คำจำกัดความความเข้ากันได้ของ Android 1.6

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
คำนิยามความเข้ากันได้ของ Android: Android 1.6
Android 1.6 r2
Google Inc.
Compatibility@android.com

สารบัญ
1. บทนำ ............................................... ................................................................. ................... 4
2. ทรัพยากร ................................................. ................................................................. ........................ 4
3. ซอฟต์แวร์ ................................................. ................................................................. ........................ 5
3.1. ความเข้ากันได้ของ API ที่มีการจัดการ ............................................ ..................................... 5
3.2. ความเข้ากันได้ของ Soft API ................................................... ................................................. 6
3.2.1. สิทธิ์.................................................. ................................................................. ... 6
3.2.2. สร้างพารามิเตอร์ ................................................ ................................................. 6
3.2.3. เจตนาที่เข้ากันได้................................................ .......................................... 8
3.2.3.1. จุดประสงค์หลักของการสมัคร ................................................... ............................ 8
3.2.3.2. เจตนาลบล้าง ................................................. ......................................... 8
3.2.3.3. เนมสเปซเจตนา ................................................ ..................................... 8
3.2.3.4. เจตนาในการออกอากาศ ................................................. ...................................... 9
3.3. ความเข้ากันได้ของ Native API ............................................ ......................................... 9
3.4. ความเข้ากันได้ของ Web API ................................................. ................................................ 9
3.5. ความเข้ากันได้ของพฤติกรรม API................................................. ................................ 10
3.6. เนมสเปซ API ................................................ ................................................................. . 10
3.7. ความเข้ากันได้ของเครื่องเสมือน ................................................. .............................. 11
3.8. ความเข้ากันได้ของส่วนต่อประสานผู้ใช้ ............................................ ................................. 11

3.8.1. วิดเจ็ต ................................................. ................................................................. ........ 11
3.8.2. การแจ้งเตือน ................................................. ................................................................. 12
3.8.3. ค้นหา ................................................. ................................................................. ..........12
3.8.4. ขนมปังปิ้ง.................................................. ................................................................. ........... 12

4. อ้างอิงซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้ ............................................. ................................ 12
5. ความเข้ากันได้ของบรรจุภัณฑ์ของแอปพลิเคชัน ............................................. ........................... 13
6. ความเข้ากันได้ของมัลติมีเดีย................................................. .............................................. 13
7. ความเข้ากันได้ของเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา .................................. .......................................... 14
8. ความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์ ................................................. ................................................ 15
8.1. แสดง ................................................. ................................................................. ................ 15
8.1.1. การกำหนดค่าการแสดงผลมาตรฐาน ................................................. ................... 15
8.1.2. การกำหนดค่าการแสดงผลที่ไม่ได้มาตรฐาน ................................................. ............ 16
8.1.3. เมตริกการแสดงผล................................................ ................................................ 16

8.2. แป้นพิมพ์ ................................................. ................................................................. ............ 16
8.3. การนำทางแบบไม่สัมผัส ................................................. ................................................ 16
8.4. การวางแนวหน้าจอ................................................ ................................................ 17
8.5. อินพุตหน้าจอสัมผัส................................................ ................................................ 17
8.6. ยูเอสบี ................................................. ................................................................. ........................ 17
8.7. ปุ่มนำทาง ................................................. ................................................................. .. 17
8.8. อินเตอร์เน็ตไร้สาย .................................................. ................................................................. ........................ 17
8.9. กล้อง ................................................. ................................................................. ............ 18
8.9.1. กล้องที่ไม่ใช่ออโต้โฟกัส ................................................. ................................. 18
8.10. มาตรความเร่ง................................................. ................................................................. ..18
8.11. เข็มทิศ ................................................. ................................................................. .......... 19
8.12. จีพีเอส ................................................. ................................................................. ................... 19
8.13. โทรศัพท์................................................. ................................................................. ......... 19
8.14. การควบคุมระดับเสียง................................................ ................................................................. 19

9. ความเข้ากันได้ของประสิทธิภาพ................................................. .......................................... 19
10. ความเข้ากันได้ของรุ่นความปลอดภัย ............................................. ...................................... 20
10.1. สิทธิ์ .................................................. ................................................................. ..... 20
10.2. การแยกผู้ใช้และกระบวนการ .................................................. ................................. 20
10.3. สิทธิ์ของระบบไฟล์................................................ ..................................... 21
11. ชุดทดสอบความเข้ากันได้ ............................................. .............................................. 21

12. ติดต่อเรา ................................................. ................................................................. ................. 21
ภาคผนวก A: ความตั้งใจในการสมัครที่จำเป็น ................................................ ....................... 22
ภาคผนวก B: ความตั้งใจในการออกอากาศที่จำเป็น ................................................ ........................... 0
ภาคผนวก C: ข้อพิจารณาในอนาคต............................................. ................................... 0

1. อุปกรณ์ที่ไม่ใช่โทรศัพท์ ............................................ ................................................ 30
2. ความเข้ากันได้ของบลูทูธ ............................................. ................................................ 30
3. ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่จำเป็น............................................. .............................. 30
4. ตัวอย่างการสมัคร ................................................. ................................................. 30
5. หน้าจอสัมผัส ................................................. ................................................................. ......... 30
6. ประสิทธิภาพ................................................ ................................................................. ............ 31

1. บทนำ
เอกสารนี้ระบุข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้โทรศัพท์มือถือเป็น
เข้ากันได้กับ Android 1.6 คำจำกัดความนี้ถือว่าคุ้นเคยกับโปรแกรมความเข้ากันได้ของ Android
[แหล่งข้อมูล 1].
การใช้คำว่า "ต้อง", "ต้องไม่", "จำเป็น", "จะ", "ไม่ควร", "ควร", "ไม่ควร", "แนะนำ",
"อาจ" และ "ไม่บังคับ" เป็นไปตามมาตรฐาน IETF ที่กำหนดไว้ใน RFC2119 [ Resources , 2]
ตามที่ใช้ในเอกสารนี้ "ผู้ดำเนินการอุปกรณ์" หรือ "ผู้ดำเนินการ" คือบุคคลหรือองค์กรที่กำลังพัฒนา
โซลูชันฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ที่ใช้ Android 1.6 "การใช้งานอุปกรณ์" หรือ "การใช้งาน" คือ
โซลูชันฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ได้รับการพัฒนา
เพื่อให้ได้รับการพิจารณาว่าเข้ากันได้กับ Android 1.6 การใช้งานอุปกรณ์:
1. ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่นำเสนอในคำจำกัดความความเข้ากันได้นี้ รวมถึงเอกสารใดๆ
รวมผ่านการอ้างอิง
2. ต้องผ่าน Android Compatibility Test Suite (CTS) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Android Open
โครงการต้นทาง [ ทรัพยากร , 3]. CTS ทดสอบส่วนประกอบส่วนใหญ่ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ที่ระบุไว้ในนี้
เอกสาร.
ในกรณีที่คำจำกัดความนี้หรือ CTS เงียบ คลุมเครือ หรือไม่สมบูรณ์ ถือเป็นความรับผิดชอบของอุปกรณ์
ตัวดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับการใช้งานที่มีอยู่ ด้วยเหตุนี้ Android Open
Source Project [ Resources , 4] เป็นทั้งข้อมูลอ้างอิง และ การใช้งาน Android ที่ต้องการ อุปกรณ์
ขอแนะนำให้ผู้ดำเนินการติดตั้งใช้งานบนซอร์สโค้ด "ต้นน้ำ"
ได้จากโครงการโอเพ่นซอร์ส Android ในขณะที่ส่วนประกอบบางอย่างสามารถเปลี่ยนสมมุติฐานได้
ด้วยการใช้งานอื่น ๆ การปฏิบัตินี้จะไม่แนะนำอย่างยิ่งเนื่องจากผ่านการทดสอบ CTS จะกลายเป็น
ยากขึ้นอย่างมาก เป็นความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าความเข้ากันได้ทางพฤติกรรมอย่างสมบูรณ์กับ
การใช้งาน Android มาตรฐาน รวมถึงและนอกเหนือจากชุดทดสอบความเข้ากันได้
2. ทรัพยากร
คำจำกัดความความเข้ากันได้นี้อ้างอิงถึงทรัพยากรจำนวนหนึ่งที่สามารถรับได้ที่นี่
1. ภาพรวมโปรแกรมความเข้ากันได้ของ Android: https://sites.google.com/a/android.com/compatibility/
มันทำงานอย่างไร
2. IETF RFC2119 ระดับความต้องการ: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt
3. ชุดทดสอบความเข้ากันได้: http://sites.google.com/a/android.com/compatibility/compatibility-test-
ชุด--cts
4. โครงการโอเพ่นซอร์ส Android: http://source.android.com/
5. คำจำกัดความและเอกสารประกอบของ API: http://developer.android.com/reference/packages.html
6. ผู้ให้บริการเนื้อหา: http://code.google.com/android/reference/android/provider/package-
สรุป.html
7. แหล่งข้อมูลที่มีให้: http://code.google.com/android/reference/available-resources.html
8. ไฟล์ Manifest ของ Android: http://code.google.com/android/devel/bblocks-manifest.html
9. การอ้างอิงสิทธิ์ Android: http://developer.android.com/reference/android/
Manifest.permission.html
10. สร้างค่าคงที่: http://developer.android.com/reference/android/os/Build.html
11. WebView: http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html
12. ส่วนขยายเบราว์เซอร์ Gears: http://code.google.com/apis/gears/

13. ข้อมูลจำเพาะ Dalvik Virtual Machine พบได้ในไดเร็กทอรี dalvik/docs ของซอร์สโค้ด
เช็คเอาท์; ได้ที่ http://android.git.kernel.org/?p=platform/
dalvik.git;a=tree;f=docs;h=3e2ddbcaf7f370246246f9f03620a7caccbfcb12;hb=HEAD

14. AppWidgets: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/widget_design.html
15. การแจ้งเตือน: http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html
16. คู่มือรูปแบบไอคอนแถบสถานะ: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guideline
/icon_design.html#statusbarstructure
17. ตัวจัดการการค้นหา: http://developer.android.com/reference/android/app/SearchManager.html
18. ขนมปังปิ้ง: http://developer.android.com/reference/android/widget/Toast.html
19. แอพสำหรับ Android: http://code.google.com/p/apps-for-android
20. คำอธิบายไฟล์ Android apk: http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals.html
21. Android Debug Bridge (adb): http://code.google.com/android/reference/adb.html
22. บริการตรวจสอบดีบัก Dalvik (ddms): http://code.google.com/android/reference/ddms.html
23. ลิง: http://developer.android.com/guide/developer/tools/monkey.html
24. เอกสารแสดงอิสรภาพ:
25. ค่าคงที่การกำหนดค่า: http://developer.android.com/reference/android/content/res/
Configuration.html
26. เมตริกการแสดงผล: http://developer.android.com/reference/android/util/DisplayMetrics.html
27. กล้อง: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html
28. พื้นที่พิกัดเซ็นเซอร์: http://developer.android.com/reference/android/hardware/
SensorEvent.html
29. ข้อมูลอ้างอิงด้านความปลอดภัยและการอนุญาตของ Android: http://developer.android.com/guide/topics/security/
security.html
ทรัพยากรเหล่านี้จำนวนมากได้มาจากโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก Android 1.6 SDK และจะเป็น
ใช้งานได้เหมือนกับข้อมูลในเอกสารประกอบของ SDK นั้น ในกรณีที่สิ่งนี้
คำจำกัดความความเข้ากันได้ไม่เห็นด้วยกับเอกสาร SDK เอกสาร SDK ได้รับการพิจารณา
เผด็จการ รายละเอียดทางเทคนิคใด ๆ ที่ให้ไว้ในข้อมูลอ้างอิงที่รวมอยู่ด้านบนจะได้รับการพิจารณาโดยการรวม
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของคำจำกัดความความเข้ากันได้นี้
3. ซอฟต์แวร์
แพลตฟอร์ม Android มีทั้งชุดของ API ที่มีการจัดการ ("ยาก") และเนื้อหาของ API ที่เรียกว่า "อ่อน"
เช่น ระบบ Intent, Native-code API และ API ของเว็บแอปพลิเคชัน ส่วนนี้ให้รายละเอียดยากและ
soft APIs ที่เป็นส่วนสำคัญของความเข้ากันได้ เช่นเดียวกับส่วนต่อประสานทางเทคนิคและผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
พฤติกรรม การใช้งานอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดในส่วนนี้
3.1. ความเข้ากันได้ของ API ที่มีการจัดการ
สภาพแวดล้อมการดำเนินการที่มีการจัดการ (ตาม Dalvik) เป็นกลไกหลักสำหรับแอปพลิเคชัน Android ดิ
Android Application Programming Interface (API) คือชุดของอินเทอร์เฟซแพลตฟอร์ม Android ที่เปิดเผยต่อ
แอปพลิเคชันที่ทำงานในสภาพแวดล้อม VM ที่มีการจัดการ การใช้งานอุปกรณ์ต้องจัดเตรียมให้ครบถ้วน
การใช้งาน รวมถึงพฤติกรรมที่บันทึกไว้ทั้งหมดของ API ที่เป็นเอกสารใด ๆ ที่เปิดเผยโดย Android
1.6 SDK เช่น:
1. API ภาษา Java หลักของ Android [แหล่งข้อมูล 5]
2. ผู้ให้บริการเนื้อหา [แหล่งข้อมูล , 6]
3. ทรัพยากร [ทรัพยากร 7].
4. แอตทริบิวต์และองค์ประกอบ AndroidManifest.xml [แหล่งข้อมูล 8]

การใช้งานอุปกรณ์ต้องไม่ละเว้น API ที่มีการจัดการใดๆ ปรับเปลี่ยนอินเทอร์เฟซหรือลายเซ็นของ API เบี่ยงเบน
จากพฤติกรรมที่บันทึกไว้ หรือรวมถึงการไม่ดำเนินการ ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะโดยความเข้ากันได้นี้
คำนิยาม.
3.2. ความเข้ากันได้ของ Soft API
นอกเหนือจาก API ที่มีการจัดการจากส่วนที่ 3.1 แล้ว Android ยังมี "ซอฟต์แวร์" เฉพาะรันไทม์ที่สำคัญเท่านั้น
API ในรูปแบบของสิ่งต่าง ๆ เช่น Intent การอนุญาต และลักษณะที่คล้ายคลึงกันของแอปพลิเคชัน Android
ที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ในเวลารวบรวมแอปพลิเคชัน ส่วนนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ API และระบบ "soft"
พฤติกรรมที่จำเป็นสำหรับความเข้ากันได้กับ Android 1.6 การใช้งานอุปกรณ์ต้องเป็นไปตาม .ทั้งหมด
ข้อกำหนดที่นำเสนอในส่วนนี้
3.2.1. สิทธิ์
ผู้ดำเนินการอุปกรณ์ต้องสนับสนุนและบังคับใช้ค่าคงที่การอนุญาตทั้งหมดตามที่บันทึกโดย
หน้าอ้างอิงการอนุญาต [ แหล่งข้อมูล , 9] โปรดทราบว่าส่วนที่ 10 แสดงข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ
รุ่นความปลอดภัยของ Android
3.2.2. สร้างพารามิเตอร์
Android APIs รวมค่าคงที่จำนวนหนึ่งบนคลาส android.os.Build [ทรัพยากร 10] ที่เป็น
มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายอุปกรณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ค่าที่สม่ำเสมอและมีความหมายในอุปกรณ์ต่างๆ
การใช้งาน ตารางด้านล่างมีข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบของค่าเหล่านี้ซึ่ง
การใช้งานอุปกรณ์ต้องสอดคล้อง
พารามิเตอร์
ความคิดเห็น
เวอร์ชันของระบบ Android ที่กำลังทำงานอยู่ในมนุษย์-
android.os.Build.VERSION.RELEASE
รูปแบบที่อ่านได้ สำหรับ Android 1.6 ช่องนี้ต้องมีค่าสตริง
"1.6"
เวอร์ชันของระบบ Android ที่กำลังทำงานอยู่ในรูปแบบ
android.os.Build.VERSION.SDK
เข้าถึงรหัสแอปพลิเคชันบุคคลที่สามได้ สำหรับ Android 1.6 ช่องนี้
ต้องมีค่าจำนวนเต็ม 4
ค่าที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ที่กำหนดบิลด์เฉพาะ
ของระบบ Android ที่กำลังดำเนินการอยู่ ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้
ค่านี้ต้องไม่ใช้ซ้ำสำหรับบิลด์ต่างๆ ที่จัดส่งไปยังปลายทาง
ผู้ใช้ android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL การใช้งานทั่วไปของฟิลด์นี้คือเพื่อระบุว่าหมายเลขบิลด์ใดหรือ
ตัวระบุการเปลี่ยนแปลงการควบคุมแหล่งที่มาถูกใช้เพื่อสร้างบิลด์ ที่นั่น
ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ ยกเว้นว่า
ต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")
ค่าที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ที่ระบุเฉพาะภายใน
ฮาร์ดแวร์ที่อุปกรณ์ใช้ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ การใช้งานที่เป็นไปได้
android.os.Build.BOARD
ของฟิลด์นี้คือการระบุการแก้ไขเฉพาะของคณะกรรมการที่ขับเคลื่อน
อุปกรณ์. ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้
ยกเว้นว่าต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")
ค่าที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ที่ระบุชื่อของ
android.os.Build.BRAND
บริษัท องค์กร บุคคล ฯลฯ ผู้ผลิตอุปกรณ์ใน
รูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ การใช้ฟิลด์นี้ที่เป็นไปได้คือเพื่อระบุ OEM

และ/หรือผู้ให้บริการที่ขายเครื่อง ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ
รูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ เว้นแต่จะต้องไม่เป็นโมฆะหรือว่างเปล่า
สตริง ("")
ค่าที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ที่ระบุเฉพาะ
การกำหนดค่าหรือการแก้ไขของร่างกาย (บางครั้งเรียกว่า "อุตสาหกรรม
android.os.Build.DEVICE
การออกแบบ") ของอุปกรณ์ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะ
ของฟิลด์นี้ เว้นแต่จะต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")
สตริงที่ระบุบิลด์นี้โดยเฉพาะ มันควรจะสมเหตุสมผล
มนุษย์สามารถอ่านได้ ต้องเป็นไปตามเทมเพลตนี้:
$(PRODUCT_BRAND)/$(PRODUCT_NAME)/$(PRODUCT_DEVICE)/
$(TARGET_BOOTLOADER_BOARD_NAME):$(PLATFORM_VERSION)/
$(BUILD_ID)/$(BUILD_NUMBER):$(TARGET_BUILD_VARIANT)/
android.os.Build.FINGERPRINT
$(BUILD_VERSION_TAGS)
ตัวอย่างเช่น: acme/mydevicel/generic/generic:Donut/ERC77/
3359:userdebug/test-keys
ลายนิ้วมือต้องไม่มีช่องว่าง หากฟิลด์อื่นรวมอยู่ใน
เทมเพลตด้านบนมีช่องว่าง ควรแทนที่ด้วย ASCII
ขีดล่าง ("_") อักขระในลายนิ้วมือ
สตริงที่ระบุโฮสต์ที่สร้างบิลด์โดยไม่ซ้ำกันในมนุษย์
android.os.Build.HOST
รูปแบบที่อ่านได้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของสิ่งนี้
ยกเว้นว่าต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")
ตัวระบุที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์เพื่ออ้างถึงเฉพาะ
เผยแพร่ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ ฟิลด์นี้สามารถโดยเช่นเดียวกับ
android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL แต่ควรเป็นค่า
android.os.Build.ID
ตั้งใจให้มีความหมายสำหรับผู้ใช้ปลายทาง ไม่มี
ข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ เว้นแต่จะต้องไม่
เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")
ค่าที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ที่มีชื่อของ
อุปกรณ์ตามที่ผู้ใช้ทราบ น่าจะชื่อเดียวกัน
android.os.Build.MODEL
ภายใต้การนำอุปกรณ์ออกวางตลาดและขายให้กับผู้ใช้ปลายทาง ไม่มี
ข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ เว้นแต่จะต้องไม่
เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")
ค่าที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ที่มีการพัฒนา
ชื่อหรือรหัสชื่ออุปกรณ์ จะต้องเป็นสิ่งที่มนุษย์อ่านได้ แต่ไม่ใช่
android.os.Build.PRODUCT
จำเป็นสำหรับการดูโดยผู้ใช้ปลายทาง ไม่มีข้อกำหนด
ในรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ เว้นแต่จะต้องไม่เป็นโมฆะหรือ
สตริงว่าง ("")
รายการแท็กที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคที่เลือกโดยผู้ติดตั้งอุปกรณ์ที่
แยกแยะการสร้างเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น "unsigned,debug" ฟิลด์นี้
android.os.Build.TAGS
ต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("") แต่เป็นแท็กเดียว (เช่น
"ปล่อย") ก็ดี
android.os.Build.TIME
ค่าที่แสดงการประทับเวลาเมื่อบิลด์เกิดขึ้น
ค่าที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ที่ระบุรันไทม์
การกำหนดค่าของบิลด์ ฟิลด์นี้ควรมีค่าใดค่าหนึ่ง
android.os.Build.TYPE
สอดคล้องกับการกำหนดค่ารันไทม์ทั่วไปของ Android สามแบบ: "ผู้ใช้",
"userdebug" หรือ "eng"
ชื่อหรือ ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ (หรือผู้ใช้อัตโนมัติ) ที่สร้าง
android.os.Build.USER
สร้าง. ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้
ยกเว้นว่าต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")

3.2.3. ความเข้ากันได้ของเจตนา
Android ใช้ Intent เพื่อให้เกิดการผสานรวมอย่างหลวมๆ ระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ส่วนนี้อธิบาย
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบเจตนาที่ต้องปฏิบัติตามการใช้งานอุปกรณ์ โดย
"เป็นเกียรติ" หมายความว่าผู้ดำเนินการอุปกรณ์ต้องจัดให้มีกิจกรรม Android บริการหรืออื่น ๆ
องค์ประกอบที่ระบุตัวกรอง Intent ที่ตรงกันและเชื่อมโยงและดำเนินการพฤติกรรมที่ถูกต้องสำหรับแต่ละ
รูปแบบเจตนาที่ระบุ
3.2.3.1. จุดประสงค์หลักของแอปพลิเคชัน
โครงการอัปสตรีม Android กำหนดแอปพลิเคชันหลักจำนวนหนึ่ง เช่น แป้นโทรศัพท์ ปฏิทิน
สมุดรายชื่อ เครื่องเล่นเพลง และอื่นๆ ผู้ดำเนินการอุปกรณ์อาจแทนที่แอปพลิเคชันเหล่านี้ด้วย
รุ่นทางเลือก
อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันทางเลือกใดๆ ดังกล่าวจะต้องเคารพรูปแบบเจตนาเดียวกันกับต้นน้ำ
โครงการ. (เช่น หากอุปกรณ์มีเครื่องเล่นเพลงสำรอง ยังคงต้องปฏิบัติตามรูปแบบเจตนา
ออกโดยแอปพลิเคชันบุคคลที่สามเพื่อเลือกเพลง) การใช้งานอุปกรณ์ต้องรองรับรูปแบบเจตนาทั้งหมด
ระบุไว้ในภาคผนวก A.
3.2.3.2. เจตนาแทนที่
เนื่องจาก Android เป็นแพลตฟอร์มที่ขยายได้ ผู้ดำเนินการอุปกรณ์จะต้องอนุญาตรูปแบบ Intent แต่ละรูปแบบที่อธิบายไว้ใน
ภาคผนวก A จะถูกแทนที่โดยแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม โครงการโอเพ่นซอร์ส Android ต้นน้ำ
อนุญาตสิ่งนี้โดยค่าเริ่มต้น ผู้ดำเนินการอุปกรณ์ต้องไม่แนบสิทธิพิเศษกับแอปพลิเคชันระบบ
การใช้รูปแบบเจตนาเหล่านี้ หรือป้องกันไม่ให้แอปพลิเคชันบุคคลที่สามผูกมัดและเข้าควบคุม
รูปแบบเหล่านี้ ข้อห้ามนี้รวมถึงการปิดใช้งานส่วนต่อประสานผู้ใช้ "ตัวเลือก" โดยเฉพาะซึ่งอนุญาต
ให้ผู้ใช้เลือกระหว่างหลายแอพพลิเคชั่นซึ่งทั้งหมดรองรับรูปแบบ Intent เดียวกัน
3.2.3.3. เนมสเปซเจตนา
ผู้ดำเนินการอุปกรณ์ต้องไม่มีส่วนประกอบ Android ใด ๆ ที่สอดคล้องกับเจตนาใหม่หรือ
รูปแบบการออกอากาศ Intent โดยใช้ ACTION, CATEGORY หรือสตริงคีย์อื่นๆ ในเนมสเปซ android.*
ผู้ดำเนินการอุปกรณ์ต้องไม่มีส่วนประกอบ Android ใด ๆ ที่สอดคล้องกับเจตนาใหม่หรือ
รูปแบบ Broadcast Intent โดยใช้ ACTION, CATEGORY หรือสตริงคีย์อื่น ๆ ในพื้นที่แพ็คเกจ
เป็นของหน่วยงานอื่น ผู้ดำเนินการอุปกรณ์ต้องไม่แก้ไขหรือขยายเจตนาใด ๆ
รูปแบบที่ระบุไว้ในภาคผนวก A หรือ B
ข้อห้ามนี้คล้ายคลึงกับที่ระบุไว้สำหรับคลาสภาษา Java ในหัวข้อ 3.6

3.2.3.4. ความตั้งใจในการออกอากาศ
แอปพลิเคชันบุคคลที่สามอาศัยแพลตฟอร์มเพื่อเผยแพร่เจตนาบางอย่างเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพแวดล้อมฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ที่รองรับ Android ต้องออกอากาศสาธารณะ
เจตนาในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ของระบบที่เหมาะสม รายชื่อ Broadcast Intents ที่จำเป็นมีให้ใน
ภาคผนวก ข; อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า SDK อาจกำหนดความตั้งใจในการออกอากาศเพิ่มเติม ซึ่งต้องเป็น
เป็นเกียรติ
3.3. ความเข้ากันได้ของ Native API
โค้ดที่ได้รับการจัดการที่ทำงานใน Dalvik สามารถเรียกใช้โค้ดเนทีฟที่มีให้ในไฟล์ .apk ของแอปพลิเคชันเป็น ELF
ไฟล์ .so ที่คอมไพล์สำหรับสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ที่เหมาะสม การใช้งานอุปกรณ์ต้องมี
รองรับการรันโค้ดในสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการเพื่อเรียกใช้โค้ดเนทีฟ โดยใช้ Java . มาตรฐาน
ความหมาย Native Interface (JNI) API ต่อไปนี้ต้องใช้ได้กับโค้ดเนทีฟ:
libc (ไลบรารี C)
libm (ห้องสมุดคณิตศาสตร์)
อินเทอร์เฟซ JNI
libz (การบีบอัด Zlib)
liblog (การบันทึก Android)
รองรับ C++ . น้อยที่สุด
OpenGL ES 1.1
ไลบรารีเหล่านี้ต้องเข้ากันได้กับซอร์ส (เช่น เข้ากันได้กับส่วนหัว) และเข้ากันได้กับไบนารี (สำหรับ
สถาปัตยกรรมโปรเซสเซอร์) กับเวอร์ชันที่มีให้ใน Bionic โดยโครงการ Android Open Source เนื่องจาก
การใช้งาน Bionic นั้นเข้ากันไม่ได้อย่างสมบูรณ์กับการใช้งานอื่น ๆ เช่น GNU C
ไลบรารี ผู้ดำเนินการอุปกรณ์ควรใช้ Android หากผู้ดำเนินการอุปกรณ์ใช้ a
การใช้งานไลบรารีเหล่านี้ที่แตกต่างกัน พวกเขาต้องตรวจสอบความเข้ากันได้ของส่วนหัวและไบนารี
ความเข้ากันได้ของโค้ดเนทีฟเป็นสิ่งที่ท้าทาย ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอย้ำว่าผู้ดำเนินการอุปกรณ์คือ
ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้การใช้งานต้นน้ำของไลบรารีที่ระบุไว้ข้างต้นเพื่อช่วย
รับรองความเข้ากันได้
3.4. ความเข้ากันได้ของ Web API
นักพัฒนาและแอปพลิเคชันจำนวนมากอาศัยพฤติกรรมของคลาส android.webkit.WebView [ ทรัพยากร ,
11] สำหรับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ ดังนั้นการใช้งาน WebView จะต้องเข้ากันได้กับ Android
การใช้งาน การใช้งาน Android Open Source ใช้เวอร์ชันเอ็นจินการเรนเดอร์ WebKit เป็น
ใช้งาน WebView
เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะพัฒนาชุดทดสอบที่ครอบคลุมสำหรับเว็บเบราว์เซอร์ ผู้ดำเนินการอุปกรณ์
ต้องใช้บิวด์อัปสตรีมเฉพาะของ WebKit ในการใช้งาน WebView โดยเฉพาะ:
• WebView ต้องใช้บิวด์ 528.5+ WebKit จากต้นไม้ต้นทางของ Android โอเพ่นซอร์สสำหรับ
แอนดรอยด์ 1.6 บิลด์นี้มีชุดการทำงานและการแก้ไขด้านความปลอดภัยเฉพาะสำหรับ WebView
• สตริงตัวแทนผู้ใช้ที่รายงานโดย WebView ต้องอยู่ในรูปแบบนี้:
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 1.6; <ภาษา>-<ประเทศ>; <device
ชื่อ>; Build/<build ID>) AppleWebKit/528.5+ (KHTML เช่น Gecko)
เวอร์ชัน/3.1.2 Mobile Safari/525.20.1

◦ สตริง "<ชื่ออุปกรณ์>" ต้องเหมือนกับค่าของ
android.os.Build.MODEL
◦ สตริง "<build ID>" ต้องเหมือนกับค่าสำหรับ android.os.Build.ID
◦ สตริง "<ภาษา>" และ "<ประเทศ>" ควรเป็นไปตามข้อตกลงปกติสำหรับ
รหัสประเทศและภาษา และควรอ้างอิงถึงสถานที่ปัจจุบันของอุปกรณ์ที่
เวลาของการร้องขอ
การใช้งานอาจจัดส่งสตริงตัวแทนผู้ใช้ที่กำหนดเองในแอปพลิเคชันเบราว์เซอร์แบบสแตนด์อโลน อะไร
มากกว่านั้น เบราว์เซอร์แบบสแตนด์อโลนอาจใช้เทคโนโลยีเบราว์เซอร์สำรอง (เช่น Firefox,
Opera เป็นต้น) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการจัดส่งแอปพลิเคชันเบราว์เซอร์สำรอง ส่วนประกอบ WebView
ที่มอบให้กับแอปพลิเคชันบุคคลที่สามจะต้องใช้ WebKit ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น
แอปพลิเคชันเบราว์เซอร์แบบสแตนด์อโลนควรรองรับ Gears [ Resources, 12] และ MAY
รวมการสนับสนุน HTML5 บางส่วนหรือทั้งหมด
3.5. ความเข้ากันได้ของพฤติกรรม API
พฤติกรรมของ API แต่ละประเภท (ที่มีการจัดการ ซอฟท์ เนทีฟ และเว็บ) ต้องสอดคล้องกับ
การใช้งาน Android ที่ต้องการจาก Android Open Source Project
ความเข้ากันได้เฉพาะบางด้าน ได้แก่ :
• อุปกรณ์ต้องไม่เปลี่ยนพฤติกรรมหรือความหมายของความตั้งใจมาตรฐาน
• อุปกรณ์ต้องไม่เปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตหรือความหมายของวงจรชีวิตของระบบบางประเภท
องค์ประกอบ (เช่น บริการ กิจกรรม ผู้ให้บริการเนื้อหา เป็นต้น)
• อุปกรณ์ต้องไม่เปลี่ยนความหมายของการอนุญาตโดยเฉพาะ
รายการด้านบนไม่ครอบคลุม และความรับผิดชอบอยู่ที่ผู้ดำเนินการอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่ามีพฤติกรรม
ความเข้ากันได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการอุปกรณ์จึงควรใช้ซอร์สโค้ดที่มีให้ผ่านทาง
โครงการโอเพ่นซอร์ส Android หากเป็นไปได้ แทนที่จะนำส่วนสำคัญของระบบไปใช้อีกครั้ง
ชุดทดสอบความเข้ากันได้ (CTS) จะทดสอบส่วนสำคัญของแพลตฟอร์มสำหรับความเข้ากันได้ทางพฤติกรรม
แต่ไม่ทั้งหมด เป็นความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าความเข้ากันได้ทางพฤติกรรมกับ Android
โครงการโอเพ่นซอร์ส
3.6. เนมสเปซ API
Android เป็นไปตามข้อตกลงเนมสเปซของแพ็คเกจและคลาสที่กำหนดโดยการเขียนโปรแกรม Java
ภาษา. เพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ผู้ดำเนินการอุปกรณ์จะต้องไม่ทำ
การดัดแปลงที่ต้องห้ามใดๆ (ดูด้านล่าง) กับเนมสเปซแพ็คเกจเหล่านี้:
• จาวา.*
• javax.*
• ดวงอาทิตย์.*
• แอนดรอยด์.*
• com.android.*
การปรับเปลี่ยนที่ต้องห้ามรวมถึง:
• การใช้งานอุปกรณ์ต้องไม่แก้ไข API ที่เปิดเผยต่อสาธารณะบนแพลตฟอร์ม Android
โดยการเปลี่ยนวิธีการหรือลายเซ็นของคลาสหรือโดยการลบคลาสหรือฟิลด์คลาส

• ผู้ดำเนินการอุปกรณ์อาจแก้ไขการใช้งานพื้นฐานของ API แต่เช่น
การปรับเปลี่ยนจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ระบุและลายเซ็นภาษา Java ของใดๆ
API ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
• ผู้ดำเนินการอุปกรณ์ต้องไม่เพิ่มองค์ประกอบที่เปิดเผยต่อสาธารณะ (เช่น คลาสหรือ
อินเตอร์เฟส หรือฟิลด์หรือเมธอดของคลาสหรืออินเตอร์เฟสที่มีอยู่) กับ API ด้านบน
"องค์ประกอบที่เปิดเผยต่อสาธารณะ" คือโครงสร้างใดๆ ที่ไม่ได้ตกแต่งด้วยเครื่องหมาย "@hide" ใน
ซอร์สโค้ด Android ต้นน้ำ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้ดำเนินการอุปกรณ์ต้องไม่เปิดเผย API ใหม่หรือ
แก้ไข API ที่มีอยู่ในเนมสเปซที่ระบุไว้ด้านบน ผู้ดำเนินการอุปกรณ์อาจสร้างภายในเท่านั้น
การแก้ไข แต่การแก้ไขเหล่านั้นจะต้องไม่โฆษณาหรือเปิดเผยต่อนักพัฒนา
ผู้ดำเนินการอุปกรณ์อาจเพิ่ม API ที่กำหนดเอง แต่ API ดังกล่าวต้องไม่อยู่ในเนมสเปซที่เป็นเจ้าของ
โดยหรืออ้างถึงองค์กรอื่น ตัวอย่างเช่น ผู้ดำเนินการอุปกรณ์ต้องไม่เพิ่ม API ลงใน
com.google.* หรือเนมสเปซที่คล้ายกัน มีเพียง Google เท่านั้นที่สามารถทำได้ ในทำนองเดียวกัน Google จะต้องไม่เพิ่ม API ลงใน
เนมสเปซของบริษัทอื่น
หากผู้ดำเนินการอุปกรณ์เสนอให้ปรับปรุงหนึ่งในเนมสเปซของแพ็คเกจด้านบน (เช่น โดยการเพิ่ม
ฟังก์ชันใหม่ที่เป็นประโยชน์สำหรับ API ที่มีอยู่หรือเพิ่ม API ใหม่) ผู้ดำเนินการควรเยี่ยมชม
source.android.com และเริ่มกระบวนการสำหรับการเปลี่ยนแปลงและรหัสตาม
ข้อมูลบนเว็บไซต์นั้น
โปรดทราบว่าข้อจำกัดข้างต้นสอดคล้องกับข้อตกลงมาตรฐานสำหรับการตั้งชื่อ API ใน Java
ภาษาโปรแกรม ส่วนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างอนุสัญญาเหล่านั้นและทำให้ผูกพัน
ผ่านการรวมอยู่ในคำจำกัดความความเข้ากันได้นี้
3.7. ความเข้ากันได้ของเครื่องเสมือน
อุปกรณ์ Android ที่ใช้งานร่วมกันได้จะต้องรองรับข้อกำหนดของ Dalvik Executable (DEX) bytecode เต็มรูปแบบและ
ความหมายของ Dalvik Virtual Machine [แหล่งข้อมูล 13]
3.8. ความเข้ากันได้ของอินเทอร์เฟซผู้ใช้
แพลตฟอร์ม Android ประกอบด้วย API สำหรับนักพัฒนาบางตัวที่อนุญาตให้นักพัฒนาเชื่อมต่อกับผู้ใช้ระบบได้
อินเตอร์เฟซ. การใช้งานอุปกรณ์ต้องรวม UI API มาตรฐานเหล่านี้ไว้ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกำหนดเอง
พวกเขาพัฒนาตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง
3.8.1. วิดเจ็ต
Android กำหนดประเภทส่วนประกอบและ API ที่สอดคล้องกันและวงจรชีวิตที่อนุญาตให้แอปพลิเคชันเปิดเผย
"AppWidget" ให้กับผู้ใช้ปลายทาง [Resources , 14 ] การเผยแพร่การอ้างอิงโอเพ่นซอร์ส Android รวมถึงa
แอปพลิเคชัน Launcher ที่มีองค์ประกอบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่ม ดู และลบ
AppWidgets จากหน้าจอหลัก
ผู้ดำเนินการอุปกรณ์อาจใช้ทางเลือกอื่นแทนตัวเรียกใช้งานอ้างอิง (เช่น หน้าจอหลัก)
ตัวเรียกใช้งานทางเลือกควรรวมการสนับสนุนในตัวสำหรับ AppWidgets และเปิดเผยส่วนต่อประสานผู้ใช้
องค์ประกอบเพื่อเพิ่ม ดู และลบ AppWidgets โดยตรงภายใน Launcher ตัวเรียกใช้งานทางเลือก MAY
ละเว้นองค์ประกอบส่วนต่อประสานผู้ใช้เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม หากละเว้น ตัวดำเนินการอุปกรณ์ต้องจัดเตรียม a
แอปพลิเคชันแยกต่างหากที่สามารถเข้าถึงได้จาก Launcher ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่ม ดู และลบ
วิดเจ็ตแอป

3.8.2. การแจ้งเตือน
Android มี API ที่อนุญาตให้นักพัฒนาแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงเหตุการณ์สำคัญ [ทรัพยากร, 15] อุปกรณ์
ผู้ดำเนินการต้องให้การสนับสนุนสำหรับการแจ้งเตือนแต่ละประเภทที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะ: เสียง,
การสั่น แสง และแถบสถานะ
นอกจากนี้ การใช้งานจะต้องแสดงผลอย่างถูกต้องและทรัพยากรทั้งหมด (ไอคอน ไฟล์เสียง ฯลฯ)
มีให้ใน API [ทรัพยากร 7] หรือใน คู่มือรูปแบบไอคอนแถบสถานะ [ทรัพยากร , 16] อุปกรณ์
ผู้ดำเนินการอาจให้ประสบการณ์ผู้ใช้ทางเลือกสำหรับการแจ้งเตือนมากกว่าที่ได้รับจาก
อ้างอิงการใช้งาน Android โอเพ่นซอร์ส; อย่างไรก็ตาม ระบบแจ้งเตือนทางเลือกดังกล่าวต้อง
สนับสนุนทรัพยากรการแจ้งเตือนที่มีอยู่ดังข้างต้น
3.8.3. ค้นหา
Android มี API [ทรัพยากร 17] ที่ช่วยให้นักพัฒนารวมการค้นหาในแอปพลิเคชันของตน
และเปิดเผยข้อมูลแอปพลิเคชันของพวกเขาในการค้นหาระบบทั่วโลก โดยทั่วไปแล้ว ฟังก์ชันนี้
ประกอบด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้เดียวทั้งระบบที่อนุญาตให้ผู้ใช้ป้อนข้อความค้นหา แสดงคำแนะนำ
as users type, and displays results. The Android APIs allow developers to reuse this interface to provide
search within their own apps, and allow developers to supply results to the common global search user
interface.
Device implementations MUST include a single, shared, system-wide search user interface capable of
real-time suggestions in response to user input. Device implementations MUST implement the APIs that
allow developers to reuse this user interface to provide search within their own applications.
Device implementations MUST implement the APIs that allow third-party applications to add suggestions
to the search box when it is run in global search mode. If no third-party applications are installed that
make use of this functionality, the default behavior SHOULD be to display web search engine results and
suggestions.
Device implementations MAY ship alternate search user interfaces, but SHOULD include a hard or soft
dedicated search button, that can be used at any time within any app to invoke the search framework,
with the behavior provided for in the API documentation.
3.8.4. Toasts
Applications can use the "Toast" API (defined in [ Resources, 18]) to display short non-modal strings to the
end user, that disappear after a brief period of time. Device implementations MUST display Toasts from
applications to end users in some high-visibility manner.
4. Reference Software Compatibility
Device implementers MUST test implementation compatibility using the following open-source
applications:
• Calculator (included in SDK)
• Lunar Lander (included in SDK)
• ApiDemos (included in SDK)
• The "Apps for Android" applications [ Resources, 19]
Each app above MUST launch and behave correctly on the implementation, for the implementation to be

considered compatible.
5. Application Packaging Compatibility
Device implementations MUST install and run Android ".apk" files as generated by the "aapt" tool
included in the official Android SDK [ Resources , 20].
Devices implementations MUST NOT extend either the .apk, Android Manifest, or Dalvik bytecode
formats in such a way that would prevent those files from installing and running correctly on other
compatible devices. Device implementers SHOULD use the reference upstream implementation of Dalvik,
and the reference implementation's package management system.
6. Multimedia Compatibility
A compatible Android device must support the following multimedia codecs. All of these codecs are
provided as software implementations in the preferred Android implementation from the Android Open
Source Project [ Resources , 4].
Please note that neither Google nor the Open Handset Alliance make any representation that these
codecs are unencumbered by third-party patents. Those intending to use this source code in hardware or
software products are advised that implementations of this code, including in open source software or
shareware, may require patent licenses from the relevant patent holders.
Audio
Name

Encoder Decoder Details
Files Supported
Mono/Stereo content in any
3GPP (.3gp) and
combination of standard bit rates
MPEG-4 (.mp4, .m4a)
AAC LC/LTP
X
up to 160 kbps and sampling rates files. No support for raw
between 8 to 48kHz
AAC (.aac)
Mono/Stereo content in any
3GPP (.3gp) and
HE-AACv1
combination of standard bit rates
MPEG-4 (.mp4, .m4a)
X
(AAC+)
up to 96 kbps and sampling rates files. No support for raw
between 8 to 48kHz
AAC (.aac)
Mono/Stereo content in any
HE-AACv2
3GPP (.3gp) and
combination of standard bit rates
(enhanced
MPEG-4 (.mp4, .m4a)
X
up to 96 kbps and sampling rates
AAC+)
files. No support for raw
between 8 to 48kHz
AAC (.aac)
AMR-NB
4.75 to 12.2 kbps sampled @
3GPP (.3gp) files
X
X
8kHz
AMR-WB
9 rates from 6.60 kbit/s to 23.85
-3GPP (.3gp) files
X
kbit/s sampled @ 16kHz
MP3
Mono/Stereo 8-320Kbps constant MP3 (.mp3) files
X
(CBR) or variable bit-rate (VBR)
Type 0 and 1 (.mid, .xmf,
MIDI Type 0 and 1. DLS Version 1
MIDI
X
.mxmf). Also RTTTL/RTX
and 2. XMF and Mobile XMF.
(.rtttl, .rtx), OTA (.ota),

Support for ringtone formats
and iMelody (.imy)
RTTTL/RTX, OTA, and iMelody
Ogg Vorbis
.ogg
X
8- and 16-bit linear PCM (rates up
PCM
X
WAVE
to limit of hardware)
Image
Files
Name
Encoder Decoder Details
Supported
JPEG
X
X
base+progressive
GIF
X
PNG
X
X
BMP
X
Video
Files
Name
Encoder Decoder Details
Supported
3GPP (.3gp)
H.263
X
X
files
3GPP (.3gp)
H.264
X
and MPEG-4
(.mp4) files
MPEG4
X
3GPP (.3gp) file
SP
7. Developer Tool Compatibility
Device implemenations MUST support the Android Developer Tools provided in the Android SDK.
Specifically, Android-compatible devices MUST be compatible with:
Android Debug Bridge or adb [Resources , 21]
Device implementations MUST support all adb functions as documented in the Android
SDK. The device-side adb daemon SHOULD be inactive by default, but there MUST be a user-
accessible mechanism to turn on the Android Debug Bridge.
Dalvik Debug Monitor Service or ddms [Resources , 22]
Device implementations MUST support all ddms features as documented in the Android SDK.
As ddms uses adb, support for ddms SHOULD be inactive by default, but MUST be supported
whenever the user has activated the Android Debug Bridge, as above.

Monkey [Resources, 23]
Device implementations MUST include the Monkey framework, and make it available for
applications to use.
8. Hardware Compatibility
Android is intended to support device implementers creating innovative form factors and configurations.
At the same time Android developers expect certain hardware, sensors and APIs across all Android
device. This section lists the hardware features that all Android 1.6 compatible devices must support. In
Android 1.6, the majority of hardware features (such as WiFi, compass, and accelerometer) are required.
If a device includes a particular hardware component that has a corresponding API for third-party
developers, the device implementation MUST implement that API as defined in the Android SDK
documentation.
8.1. Display
Android 1.6 includes facilities that perform certain automatic scaling and transformation operations under
some circumstances, to ensure that third-party applications run reasonably well on hardware
configurations for which they were not necessarily explicitly designed [Resources, 24] . Devices MUST
properly implement these behaviors, as detailed in this section.
8.1.1. Standard Display Configurations
This table lists the standard screen configurations considered compatible with Android:
Diagonal
Screen Size
Screen Density
Screen Type
Width (Pixels)
Height (Pixels)
Length Range
Group
Group
(inches)
QVGA
240
320
2.6 - 3.0
Small
Low
WQVGA
240
400
3.2 - 3.5
Normal
Low
FWQVGA
240
432
3.5 - 3.8
Normal
Low
HVGA
320
480
3.0 - 3.5
Normal
Medium
WVGA
480
800
3.3 - 4.0
Normal
High
FWVGA
480
854
3.5 - 4.0
Normal
High
WVGA
480
800
4.8 - 5.5
Large
Medium
FWVGA
480
854
5.0 - 5.8
Large
Medium
Device implementations corresponding to one of the standard configurations above MUST be configured
to report the indicated screen size to applications via the android.content.res.Configuration [ Resources,
25] class.
Some .apk packages have manifests that do not identify them as supporting a specific density range.
When running such applications, the following constraints apply:

• Device implementations MUST interpret any resources that are present as defaulting to
"medium" (known as "mdpi" in the SDK documentation.)
• When operating on a "low" density screen, device implementations MUST scale down medium/
mdpi assets by a factor of 0.75.
• When operating on a "high" density screen, device implementations MUST scale up medium/
mdpi assets by a factor of 1.5.
• Device implementations MUST NOT scale assets within a density range, and MUST scale
assets by exactly these factors between density ranges.
8.1.2. Non-Standard Display Configurations
Display configurations that do not match one of the standard configurations listed in Section 8.2.1 require
additional consideration and work to be compatible. Device implementers MUST contact Android
Compatibility Team as provided for in Section 12 to obtain classifications for screen-size bucket, density,
and scaling factor. When provided with this information, device implementations MUST implement them
as specified.
Note that some display configurations (such as very large or very small screens, and some aspect ratios)
are fundamentally incompatible with Android 1.6; therefore device implementers are encouraged to
contact Android Compatibility Team as early as possible in the development process.
8.1.3. Display Metrics
Device implementations MUST report correct values for all display metrics defined in
android.util.DisplayMetrics [Resources , 26].
8.2. Keyboard
Device implementations:
• MUST include support for the Input Management Framework (which allows third party
developers to create Input Management Engines -- ie soft keyboard) as detailed at
developer.android.com
• MUST provide at least one soft keyboard implementation (regardless of whether a hard
keyboard is present)
• MAY include additional soft keyboard implementations
• MAY include a hardware keyboard
• MUST NOT include a hardware keyboard that does not match one of the formats specified
in android.content.res.Configuration [ Resources, 25] (that is, QWERTY, or 12-key)
8.3. Non-touch Navigation
Device implementations:
• MAY omit non-touch navigation options (that is, may omit a trackball, 5-way directional pad, or
wheel)
• MUST report via android.content.res.Configuration [Resources , 25] the correct value for the
device's hardware

8.4. Screen Orientation
Compatible devices MUST support dynamic orientation by applications to either portrait or landscape
screen orientation. That is, the device must respect the application's request for a specific screen
orientation. Device implementations MAY select either portrait or landscape orientation as the default.
Devices MUST report the correct value for the device's current orientation, whenever queried via the
android.content.res.Configuration.orientation, android.view.Display.getOrientation(), or other APIs.
8.5. Touchscreen input
Device implementations:
• MUST have a touchscreen
• MAY have either capacative or resistive touchscreen
• MUST report the value of android.content.res.Configuration [ Resources, 25] reflecting
corresponding to the type of the specific touchscreen on the device
8.6. USB
Device implementations:
• MUST implement a USB client, connectable to a USB host with a standard USB-A port
• MUST implement the Android Debug Bridge over USB (as described in Section 7)
• MUST implement a USB mass storage client for the removable/media storage is present in the
device
• SHOULD use the micro USB form factor on the device side
• SHOULD implement support for the USB Mass Storage specification (so that either removable
or fixed storage on the device can be accessed from a host PC)
• MAY include a non-standard port on the device side, but if so MUST ship with a cable capable of
connecting the custom pinout to standard USB-A port
8.7. Navigation keys
The Home, Menu and Back functions are essential to the Android navigation paradigm. Device
implementations MUST make these functions available to the user at all times, regardless of application
state. These functions SHOULD be implemented via dedicated buttons. They MAY be implemented
using software, gestures, touch panel, etc., but if so they MUST be always accessible and not obscure or
interfere with the available application display area.
Device implementers SHOULD also provide a dedicated search key. Device implementers MAY also
provide send and end keys for phone calls.
8.8. WiFi
Device implementations MUST support 802.11b and 802.11g, and MAY support 802.11a.

8.9. Camera
Device implementations MUST include a camera. The included camera:
• MUST have a resolution of at least 2 megapixels
• SHOULD have either hardware auto-focus, or software auto-focus implemented in the camera
driver (transparent to application software)
• MAY have fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware
• MAY include a flash. If the Camera includes a flash, the flash lamp MUST NOT be lit while an
android.hardware.Camera.PreviewCallback instance has been registered on a Camera preview
surface.
Device implementations MUST implement the following behaviors for the camera-related APIs
[Resources, 27] :
1. If an application has never called android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int),
then the device MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview data
provided to application callbacks.
2. If an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance and the
system calls the onPreviewFrame() method when the preview format is YCbCr_420_SP, the
data in the byte[] passed into onPreviewFrame() must further be in the NV21 encoding format.
(This is the format used natively by the 7k hardware family.) That is, NV21 MUST be the default.
8.9.1. Non-Autofocus Cameras
If a device lacks an autofocus camera, the device implementer MUST meet the additional requirements in
this section. Device implementations MUST implement the full Camera API included in the Android 1.6
SDK documentation in some reasonable way, regardless of actual camera hardware's capabilities.
For Android 1.6, if the camera lacks auto-focus, the device implementation MUST adhere to the following:
1. The system MUST include a read-only system property named "ro.workaround.noautofocus"
with the value of "1". This value is intended to be used by applications such as Android Market to
selectively identify device capabilities, and will be replaced in a future version of Android with a
robust API.
2. If an application calls android.hardware.Camera.autoFocus(), the system MUST call the
onAutoFocus() callback method on any registered
android.hardware.Camera.AutoFocusCallback instances, even though no focusing actually
happened. This is to avoid having existing applications break by waiting forever for an autofocus
callback that will never come.
3. The call to the AutoFocusCallback.onAutoFocus() method MUST be triggered by the driver or
framework in a new event on the main framework Looper thread. That is, Camera.autoFocus()
MUST NOT directly call AutoFocusCallback.onAutoFocus() since this violates the Android
framework threading model and will break apps.
8.10. Accelerometer
Device implementations MUST include a 3-axis accelerometer and MUST be able to deliver events at at
least 50 Hz. The coordinate system used by the accelerometer MUST comply with the Android sensor
coordinate system as detailed in the Android API s [Resources , 28].

8.11. Compass
Device implementations MUST include a 3-axis compass and MUST be able to deliver events at at least
10 Hz. The coordinate system used by the compass MUST comply with the Android sensor coordinate
system as defined in the Android API [Resources , 28].
8.12. GPS
Device implementations MUST include a GPS, and SHOULD include some form of "assisted GPS"
technique to minimize GPS lock-on time.
8.13. Telephony
Device implementations:
• MUST include either GSM or CDMA telephony
• MUST implement the appropriate APIs as detailed in the Android SDK documentation at
developer.android.com
Note that this requirement implies that non-phone devices are not compatible with Android 1.6; Android
1.6 devices MUST include telephony hardware. Please see Appendix C for information on non-phone
devices.
8.14. Volume controls
Android-compatible devices MUST include a mechanism to allow the user to increase and decrease the
audio volume. Device implementations MUST make these functions available to the user at all times,
regardless of application state. These functions MAY be implemented using physical hardware keys,
software, gestures, touch panel, etc., but they MUST be always accessible and not obscure or interfere
with the available application display area (see Display above).
When these buttons are used, the corresponding key events MUST be generated and sent to the
foreground application. If the event is not intercepted and sunk by the application then device
implementation MUST handle the event as a system volume control.
9. Performance Compatibility
One of the goals of the Android Compatibility Program is to ensure a consistent application experience for
consumers. Compatible implementations must ensure not only that applications simply run correctly on
the device, but that they do so with reasonable performance and overall good user experience.
Device implementations MUST meet the key performance metrics of an Android 1.6 compatible device,
as in the table below:
Metric
Performance Threshold
Comments

This is tested by CTS.
The following applications
The launch time is measured as the total time to
should launch within the
complete loading the default activity for the
Application
specified time.
application, including the time it takes to start the
Launch Time
Browser: less than 1300ms
Linux process, load the Android package into the
MMS/SMS: less than 700ms
Dalvik VM, and call onCreate.
AlarmClock: less than 650ms
Multiple applications will be
This is tested by CTS.
launched. Re-launching the
Simultaneous first application should
Applications
complete taking less than the
original launch time.
10. Security Model Compatibility
Device implementations MUST implement a security model consistent with the Android platform security
model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [Resources, 29] in the
Android developer documentation. Device implementations MUST support installation of self-signed
applications without requiring any additional permissions/certificates from any third parties/authorities.
Specifically, compatible devices MUST support the following security mechanisms:
10.1. Permissions
Device implementations MUST support the Android permissions model as defined in the Android
developer documentation [ Resources , 9]. Specifically, implementations MUST enforce each permission
defined as described in the SDK documentation; no permissions may be omitted, altered, or ignored.
Implementations MAY add additional permissions, provided the new permission ID strings are not in the
android.* namespace.
10.2. User and Process Isolation
Device implementations MUST support the Android application sandbox model, in which each application
runs as a unique Unix-style UID and in a separate process.
Device implementations MUST support running multiple applications as the same Linux user ID, provided
that the applications are properly signed and constructed, as defined in the Security and Permissions
reference [ Resources , 29].

10.3. Filesystem Permissions
Device implementations MUST support the Android file access permissions model as defined in as
defined in the Security and Permissions reference [Resources , 29].
11. Compatibility Test Suite
Device implementations MUST pass the Android Compatibility Test Suite (CTS) [ Resources, 3] available
from the Android Open Source Project, using the final shipping software on the device. Additionally,
device implementers SHOULD use the reference implementation in the Android Open Source tree as
much as possible, and MUST ensure compatibility in cases of ambiguity in CTS and for any
reimplementations of parts of the reference source code.
The CTS is designed to be run on an actual device. Like any software, the CTS may itself contain bugs.
The CTS will be versioned independently of this Compatibility Definition, and multiple revisions of the
CTS may be released for Android 1.6. However, such releases will only fix behavioral bugs in the CTS
tests and will not impose any new tests, behaviors or APIs for a given platform release.
12. Contact Us
You can contact the Android Compatibility Team at compatibility@android.com for clarifications related to
this Compatibiltiy Definition and to provide feedback on this Definition.

Appendix A: Required Application Intents
NOTE: this list is provisional, and will be updated in the future.
Application Actions
Schemes MIME Types
(none)
text/plain

http
text/html
Browser
android.intent.action.VIEW
https
application/xhtml+xml
application/
vnd.wap.xhtml+xml

(none)
android.intent.action.WEB_SEARCH
http
(none)
https
android.media.action.IMAGE_CAPTURE
android.media.action.STILL_IMAGE_CAMERA

Camera
android.media.action.VIDEO_CAMERA
android.media.action.VIDEO_CAPTURE

vnd.android.cursor.dir/
android.intent.action.VIEW
image
android.intent.action.GET_CONTENT
vnd.android.cursor.dir/
android.intent.action.PICK
video
android.intent.action.ATTACH_DATA
image/*
video/*

android.intent.action.VIEW
rtsp
video/mp4
video/3gp

android.intent.action.VIEW
http
video/3gpp
video/3gpp2

android.intent.action.DIAL
Phone /
android.intent.action.VIEW
tel
Contacts
android.intent.action.CALL
android.intent.action.DIAL
vnd.android.cursor.dir/
android.intent.action.VIEW
person

vnd.android.cursor.dir/
person
vnd.android.cursor.dir/

android.intent.action.PICK
phone
vnd.android.cursor.dir/
postal-address

vnd.android.cursor.item/
person
vnd.android.cursor.item/

android.intent.action.GET_CONTENT
phone
vnd.android.cursor.item/
postal-address

text/plain
Email
android.intent.action.SEND
image/*
video/*

android.intent.action.VIEW
mailto
android.intent.action.SENDTO
sms
android.intent.action.VIEW
smsto
SMS / MMS android.intent.action.SENDTO
mms
mmsto

audio/*
application/ogg

Music
android.intent.action.VIEW
file
application/x-ogg
application/itunes

audio/mp3
audio/x-mp3

android.intent.action.VIEW
http
audio/mpeg
audio/mp4
audio/mp4a-latm

vnd.android.cursor.dir/
artistalbum
vnd.android.cursor.dir/
album
vnd.android.cursor.dir/

android.intent.action.PICK
nowplaying
vnd.android.cursor.dir/
track
nd.android.cursor.dir/
playlist
vnd.android.cursor.dir/
video

media/*
audio/*

android.intent.action.GET_CONTENT
application/ogg
application/x-ogg
video/*


content
Package
android.intent.action.VIEW
file
Installer
package
file
android.intent.action.PACKAGE_INSTALL
http
https

android.intent.action.ALL_APPS
android.settings.SETTINGS
android.settings.WIRELESS_SETTINGS
android.settings.AIRPLANE_MODE_SETTINGS
android.settings.WIFI_SETTINGS
android.settings.APN_SETTINGS
android.settings.BLUETOOTH_SETTINGS
android.settings.DATE_SETTINGS
android.settings.LOCALE_SETTINGS

Settings
android.settings.INPUT_METHOD_SETTINGS
com.android.settings.SOUND_SETTINGS
com.android.settings.DISPLAY_SETTINGS
android.settings.SECURITY_SETTING
android.settings.LOCATION_SOURCE_SETTINGS
android.settings.INTERNAL_STORAGE_SETTINGS
android.settings.MEMORY_CARD_SETTINGS
android.intent.action.SET_WALLPAPER

Search
android.intent.action.SEARCH
query
android.intent.action.SEARCH_LONG_PRESS
Voice
android.intent.action.VOICE_COMMAND
Contacts Management
Intent Action
Description
Starts an Activity that lets the user pick
ATTACH_IMAGE
a contact to attach an image to.
Used
EXTRA_CREATE_DESCRIPTION
with SHOW_OR_CREATE_CONTACT to
specify an exact description to be


shown when prompting user about
creating a new contact.

Used
with SHOW_OR_CREATE_CONTACT
to
EXTRA_FORCE_CREATE
force creating a new contact if no
matching contact found.

This is the intent that is fired when a
SEARCH_SUGGESTION_CLICKED
search suggestion is clicked on.
This is the intent that is fired when a
SEARCH_SUGGESTION_CREATE_CONTACT_CLICKED search suggestion for creating a
contact is clicked on.
This is the intent that is fired when a
SEARCH_SUGGESTION_DIAL_NUMBER_CLICKED
search suggestion for dialing a number
is clicked on.

Takes as input a data URI with a mailto:
SHOW_OR_CREATE_CONTACT
or tel: scheme.

Appendix B: Required Broadcast Intents NOTE: this list is provisional, and will be
updated in the future.

Intent Action
Description
Broadcast Action: This is broadcast once, after the
ACTION_BOOT_COMPLETED
system has finished booting.
Broadcast Action: This is broadcast once, when a
ACTION_CALL_BUTTON
call is received.
Broadcast Action: The "Camera Button" was
ACTION_CAMERA_BUTTON
pressed.
Broadcast Action: The current
ACTION_CONFIGURATION_CHANGED
device Configuration (orientation, locale, etc) has
changed.
ACTION_DATE_CHANGED
Broadcast Action: The date has changed.
Broadcast Action: Indicates low memory condition
ACTION_DEVICE_STORAGE_LOW
on the device
Broadcast Action: Indicates low memory condition
ACTION_DEVICE_STORAGE_OK
on the device no longer exists
Broadcast Action: Wired Headset plugged in or
ACTION_HEADSET_PLUG
unplugged.
Broadcast Action: An input method has been
ACTION_INPUT_METHOD_CHANGED
changed.
Broadcast Action: External media was removed
ACTION_MEDIA_BAD_REMOVAL
from SD card slot, but mount point was not
unmounted.
Broadcast Action: The "Media Button" was
ACTION_MEDIA_BUTTON
pressed.
Broadcast Action: External media is present, and
being disk-checked The path to the mount point for
ACTION_MEDIA_CHECKING
the checking media is contained in the
Intent.mData field.
Broadcast Action: User has expressed the desire to
ACTION_MEDIA_EJECT
remove the external storage media.
Broadcast Action: External media is present and
ACTION_MEDIA_MOUNTED
mounted at its mount point.
Broadcast Action: External media is present, but is
using an incompatible fs (or is blank) The path to
ACTION_MEDIA_NOFS
the mount point for the checking media is
contained in the Intent.mData field.
Broadcast Action: External media has been
ACTION_MEDIA_REMOVED
removed.
Broadcast Action: The media scanner has finished
ACTION_MEDIA_SCANNER_FINISHED
scanning a directory.
Broadcast Action: Request the media scanner to
ACTION_MEDIA_SCANNER_SCAN_FILE
scan a file and add it to the media database.

Broadcast Action: The media scanner has started
ACTION_MEDIA_SCANNER_STARTED
scanning a directory.
Broadcast Action: External media is unmounted
ACTION_MEDIA_SHARED
because it is being shared via USB mass storage.
Broadcast Action: External media is present but
ACTION_MEDIA_UNMOUNTABLE
cannot be mounted.
Broadcast Action: External media is present, but
ACTION_MEDIA_UNMOUNTED
not mounted at its mount point.
Broadcast Action: An outgoing call is about to be
ACTION_NEW_OUTGOING_CALL
placed.
Broadcast Action: A new application package has
ACTION_PACKAGE_ADDED
been installed on the device.
Broadcast Action: An existing application package
ACTION_PACKAGE_CHANGED
has been changed (eg a component has been
enabled or disabled.
Broadcast Action: The user has cleared the data of
a package. This should be preceded
by ACTION_PACKAGE_RESTARTED, after which
ACTION_PACKAGE_DATA_CLEARED
all of its persistent data is erased and this
broadcast sent. Note that the cleared package
does not receive this broadcast. The data contains
the name of the package.
Broadcast Action: An existing application package
has been removed from the device. The data
ACTION_PACKAGE_REMOVED
contains the name of the package. The package
that is being installed does not receive this Intent.
Broadcast Action: A new version of an application
ACTION_PACKAGE_REPLACED
package has been installed, replacing an existing
version that was previously installed.
Broadcast Action: The user has restarted a
package, and all of its processes have been killed.
All runtime state associated with it (processes,
ACTION_PACKAGE_RESTARTED
alarms, notifications, etc) should be removed. Note
that the restarted package does not receive this
broadcast. The data contains the name of the
package.
Broadcast Action: Some content providers have
parts of their namespace where they publish new
ACTION_PROVIDER_CHANGED
events or items that the user may be especially
interested in.
ACTION_SCREEN_OFF
Broadcast Action: Sent after the screen turns off.
ACTION_SCREEN_ON
Broadcast Action: Sent after the screen turns on.
Broadcast Action: A user ID has been removed
ACTION_UID_REMOVED
from the system.
Broadcast Action: The device has entered USB
ACTION_UMS_CONNECTED
Mass Storage mode.

Broadcast Action: The device has exited USB
ACTION_UMS_DISCONNECTED
Mass Storage mode.
Broadcast Action: Sent when the user is present
ACTION_USER_PRESENT
after device wakes up (eg when the keyguard is
gone).
Broadcast Action: The current system wallpaper
ACTION_WALLPAPER_CHANGED
has changed.
ACTION_TIME_CHANGED
Broadcast Action: The time was set.
ACTION_TIME_TICK
Broadcast Action: The current time has changed.
ACTION_TIMEZONE_CHANGED
Broadcast Action: The timezone has changed.
Broadcast Action: The charging state, or charge
ACTION_BATTERY_CHANGED
level of the battery has changed.
Broadcast Action: Indicates low battery condition
ACTION_BATTERY_LOW
on the device. This broadcast corresponds to the
"Low battery warning" system dialog.
Broadcast Action: Indicates the battery is now okay
after being low. This will be sent
ACTION_BATTERY_OKAY
after ACTION_BATTERY_LOW once the battery
has gone back up to an okay state.
Network State
Intent Action
Description
Broadcast intent action indicating that the
NETWORK_STATE_CHANGED_ACTION
state of Wi-Fi connectivity has changed.
Broadcast intent action indicating that the
RSSI_CHANGED_ACTION
RSSI (signal strength) has changed.
Broadcast intent action indicating that a
SUPPLICANT_STATE_CHANGED_ACTION
connection to the supplicant has been
established or lost.
Broadcast intent action indicating that Wi-Fi
WIFI_STATE_CHANGED_ACTION
has been enabled, disabled, enabling,
disabling, or unknown.
The network IDs of the configured networks
NETWORK_IDS_CHANGED_ACTION
could have changed.
Broadcast intent action indicating that the
ACTION_BACKGROUND_DATA_SETTING_CHANGED setting for background data usage has
changed values.
Broadcast intent indicating that a change in
CONNECTIVITY_ACTION
network connectivity has occurred.
Broadcast Action: The user has switched the
ACTION_AIRPLANE_MODE_CHANGED
phone into or out of Airplane Mode.


Appendix C: Future Considerations This appendix clarifies certain portions of this Android
1.6 Compatibility Definition, and in some cases discusses anticipated or planned changes intended for a
future version of the Android platform. This appendix is for informational and planning purposes only, and
is not part of the Compatibility Definition for Android 1.6.
1. Non-telephone Devices
Android 1.6 is intended exclusively for telephones; telephony functionality is not optional. Future versions
of the Android platform are expected to make telephony optional (and thus allow for non-phone Android
devices), but only phones are compatible with Android 1.6.
2. Bluetooth Compatibility
The Android 1.6 release of Android does not support Bluetooth APIs, so from a compatibility perspective
Bluetooth does not impose any considerations for this version of the platform. However, a future version
of Android will introduce Bluetooth APIs. At that point, supporting Bluetooth will become mandatory for
compatibility.
Consequently, we strongly recommend that Android 1.6 devices include Bluetooth, so that they will be
compatible with future versions of Android that require Bluetooth.
3. Required Hardware Components
All hardware components in Section 8 (including WiFi, magnetometer/compass, accelerometer, etc.) are
required and may not be omitted. Future versions of Android are expected to make some (but not all) of
these components optional, in tandem with corresponding tools for third-party developers to handle these
changes.
4. Sample Applications
The Compatibility Definition Document for a future version of Android will include a more extensive and
representative list of applications than the ones listed in Section 4, above. For Android 1.6, the
applications listed in Section 4 must be tested.
5. Touch Screens
Future versions of the Compatibility Definition may or may not allow for devices to omit touchscreens.
However, currently much of the Android framework implementation assumes the existence of a
touchscreen; omitting a touchscreen would break substantially all current third-party Android applications,
so in Android 1.6 a touchscreen is required for compatibility.

6. Performance
Future versions of CTS will also measure the CPU utilization and performance of the following
components of an implementation:
• 2D graphics
• 3D graphics
• Video playback
• Audio playback
• Bluetooth A2DP playback

Document Outline