Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Cải tiến bảo mật

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Android liên tục cải thiện các khả năng và dịch vụ bảo mật của mình. Xem danh sách các cải tiến theo bản phát hành trong điều hướng bên trái.