ประกาศการอัปเดตระบบปฏิบัติการ Android Automotive OS

การอัปเดตอุปกรณ์รายเดือนเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยให้ผู้ใช้ Android ปลอดภัยและปกป้องอุปกรณ์ของตน หน้านี้ประกอบด้วยกระดานข่าวด้านความปลอดภัยของ Android Automotive OS (AAOS) ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งเสริม กระดานข่าวความปลอดภัยของ Android ด้วยแพตช์ความปลอดภัยเพิ่มเติม ซึ่งให้การแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลต่ออุปกรณ์ที่ใช้ AAOS

แหล่งที่มา

อุปกรณ์ AAOS เริ่มรับการอัปเดต OTA ในวันเดียวกับที่มีการเผยแพร่กระดานข่าวรายเดือน โปรแกรมแก้ไขที่ระบุในกระดานข่าวความปลอดภัย AAOS อาจมาจากแหล่งที่มาต่างๆ รวมถึง: ผู้ผลิตรถยนต์, Android Open Source Project (AOSP), เคอร์เนลอัปสตรีม Linux และผู้ผลิตระบบบนชิป (SOC)

กระดานข่าว ภาษา วันที่เผยแพร่ ระดับแพตช์ความปลอดภัย
พฤษภาคม 2024 เร็วๆ นี้ 6 พฤษภาคม 2024 01-05-2024
เมษายน 2024 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 เมษายน 2024 01-04-2024
มีนาคม 2024 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 มีนาคม 2024 01-03-2024
กุมภาพันธ์ 2024 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 กุมภาพันธ์ 2567 01-02-2024
มกราคม 2024 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 มกราคม 2024 01-01-2024
ธันวาคม 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 ธันวาคม 2023 01-11-2023
พฤศจิกายน 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 พฤศจิกายน 2023 01-11-2023
ตุลาคม 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 ตุลาคม 2023 01-10-2023
กันยายน 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 กันยายน 2023 2023-09-01
สิงหาคม 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 สิงหาคม 2023 01-08-2023
กรกฎาคม 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 กรกฎาคม 2023 01-07-2023
มิถุนายน 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 มิถุนายน 2566 01-06-2023
พฤษภาคม 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 พฤษภาคม 2023 01-05-2023
เมษายน 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 เมษายน 2023 01-04-2023
มีนาคม 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 มีนาคม 2566 01-03-2023
กุมภาพันธ์ 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 กุมภาพันธ์ 2566 01-02-2023
มกราคม 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 มกราคม 2023 2023-01-01
ธันวาคม 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 ธันวาคม 2022 01-12-2022
พฤศจิกายน 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 พฤศจิกายน 2022 01-11-2022
ตุลาคม 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 ตุลาคม 2022 01-10-2022
กันยายน 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 กันยายน 2022 01-09-2022
สิงหาคม 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 สิงหาคม 2022 01-08-2022
กรกฎาคม 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 กรกฎาคม 2022 01-07-2022
มิถุนายน 2565 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 มิถุนายน 2565 01-06-2022
พฤษภาคม 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 พฤษภาคม 2022 01-05-2022
เมษายน 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 เมษายน 2022 04-04-2022
มีนาคม 2565 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 มีนาคม 2565 01-03-2022
กุมภาพันธ์ 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 กุมภาพันธ์ 2565 01-02-2022
มกราคม 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 มกราคม 2022 01-01-2022
ธันวาคม 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 ธันวาคม 2021 01-12-2021
พฤศจิกายน 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 พฤศจิกายน 2021 01-11-2021
ตุลาคม 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 ตุลาคม 2021 01-10-2021
กันยายน 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 กันยายน 2021 2021-09-01
สิงหาคม 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 สิงหาคม 2021 01-08-2021
กรกฎาคม 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 กรกฎาคม 2021 01-07-2021
เมษายน 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 เมษายน 2021 2021-04-01
มีนาคม 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 มีนาคม 2021 2021-03-01
กุมภาพันธ์ 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 กุมภาพันธ์ 2021 2021-02-01
มกราคม 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 12 มกราคม 2021 2021-01-01