com/reference/android/media/RemoteControlClient.html
 75. ตัวจัดการการแสดงผล: http://developer.android.com/reference/android/hardware/display/DisplayManager.html
 76. ความฝัน: http://developer.android.com/reference/android/service/dreams/DreamService.html
 77. การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน Android: http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.html#ACTION_APPLICATION_DEVELOPMENT_SETTINGS
 • กล้อง: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.Parameters.html
 • ทรัพยากรจำนวนมากเหล่านี้ได้รับโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก Android 4.2 SDK และจะมีลักษณะการทำงานเหมือนกับข้อมูลในเอกสารประกอบของ SDK นั้น ในกรณีที่คำนิยามความเข้ากันได้นี้หรือชุดทดสอบความเข้ากันได้ไม่เห็นด้วยกับเอกสารประกอบ SDK จะถือว่าเอกสารประกอบ SDK นั้นเชื่อถือได้ รายละเอียดทางเทคนิคใดๆ ที่ระบุในข้อมูลอ้างอิงที่รวมไว้ด้านบนจะถือว่ารวมเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดความเข้ากันได้นี้

  3. ซอฟต์แวร์

  3.1. ความเข้ากันได้ของ API ที่มีการจัดการ

  สภาพแวดล้อมการดำเนินการที่ได้รับการจัดการ (อิงตาม Dalvik) เป็นยานพาหนะหลักสำหรับแอปพลิเคชัน Android อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน Android (API) คือชุดอินเทอร์เฟซแพลตฟอร์ม Android ที่เปิดเผยต่อแอปพลิเคชันที่ทำงานในสภาพแวดล้อม VM ที่มีการจัดการ การใช้งานอุปกรณ์จะต้องมีการใช้งานที่สมบูรณ์ รวมถึงลักษณะการทำงานที่บันทึกไว้ทั้งหมด ของ API ที่มีเอกสารใดๆ ที่เปิดเผยโดย Android 4.2 SDK [ ทรัพยากร, 4 ]

  การนำอุปกรณ์ไปใช้ต้องไม่ละเว้น API ที่มีการจัดการ เปลี่ยนแปลงอินเทอร์เฟซหรือลายเซ็น API เบี่ยงเบนไปจากลักษณะการทำงานที่จัดทำเป็นเอกสาร หรือรวมการไม่ดำเนินการ เว้นแต่จะอนุญาตโดยข้อกำหนดความเข้ากันได้นี้เป็นการเฉพาะ

  คำจำกัดความความเข้ากันได้นี้อนุญาตให้ใช้ฮาร์ดแวร์บางประเภทที่ Android รวม APIs ไว้โดยการใช้อุปกรณ์ ในกรณีดังกล่าว API จะต้องยังคงอยู่และทำงานในลักษณะที่สมเหตุสมผล ดู ส่วนที่ 7 สำหรับข้อกำหนดเฉพาะสำหรับสถานการณ์นี้

  3.2. ความเข้ากันได้ของ Soft API

  นอกเหนือจาก API ที่มีการจัดการจากหัวข้อ 3.1 แล้ว Android ยังมี API "ซอฟต์" เฉพาะรันไทม์ที่สำคัญ ในรูปแบบของสิ่งต่างๆ เช่น Intents การอนุญาต และลักษณะที่คล้ายกันของแอปพลิเคชัน Android ที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ในขณะรวบรวมแอปพลิเคชัน

  3.2.1. สิทธิ์

  ผู้ดำเนินการอุปกรณ์ต้องสนับสนุนและบังคับใช้ค่าคงที่สิทธิ์ทั้งหมดตามเอกสารในหน้าอ้างอิงสิทธิ์ [ ทรัพยากร 5 ] โปรดทราบว่าส่วนที่ 10 แสดงข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับโมเดลความปลอดภัยของ Android

  3.2.2. สร้างพารามิเตอร์

  Android API มีค่าคงที่จำนวนหนึ่งในคลาส android.os.Build [ Resources, 6 ] ซึ่งมีไว้เพื่ออธิบายอุปกรณ์ปัจจุบัน เพื่อให้มีค่าที่มีความหมายและสอดคล้องกันในการใช้งานอุปกรณ์ ตารางด้านล่างมีข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบของค่าเหล่านี้ซึ่งการใช้งานอุปกรณ์ต้องสอดคล้อง

  พารามิเตอร์ ความคิดเห็น
  android.os.Build.VERSION.RELEASE เวอร์ชันของระบบ Android ที่กำลังดำเนินการอยู่ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ ช่องนี้ต้องมีหนึ่งในค่าสตริงที่กำหนดไว้ใน [ Resources, 7 ]
  android.os.Build.VERSION.SDK เวอร์ชันของระบบ Android ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ในรูปแบบที่รหัสแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามสามารถเข้าถึงได้ สำหรับ Android 4.2 ช่องนี้ต้องมีค่าจำนวนเต็ม 17
  android.os.Build.VERSION.SDK_INT เวอร์ชันของระบบ Android ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ในรูปแบบที่รหัสแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามสามารถเข้าถึงได้ สำหรับ Android 4.2 ช่องนี้ต้องมีค่าจำนวนเต็ม 17
  android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL ค่าที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ซึ่งกำหนดรุ่นเฉพาะของระบบ Android ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ ต้องไม่ใช้ค่านี้ซ้ำสำหรับรุ่นต่างๆ ที่มีให้สำหรับผู้ใช้ปลายทาง การใช้ฟิลด์นี้โดยทั่วไปคือการระบุว่าหมายเลขบิลด์หรือตัวระบุการเปลี่ยนแปลงการควบคุมแหล่งที่มาใดถูกใช้เพื่อสร้างบิลด์ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ ยกเว้นว่าต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")
  android.os.Build.BOARD ค่าที่เลือกโดยผู้ติดตั้งอุปกรณ์ซึ่งระบุฮาร์ดแวร์ภายในเฉพาะที่ใช้โดยอุปกรณ์ ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ การใช้ฟิลด์นี้ที่เป็นไปได้คือเพื่อระบุการแก้ไขเฉพาะของบอร์ดที่ให้พลังงานแก่อุปกรณ์ ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิตและตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
  android.os.Build.BRAND ค่าที่เลือกโดยผู้ติดตั้งอุปกรณ์ซึ่งระบุชื่อของบริษัท องค์กร บุคคล ฯลฯ ที่ผลิตอุปกรณ์ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ การใช้ฟิลด์นี้ที่เป็นไปได้คือการระบุ OEM และ/หรือผู้ให้บริการที่ขายอุปกรณ์ ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิตและตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
  android.os.Build.CPU_ABI ชื่อของชุดคำสั่ง (แบบของ CPU + แบบแผน ABI) ของรหัสเนทีฟ ดู ส่วนที่ 3.3: ความเข้ากันได้ของ Native API
  android.os.Build.CPU_ABI2 ชื่อของชุดคำสั่งที่สอง (แบบของ CPU + แบบแผน ABI) ของรหัสเนทีฟ ดู ส่วนที่ 3.3: ความเข้ากันได้ของ Native API
  android.os.Build.DEVICE ค่าที่เลือกโดยผู้ติดตั้งอุปกรณ์ซึ่งระบุการกำหนดค่าเฉพาะหรือการแก้ไขเนื้อหา (บางครั้งเรียกว่า "การออกแบบอุตสาหกรรม") ของอุปกรณ์ ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิตและตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
  android.os.Build.ลายนิ้วมือ สตริงที่ระบุงานสร้างนี้โดยเฉพาะ มันควรจะเป็นเหตุผลที่มนุษย์สามารถอ่านได้ ต้องเป็นไปตามเทมเพลตนี้:
  $(BRAND)/$(PRODUCT)/$(DEVICE):$(VERSION.RELEASE)/$(ID)/$(VERSION.INCREMENTAL):$(TYPE)/$(TAGS)
  ตัวอย่างเช่น:
  acme/mydevice/generic:4.2/JRN53/3359:userdebug/test-keys
  ลายนิ้วมือต้องไม่มีอักขระช่องว่าง หากฟิลด์อื่นๆ ที่รวมอยู่ในเทมเพลตด้านบนมีอักขระช่องว่าง จะต้องแทนที่อักขระอื่นในลายนิ้วมือบิลด์ด้วยอักขระอื่น เช่น อักขระขีดล่าง ("_") ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิต
  android.os.Build.HARDWARE ชื่อของฮาร์ดแวร์ (จากบรรทัดคำสั่งเคอร์เนลหรือ /proc) มันควรจะเป็นเหตุผลที่มนุษย์สามารถอ่านได้ ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิตและตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
  android.os.Build.HOST สตริงที่ระบุเฉพาะโฮสต์ที่บิลด์สร้างขึ้นในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ ยกเว้นว่าต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")
  android.os.Build.ID ตัวระบุที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์เพื่ออ้างอิงถึงรุ่นที่เจาะจง ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ ฟิลด์นี้สามารถเหมือนกับ android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL แต่ควรเป็นค่าที่มีความหมายเพียงพอสำหรับผู้ใช้ปลายทางในการแยกความแตกต่างระหว่างรุ่นซอฟต์แวร์ ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิตและตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
  android.os.Build.MANUFACTURER ชื่อทางการค้าของผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ของผลิตภัณฑ์ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ ยกเว้นว่าต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")
  android.os.Build.MODEL ค่าที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ที่มีชื่อของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ปลายทางรู้จัก ชื่อนี้ควรเป็นชื่อเดียวกับอุปกรณ์ที่ทำการตลาดและขายให้กับผู้ใช้ปลายทาง ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ ยกเว้นว่าต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")
  android.os.Build.PRODUCT ค่าที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ที่มีชื่อการพัฒนาหรือชื่อรหัสของผลิตภัณฑ์ (SKU) ต้องสามารถอ่านได้โดยมนุษย์ แต่ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใช้ปลายทางดู ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิตและตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
  android.os.Build.SERIAL หมายเลขซีเรียลของฮาร์ดแวร์ ถ้ามี ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิตและตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^([a-zA-Z0-9]{0,20})$"
  android.os.Build.TAGS รายการแท็กที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคที่ผู้ติดตั้งอุปกรณ์เลือกซึ่งแยกความแตกต่างของบิลด์เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น "unsigned,debug" ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิตและตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
  android.os.Build.TIME ค่าที่แสดงการประทับเวลาของเวลาที่บิลด์เกิดขึ้น
  android.os.Build.TYPE ค่าที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ซึ่งระบุการกำหนดค่ารันไทม์ของบิลด์ ช่องนี้ควรมีค่าใดค่าหนึ่งที่สอดคล้องกับการกำหนดค่ารันไทม์ Android ทั่วไปสามค่า ได้แก่ "user", "userdebug" หรือ "eng" ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิตและตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
  android.os.Build.USER ชื่อหรือ ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ (หรือผู้ใช้อัตโนมัติ) ที่สร้างบิลด์ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ ยกเว้นว่าต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")

  3.2.3. ความเข้ากันได้ของเจตนา

  การใช้งานอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามระบบ Intent แบบ Loose-coupling ของ Android ตามที่อธิบายไว้ในส่วนด้านล่าง ตาม "เกียรติ" หมายความว่าผู้ติดตั้งอุปกรณ์ต้องจัดให้มีกิจกรรมหรือบริการของ Android ที่ระบุตัวกรองเจตนาที่ตรงกันและเชื่อมโยงและใช้พฤติกรรมที่ถูกต้องสำหรับรูปแบบความตั้งใจที่ระบุแต่ละรูปแบบ

  3.2.3.1. ความตั้งใจของแอปพลิเคชันหลัก

  โครงการอัปสตรีมของ Android กำหนดแอปพลิเคชันหลักจำนวนหนึ่ง เช่น รายชื่อติดต่อ ปฏิทิน แกลเลอรีรูปภาพ เครื่องเล่นเพลง และอื่นๆ ผู้ดำเนินการอุปกรณ์อาจแทนที่แอปพลิเคชันเหล่านี้ด้วยเวอร์ชันอื่น

  อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันทางเลือกใดๆ ดังกล่าวต้องเป็นไปตามรูปแบบความตั้งใจเดียวกันที่จัดทำโดยโครงการอัปสตรีม ตัวอย่างเช่น หากอุปกรณ์มีเครื่องเล่นเพลงทางเลือก อุปกรณ์ยังคงต้องปฏิบัติตามรูปแบบ Intent ที่ออกโดยแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเพื่อเลือกเพลง

  แอปพลิเคชันต่อไปนี้ถือเป็นแอปพลิเคชันหลักของระบบ Android:

  • นาฬิกาตั้งโต๊ะ
  • เบราว์เซอร์
  • ปฏิทิน
  • ติดต่อ
  • แกลลอรี่
  • GlobalSearch
  • ตัวเรียกใช้งาน
  • ดนตรี
  • การตั้งค่า

  แอปพลิเคชันระบบ Android หลักประกอบด้วยกิจกรรมหรือองค์ประกอบบริการต่างๆ ที่ถือว่าเป็น "สาธารณะ" นั่นคือ คุณลักษณะ "android:exported" อาจขาดหายไป หรืออาจมีค่าเป็น "จริง"

  สำหรับทุกกิจกรรมหรือบริการที่กำหนดไว้ในหนึ่งในแอปหลักของระบบ Android ที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าไม่เป็นสาธารณะผ่านแอตทริบิวต์ android:exported ที่มีค่าเป็น "เท็จ" การใช้งานอุปกรณ์ต้องมีส่วนประกอบประเภทเดียวกันซึ่งใช้ตัวกรอง Intent เดียวกัน รูปแบบเป็นแอประบบ Android หลัก

  กล่าวอีกนัยหนึ่ง การใช้งานอุปกรณ์อาจแทนที่แอปหลักของระบบ Android; อย่างไรก็ตาม หากเป็นเช่นนั้น การใช้งานอุปกรณ์จะต้องรองรับรูปแบบความตั้งใจทั้งหมดที่กำหนดโดยแอประบบ Android หลักแต่ละแอปที่ถูกแทนที่

  3.2.3.2. การแทนที่เจตนา

  เนื่องจาก Android เป็นแพลตฟอร์มที่ขยายได้ การใช้งานอุปกรณ์จึงต้องอนุญาตให้รูปแบบความตั้งใจแต่ละรูปแบบที่อ้างอิงในส่วน 3.2.3.2 ถูกแทนที่โดยแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม การใช้งานโอเพ่นซอร์สต้นน้ำของ Android อนุญาตสิ่งนี้ตามค่าเริ่มต้น ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ต้องไม่ติดสิทธิพิเศษในการใช้รูปแบบ Intent เหล่านี้ของแอปพลิเคชันระบบ หรือป้องกันไม่ให้แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามผูกมัดและเข้าควบคุมรูปแบบเหล่านี้ ข้อห้ามนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปิดใช้งานอินเทอร์เฟซผู้ใช้ "ตัวเลือก" ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกระหว่างแอปพลิเคชันหลายตัวที่จัดการรูปแบบความตั้งใจเดียวกันทั้งหมด

  อย่างไรก็ตาม การใช้งานอุปกรณ์อาจจัดให้มีกิจกรรมเริ่มต้นสำหรับรูปแบบ URI เฉพาะ (เช่น http://play.google.com) หากกิจกรรมเริ่มต้นมีตัวกรองที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นสำหรับ URI ข้อมูล ตัวอย่างเช่น ตัวกรอง Intent ที่ระบุ URI ข้อมูล "http://www.android.com" มีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าตัวกรองเบราว์เซอร์สำหรับ "http://" การใช้งานอุปกรณ์ต้องมีส่วนต่อประสานผู้ใช้สำหรับผู้ใช้เพื่อแก้ไขกิจกรรมเริ่มต้นสำหรับความตั้งใจ

  3.2.3.3. เนมสเปซเจตนา

  การใช้งานอุปกรณ์ต้องไม่มีคอมโพเนนต์ Android ใดๆ ที่ให้เกียรติรูปแบบความตั้งใจหรือความตั้งใจในการแพร่ภาพใหม่ใดๆ โดยใช้ ACTION, CATEGORY หรือสตริงคีย์อื่นๆ ใน android.* หรือ com.android.* เนมสเปซ ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ต้องไม่มีส่วนประกอบของ Android ที่ให้เกียรติรูปแบบความตั้งใจหรือความตั้งใจในการแพร่ภาพใหม่ใดๆ โดยใช้ ACTION, CATEGORY หรือสตริงคีย์อื่นๆ ในพื้นที่แพ็คเกจที่เป็นขององค์กรอื่น ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ต้องไม่แก้ไขหรือขยายรูปแบบความตั้งใจใดๆ ที่ใช้โดยแอปหลักที่ระบุไว้ในส่วน 3.2.3.1 การใช้งานอุปกรณ์อาจรวมถึงรูปแบบความตั้งใจโดยใช้เนมสเปซที่เชื่อมโยงกับองค์กรของตนเองอย่างชัดเจนและชัดเจน

  ข้อห้ามนี้คล้ายคลึงกับที่ระบุไว้สำหรับคลาสภาษา Java ในข้อ 3.6

  3.2.3.4. ความตั้งใจในการออกอากาศ

  แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามพึ่งพาแพลตฟอร์มเพื่อเผยแพร่ความตั้งใจบางอย่างเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Android ต้องเผยแพร่เจตนาการแพร่ภาพสาธารณะเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ของระบบที่เหมาะสม Broadcast Intent อธิบายไว้ในเอกสารประกอบ SDK

  3.3. ความเข้ากันได้ของ Native API

  3.3.1 อินเทอร์เฟซไบนารีของแอปพลิเคชัน

  โค้ดที่ได้รับการจัดการที่ทำงานใน Dalvik สามารถเรียกใช้โค้ดเนทีฟที่ให้ไว้ในไฟล์ .apk ของแอปพลิเคชันเป็นไฟล์ ELF .so ที่คอมไพล์สำหรับสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ที่เหมาะสม เนื่องจากโค้ดเนทีฟขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีโปรเซสเซอร์พื้นฐานอย่างมาก Android จึงกำหนด Application Binary Interfaces (ABIs) จำนวนหนึ่งใน Android NDK ในไฟล์ docs/CPU-ARCH-ABIS.html หากการใช้งานอุปกรณ์เข้ากันได้กับ ABI ที่กำหนดอย่างน้อยหนึ่งรายการ ควรใช้ความเข้ากันได้กับ Android NDK ดังด้านล่าง

  หากการใช้งานอุปกรณ์มีการรองรับ Android ABI ก็จะมี:

  • ต้องรวมการรองรับโค้ดที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการเพื่อเรียกใช้โค้ดเนทีฟ โดยใช้ซีแมนทิกส์ Java Native Interface (JNI) มาตรฐาน
  • ต้องเข้ากันได้กับซอร์ส (เช่น รองรับส่วนหัว) และเข้ากันได้กับไบนารี (สำหรับ ABI) โดยแต่ละไลบรารีที่จำเป็นในรายการด้านล่าง
  • ต้องรายงาน Application Binary Interface (ABI) ดั้งเดิมที่อุปกรณ์รองรับอย่างถูกต้อง ผ่านทาง android.os.Build.CPU_ABI API
  • ต้องรายงานเฉพาะ ABI ที่บันทึกไว้ใน Android NDK เวอร์ชันล่าสุดในไฟล์ docs/CPU-ARCH-ABIS.txt
  • ควรสร้างโดยใช้ซอร์สโค้ดและไฟล์ส่วนหัวที่มีอยู่ในโครงการโอเพ่นซอร์สอัปสตรีม Android

  API โค้ดเนทีฟต่อไปนี้ต้องมีให้สำหรับแอปที่มีโค้ดเนทีฟ:

  • libc (ไลบรารี C)
  • libm (ห้องสมุดคณิตศาสตร์)
  • การสนับสนุนขั้นต่ำสำหรับ C ++
  • อินเทอร์เฟซ JNI
  • liblog (การบันทึก Android)
  • libz (การบีบอัด Zlib)
  • libdl (ตัวเชื่อมโยงแบบไดนามิก)
  • libGLESv1_CM.so (OpenGL ES 1.0)
  • libGLESv2.so (OpenGL ES 2.0)
  • libEGL.so (การจัดการพื้นผิว OpenGL ดั้งเดิม)
  • libjnigraphics.so
  • libOpenSLES.so (รองรับเสียง OpenSL ES 1.0.1)
  • libOpenMAXAL.so (รองรับ OpenMAX AL 1.0.1)
  • libandroid.so (รองรับกิจกรรม Android ดั้งเดิม)
  • รองรับ OpenGL ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

  โปรดทราบว่าการเปิดตัว Android NDK ในอนาคตอาจแนะนำการรองรับ ABI เพิ่มเติม หากการใช้งานอุปกรณ์เข้ากันไม่ได้กับ ABI ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่มีอยู่ จะต้องไม่รายงานการสนับสนุนสำหรับ ABI ใดๆ เลย

  ความเข้ากันได้ของรหัสเนทีฟเป็นสิ่งที่ท้าทาย ด้วยเหตุผลนี้ ควรกล่าวย้ำอีกครั้งว่าผู้ติดตั้งอุปกรณ์ควรได้รับการสนับสนุนให้ใช้การใช้งานอัพสตรีมของไลบรารีที่แสดงรายการด้านบน เพื่อช่วยให้มั่นใจในความเข้ากันได้

  3.4. ความเข้ากันได้ของเว็บ

  3.4.1. ความเข้ากันได้ของ WebView

  การใช้งาน Android Open Source ใช้เครื่องมือแสดงผล WebKit เพื่อใช้งาน android.webkit.WebView เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะพัฒนาชุดทดสอบที่ครอบคลุมสำหรับระบบการเรนเดอร์เว็บ ผู้ดำเนินการอุปกรณ์จึงต้องใช้ WebKit รุ่นอัปสตรีมเฉพาะในการใช้งาน WebView โดยเฉพาะ:

  • การใช้งาน android.webkit.WebView ของอุปกรณ์จะต้องอิงตามบิลด์ 534.30 WebKit จากทรีโอเพ่นซอร์สต้นทาง Android สำหรับ Android 4.2 รุ่นนี้มีชุดฟังก์ชันการทำงานและการแก้ไขด้านความปลอดภัยเฉพาะสำหรับ WebView ผู้ดำเนินการอุปกรณ์อาจรวมถึงการปรับแต่งเพื่อการใช้งาน WebKit; อย่างไรก็ตาม การปรับแต่งใดๆ ดังกล่าวจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของ WebView รวมถึงลักษณะการแสดงผล
  • สตริงตัวแทนผู้ใช้ที่รายงานโดย WebView ต้องอยู่ในรูปแบบนี้:
   Mozilla/5.0 (Linux; U; Android $(VERSION); $(LOCALE); $(MODEL) Build/$(BUILD)) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.2 Mobile Safari/534.30
   • ค่าของสตริง $(VERSION) จะต้องเหมือนกับค่าของ android.os.Build.VERSION.RELEASE
   • ค่าของสตริง $(LOCALE) ควรเป็นไปตามมาตรฐาน ISO สำหรับรหัสประเทศและภาษา และควรอ้างอิงถึงโลแคลที่กำหนดค่าปัจจุบันของอุปกรณ์
   • ค่าของสตริง $(MODEL) จะต้องเหมือนกับค่าของ android.os.Build.MODEL
   • ค่าของสตริง $(BUILD) จะต้องเหมือนกับค่าของ android.os.Build.ID
   • การใช้งานอุปกรณ์อาจละเว้น Mobile ในสตริงตัวแทนผู้ใช้

  คอมโพเนนต์ WebView ควรรองรับ HTML5 [ Resources, 11 ] ให้ได้มากที่สุด อย่างน้อยที่สุด การติดตั้งอุปกรณ์ต้องรองรับแต่ละ API เหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับ HTML5 ใน WebView:

  นอกจากนี้ การใช้งานอุปกรณ์ต้องรองรับ HTML5/W3C webstorage API [ Resources, 15 ] และควรรองรับ HTML5/W3C IndexedDB API [ Resources, 16 ] โปรดทราบว่าในขณะที่ร่างมาตรฐานการพัฒนาเว็บกำลังเปลี่ยนไปใช้ IndexedDB บนเว็บสตอเรจ จึงคาดว่า IndexedDB จะกลายเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นใน Android เวอร์ชันอนาคต

  HTML5 API เช่นเดียวกับ JavaScript API ทั้งหมด จะต้องถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นใน WebView เว้นแต่ผู้พัฒนาจะเปิดใช้งานอย่างชัดเจนผ่าน Android API ปกติ

  3.4.2. ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์

  การใช้งานอุปกรณ์ต้องมีแอปพลิเคชันเบราว์เซอร์แบบสแตนด์อโลนสำหรับการท่องเว็บของผู้ใช้ทั่วไป เบราว์เซอร์แบบสแตนด์อโลนอาจใช้เทคโนโลยีเบราว์เซอร์อื่นที่ไม่ใช่ WebKit อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการใช้แอปพลิเคชันเบราว์เซอร์สำรอง คอมโพเนนต์ android.webkit.WebView ที่จัดเตรียมให้กับแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นจะต้องอิงตาม WebKit ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 3.4.1

  การนำไปใช้อาจจัดส่งสตริงตัวแทนผู้ใช้ที่กำหนดเองในแอปพลิเคชันเบราว์เซอร์แบบสแตนด์อโลน

  แอปพลิเคชันเบราว์เซอร์แบบสแตนด์อโลน (ไม่ว่าจะใช้แอปพลิเคชัน WebKit Browser อัปสตรีมหรือการแทนที่ของบุคคลที่สาม) ควรมีการสนับสนุน HTML5 [ ทรัพยากร, 11 ] มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างน้อยที่สุด การติดตั้งอุปกรณ์ต้องรองรับแต่ละ API เหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับ HTML5:

  นอกจากนี้ การใช้งานอุปกรณ์ต้องรองรับ HTML5/W3C webstorage API [ Resources, 15 ] และควรรองรับ HTML5/W3C IndexedDB API [ Resources, 16 ] โปรดทราบว่าในขณะที่ร่างมาตรฐานการพัฒนาเว็บกำลังเปลี่ยนไปใช้ IndexedDB บนเว็บสตอเรจ จึงคาดว่า IndexedDB จะกลายเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นใน Android เวอร์ชันอนาคต

  3.5. ความเข้ากันได้ของพฤติกรรม API

  ลักษณะการทำงานของ API แต่ละประเภท (แบบจัดการ แบบซอฟต์ แบบเนทีฟ และแบบเว็บ) จะต้องสอดคล้องกับการใช้งานที่ต้องการของโครงการโอเพ่นซอร์สอัปสตรีม Android [ ทรัพยากร, 3 ] ความเข้ากันได้เฉพาะบางพื้นที่ ได้แก่ :

  • อุปกรณ์ต้องไม่เปลี่ยนลักษณะการทำงานหรือความหมายของ Intent มาตรฐาน
  • อุปกรณ์ต้องไม่เปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตหรือความหมายวงจรชีวิตของส่วนประกอบระบบประเภทใดประเภทหนึ่ง (เช่น บริการ กิจกรรม ผู้ให้บริการเนื้อหา ฯลฯ)
  • อุปกรณ์ต้องไม่เปลี่ยนความหมายของการอนุญาตมาตรฐาน

  รายการข้างต้นไม่ครอบคลุม ชุดทดสอบความเข้ากันได้ (CTS) ทดสอบส่วนสำคัญของแพลตฟอร์มสำหรับความเข้ากันได้ทางพฤติกรรม แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เป็นความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าความเข้ากันได้ทางพฤติกรรมกับ Android Open Source Project ด้วยเหตุผลนี้ ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ควรใช้ซอร์สโค้ดที่มีให้ผ่านทาง Android Open Source Project หากเป็นไปได้ แทนที่จะนำส่วนสำคัญของระบบกลับมาใช้ใหม่

  3.6. API เนมสเปซ

  Android ทำตามข้อตกลงเนมสเปซแพ็คเกจและคลาสที่กำหนดโดยภาษาโปรแกรม Java เพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ต้องไม่ทำการแก้ไขใดๆ ที่ต้องห้าม (ดูด้านล่าง) กับเนมสเปซของแพ็คเกจเหล่านี้:

  • จาวา.*
  • javax.*
  • ดวงอาทิตย์.*
  • แอนดรอยด์.*
  • com.android.*

  การแก้ไขที่ห้ามได้แก่:

  • การใช้งานอุปกรณ์ต้องไม่แก้ไข API ที่เปิดเผยต่อสาธารณะบนแพลตฟอร์ม Android โดยการเปลี่ยนเมธอดหรือลายเซ็นคลาสใดๆ หรือโดยการลบคลาสหรือฟิลด์คลาส
  • ผู้ดำเนินการอุปกรณ์อาจแก้ไขการใช้งานพื้นฐานของ API แต่การแก้ไขดังกล่าวต้องไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะการทำงานที่ระบุและลายเซ็นภาษา Java ของ API ใด ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
  • ผู้ดำเนินการอุปกรณ์ต้องไม่เพิ่มองค์ประกอบใดๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ (เช่น คลาสหรืออินเทอร์เฟซ หรือฟิลด์หรือเมธอดในคลาสหรืออินเทอร์เฟซที่มีอยู่) ให้กับ API ข้างต้น

  A "publicly exposed element" is any construct which is not decorated with the "@hide" marker as used in the upstream Android source code. In other words, device implementers MUST NOT expose new APIs or alter existing APIs in the namespaces noted above. Device implementers MAY make internal-only modifications, but those modifications MUST NOT be advertised or otherwise exposed to developers.

  Device implementers MAY add custom APIs, but any such APIs MUST NOT be in a namespace owned by or referring to another organization. For instance, device implementers MUST NOT add APIs to the com.google.* or similar namespace; only Google may do so. Similarly, Google MUST NOT add APIs to other companies' namespaces. Additionally, if a device implementation includes custom APIs outside the standard Android namespace, those APIs MUST be packaged in an Android shared library so that only apps that explicitly use them (via the <uses-library> mechanism) are affected by the increased memory usage of such APIs.

  If a device implementer proposes to improve one of the package namespaces above (such as by adding useful new functionality to an existing API, or adding a new API), the implementer SHOULD visit source.android.com and begin the process for contributing changes and code, according to the information on that site.

  Note that the restrictions above correspond to standard conventions for naming APIs in the Java programming language; this section simply aims to reinforce those conventions and make them binding through inclusion in this compatibility definition.

  3.7. Virtual Machine Compatibility

  Device implementations MUST support the full Dalvik Executable (DEX) bytecode specification and Dalvik Virtual Machine semantics [ Resources, 17 ].

  Device implementations MUST configure Dalvik to allocate memory in accordance with the upstream Android platform, and as specified by the following table. (See Section 7.1.1 for screen size and screen density definitions.)

  Note that memory values specified below are considered minimum values, and device implementations MAY allocate more memory per application.

  Screen Size Screen Density Application Memory
  small / normal / large ldpi / mdpi 16MB
  small / normal / large tvdpi / hdpi 32MB
  small / normal / large xhdpi 64MB
  xlarge mdpi 32MB
  xlarge tvdpi / hdpi 64MB
  xlarge xhdpi 128MB

  3.8. User Interface Compatibility

  3.8.1. Widgets

  Android defines a component type and corresponding API and lifecycle that allows applications to expose an "AppWidget" to the end user [ Resources, 18 ]. The Android Open Source reference release includes a Launcher application that includes user interface affordances allowing the user to add, view, and remove AppWidgets from the home screen.

  Device implementations MAY substitute an alternative to the reference Launcher (ie home screen). Alternative Launchers SHOULD include built-in support for AppWidgets, and expose user interface affordances to add, configure, view, and remove AppWidgets directly within the Launcher. Alternative Launchers MAY omit these user interface elements; however, if they are omitted, the device implementation MUST provide a separate application accessible from the Launcher that allows users to add, configure, view, and remove AppWidgets.

  Device implementations MUST be capable of rendering widgets that are 4 x 4 in the standard grid size. (See the App Widget Design Guidelines in the Android SDK documentation [ Resources, 18 ] for details.

  3.8.2. Notifications

  Android includes APIs that allow developers to notify users of notable events [ Resources, 19 ], using hardware and software features of the device.

  Some APIs allow applications to perform notifications or attract attention using hardware, specifically sound, vibration, and light. Device implementations MUST support notifications that use hardware features, as described in the SDK documentation, and to the extent possible with the device implementation hardware. For instance, if a device implementation includes a vibrator, it MUST correctly implement the vibration APIs. If a device implementation lacks hardware, the corresponding APIs MUST be implemented as no-ops. Note that this behavior is further detailed in Section 7.

  Additionally, the implementation MUST correctly render all resources (icons, sound files, etc.) provided for in the APIs [ Resources, 20 ], or in the Status/System Bar icon style guide [ Resources, 21 ]. Device implementers MAY provide an alternative user experience for notifications than that provided by the reference Android Open Source implementation; however, such alternative notification systems MUST support existing notification resources, as above.

  Android 4.2 includes support for rich notifications, such as interactive Views for ongoing notifications. Device implementations MUST properly display and execute rich notifications, as documented in the Android APIs.

  Android includes APIs [ Resources, 22 ] that allow developers to incorporate search into their applications, and expose their application's data into the global system search. Generally speaking, this functionality consists of a single, system-wide user interface that allows users to enter queries, displays suggestions as users type, and displays results. The Android APIs allow developers to reuse this interface to provide search within their own apps, and allow developers to supply results to the common global search user interface.

  Device implementations MUST include a single, shared, system-wide search user interface capable of real-time suggestions in response to user input. Device implementations MUST implement the APIs that allow developers to reuse this user interface to provide search within their own applications. Device implementations MUST implement the APIs that allow third-party applications to add suggestions to the search box when it is run in global search mode. If no third-party applications are installed that make use of this functionality, the default behavior SHOULD be to display web search engine results and suggestions.

  3.8.4. Toasts

  Applications can use the "Toast" API (defined in [ Resources, 23 ]) to display short non-modal strings to the end user, that disappear after a brief period of time. Device implementations MUST display Toasts from applications to end users in some high-visibility manner.

  3.8.5. Themes

  Android provides "themes" as a mechanism for applications to apply styles across an entire Activity or application. Android 4.2 includes a "Holo" or "holographic" theme as a set of defined styles for application developers to use if they want to match the Holo theme look and feel as defined by the Android SDK [ Resources, 24 ]. Device implementations MUST NOT alter any of the Holo theme attributes exposed to applications [ Resources, 25 ].

  Android 4.2 includes a new "Device Default" theme as a set of defined styles for application developers to use if they want to match the look and feel of the device theme as defined by the device implementer. Device implementations MAY modify the DeviceDefault theme attributes exposed to applications [ Resources, 25 ].

  3.8.6. Live Wallpapers

  Android defines a component type and corresponding API and lifecycle that allows applications to expose one or more "Live Wallpapers" to the end user [ Resources, 26 ]. Live Wallpapers are animations, patterns, or similar images with limited input capabilities that display as a wallpaper, behind other applications.

  Hardware is considered capable of reliably running live wallpapers if it can run all live wallpapers, with no limitations on functionality, at a reasonable framerate with no adverse affects on other applications. If limitations in the hardware cause wallpapers and/or applications to crash, malfunction, consume excessive CPU or battery power, or run at unacceptably low frame rates, the hardware is considered incapable of running live wallpaper. As an example, some live wallpapers may use an Open GL 1.0 or 2.0 context to render their content. Live wallpaper will not run reliably on hardware that does not support multiple OpenGL contexts because the live wallpaper use of an OpenGL context may conflict with other applications that also use an OpenGL context.

  Device implementations capable of running live wallpapers reliably as described above SHOULD implement live wallpapers. Device implementations determined to not run live wallpapers reliably as described above MUST NOT implement live wallpapers.

  3.8.7. Recent Application Display

  The upstream Android 4.2 source code includes a user interface for displaying recent applications using a thumbnail image of the application's graphical state at the moment the user last left the application. Device implementations MAY alter or eliminate this user interface; however, a future version of Android is planned to make more extensive use of this functionality. Device implementations are strongly encouraged to use the upstream Android 4.2 user interface (or a similar thumbnail-based interface) for recent applications, or else they may not be compatible with a future version of Android.

  3.8.8. Input Management Settings

  Android 4.2 includes support for Input Management Engines. The Android 4.2 APIs allow custom app IMEs to specify user-tunable settings. Device implementations MUST include a way for the user to access IME settings at all times when an IME that provides such user settings is displayed.

  3.8.9. Lock and Home Screen Widgets

  Android 4.2 includes support for application widgets that users can embed in the home screen or the lock screen (See the App Widget Design Guidelines in the Android SDK documentation [ Resources, 69 ] for details). Application widgets allow quick access to application data and services without launching a new activity. Widgets declare support for usage on the home screen or the lock screen by declaring the android:widgetCategory manifest tag that tells the system where the widget can be placed. Specifically, device implementations MUST meet the following requirements.

  • Device implementations MUST support application widgets on the home screen.
  • Device implementations SHOULD support lock screen. If device implementations include support for lock screen then device implementations MUST support application widgets on the lock screen.

  3.8.10. Lock Screen Media Remote Control

  Android 4.2 includes support for Remote Control API that lets media applications integrate with playback controls that are displayed in a remote view like the device lock screen[ Resources, 74 ]. Device implementations MUST include support for embedding remote controls in the device lock screen.

  3.8.11. Dreams

  Android 4.2 includes support for interactive screensavers called Dreams [ Resources, 76 ]. Dreams allows users to interact with applications when a charging device is idle, or docked in a desk dock. Device implementations MUST include support for Dreams and provide a settings option for users to configure Dreams.

  3.9 Device Administration

  Android 4.2 includes features that allow security-aware applications to perform device administration functions at the system level, such as enforcing password policies or performing remote wipe, through the Android Device Administration API [ Resources, 27 ]. Device implementations MUST provide an implementation of the DevicePolicyManager class [ Resources, 28 ], and SHOULD support the full range of device administration policies defined in the Android SDK documentation [ Resources, 27 ].

  Note: while some of the requirements outlined above are stated as "SHOULD" for Android 4.2, device implementations that support lock screen MUST support device policies to manage widgets on the lock screen as defined in the Android SDK documentation [ Resources, 27 ].

  Note: while some of the requirements outlined above are stated as "SHOULD" for Android 4.2, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these requirements are optional in Android 4.2 but will be required by a future version. Existing and new devices that run Android 4.2 are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 4.2 , or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

  3.10 Accessibility

  Android 4.2 provides an accessibility layer that helps users with disabilities to navigate their devices more easily. In addition, Android 4.2 provides platform APIs that enable accessibility service implementations to receive callbacks for user and system events and generate alternate feedback mechanisms, such as text-to-speech, haptic feedback, and trackball/d-pad navigation [ Resources, 29 ]. Device implementations MUST provide an implementation of the Android accessibility framework consistent with the default Android implementation. Specifically, device implementations MUST meet the following requirements.

  • Device implementations MUST support third party accessibility service implementations through the android.accessibilityservice APIs [ Resources, 30 ].
  • Device implementations MUST generate AccessibilityEvents and deliver these events to all registered AccessibilityService implementations in a manner consistent with the default Android implementation.
  • Device implementations MUST provide a user-accessible mechanism to enable and disable accessibility services, and MUST display this interface in response to the android.provider.Settings.ACTION_ACCESSIBILITY_SETTINGS intent.

  Additionally, device implementations SHOULD provide an implementation of an accessibility service on the device, and SHOULD provide a mechanism for users to enable the accessibility service during device setup. An open source implementation of an accessibility service is available from the Eyes Free project [ Resources, 31 ].

  3.11 Text-to-Speech

  Android 4.2 includes APIs that allow applications to make use of text-to-speech (TTS) services, and allows service providers to provide implementations of TTS services [ Resources, 32 ]. Device implementations MUST meet these requirements related to the Android TTS framework:

  • Device implementations MUST support the Android TTS framework APIs and SHOULD include a TTS engine supporting the languages available on the device. Note that the upstream Android open source software includes a full-featured TTS engine implementation.
  • Device implementations MUST support installation of third-party TTS engines.
  • Device implementations MUST provide a user-accessible interface that allows users to select a TTS engine for use at the system level.

  4. Application Packaging Compatibility

  Device implementations MUST install and run Android ".apk" files as generated by the "aapt" tool included in the official Android SDK [ Resources, 33 ].

  Devices implementations MUST NOT extend either the .apk [ Resources, 34 ], Android Manifest [ Resources, 35 ], Dalvik bytecode [ Resources, 17 ], or renderscript bytecode formats in such a way that would prevent those files from installing and running correctly on other compatible devices. Device implementers SHOULD use the reference upstream implementation of Dalvik, and the reference implementation's package management system.

  5. Multimedia Compatibility

  Device implementations MUST include at least one form of audio output, such as speakers, headphone jack, external speaker connection, etc.

  5.1. Media Codecs

  Device implementations MUST support the core media formats specified in the Android SDK documentation [ Resources, 58 ] except where explicitly permitted in this document. Specifically, device implementations MUST support the media formats, encoders, decoders, file types and container formats defined in the tables below. All of these codecs are provided as software implementations in the preferred Android implementation from the Android Open Source Project.

  Please note that neither Google nor the Open Handset Alliance make any representation that these codecs are unencumbered by third-party patents. Those intending to use this source code in hardware or software products are advised that implementations of this code, including in open source software or shareware, may require patent licenses from the relevant patent holders.

  Note that these tables do not list specific bitrate requirements for most video codecs because current device hardware does not necessarily support bitrates that map exactly to the required bitrates specified by the relevant standards. Instead, device implementations SHOULD support the highest bitrate practical on the hardware, up to the limits defined by the specifications.

  Type Format / Codec Encoder Decoder Details File Type(s) / Container Formats
  Audio MPEG-4 AAC Profile (AAC LC) REQUIRED
  Required for device implementations that include microphone hardware and define android.hardware.microphone .
  REQUIRED Support for mono/stereo/5.0/5.1* content with standard sampling rates from 8 to 48 kHz.
  • 3GPP (.3gp)
  • MPEG-4 (.mp4, .m4a)
  • ADTS raw AAC (.aac, decode in Android 3.1+, encode in Android 4.0+, ADIF not supported)
  • MPEG-TS (.ts, not seekable, Android 3.0+)
  MPEG-4 HE AAC Profile (AAC+) REQUIRED for device implementations that include microphone hardware and define android.hardware.microphone REQUIRED Support for mono/stereo/5.0/5.1* content with standard sampling rates from 16 to 48 kHz.
  MPEG-4 HE AAC v2 Profile (enhanced AAC+) REQUIRED Support for mono/stereo/5.0/5.1* content with standard sampling rates from 16 to 48 kHz.
  MPEG-4 Audio Object Type ER AAC ELD (Enhanced Low Delay AAC) REQUIRED for device implementations that include microphone hardware and define android.hardware.microphone REQUIRED Support for mono/stereo content with standard sampling rates from 16 to 48 kHz.
  AMR-NB REQUIRED
  Required for device implementations that include microphone hardware and define android.hardware.microphone .
  REQUIRED 4.75 to 12.2 kbps sampled @ 8kHz 3GPP (.3gp)
  AMR-WB REQUIRED
  Required for device implementations that include microphone hardware and define android.hardware.microphone .
  REQUIRED 9 rates from 6.60 kbit/s to 23.85 kbit/s sampled @ 16kHz 3GPP (.3gp)
  FLAC REQUIRED
  (Android 3.1+)
  Mono/Stereo (no multichannel). Sample rates up to 48 kHz (but up to 44.1 kHz is recommended on devices with 44.1 kHz output, as the 48 to 44.1 kHz downsampler does not include a low-pass filter). 16-bit recommended; no dither applied for 24-bit. FLAC (.flac) only
  MP3 REQUIRED Mono/Stereo 8-320Kbps constant (CBR) or variable bit-rate (VBR) MP3 (.mp3)
  MIDI REQUIRED MIDI Type 0 and 1. DLS Version 1 and 2. XMF and Mobile XMF. Support for ringtone formats RTTTL/RTX, OTA, and iMelody
  • Type 0 and 1 (.mid, .xmf, .mxmf)
  • RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx)
  • OTA (.ota)
  • iMelody (.imy)
  Vorbis REQUIRED
  • Ogg (.ogg)
  • Matroska (.mkv)
  PCM/WAVE REQUIRED REQUIRED 8-bit and 16-bit linear PCM** (rates up to limit of hardware).Devices MUST support sampling rates for raw PCM recording at 8000,16000 and 44100 Hz frequencies WAVE (.wav)
  Image JPEG REQUIRED REQUIRED Base+progressive JPEG (.jpg)
  GIF REQUIRED GIF (.gif)
  PNG REQUIRED REQUIRED PNG (.png)
  BMP REQUIRED BMP (.bmp)
  WEBP REQUIRED REQUIRED WebP (.webp)
  Video H.263 REQUIRED
  Required for device implementations that include camera hardware and define android.hardware.camera or android.hardware.camera.front .
  REQUIRED
  • 3GPP (.3gp)
  • MPEG-4 (.mp4)
  H.264 AVC REQUIRED
  Required for device implementations that include camera hardware and define android.hardware.camera or android.hardware.camera.front .
  REQUIRED Baseline Profile (BP)
  • 3GPP (.3gp)
  • MPEG-4 (.mp4)
  • MPEG-TS (.ts, AAC audio only, not seekable, Android 3.0+)
  MPEG-4 SP REQUIRED 3GPP (.3gp)
  VP8 REQUIRED
  (Android 2.3.3+)
  WebM (.webm) and Matroska (.mkv, Android 4.0+)
  *Note: Only downmix of 5.0/5.1 content is required; recording or rendering more than 2 channels is optional. **Note: 16-bit linear PCM capture is mandatory. 8-bit linear PCM capture is not mandatory.

  5.2 Video Encoding

  Android device implementations that include a rear-facing camera and declare android.hardware.camera SHOULD support the following video encoding profiles.

  SD (Low quality) SD (High quality) HD (When supported by hardware)
  Video codec H.264 Baseline Profile H.264 Baseline Profile H.264 Baseline Profile
  Video resolution 176 x 144 px 480 x 360 px 1280 x 720 px
  Video frame rate 12 fps 30 fps 30 fps
  Video bitrate 56 Kbps 500 Kbps or higher 2 Mbps or higher
  Audio codec AAC-LC AAC-LC AAC-LC
  Audio channels 1 (mono) 2 (stereo) 2 (stereo)
  Audio bitrate 24 Kbps 128 Kbps 192 Kbps

  5.3 Video Decoding

  Android device implementations SHOULD support the following VP8 video decoding profiles.

  SD (Low quality) SD (High quality) HD 720p
  (When supported by hardware)
  HD 1080p
  (When supported by hardware)
  Video resolution 320 x 180 px 640 x 360 px 1280 x 720 px 1920 x 1080 px
  Video frame rate 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps
  Video bitrate 800 Kbps 2 Mbps 8 Mbps 20 Mbps

  5.4. Audio Recording

  When an application has used the android.media.AudioRecord API to start recording an audio stream, device implementations that include microphone hardware and declare android.hardware.microphone MUST sample and record audio with each of these behaviors:

  • The device SHOULD exhibit approximately flat amplitude versus frequency characteristics; specifically, ±3 dB, from 100 Hz to 4000 Hz
  • Audio input sensitivity SHOULD be set such that a 90 dB sound power level (SPL) source at 1000 Hz yields RMS of 2500 for 16-bit samples.
  • PCM amplitude levels SHOULD linearly track input SPL changes over at least a 30 dB range from -18 dB to +12 dB re 90 dB SPL at the microphone.
  • Total harmonic distortion SHOULD be less than 1% for 1Khz at 90 dB SPL input level.

  In addition to the above recording specifications, when an application has started recording an audio stream using the android.media.MediaRecorder.AudioSource.VOICE_RECOGNITION audio source:

  • Noise reduction processing, if present, MUST be disabled.
  • Automatic gain control, if present, MUST be disabled.

  Note: while some of the requirements outlined above are stated as "SHOULD" for Android 4.2, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these requirements are optional in Android 4.2 but will be required by a future version. Existing and new devices that run Android 4.2 are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 4.2 , or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

  5.5. Audio Latency

  Audio latency is the time delay as an audio signal passes through a system. Many classes of applications rely on short latencies, to achieve real-time effects such sound effects or VOIP communication.

  For the purposes of this section:

  • "output latency" is defined as the interval between when an application writes a frame of PCM-coded data and when the corresponding sound can be heard by an external listener or observed by a transducer
  • "cold output latency" is defined as the output latency for the first frame, when the audio output system has been idle and powered down prior to the request
  • "continuous output latency" is defined as the output latency for subsequent frames, after the device is already playing audio
  • "input latency" is the interval between when an external sound is presented to the device and when an application reads the corresponding frame of PCM-coded data
  • "cold input latency" is defined as the sum of lost input time and the input latency for the first frame, when the audio input system has been idle and powered down prior to the request
  • "continuous input latency" is defined as the input latency for subsequent frames, while the device is already capturing audio
  • "OpenSL ES PCM buffer queue API" is the set of PCM-related OpenSL ES APIs within Android NDK; see NDK_root /docs/opensles/index.html

  Per Section 5 , all compatible device implementations MUST include at least one form of audio output. Device implementations SHOULD meet or exceed these output latency requirements:

  • cold output latency of 100 milliseconds or less
  • continuous output latency of 45 milliseconds or less

  If a device implementation meets the requirements of this section after any initial calibration when using the OpenSL ES PCM buffer queue API, for continuous output latency and cold output latency over at least one supported audio output device, it MAY report support for low-latency audio, by reporting the feature "android.hardware.audio.low-latency" via the android.content.pm.PackageManager class. [ Resources, 37 ] Conversely, if the device implementation does not meet these requirements it MUST NOT report support for low-latency audio.

  Per Section 7.2.5 , microphone hardware may be omitted by device implementations.

  Device implementations that include microphone hardware and declare android.hardware.microphone SHOULD meet these input audio latency requirements:

  • cold input latency of 100 milliseconds or less
  • continuous input latency of 50 milliseconds or less

  5.6. Network Protocols

  Devices MUST support the media network protocols for audio and video playback as specified in the Android SDK documentation [ Resources, 58 ]. Specifically, devices MUST support the following media network protocols:

  • RTSP (RTP, SDP)
  • HTTP(S) progressive streaming
  • HTTP(S) Live Streaming draft protocol, Version 3 [ Resources, 59 ]

  6. Developer Tools and Options Compatibility

  6.1 Developer Tools

  Device implementations MUST support the Android Developer Tools provided in the Android SDK. Specifically, Android-compatible devices MUST be compatible with:

  • Android Debug Bridge (known as adb) [ Resources, 33 ]
   Device implementations MUST support all adb functions as documented in the Android SDK. The device-side adb daemon MUST be inactive by default, and there MUST be a user-accessible mechanism to turn on the Android Debug Bridge.
  • Android 4.2.2 includes support for secure adb. Secure adb enables adb on known authenticated hosts. Existing and new devices that run Android 4.2.2 are very strongly encouraged to meet this requirement in Android 4.2 , or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

  • Dalvik Debug Monitor Service (known as ddms) [ Resources, 33 ]
   Device implementations MUST support all ddms features as documented in the Android SDK. As ddms uses adb , support for ddms SHOULD be inactive by default, but MUST be supported whenever the user has activated the Android Debug Bridge, as above.
  • Monkey [ Resources, 36 ]
   Device implementations MUST include the Monkey framework, and make it available for applications to use.
  • SysTrace [ Resources, 33 ]
   Device implementations MUST support systrace tool as documented in the Android SDK. Systrace must be inactive by default, and there MUST be a user-accessible mechanism to turn on Systrace.

  Most Linux-based systems and Apple Macintosh systems recognize Android devices using the standard Android SDK tools, without additional support; however Microsoft Windows systems typically require a driver for new Android devices. (For instance, new vendor IDs and sometimes new device IDs require custom USB drivers for Windows systems.) If a device implementation is unrecognized by the adb tool as provided in the standard Android SDK, device implementers MUST provide Windows drivers allowing developers to connect to the device using the adb protocol. These drivers MUST be provided for Windows XP, Windows Vista, Windows 7, and Windows 8, in both 32-bit and 64-bit versions.

  6.2 Developer Options

  Android 4.2 includes support for developers to configure application development-related settings. Device implementations MUST honor the android.settings.APPLICATION_DEVELOPMENT_SETTINGS intent to show application development-related settings [ Resources, 77 ]. The upstream Android implementation hides the Developer Options menu by default, and enables users to launch Developer Options after pressing seven (7) times on the Settings > About Device > Build Number menu item. Device implementations MUST provide a consistent experience for Developer Options. Specifically, device implementations MUST hide Developer Options by default and MUST provide a mechanism to enable Developer Options that is consistent with the upstream Android implementation.

  7. Hardware Compatibility

  If a device includes a particular hardware component that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation. If an API in the SDK interacts with a hardware component that is stated to be optional and the device implementation does not possess that component:

  • complete class definitions (as documented by the SDK) for the component's APIs MUST still be present
  • the API's behaviors MUST be implemented as no-ops in some reasonable fashion
  • API methods MUST return null values where permitted by the SDK documentation
  • API methods MUST return no-op implementations of classes where null values are not permitted by the SDK documentation
  • API methods MUST NOT throw exceptions not documented by the SDK documentation

  A typical example of a scenario where these requirements apply is the telephony API: even on non-phone devices, these APIs must be implemented as reasonable no-ops.

  Device implementations MUST accurately report accurate hardware configuration information via the getSystemAvailableFeatures() and hasSystemFeature(String) methods on the android.content.pm.PackageManager class. [ Resources, 37 ]

  7.1. Display and Graphics

  Android 4.2 includes facilities that automatically adjust application assets and UI layouts appropriately for the device, to ensure that third-party applications run well on a variety of hardware configurations [ Resources, 38 ]. Devices MUST properly implement these APIs and behaviors, as detailed in this section.

  The units referenced by the requirements in this section are defined as follows:

  • "Physical diagonal size" is the distance in inches between two opposing corners of the illuminated portion of the display.
  • "dpi" (meaning "dots per inch") is the number of pixels encompassed by a linear horizontal or vertical span of 1". Where dpi values are listed, both horizontal and vertical dpi must fall within the range.
  • "Aspect ratio" is the ratio of the longer dimension of the screen to the shorter dimension. For example, a display of 480x854 pixels would be 854 / 480 = 1.779, or roughly "16:9".
  • A "density-independent pixel" or ("dp") is the virtual pixel unit normalized to a 160 dpi screen, calculated as: pixels = dps * (density / 160) .

  7.1.1. Screen Configuration

  Screen Size

  The Android UI framework supports a variety of different screen sizes, and allows applications to query the device screen size (aka "screen layout") via android.content.res.Configuration.screenLayout with the SCREENLAYOUT_SIZE_MASK . Device implementations MUST report the correct screen size as defined in the Android SDK documentation [ Resources, 38 ] and determined by the upstream Android platform. Specifically, device implementations must report the correct screen size according to the following logical density-independent pixel (dp) screen dimensions.

  • Devices MUST have screen sizes of at least 426 dp x 320 dp ('small')
  • Devices that report screen size 'normal' MUST have screen sizes of at least 480 dp x 320 dp
  • Devices that report screen size 'large' MUST have screen sizes of at least 640 dp x 480 dp
  • Devices that report screen size 'xlarge' MUST have screen sizes of at least 960 dp x 720 dp

  In addition, devices MUST have screen sizes of at least 2.5 inches in physical diagonal size.

  Devices MUST NOT change their reported screen size at any time.

  Applications optionally indicate which screen sizes they support via the <supports-screens> attribute in the AndroidManifest.xml file. Device implementations MUST correctly honor applications' stated support for small, normal, large, and xlarge screens, as described in the Android SDK documentation.

  Screen Aspect Ratio

  The aspect ratio MUST be between 1.3333 (4:3) and 1.85 (16:9).

  Screen Density

  The Android UI framework defines a set of standard logical densities to help application developers target application resources. Device implementations MUST report one of the following logical Android framework densities through the android.util.DisplayMetrics APIs, and MUST execute applications at this standard density.

  • 120 dpi, known as 'ldpi'
  • 160 dpi, known as 'mdpi'
  • 213 dpi, known as 'tvdpi'
  • 240 dpi, known as 'hdpi'
  • 320 dpi, known as 'xhdpi'
  • 480 dpi, known as 'xxhdpi'
  Device implementations SHOULD define the standard Android framework density that is numerically closest to the physical density of the screen, unless that logical density pushes the reported screen size below the minimum supported. If the standard Android framework density that is numerically closest to the physical density results in a screen size that is smaller than the smallest supported compatible screen size (320 dp width), device implementations SHOULD report the next lowest standard Android framework density.

  7.1.2. Display Metrics

  Device implementations MUST report correct values for all display metrics defined in android.util.DisplayMetrics [ Resources, 39 ].

  7.1.3. Screen Orientation

  Devices MUST support dynamic orientation by applications to either portrait or landscape screen orientation. That is, the device must respect the application's request for a specific screen orientation. Device implementations MAY select either portrait or landscape orientation as the default.

  Devices MUST report the correct value for the device's current orientation, whenever queried via the android.content.res.Configuration.orientation, android.view.Display.getOrientation(), or other APIs.

  Devices MUST NOT change the reported screen size or density when changing orientation.

  Devices MUST report which screen orientations they support ( android.hardware.screen.portrait and/or android.hardware.screen.landscape ) and MUST report at least one supported orientation. For example, a device with a fixed-orientation landscape screen, such as a television or laptop, MUST only report android.hardware.screen.landscape .

  7.1.4. 2D and 3D Graphics Acceleration

  Device implementations MUST support both OpenGL ES 1.0 and 2.0, as embodied and detailed in the Android SDK documentations. Device implementations MUST also support Android Renderscript, as detailed in the Android SDK documentation [ Resources, 8 ].

  Device implementations MUST also correctly identify themselves as supporting OpenGL ES 1.0 and 2.0. That is:

  • The managed APIs (such as via the GLES10.getString() method) MUST report support for OpenGL ES 1.0 and 2.0
  • The native C/C++ OpenGL APIs (that is, those available to apps via libGLES_v1CM.so, libGLES_v2.so, or libEGL.so) MUST report support for OpenGL ES 1.0 and 2.0.

  Device implementations MAY implement any desired OpenGL ES extensions. However, device implementations MUST report via the OpenGL ES managed and native APIs all extension strings that they do support, and conversely MUST NOT report extension strings that they do not support.

  Note that Android 4.2 includes support for applications to optionally specify that they require specific OpenGL texture compression formats. These formats are typically vendor-specific. Device implementations are not required by Android 4.2 to implement any specific texture compression format. However, they SHOULD accurately report any texture compression formats that they do support, via the getString() method in the OpenGL API.

  Android 4.2 includes a mechanism for applications to declare that they wanted to enable hardware acceleration for 2D graphics at the Application, Activity, Window or View level through the use of a manifest tag android:hardwareAccelerated or direct API calls [ Resources, 9 ].

  In Android 4.2, device implementations MUST enable hardware acceleration by default, and MUST disable hardware acceleration if the developer so requests by setting android:hardwareAccelerated="false" or disabling hardware acceleration directly through the Android View APIs.

  In addition, device implementations MUST exhibit behavior consistent with the Android SDK documentation on hardware acceleration [ Resources, 9 ].

  Android 4.2 includes a TextureView object that lets developers directly integrate hardware-accelerated OpenGL ES textures as rendering targets in a UI hierarchy. Device implementations MUST support the TextureView API, and MUST exhibit consistent behavior with the upstream Android implementation.

  7.1.5. Legacy Application Compatibility Mode

  Android 4.2 specifies a "compatibility mode" in which the framework operates in an 'normal' screen size equivalent (320dp width) mode for the benefit of legacy applications not developed for old versions of Android that pre-date screen-size independence. Device implementations MUST include support for legacy application compatibility mode as implemented by the upstream Android open source code. That is, device implementations MUST NOT alter the triggers or thresholds at which compatibility mode is activated, and MUST NOT alter the behavior of the compatibility mode itself.

  7.1.6. Screen Types

  Device implementation screens are classified as one of two types:

  • Fixed-pixel display implementations: the screen is a single panel that supports only a single pixel width and height. Typically the screen is physically integrated with the device. Examples include mobile phones, tablets, and so on.
  • Variable-pixel display implementations: the device implementation either has no embedded screen and includes a video output port such as VGA, HDMI or a wireless port for display, or has an embedded screen that can change pixel dimensions. Examples include televisions, set-top boxes, and so on.

  Fixed-Pixel Device Implementations

  Fixed-pixel device implementations MAY use screens of any pixel dimensions, provided that they meet the requirements defined this Compatibility Definition.

  Fixed-pixel implementations MAY include a video output port for use with an external display. However, if that display is ever used for running apps, the device MUST meet the following requirements:

  • The device MUST report the same screen configuration and display metrics, as detailed in Sections 7.1.1 and 7.1.2, as the fixed-pixel display.
  • The device MUST report the same logical density as the fixed-pixel display.
  • The device MUST report screen dimensions that are the same as, or very close to, the fixed-pixel display.

  For example, a tablet that is 7" diagonal size with a 1024x600 pixel resolution is considered a fixed-pixel large mdpi display implementation. If it contains a video output port that displays at 720p or 1080p, the device implementation MUST scale the output so that applications are only executed in a large mdpi window, regardless of whether the fixed-pixel display or video output port is in use.

  Variable-Pixel Device Implementations

  Variable-pixel device implementations MUST support one or both of 1280x720, or 1920x1080 (that is, 720p or 1080p). Device implementations with variable-pixel displays MUST NOT support any other screen configuration or mode. Device implementations with variable-pixel screens MAY change screen configuration or mode at runtime or boot-time. For example, a user of a set-top box may replace a 720p display with a 1080p display, and the device implementation may adjust accordingly.

  Additionally, variable-pixel device implementations MUST report the following configuration buckets for these pixel dimensions:

  • 1280x720 (also known as 720p): 'large' screen size, 'tvdpi' (213 dpi) density
  • 1920x1080 (also known as 1080p): 'large' screen size, 'xhdpi' (320 dpi) density

  For clarity, device implementations with variable pixel dimensions are restricted to 720p or 1080p in Android 4.2, and MUST be configured to report screen size and density buckets as noted above.

  7.1.7. Screen Technology

  The Android platform includes APIs that allow applications to render rich graphics to the display. Devices MUST support all of these APIs as defined by the Android SDK unless specifically allowed in this document. Specifically:

  • Devices MUST support displays capable of rendering 16-bit color graphics and SHOULD support displays capable of 24-bit color graphics.
  • Devices MUST support displays capable of rendering animations.
  • The display technology used MUST have a pixel aspect ratio (PAR) between 0.9 and 1.1. That is, the pixel aspect ratio MUST be near square (1.0) with a 10% tolerance.

  7.1.8. External Displays

  Android 4.2 includes support for secondary display to enable media sharing capabilities and developer APIs for accessing external displays. If a device supports an external display either via a wired, wireless or an embedded additional display connection then the device implementation MUST implement the display manager API as described in the Android SDK documentation [ Resources, 75 ]. Device implementations that support secure video output and are capable of supporting secure surfaces MUST declare support for Display.SECURE_FLAG . Specifically, device implementations that declare support for Display.SECURE_FLAG , MUST support HDCP 2.x or higher for Miracast wireless displays or HDCP 1.2 or higher for wired displays. The upstream Android open source implementation includes support for wireless (Miracast) and wired (HDMI) displays that satisfies this requirement.

  7.2. Input Devices

  7.2.1. Keyboard

  Device implementations:

  • MUST include support for the Input Management Framework (which allows third party developers to create Input Management Engines - ie soft keyboard) as detailed at http://developer.android.com
  • MUST provide at least one soft keyboard implementation (regardless of whether a hard keyboard is present)
  • MAY include additional soft keyboard implementations
  • MAY include a hardware keyboard
  • MUST NOT include a hardware keyboard that does not match one of the formats specified in android.content.res.Configuration.keyboard [ Resources, 40 ] (that is, QWERTY, or 12-key)

  7.2.2. Non-touch Navigation

  Device implementations:

  • MAY omit a non-touch navigation option (that is, may omit a trackball, d-pad, or wheel)
  • MUST report the correct value for android.content.res.Configuration.navigation [ Resources, 40 ]
  • MUST provide a reasonable alternative user interface mechanism for the selection and editing of text, compatible with Input Management Engines. The upstream Android open source implementation includes a selection mechanism suitable for use with devices that lack non-touch navigation inputs.

  7.2.3. Navigation keys

  The Home, Menu and Back functions are essential to the Android navigation paradigm. Device implementations MUST make these functions available to the user at all times when running applications. These functions MAY be implemented via dedicated physical buttons (such as mechanical or capacitive touch buttons), or MAY be implemented using dedicated software keys, gestures, touch panel, etc. Android 4.2 supports both implementations.

  Android 4.2 includes support for assist action [ Resources, 63 ]. Device implementations MUST make the assist action available to the user at all times when running applications. This function MAY be implemented via hardware or software keys.

  Device implementations MAY use a distinct portion of the screen to display the navigation keys, but if so, MUST meet these requirements:

  • Device implementation navigation keys MUST use a distinct portion of the screen, not available to applications, and MUST NOT obscure or otherwise interfere with the portion of the screen available to applications.
  • Device implementations MUST make available a portion of the display to applications that meets the requirements defined in Section 7.1.1 .
  • Device implementations MUST display the navigation keys when applications do not specify a system UI mode, or specify SYSTEM_UI_FLAG_VISIBLE .
  • Device implementations MUST present the navigation keys in an unobtrusive "low profile" (eg. dimmed) mode when applications specify SYSTEM_UI_FLAG_LOW_PROFILE .
  • Device implementations MUST hide the navigation keys when applications specify SYSTEM_UI_FLAG_HIDE_NAVIGATION .
  • Device implementation MUST present a Menu key to applications when targetSdkVersion <= 10 and SHOULD NOT present a Menu key when the targetSdkVersion > 10.

  7.2.4. Touchscreen input

  Device implementations:

  • MUST have a pointer input system of some kind (either mouse-like, or touch)
  • MAY have a touchscreen of any modality (such as capacitive or resistive)
  • SHOULD support fully independently tracked pointers, if a touchscreen supports multiple pointers
  • MUST report the value of android.content.res.Configuration [ Resources, 39 ] reflecting corresponding to the type of the specific touchscreen on the device

  Device implementations MUST report the correct feature corresponding to the type of input used. Note that Android 4.2 includes the feature android.hardware.faketouch , which corresponds to a high-fidelity non-touch (that is, pointer-based) input device such as a mouse or trackpad that can adequately emulate touch-based input (including basic gesture support), and indicates that the device supports an emulated subset of touchscreen functionality. Device implementations that include a touchscreen (single-touch or better) MUST also report android.hardware.faketouch. Device implementations that do not include a touchscreen (and rely on a pointer device only) MUST NOT report any touchscreen feature, and MUST report only android.hardware.faketouch .

  7.2.5. Microphone

  Device implementations MAY omit a microphone. However, if a device implementation omits a microphone, it MUST NOT report the android.hardware.microphone feature constant, and must implement the audio recording API as no-ops, per Section 7 . Conversely, device implementations that do possess a microphone:

  • MUST report the android.hardware.microphone feature constant
  • SHOULD meet the audio quality requirements in Section 5.4
  • SHOULD meet the audio latency requirements in Section 5.5

  7.3. Sensors

  Android 4.2 includes APIs for accessing a variety of sensor types. Devices implementations generally MAY omit these sensors, as provided for in the following subsections. If a device includes a particular sensor type that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation. For example, device implementations:

  • MUST accurately report the presence or absence of sensors per the android.content.pm.PackageManager class. [ Resources, 37 ]
  • MUST return an accurate list of supported sensors via the SensorManager.getSensorList() and similar methods
  • MUST behave reasonably for all other sensor APIs (for example, by returning true or false as appropriate when applications attempt to register listeners, not calling sensor listeners when the corresponding sensors are not present; etc.)
  • MUST report all sensor measurements using the relevant International System of Units (ie metric) values for each sensor type as defined in the Android SDK documentation [ Resources, 41 ]

  The list above is not comprehensive; the documented behavior of the Android SDK is to be considered authoritative.

  Some sensor types are synthetic, meaning they can be derived from data provided by one or more other sensors. (Examples include the orientation sensor, and the linear acceleration sensor.) Device implementations SHOULD implement these sensor types, when they include the prerequisite physical sensors.

  The Android 4.2 includes a notion of a "streaming" sensor, which is one that returns data continuously, rather than only when the data changes. Device implementations MUST continuously provide periodic data samples for any API indicated by the Android 4.2 SDK documentation to be a streaming sensor. Note that the device implementations MUST ensure that the sensor stream must not prevent the device CPU from entering a suspend state or waking up from a suspend state.

  7.3.1. Accelerometer

  Device implementations SHOULD include a 3-axis accelerometer. If a device implementation does include a 3-axis accelerometer, it:

  • SHOULD be able to deliver events at 120 Hz or greater. Note that while the accelerometer frequency above is stated as "SHOULD" for Android 4.2, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these standards are optional in Android 4.2 but will be required in future versions. Existing and new devices that run Android 4.2 are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 4.2 so they will be able to upgrade to the future platform releases
  • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs (see [ Resources, 41 ])
  • MUST be capable of measuring from freefall up to twice gravity (2g) or more on any three-dimensional vector
  • MUST have 8-bits of accuracy or more
  • MUST have a standard deviation no greater than 0.05 m/s^2

  7.3.2. Magnetometer

  Device implementations SHOULD include a 3-axis magnetometer (ie compass.) If a device does include a 3-axis magnetometer, it:

  • MUST be able to deliver events at 10 Hz or greater
  • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs (see [ Resources, 41 ]).
  • MUST be capable of sampling a range of field strengths adequate to cover the geomagnetic field
  • MUST have 8-bits of accuracy or more
  • MUST have a standard deviation no greater than 0.5 µT

  7.3.3. GPS

  Device implementations SHOULD include a GPS receiver. If a device implementation does include a GPS receiver, it SHOULD include some form of "assisted GPS" technique to minimize GPS lock-on time.

  7.3.4. Gyroscope

  Device implementations SHOULD include a gyroscope (ie angular change sensor.) Devices SHOULD NOT include a gyroscope sensor unless a 3-axis accelerometer is also included. If a device implementation includes a gyroscope, it:

  • MUST be temperature compensated
  • MUST be capable of measuring orientation changes up to 5.5*Pi radians/second (that is, approximately 1,000 degrees per second)
  • SHOULD be able to deliver events at 200 Hz or greater. Note that while the gyroscope frequency above is stated as "SHOULD" for Android 4.2, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these standards are optional in Android 4.2 but will be required in future versions. Existing and new devices that run Android 4.2 are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 4.2 so they will be able to upgrade to the future platform releases
  • MUST have 12-bits of accuracy or more
  • MUST have a variance no greater than 1e-7 rad^2 / s^2 per Hz (variance per Hz, or rad^2 / s). The variance is allowed to vary with the sampling rate, but must be constrained by this value. In other words, if you measure the variance of the gyro at 1 Hz sampling rate it should be no greater than 1e-7 rad^2/s^2.
  • MUST have timestamps as close to when the hardware event happened as possible. The constant latency must be removed.

  7.3.5. Barometer

  Device implementations MAY include a barometer (ie ambient air pressure sensor.) If a device implementation includes a barometer, it:

  • MUST be able to deliver events at 5 Hz or greater
  • MUST have adequate precision to enable estimating altitude
  • MUST be temperature compensated

  7.3.7. Thermometer

  Device implementations MAY but SHOULD NOT include a thermometer (ie temperature sensor.) If a device implementation does include a thermometer, it MUST measure the temperature of the device CPU. It MUST NOT measure any other temperature. (Note that this sensor type is deprecated in the Android 4.2 APIs.)

  7.3.7. Photometer

  Device implementations MAY include a photometer (ie ambient light sensor.)

  7.3.8. Proximity Sensor

  Device implementations MAY include a proximity sensor. If a device implementation does include a proximity sensor, it MUST measure the proximity of an object in the same direction as the screen. That is, the proximity sensor MUST be oriented to detect objects close to the screen, as the primary intent of this sensor type is to detect a phone in use by the user. If a device implementation includes a proximity sensor with any other orientation, it MUST NOT be accessible through this API. If a device implementation has a proximity sensor, it MUST be have 1-bit of accuracy or more.

  7.4. Data Connectivity

  7.4.1. Telephony

  "Telephony" as used by the Android 4.2 APIs and this document refers specifically to hardware related to placing voice calls and sending SMS messages via a GSM or CDMA network. While these voice calls may or may not be packet-switched, they are for the purposes of Android 4.2 considered independent of any data connectivity that may be implemented using the same network. In other words, the Android "telephony" functionality and APIs refer specifically to voice calls and SMS; for instance, device implementations that cannot place calls or send/receive SMS messages MUST NOT report the "android.hardware.telephony" feature or any sub-features, regardless of whether they use a cellular network for data connectivity.

  Android 4.2 MAY be used on devices that do not include telephony hardware. That is, Android 4.2 is compatible with devices that are not phones. However, if a device implementation does include GSM or CDMA telephony, it MUST implement full support for the API for that technology. Device implementations that do not include telephony hardware MUST implement the full APIs as no-ops.

  7.4.2. IEEE 802.11 (WiFi)

  Android 4.2 device implementations SHOULD include support for one or more forms of 802.11 (b/g/a/n, etc.) If a device implementation does include support for 802.11, it MUST implement the corresponding Android API.

  Device implementations MUST implement the multicast API as described in the SDK documentation [ Resources, 62 ]. Device implementations that do include Wifi support MUST support multicast DNS (mDNS). Device implementations MUST not filter mDNS packets (224.0.0.251) at any time of operation including when the screen is not in an active state.

  7.4.2.1. WiFi Direct

  Device implementations SHOULD include support for Wifi direct (Wifi peer-to-peer). If a device implementation does include support for Wifi direct, it MUST implement the corresponding Android API as described in the SDK documentation [ Resources, 68 ]. If a device implementation includes support for Wifi direct, then it:

  • MUST support regular Wifi operation
  • SHOULD support concurrent wifi and wifi Direct operation

  7.4.3. Bluetooth

  Device implementations SHOULD include a Bluetooth transceiver. Device implementations that do include a Bluetooth transceiver MUST enable the RFCOMM-based Bluetooth API as described in the SDK documentation [ Resources, 42 ]. Device implementations SHOULD implement relevant Bluetooth profiles, such as A2DP, AVRCP, OBEX, etc. as appropriate for the device.

  The Compatibility Test Suite includes cases that cover basic operation of the Android RFCOMM Bluetooth API. However, since Bluetooth is a communications protocol between devices, it cannot be fully tested by unit tests running on a single device. Consequently, device implementations MUST also pass the human-driven Bluetooth test procedure described in Appendix A.

  7.4.4. Near-Field Communications

  Device implementations SHOULD include a transceiver and related hardware for Near-Field Communications (NFC). If a device implementation does include NFC hardware, then it:

  • MUST report the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method. [ Resources, 37 ]
  • MUST be capable of reading and writing NDEF messages via the following NFC standards:
   • MUST be capable of acting as an NFC Forum reader/writer (as defined by the NFC Forum technical specification NFCForum-TS-DigitalProtocol-1.0) via the following NFC standards:
    • NfcA (ISO14443-3A)
    • NfcB (ISO14443-3B)
    • NfcF (JIS 6319-4)
    • IsoDep (ISO 14443-4)
    • NFC Forum Tag Types 1, 2, 3, 4 (defined by the NFC Forum)
  • SHOULD be capable of reading and writing NDEF messages via the following NFC standards. Note that while the NFC standards below are stated as "SHOULD" for Android 4.2, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these standards are optional in Android 4.2 but will be required in future versions. Existing and new devices that run Android 4.2 are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 4.2 so they will be able to upgrade to the future platform releases.
   • NfcV (ISO 15693)
  • MUST be capable of transmitting and receiving data via the following peer-to-peer standards and protocols:
   • ISO 18092
   • LLCP 1.0 (defined by the NFC Forum)
   • SDP 1.0 (defined by the NFC Forum)
   • NDEF Push Protocol [ Resources, 43 ]
   • SNEP 1.0 (defined by the NFC Forum)
  • MUST include support for Android Beam [ Resources, 65 ]:
   • MUST implement the SNEP default server. Valid NDEF messages received by the default SNEP server MUST be dispatched to applications using the android.nfc.ACTION_NDEF_DISCOVERED intent. Disabling Android Beam in settings MUST NOT disable dispatch of incoming NDEF message.
   • Device implementations MUST honor the android.settings.NFCSHARING_SETTINGS intent to show NFC sharing settings [ Resources, 67 ].
   • MUST implement the NPP server. Messages received by the NPP server MUST be processed the same way as the SNEP default server.
   • MUST implement a SNEP client and attempt to send outbound P2P NDEF to the default SNEP server when Android Beam is enabled. If no default SNEP server is found then the client MUST attempt to send to an NPP server.
   • MUST allow foreground activities to set the outbound P2P NDEF message using android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessage, and android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessageCallback, and android.nfc.NfcAdapter.enableForegroundNdefPush.
   • SHOULD use a gesture or on-screen confirmation, such as 'Touch to Beam', before sending outbound P2P NDEF messages.
   • SHOULD enable Android Beam by default
   • MUST support NFC Connection handover to Bluetooth when the device supports Bluetooth Object Push Profile. Device implementations must support connection handover to Bluetooth when using android.nfc.NfcAdapter.setBeamPushUris, by implementing the "Connection Handover version 1.2" [ Resources, 60 ] and "Bluetooth Secure Simple Pairing Using NFC version 1.0" [ Resources, 61 ] specs from the NFC Forum. Such an implementation SHOULD use SNEP GET requests for exchanging the handover request / select records over NFC, and it MUST use the Bluetooth Object Push Profile for the actual Bluetooth data transfer.
  • MUST poll for all supported technologies while in NFC discovery mode.
  • SHOULD be in NFC discovery mode while the device is awake with the screen active and the lock-screen unlocked.

  (Note that publicly available links are not available for the JIS, ISO, and NFC Forum specifications cited above.)

  Additionally, device implementations MAY include reader/writer support for the following MIFARE technologies.

  Note that Android 4.2 includes APIs for these MIFARE types. If a device implementation supports MIFARE in the reader/writer role, it:

  • MUST implement the corresponding Android APIs as documented by the Android SDK
  • MUST report the feature com.nxp.mifare from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method. [ Resources, 37 ] Note that this is not a standard Android feature, and as such does not appear as a constant on the PackageManager class.
  • MUST NOT implement the corresponding Android APIs nor report the com.nxp.mifare feature unless it also implements general NFC support as described in this section

  If a device implementation does not include NFC hardware, it MUST NOT declare the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method [ Resources, 37 ], and MUST implement the Android 4.2 NFC API as a no-op.

  As the classes android.nfc.NdefMessage and android.nfc.NdefRecord represent a protocol-independent data representation format, device implementations MUST implement these APIs even if they do not include support for NFC or declare the android.hardware.nfc feature.

  7.4.5. Minimum Network Capability

  Device implementations MUST include support for one or more forms of data networking. Specifically, device implementations MUST include support for at least one data standard capable of 200Kbit/sec or greater. Examples of technologies that satisfy this requirement include EDGE, HSPA, EV-DO, 802.11g, Ethernet, etc.

  Device implementations where a physical networking standard (such as Ethernet) is the primary data connection SHOULD also include support for at least one common wireless data standard, such as 802.11 (WiFi).

  Devices MAY implement more than one form of data connectivity.

  7.5. Cameras

  Device implementations SHOULD include a rear-facing camera, and MAY include a front-facing camera. A rear-facing camera is a camera located on the side of the device opposite the display; that is, it images scenes on the far side of the device, like a traditional camera. A front-facing camera is a camera located on the same side of the device as the display; that is, a camera typically used to image the user, such as for video conferencing and similar applications.

  7.5.1. Rear-Facing Camera

  Device implementations SHOULD include a rear-facing camera. If a device implementation includes a rear-facing camera, it:

  • MUST have a resolution of at least 2 megapixels
  • SHOULD have either hardware auto-focus, or software auto-focus implemented in the camera driver (transparent to application software)
  • MAY have fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware
  • MAY include a flash. If the Camera includes a flash, the flash lamp MUST NOT be lit while an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance has been registered on a Camera preview surface, unless the application has explicitly enabled the flash by enabling the FLASH_MODE_AUTO or FLASH_MODE_ON attributes of a Camera.Parameters object. Note that this constraint does not apply to the device's built-in system camera application, but only to third-party applications using Camera.PreviewCallback .

  7.5.2. Front-Facing Camera

  Device implementations MAY include a front-facing camera. If a device implementation includes a front-facing camera, it:

  • MUST have a resolution of at least VGA (that is, 640x480 pixels)
  • MUST NOT use a front-facing camera as the default for the Camera API. That is, the camera API in Android 4.2 has specific support for front-facing cameras, and device implementations MUST NOT configure the API to to treat a front-facing camera as the default rear-facing camera, even if it is the only camera on the device.
  • MAY include features (such as auto-focus, flash, etc.) available to rear-facing cameras as described in Section 7.5.1.
  • MUST horizontally reflect (ie mirror) the stream displayed by an app in a CameraPreview, as follows:
   • If the device implementation is capable of being rotated by user (such as automatically via an accelerometer or manually via user input), the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the device's current orientation.
   • If the current application has explicitly requested that the Camera display be rotated via a call to the android.hardware.Camera.setDisplayOrientation() [ Resources, 50 ] method, the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the orientation specified by the application.
   • Otherwise, the preview MUST be mirrored along the device's default horizontal axis.
  • MUST mirror the image displayed by the postview in the same manner as the camera preview image stream. (If the device implementation does not support postview, this requirement obviously does not apply.)
  • MUST NOT mirror the final captured still image or video streams returned to application callbacks or committed to media storage

  7.5.3. Camera API Behavior

  Device implementations MUST implement the following behaviors for the camera-related APIs, for both front- and rear-facing cameras:

  1. If an application has never called android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int) , then the device MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview data provided to application callbacks.
  2. If an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance and the system calls the onPreviewFrame() method when the preview format is YCbCr_420_SP, the data in the byte[] passed into onPreviewFrame() must further be in the NV21 encoding format. That is, NV21 MUST be the default.
  3. Device implementations MUST support the YV12 format (as denoted by the android.graphics.ImageFormat.YV12 constant) for camera previews for both front- and rear-facing cameras. (The hardware video encoder and camera may use any native pixel format, but the device implementation MUST support conversion to YV12.)

  Device implementations MUST implement the full Camera API included in the Android 4.2 SDK documentation [ Resources, 51 ]), regardless of whether the device includes hardware autofocus or other capabilities. For instance, cameras that lack autofocus MUST still call any registered android.hardware.Camera.AutoFocusCallback instances (even though this has no relevance to a non-autofocus camera.) Note that this does apply to front-facing cameras; for instance, even though most front-facing cameras do not support autofocus, the API callbacks must still be "faked" as described.

  Device implementations MUST recognize and honor each parameter name defined as a constant on the android.hardware.Camera.Parameters class, if the underlying hardware supports the feature. If the device hardware does not support a feature, the API must behave as documented. Conversely, Device implementations MUST NOT honor or recognize string constants passed to the android.hardware.Camera.setParameters() method other than those documented as constants on the android.hardware.Camera.Parameters . That is, device implementations MUST support all standard Camera parameters if the hardware allows, and MUST NOT support custom Camera parameter types. For instance, device implementations that support image capture using high dynamic range (HDR) imaging techniques MUST support camera parameter Camera.SCENE_MODE_HDR [ Resources, 78 ]).

  Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_PICTURE intent whenever a new picture is taken by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.

  Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_VIDEO intent whenever a new video is recorded by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.

  7.5.4. Camera Orientation

  Both front- and rear-facing cameras, if present, MUST be oriented so that the long dimension of the camera aligns with the screen's long dimension. That is, when the device is held in the landscape orientation, cameras MUST capture images in the landscape orientation. This applies regardless of the device's natural orientation; that is, it applies to landscape-primary devices as well as portrait-primary devices.

  7.6. Memory and Storage

  7.6.1. Minimum Memory and Storage

  Device implementations MUST have at least 340MB of memory available to the kernel and userspace. The 340MB MUST be in addition to any memory dedicated to hardware components such as radio, video, and so on that is not under the kernel's control.

  Device implementations MUST have at least 350MB of non-volatile storage available for application private data. That is, the /data partition MUST be at least 350MB.

  The Android APIs include a Download Manager that applications may use to download data files [ Resources, 56 ]. The device implementation of the Download Manager MUST be capable of downloading individual files of at least 100MB in size to the default "cache" location.

  7.6.2. Application Shared Storage

  Device implementations MUST offer shared storage for applications. The shared storage provided MUST be at least 1GB in size.

  Device implementations MUST be configured with shared storage mounted by default, "out of the box". If the shared storage is not mounted on the Linux path /sdcard , then the device MUST include a Linux symbolic link from /sdcard to the actual mount point.

  Device implementations MUST enforce as documented the android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission on this shared storage. Shared storage MUST otherwise be writable by any application that obtains that permission.

  Device implementations MAY have hardware for user-accessible removable storage, such as a Secure Digital card. Alternatively, device implementations MAY allocate internal (non-removable) storage as shared storage for apps.

  Regardless of the form of shared storage used, device implementations MUST provide some mechanism to access the contents of shared storage from a host computer, such as USB mass storage (UMS) or Media Transfer Protocol (MTP). Device implementations MAY use USB mass storage, but SHOULD use Media Transfer Protocol. If the device implementation supports Media Transfer Protocol:

  • The device implementation SHOULD be compatible with the reference Android MTP host, Android File Transfer [ Resources, 57 ].
  • The device implementation SHOULD report a USB device class of 0x00 .
  • The device implementation SHOULD report a USB interface name of 'MTP'.

  If the device implementation lacks USB ports, it MUST provide a host computer with access to the contents of shared storage by some other means, such as a network file system.

  It is illustrative to consider two common examples. If a device implementation includes an SD card slot to satisfy the shared storage requirement, a FAT-formatted SD card 1GB in size or larger MUST be included with the device as sold to users, and MUST be mounted by default. Alternatively, if a device implementation uses internal fixed storage to satisfy this requirement, that storage MUST be 1GB in size or larger and mounted on /sdcard (or /sdcard MUST be a symbolic link to the physical location if it is mounted elsewhere.)

  Device implementations that include multiple shared storage paths (such as both an SD card slot and shared internal storage) SHOULD modify the core applications such as the media scanner and ContentProvider to transparently support files placed in both locations.

  7.7. USB

  Device implementations SHOULD include a USB client port, and SHOULD include a USB host port.

  If a device implementation includes a USB client port:

  • the port MUST be connectable to a USB host with a standard USB-A port
  • the port SHOULD use the micro USB form factor on the device side. Existing and new devices that run Android 4.2 are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 4.2 so they will be able to upgrade to the future platform releases
  • the port SHOULD be centered in the middle of an edge. Device implementations SHOULD either locate the port on the bottom of the device (according to natural orientation) or enable software screen rotation for all apps (including home screen), so that the display draws correctly when the device is oriented with the port at bottom. Existing and new devices that run Android 4.2 are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 4.2 so they will be able to upgrade to future platform releases.
  • if the device has other ports (such as a non-USB charging port) it SHOULD be on the same edge as the micro-USB port
  • it MUST allow a host connected to the device to access the contents of the shared storage volume using either USB mass storage or Media Transfer Protocol
  • it MUST implement the Android Open Accessory API and specification as documented in the Android SDK documentation, and MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.accessory [ Resources, 52 ]
  • it MUST implement the USB audio class as documented in the Android SDK documentation [ Resources, 66 ]
  • it SHOULD implement support for USB battery charging specification [ Resources, 64 ] Existing and new devices that run Android 4.2 are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 4.2 so they will be able to upgrade to the future platform releases

  If a device implementation includes a USB host port:

  • it MAY use a non-standard port form factor, but if so MUST ship with a cable or cables adapting the port to standard USB-A
  • it MUST implement the Android USB host API as documented in the Android SDK, and MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.host [ Resources, 53 ]

  Device implementations MUST implement the Android Debug Bridge. If a device implementation omits a USB client port, it MUST implement the Android Debug Bridge via local-area network (such as Ethernet or 802.11)

  8. Performance Compatibility

  Device implementations MUST meet the key performance metrics of an Android 4.2 compatible device defined in the table below:

  Metric Performance Threshold Comments
  Application Launch Time The following applications should launch within the specified time.
  • Browser: less than 1300ms
  • Contacts: less than 700ms
  • Settings: less than 700ms
  The launch time is measured as the total time to complete loading the default activity for the application, including the time it takes to start the Linux process, load the Android package into the Dalvik VM, and call onCreate.
  Simultaneous Applications When multiple applications have been launched, re-launching an already-running application after it has been launched must take less than the original launch time.

  9. Security Model Compatibility

  Device implementations MUST implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [ Resources, 54 ] in the Android developer documentation. Device implementations MUST support installation of self-signed applications without requiring any additional permissions/certificates from any third parties/authorities. Specifically, compatible devices MUST support the security mechanisms described in the follow sub-sections.

  9.1. Permissions

  Device implementations MUST support the Android permissions model as defined in the Android developer documentation [ Resources, 54 ]. Specifically, implementations MUST enforce each permission defined as described in the SDK documentation; no permissions may be omitted, altered, or ignored. Implementations MAY add additional permissions, provided the new permission ID strings are not in the android.* namespace.

  9.2. UID and Process Isolation

  Device implementations MUST support the Android application sandbox model, in which each application runs as a unique Unix-style UID and in a separate process. Device implementations MUST support running multiple applications as the same Linux user ID, provided that the applications are properly signed and constructed, as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 54 ].

  9.3. Filesystem Permissions

  Device implementations MUST support the Android file access permissions model as defined in as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 54 ].

  9.4. Alternate Execution Environments

  Device implementations MAY include runtime environments that execute applications using some other software or technology than the Dalvik virtual machine or native code. However, such alternate execution environments MUST NOT compromise the Android security model or the security of installed Android applications, as described in this section.

  Alternate runtimes MUST themselves be Android applications, and abide by the standard Android security model, as described elsewhere in Section 9.

  Alternate runtimes MUST NOT be granted access to resources protected by permissions not requested in the runtime's AndroidManifest.xml file via the <uses-permission> mechanism.

  Alternate runtimes MUST NOT permit applications to make use of features protected by Android permissions restricted to system applications.

  Alternate runtimes MUST abide by the Android sandbox model. Specifically:

  • Alternate runtimes SHOULD install apps via the PackageManager into separate Android sandboxes (that is, Linux user IDs, etc.)
  • Alternate runtimes MAY provide a single Android sandbox shared by all applications using the alternate runtime
  • Alternate runtimes and installed applications using an alternate runtime MUST NOT reuse the sandbox of any other app installed on the device, except through the standard Android mechanisms of shared user ID and signing certificate
  • Alternate runtimes MUST NOT launch with, grant, or be granted access to the sandboxes corresponding to other Android applications

  Alternate runtimes MUST NOT be launched with, be granted, or grant to other applications any privileges of the superuser (root), or of any other user ID.

  The .apk files of alternate runtimes MAY be included in the system image of a device implementation, but MUST be signed with a key distinct from the key used to sign other applications included with the device implementation.

  When installing applications, alternate runtimes MUST obtain user consent for the Android permissions used by the application. That is, if an application needs to make use of a device resource for which there is a corresponding Android permission (such as Camera, GPS, etc.), the alternate runtime MUST inform the user that the application will be able to access that resource. If the runtime environment does not record application capabilities in this manner, the runtime environment MUST list all permissions held by the runtime itself when installing any application using that runtime.

  9.5. Multi-User Support

  Android 4.2 includes support for multiple users and provides support for full user isolation [ Resources, 70 ].

  Device implementations MUST meet these requirements related to multi-user support[ Resources, 71 ]:

  • As the behavior of the telephony APIs on devices with multiple users is currently undefined, device implementations that declare android.hardware.telephony MUST NOT enable multi-user support.
  • Device implementations MUST, for each user, implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [Resources, 54]

  Each user instance on an Android device MUST have separate and isolated external storage directories. Device implementations MAY store multiple users' data on the same volume or filesystem. However, the device implementation MUST ensure that applications owned by and running on behalf a given user cannot list, read, or write to data owned by any other user. Note that removable media, such as SD card slots, can allow one user to access another's data by means of a host PC. For this reason, device implementations that use removable media for the external storage APIs MUST encrypt the contents of the SD card if multi-user is enabled using a key stored only on non-removable media accessible only to the system. As this will make the media unreadable by a host PC, device implementations will be required to switch to MTP or a similar system to provide host PCs with access to the current user's data. Accordingly, device implementations MAY but SHOULD NOT enable multi-user if they use removable media [ Resources, 72 ] for primary external storage. The upstream Android open-source project includes an implementation that uses internal device storage for application external storage APIs; device implementations SHOULD use this configuration and software implementation. Device implementations that include multiple external storage paths MUST NOT allow Android applications to write to the secondary external storage

  9.6. Premium SMS Warning

  Android 4.2 includes support for warning users for any outgoing premium SMS message. Premium SMS messages are text messages sent to a service registered with a carrier that may incur a charge to the user. Device implementations that declare support for android.hardware.telephony MUST warn users before sending a SMS message to numbers identified by regular expressions defined in /data/misc/sms/codes.xml file in the device. The upstream Android open-source project provides an implementation that satisfies this requirement.

  10. Software Compatibility Testing

  Device implementations MUST pass all tests described in this section.

  However, note that no software test package is fully comprehensive. For this reason, device implementers are very strongly encouraged to make the minimum number of changes as possible to the reference and preferred implementation of Android 4.2 available from the Android Open Source Project. This will minimize the risk of introducing bugs that create incompatibilities requiring rework and potential device updates.

  10.1. Compatibility Test Suite

  Device implementations MUST pass the Android Compatibility Test Suite (CTS) [ Resources, 2 ] available from the Android Open Source Project, using the final shipping software on the device. Additionally, device implementers SHOULD use the reference implementation in the Android Open Source tree as much as possible, and MUST ensure compatibility in cases of ambiguity in CTS and for any reimplementations of parts of the reference source code.

  The CTS is designed to be run on an actual device. Like any software, the CTS may itself contain bugs. The CTS will be versioned independently of this Compatibility Definition, and multiple revisions of the CTS may be released for Android 4.2. Device implementations MUST pass the latest CTS version available at the time the device software is completed.

  10.2. CTS Verifier

  Device implementations MUST correctly execute all applicable cases in the CTS Verifier. The CTS Verifier is included with the Compatibility Test Suite, and is intended to be run by a human operator to test functionality that cannot be tested by an automated system, such as correct functioning of a camera and sensors.

  The CTS Verifier has tests for many kinds of hardware, including some hardware that is optional. Device implementations MUST pass all tests for hardware which they possess; for instance, if a device possesses an accelerometer, it MUST correctly execute the Accelerometer test case in the CTS Verifier. Test cases for features noted as optional by this Compatibility Definition Document MAY be skipped or omitted.

  Every device and every build MUST correctly run the CTS Verifier, as noted above. However, since many builds are very similar, device implementers are not expected to explicitly run the CTS Verifier on builds that differ only in trivial ways. Specifically, device implementations that differ from an implementation that has passed the CTS Verfier only by the set of included locales, branding, etc. MAY omit the CTS Verifier test.

  10.3. Reference Applications

  Device implementers MUST test implementation compatibility using the following open source applications:

  • The "Apps for Android" applications [ Resources, 55 ]
  • Replica Island (available in Android Market)

  Each app above MUST launch and behave correctly on the implementation, for the implementation to be considered compatible.

  11. Updatable Software

  Device implementations MUST include a mechanism to replace the entirety of the system software. The mechanism need not perform "live" upgrades - that is, a device restart MAY be required.

  Any method can be used, provided that it can replace the entirety of the software preinstalled on the device. For instance, any of the following approaches will satisfy this requirement:

  • Over-the-air (OTA) downloads with offline update via reboot
  • "Tethered" updates over USB from a host PC
  • "Offline" updates via a reboot and update from a file on removable storage

  The update mechanism used MUST support updates without wiping user data. That is, the update mechanism MUST preserve application private data and application shared data. Note that the upstream Android software includes an update mechanism that satisfies this requirement.

  If an error is found in a device implementation after it has been released but within its reasonable product lifetime that is determined in consultation with the Android Compatibility Team to affect the compatibility of third-party applications, the device implementer MUST correct the error via a software update available that can be applied per the mechanism just described.

  12. Contact Us

  You can contact the document authors at compatibility@android.com for clarifications and to bring up any issues that you think the document does not cover.

  Appendix A - Bluetooth Test Procedure

  The Compatibility Test Suite includes cases that cover basic operation of the Android RFCOMM Bluetooth API. However, since Bluetooth is a communications protocol between devices, it cannot be fully tested by unit tests running on a single device. Consequently, device implementations MUST also pass the human-operated Bluetooth test procedure described below.

  The test procedure is based on the BluetoothChat sample app included in the Android open source project tree. The procedure requires two devices:

  • a candidate device implementation running the software build to be tested
  • a separate device implementation already known to be compatible, and of a model from the device implementation being tested - that is, a "known good" device implementation

  The test procedure below refers to these devices as the "candidate" and "known good" devices, respectively.

  Setup and Installation

  1. Build BluetoothChat.apk via 'make samples' from an Android source code tree
  2. Install BluetoothChat.apk on the known-good device
  3. Install BluetoothChat.apk on the candidate device

  Test Bluetooth Control by Apps

  1. Launch BluetoothChat on the candidate device, while Bluetooth is disabled
  2. Verify that the candidate device either turns on Bluetooth, or prompts the user with a dialog to turn on Bluetooth

  Test Pairing and Communication

  1. Launch the Bluetooth Chat app on both devices
  2. Make the known-good device discoverable from within BluetoothChat (using the Menu)
  3. On the candidate device, scan for Bluetooth devices from within BluetoothChat (using the Menu) and pair with the known-good device
  4. Send 10 or more messages from each device, and verify that the other device receives them correctly
  5. Close the BluetoothChat app on both devices by pressing Home
  6. Unpair each device from the other, using the device Settings app

  Test Pairing and Communication in the Reverse Direction

  1. Launch the Bluetooth Chat app on both devices.
  2. Make the candidate device discoverable from within BluetoothChat (using the Menu).
  3. On the known-good device, scan for Bluetooth devices from within BluetoothChat (using the Menu) and pair with the candidate device.
  4. Send 10 or messages from each device, and verify that the other device receives them correctly.
  5. Close the Bluetooth Chat app on both devices by pressing Back repeatedly to get to the Launcher.

  Test Re-Launches

  1. Re-launch the Bluetooth Chat app on both devices.
  2. Send 10 or messages from each device, and verify that the other device receives them correctly.

  Note: the above tests have some cases which end a test section by using Home, and some using Back. These tests are not redundant and are not optional: the objective is to verify that the Bluetooth API and stack works correctly both when Activities are explicitly terminated (via the user pressing Back, which calls finish()), and implicitly sent to background (via the user pressing Home.) Each test sequence MUST be performed as described.