com.android.tradefed.targetprep.multi

Giao diện

IMultiTargetPreparer Chuẩn bị môi trường thử nghiệm cho một số thiết bị cùng nhau.

Các lớp học

Trình chuẩn bị BaseMultiTarget Việc triển khai cơ sở IMultiTargetPreparer cho phép vô hiệu hóa đối tượng.
HelloWorldMultiTargetPreparer Một ví dụ triển khai IMultiTargetPreparer .
Hợp nhấtMultiBuildTargetPreparer IMultiTargetPreparer cho phép truyền thông tin từ bản dựng này sang bản dựng khác bằng cách đặt tên cho chúng và khóa tệp để sao chép sang bản dựng khác.
MixImageZipPreparer IMultiTargetPreparer kết hợp hình ảnh của bản dựng hệ thống trong bản dựng thiết bị.
Ghép nốiMultiTargetPreparer Trình chuẩn bị đa mục tiêu giúp thực hiện ghép nối (và kết nối) Bluetooth giữa hai thiết bị.
StubMultiTargetPreparer Trình giữ chỗ trống triển khai IMultiTargetPreparer .