שיפורי אבטחה

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

אנדרואיד משפרת ללא הרף את יכולות האבטחה וההצעות שלה. ראה את רשימות השיפורים לפי שחרור בניווט השמאלי.