รายละเอียดการเปิดตัว Android Automotive 13 QPR3

หน้านี้สรุปฟีเจอร์ใหม่ที่มีใน Android Automotive 13 QPR3

คุณสมบัติ

รุ่นนี้มีความสามารถในการแทรก InputEvent ลงในกิจกรรมที่โฮสต์ TaskView

การปฏิบัติตาม

การทดสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Android ดำเนินการบนฮาร์ดแวร์อ้างอิงภายใน ชุดทดสอบความเข้ากันได้ (CTS) ชุดทดสอบความปลอดภัย (STS) ชุดทดสอบผู้จำหน่าย (VTS) และชุดทดสอบ CTS-on-GSI ถูกรันบนบิลด์นี้