Dokument definicji zgodności z systemem Android

Witamy w dokumencie definicji zgodności z systemem Android (CDD). Ten dokument wymienia wymagania, które muszą być spełnione, aby urządzenia były kompatybilne z najnowszą wersją Androida. Aby zostać uznane za zgodne z systemem Android, implementacje urządzeń MUSZĄ spełniać wymagania przedstawione w niniejszej definicji zgodności, w tym we wszelkich dokumentach włączonych przez odniesienie. Dla każdej wersji platformy Android zostanie udostępniony szczegółowy CDD. CDD reprezentuje aspekt „polityki” kompatybilności z Androidem.

Ważne jest, aby polityka programu kompatybilności z systemem Android była jawnie skodyfikowana, ponieważ żaden zestaw testów, w tym pakiet testów zgodności z systemem Android (CTS) , nie może być naprawdę kompleksowy. Na przykład CTS obejmuje test, który sprawdza obecność i prawidłowe działanie graficznych interfejsów API OpenGL, ale żaden test oprogramowania nie może zweryfikować, czy grafika faktycznie wyświetla się poprawnie na ekranie. Mówiąc bardziej ogólnie, niemożliwe jest przetestowanie obecności funkcji sprzętowych, takich jak klawiatury, gęstość wyświetlania, Wi-Fi i Bluetooth.

Rolą CDD jest kodyfikowanie i wyjaśnianie konkretnych wymagań oraz eliminowanie niejasności. CDD nie stara się być wszechstronna. Ponieważ Android jest pojedynczym zbiorem kodu open source, sam kod jest kompleksową „specyfikacją” platformy i jej interfejsów API. CDD działa jako „centrum” odwołujące się do innych treści (takich jak dokumentacja API SDK), które zapewniają ramy, w których można używać kodu źródłowego Androida, aby końcowym rezultatem był kompatybilny system.

Jeśli chcesz zbudować urządzenie kompatybilne z daną wersją Androida, zacznij od sprawdzenia kodu źródłowego tej wersji, a następnie przeczytaj odpowiedni CDD i trzymaj się jego wytycznych.

Możesz przeglądać najnowsze CDD jako stronę internetową HTML .

Tutaj znajdziesz opublikowane wersje CDD i zatwierdzone ciągi wersji:

Wersja PDF HTML/XHTML Smyczki
13 android-13-cdd.html Wersja 13
12 android-12-cdd.pdf android-12-cdd.html Wersja 12
11 android-11-cdd.pdf android-11-cdd.html Wersja 11
10 android-10-cdd.pdf android-10-cdd.html Wersja 10
9 android-9-cdd.pdf android-9-cdd.html Wersja 9
8.1 android-8.1-cdd.pdf android-8.1-cdd.html Wersja 8.1
8.0 android-8.0-cdd.pdf android-8.0-cdd.html Wersja 8.0
7.1 android-7.1-cdd.pdf android-7.1-cdd.html Wersja 7.1
7.0 android-7.0-cdd.pdf android-7.0-cdd.html Wersja 7.0
6.0 android-6.0-cdd.pdf android-6.0-cdd.html Wersja 6.0
5.1 android-5.1.cdd.pdf android-5.1-cdd.html Wersja 5.1
5.0 android-5.0.cdd.pdf android-5.0-cdd.html Wersja 5.0
4.4 android-4.4.cdd.pdf android-4.4-cdd.html Wersja 4.4
4.3 android-4.3.cdd.pdf android-4.3-cdd.html Wersja 4.3
4.2 android-4.2.cdd.pdf android-4.2-cdd.html Wersja 4.2
4.1 android-4.1.cdd.pdf android-4.1-cdd.html Wersja 4.1
4.0 android-4.0.cdd.pdf android-4.0-cdd.html Wersja 4.0
2.3 android-2.3.cdd.pdf
android-2.3.3-cdd.pdf
android-2.3-cdd.html Wersja 2.3
2.2 android-2.2.cdd.pdf android-2.2-cdd.html Wersja 2.2
2.1 android-2.1.cdd.pdf android-2.1-cdd.html Wersja 2.1
1.6 android-1.6.cdd.pdf android-1.6-cdd.html