การปรับปรุงความปลอดภัย

Android ปรับปรุงความสามารถและข้อเสนอด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ดูรายการการปรับปรุงตามรุ่นในการนำทางด้านซ้าย