com.android.tradefed.util.hostmetric

Giao diện

IHostHealthAgent Một giao diện để phát ra số liệu máy chủ hoặc thiết bị.
IhostMonitor Giao diện gửi dữ liệu máy chủ

Các lớp học

Tóm tắtMáy chủMàn hình Lớp điển hình để theo dõi sức khỏe máy chủ.
EmailMáy chủSức khỏeĐại lý Triển khai IHostHealthAgent để gửi email từ báo cáo Giám sát máy chủ
HeapHostMàn Hình Triển khai AbstractHostMonitor giám sát bộ nhớ heap trên máy chủ và ghi nhật ký định kỳ vào nhật ký lịch sử.
Số liệu máy chủ Lớp này đại diện cho một mẫu số liệu máy chủ sẽ được báo cáo.
IHostMonitor.HostDataPoint Lớp chung cho dữ liệu được báo cáo.

Enum

IHostMonitor.HostMetricType