ไปที่โค้ด

Android Security Bulletins

Monthly device updates are an important tool to keep Android users safe and protect their devices. This page contains the available Android Security Bulletins, which provide fixes for possible issues affecting devices running Android. Android device and chipset manufacturers may also publish security vulnerability details specific to their products, such as:

Sources

Fixes listed in the public bulletin come from various different sources: the Android Open Source Project (AOSP), the upstream Linux kernel, and system-on-chip (SOC) manufacturers. For device manufacturers:

  • Android platform fixes are merged into AOSP 24–48 hours after the security bulletin is released and can be picked up directly from there.
  • Upstream Linux kernel fixes are linked to directly from the bulletin on release and can be picked up from there.
  • Fixes from SOC manufacturers are available directly from the manufacturers.

Bulletins

Bulletin Languages Published date Security patch level
June 2019 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) June 3, 2019 2019-06-01
2019-06-05
May 2019 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) May 6, 2019 2019-05-01
2019-05-05
April 2019 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) April 1, 2019 2019-04-01
2019-04-05
March 2019 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) March 4, 2019 2019-03-01
2019-03-05
February 2019 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) February 4, 2019 2019-02-01
2019-02-05
January 2019 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) January 7, 2019 2019-01-01
2019-01-05
December 2018 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) December 3, 2018 2018-12-01
2018-12-05
November 2018 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) November 5, 2018 2018-11-01
2018-11-05
October 2018 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) October 1, 2018 2018-10-01
2018-10-05
September 2018 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) September 4, 2018 2018-09-01
2018-09-05
August 2018 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) August 6, 2018 2018-08-01
2018-08-05
July 2018 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) July 2, 2018 2018-07-01
2018-07-05
June 2018 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) June 4, 2018 2018-06-01
2018-06-05
May 2018 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) May 7, 2018 2018-05-01
2018-05-05
April 2018 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) April 2, 2018 2018-04-01
2018-04-05
March 2018 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) March 5, 2018 2018-03-01
2018-03-05
February 2018 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) February 5, 2018 2018-02-01
2018-02-05
January 2018 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) January 2, 2018 2018-01-01
2018-01-05
December 2017 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) December 4, 2017 2017-12-01
2017-12-05
November 2017 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) November 6, 2017 2017-11-01
2017-11-05
2017-11-06
October 2017 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) October 2, 2017 2017-10-01
2017-10-05
September 2017 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) September 5, 2017 2017-09-01
2017-09-05
August 2017 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) August 7, 2017 2017-08-01
2017-08-05
July 2017 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) July 5, 2017 2017-07-01
2017-07-05
June 2017 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) June 5, 2017 2017-06-01
2017-06-05
May 2017 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) May 1, 2017 2017-05-01
2017-05-05
April 2017 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) April 3, 2017 2017-04-01
2017-04-05
March 2017 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) March 6, 2017 2017-03-01
2017-03-05
February 2017 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) February 6, 2017 2017-02-01
2017-02-05
January 2017 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) January 3, 2017 2017-01-01
2017-01-05
December 2016 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) December 5, 2016 2016-12-01
2016-12-05
November 2016 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) November 7, 2016 2016-11-01
2016-11-05
2016-11-06
October 2016 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) October 3, 2016 2016-10-01
2016-10-05
September 2016 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) September 6, 2016 2016-09-01
2016-09-05
2016-09-06
August 2016 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) August 1, 2016 2016-08-01
2016-08-05
July 2016 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) July 6, 2016 2016-07-01
2016-07-05
June 2016 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) June 6, 2016 2016-06-01
May 2016 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) May 2, 2016 2016-05-01
April 2016 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) April 4, 2016 2016-04-02
March 2016 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) March 7, 2016 2016-03-01
February 2016 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) February 1, 2016 2016-02-01
January 2016 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) January 4, 2016 2016-01-01
December 2015 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) December 7, 2015 2015-12-01
November 2015 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) November 2, 2015 2015-11-01
October 2015 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) October 5, 2015 2015-10-01
September 2015 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) September 9, 2015 N/A
August 2015 English / 日本語 / 한국어 / ру́сский / 简体中文 / 繁體中文 (台灣) August 13, 2015 N/A