بهبودهای امنیتی

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

اندروید به طور مداوم توانایی ها و امکانات امنیتی خود را بهبود می بخشد. لیست پیشرفت ها را با انتشار در ناوبری سمت چپ مشاهده کنید.