กระดานข่าวสารด้านความปลอดภัยของ Pixel Watch

การอัปเดตอุปกรณ์เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้ Android และ WearOS ปลอดภัยและปกป้องอุปกรณ์ของตน หน้านี้มีกระดานข่าวสารด้านความปลอดภัยของ Pixel Watch ที่ให้บริการซึ่งเสริมกระดานข่าวสารด้านความปลอดภัยของ Android ด้วยแพตช์ด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ Pixel Watch

กระดานข่าวสาร ภาษา วันที่เผยแพร่ ระดับแพตช์ด้านความปลอดภัย
มิถุนายน 2024 จะแปลในเร็วๆ นี้ 11 มิถุนายน 2024 2024-06-05
พฤษภาคม 2024 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 7 พฤษภาคม 2024 2024-05-05
เมษายน 2024 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 5 เมษายน 2024 2024-04-05
มีนาคม 2024 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 4 มีนาคม 2024 2024-03-05
กุมภาพันธ์ 2024 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 5 กุมภาพันธ์ 2024 2024-02-05
มกราคม 2024 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 8 มกราคม 2024 2024-01-05
ธันวาคม 2023 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 11 ธันวาคม 2023 2023-12-05
กันยายน 2023 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 25 กันยายน 2023 2023-09-05
มิถุนายน 2023 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 13 มิถุนายน 2023 2023-06-05