Biuletyn dotyczący bezpieczeństwa Chromecasta – grudzień 2022 r

Opublikowano 05 grudnia 2022

Biuletyn bezpieczeństwa Chromecasta zawiera szczegółowe informacje na temat luk w zabezpieczeniach obsługiwanych Chromecastów z urządzeniami Google TV (urządzeniami Chromecast). W przypadku urządzeń Chromecast poprawki zabezpieczeń z datą 2022-10-05 lub nowszą rozwiązują wszystkie problemy opisane w Biuletynie zabezpieczeń Androida z października 2022 r. oraz wszystkie problemy opisane w tym biuletynie. Aby dowiedzieć się, jak sprawdzić poziom poprawek zabezpieczeń urządzenia, zobacz wersje oprogramowania sprzętowego Chromecasta i informacje o wersji.

Wszystkie obsługiwane urządzenia Chromecast otrzymają aktualizację do poziomu poprawki z dnia 2022-10-05. Zachęcamy wszystkich klientów do zaakceptowania tych aktualizacji na swoich urządzeniach.

Ogłoszenia

  • Oprócz luk w zabezpieczeniach opisanych w Biuletynie zabezpieczeń Androida z października 2022 r. urządzenia Chromecast zawierają także łaty usuwające luki w zabezpieczeniach opisane poniżej.

Poprawki bezpieczeństwa

Luki są pogrupowane według komponentu, na który wpływają. Znajduje się tam opis problemu i tabela zawierająca CVE, powiązane odniesienia, rodzaj luki , wagę i zaktualizowane wersje Android Open Source Project (AOSP) (w stosownych przypadkach). Jeśli jest to możliwe, łączymy publiczną zmianę, która rozwiązała problem, z identyfikatorem błędu, np. listą zmian AOSP. Gdy wiele zmian dotyczy jednego błędu, dodatkowe odniesienia są powiązane z liczbami następującymi po identyfikatorze błędu.

Funkcjonalne poprawki

Szczegółowe informacje na temat nowych poprawek błędów i poprawek funkcjonalnych zawartych w tej wersji można znaleźć w wersjach oprogramowania sprzętowego Chromecasta i uwagach do wersji .

Często zadawane pytania i odpowiedzi

W tej sekcji znajdują się odpowiedzi na często zadawane pytania, które mogą pojawić się po przeczytaniu niniejszego biuletynu.

1. Jak sprawdzić, czy moje urządzenie zostało zaktualizowane w celu rozwiązania tych problemów?

Poziomy poprawek zabezpieczeń z dnia 2022-10-05 lub nowsze rozwiązują wszystkie problemy związane z poziomem poprawek zabezpieczeń z dnia 2022-10-05 i wszystkimi poprzednimi poziomami poprawek. Aby dowiedzieć się, jak sprawdzić poziom poprawek zabezpieczeń urządzenia, przeczytaj instrukcje dotyczące wersji oprogramowania sprzętowego Chromecasta i informacje o wersji .

2. Dlaczego luki w zabezpieczeniach są podzielone pomiędzy ten biuletyn i Biuletyny zabezpieczeń Androida?

Luki w zabezpieczeniach udokumentowane w Biuletynach zabezpieczeń systemu Android są wymagane do zadeklarowania najnowszego poziomu poprawek zabezpieczeń na urządzeniach z systemem Android. Dodatkowe luki w zabezpieczeniach, takie jak te udokumentowane w tym biuletynie, nie są wymagane do zadeklarowania poziomu poprawki zabezpieczeń.

3. Co oznaczają wpisy w kolumnie Typ ?

Wpisy w kolumnie Typ tabeli szczegółów luki odnoszą się do klasyfikacji luki w zabezpieczeniach.

Skrót Definicja
RCE Zdalne wykonanie kodu
EoP Podniesienie przywilejów
ID Ujawnianie informacji
DoS Odmowa usługi
Nie dotyczy Klasyfikacja niedostępna

4. Co oznaczają wpisy w kolumnie Referencje ?

Wpisy w kolumnie Referencje tabeli szczegółów podatności mogą zawierać przedrostek identyfikujący organizację, do której należy wartość referencyjna.

Prefiks Odniesienie
A- Identyfikator błędu Androida

5. Co oznacza * obok identyfikatora błędu Androida w kolumnie Referencje ?

Problemy, które nie są publicznie dostępne, są oznaczone * obok identyfikatora błędu Androida w kolumnie Referencje .

Wersje

Wersja Data Notatki
1,0 05 grudnia 2022 r Opublikowano biuletyn.