Testy i frameworki interfejsu użytkownika

Na tej stronie opisano narzędzia, których można użyć do testowania interfejsu użytkownika.

Aby przetestować interfejs użytkownika i frameworki, użyj następujących narzędzi:

  • Aby zautomatyzować kompleksowe testowanie interfejsu użytkownika, użyj UI Automator i automatycznych pomocników typu open source dostarczonych z AOSP.

  • Aby zautomatyzować testowanie kompleksowej łączności Bluetooth, użyj platformy Google Mobly o otwartym kodzie źródłowym.

  • Aby napisać zwięzłe, piękne i niezawodne testy interfejsu użytkownika Androida, użyj Espresso .

  • Aby skompilować, zainstalować i uruchomić testy systemu Android lokalnie, użyj narzędzia wiersza poleceń Atest .

    $ atest [optional-arguments] test-to-run