Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

กระดานข่าวความปลอดภัยของ Android

การอัปเดตอุปกรณ์รายเดือนเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ผู้ใช้ Android ปลอดภัยและปกป้องอุปกรณ์ของตน หน้านี้มีกระดานข่าวความปลอดภัยของ Android ซึ่งให้การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่ใช้ Android ผู้ผลิตอุปกรณ์และชิปเซ็ต Android อาจเผยแพร่รายละเอียดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนเช่น:

เรียนรู้วิธีตรวจสอบและอัปเดตเวอร์ชัน Android ของคุณ ที่นี่

แหล่งที่มา

การแก้ไขที่ระบุไว้ในกระดานข่าวสารสาธารณะมาจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ Android Open Source Project (AOSP) เคอร์เนลลินุกซ์อัพสตรีมและผู้ผลิต system-on-chip (SOC) สำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์:

  • การแก้ไขแพลตฟอร์ม Android จะรวมเข้ากับ AOSP 24–48 ชั่วโมงหลังจากที่ประกาศความปลอดภัยเผยแพร่และสามารถรับได้โดยตรงจากที่นั่น
  • โปรแกรมฟิกซ์เคอร์เนลของลินุกซ์อัปสตรีมเชื่อมโยงโดยตรงจากกระดานข่าวในรีลีสและสามารถรับได้จากที่นั่น
  • การแก้ไขจากผู้ผลิต SOC สามารถหาได้โดยตรงจากผู้ผลิต

แถลงการณ์

แถลงการณ์ ภาษา วันที่เผยแพร่ ระดับแพตช์ความปลอดภัย
มกราคม 2564 เร็ว ๆ นี้ 4 มกราคม 2564 2021-01-01
2021-01-05
ธันวาคม 2020 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 ธันวาคม 2020 2020-12-01
2020-12-05
พฤศจิกายน 2020 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 พฤศจิกายน 2020 2020-11-01
2020-11-05
ตุลาคม 2020 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 ตุลาคม 2020 2020-10-01
2020-10-05
กันยายน 2020 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 8 กันยายน 2020 2020-09-01
2020-09-05
Android 11 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 25 สิงหาคม 2020 2020-09-01
สิงหาคม 2020 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 สิงหาคม 2020 2020-08-01
2020-08-05
กรกฎาคม 2020 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 กรกฎาคม 2020 2020-07-01
2020-07-05
มิถุนายน 2020 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 มิถุนายน 2020 2020-06-01
2020-06-05
พฤษภาคม 2020 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 พฤษภาคม 2020 2020-05-01
2020-05-05
เมษายน 2020 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 เมษายน 2020 2020-04-01
2020-04-05
มีนาคม 2020 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 มีนาคม 2020 2020-03-01
2020-03-05
กุมภาพันธ์ 2020 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 กุมภาพันธ์ 2020 2020-02-01
2020-02-05
มกราคม 2020 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 มกราคม 2020 2020-01-01
2020-01-05
ธันวาคม 2019 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 ธันวาคม 2019 2019-12-01
2019-12-05
พฤศจิกายน 2019 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 พฤศจิกายน 2019 2019-11-01
2019-11-05
ตุลาคม 2019 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 ตุลาคม 2019 2019-10-01
2019-10-05
2019-10-06
กันยายน 2019 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 กันยายน 2019 2019-09-01
2019-09-05
สิงหาคม 2019 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 สิงหาคม 2019 2019-08-01
2019-08-05
กรกฎาคม 2019 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 กรกฎาคม 2019 2019-07-01
2019-07-05
มิถุนายน 2019 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 มิถุนายน 2019 2019-06-01
2019-06-05
พฤษภาคม 2019 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 พฤษภาคม 2019 2019-05-01
2019-05-05
เมษายน 2019 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 เมษายน 2019 2019-04-01
2019-04-05
มีนาคม 2019 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 มีนาคม 2019 2019-03-01
2019-03-05
กุมภาพันธ์ 2019 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 กุมภาพันธ์ 2019 2019-02-01
2019-02-05
มกราคม 2019 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 มกราคม 2019 2019-01-01
2019-01-05
Android 10 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 20 สิงหาคม 2019 2019-09-01
ธันวาคม 2561 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 ธันวาคม 2561 2018-12-01
2018-12-05
พฤศจิกายน 2561 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 พฤศจิกายน 2561 2018-11-01
2018-11-05
ตุลาคม 2018 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 ตุลาคม 2561 2018-10-01
2018-10-05
กันยายน 2018 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 กันยายน 2561 2018-09-01
2018-09-05
สิงหาคม 2018 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 สิงหาคม 2018 2018-08-01
2018-08-05
กรกฎาคม 2018 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 กรกฎาคม 2018 2018-07-01
2018-07-05
มิถุนายน 2018 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 มิถุนายน 2561 2018-06-01
2018-06-05
พฤษภาคม 2018 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 พฤษภาคม 2561 2018-05-01
2018-05-05
เมษายน 2018 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 เมษายน 2018 2018-04-01
2018-04-05
มีนาคม 2018 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 มีนาคม 2561 2018-03-01
2018-03-05
กุมภาพันธ์ 2018 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 กุมภาพันธ์ 2561 2018-02-01
2018-02-05
มกราคม 2018 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 มกราคม 2561 2018-01-01
2018-01-05
ธันวาคม 2560 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 ธันวาคม 2560 2017-12-01
2017-12-05
พฤศจิกายน 2560 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 พฤศจิกายน 2560 2017-11-01
2017-11-05
2017-11-06
ตุลาคม 2560 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 ตุลาคม 2560 2017-10-01
2017-10-05
กันยายน 2560 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 กันยายน 2560 2017-09-01
2017-09-05
สิงหาคม 2560 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 สิงหาคม 2017 2017-08-01
2017-08-05
กรกฎาคม 2017 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 กรกฎาคม 2017 2017-07-01
2017-07-05
มิถุนายน 2560 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 มิถุนายน 2560 2017-06-01
2017-06-05
พฤษภาคม 2560 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 พฤษภาคม 2017 2017-05-01
2017-05-05
เมษายน 2560 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 เมษายน 2017 2017-04-01
2017-04-05
มีนาคม 2560 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 มีนาคม 2560 2017-03-01
2017-03-05
กุมภาพันธ์ 2560 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 กุมภาพันธ์ 2560 2017-02-01
2017-02-05
มกราคม 2560 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 มกราคม 2560 2017-01-01
2017-01-05
ธันวาคม 2559 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 ธันวาคม 2559 2016-12-01
2016-12-05
พฤศจิกายน 2559 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 พฤศจิกายน 2559 2016-11-01
2016-11-05
2016-11-06
ตุลาคม 2559 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 ตุลาคม 2559 2016-10-01
2016-10-05
กันยายน 2559 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 กันยายน 2559 2016-09-01
2016-09-05
2016-09-06
สิงหาคม 2559 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 สิงหาคม 2559 2016-08-01
2016-08-05
กรกฎาคม 2559 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 กรกฎาคม 2559 2016-07-01
2016-07-05
มิถุนายน 2559 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 มิถุนายน 2559 2016-06-01
พฤษภาคม 2559 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 พฤษภาคม 2559 2016-05-01
เมษายน 2559 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 เมษายน 2559 2016-04-02
มีนาคม 2559 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 มีนาคม 2559 2016-03-01
กุมภาพันธ์ 2559 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 กุมภาพันธ์ 2559 2016-02-01
มกราคม 2559 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 มกราคม 2559 2016-01-01
ธันวาคม 2558 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 ธันวาคม 2558 2015-12-01
พฤศจิกายน 2558 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 พฤศจิกายน 2558 2015-11-01
ตุลาคม 2558 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 ตุลาคม 2558 2015-10-01
กันยายน 2558 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 9 กันยายน 2558 ไม่มี
สิงหาคม 2558 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 13 สิงหาคม 2558 ไม่มี