Dane logowania do tożsamości

Interfejsy API poświadczeń tożsamości zapewniają interfejs do bezpiecznego magazynu dokumentów tożsamości użytkownika. Te interfejsy API komunikują się z usługą systemu credstore , która z kolei wykorzystuje warstwę HAL tożsamości do komunikacji z bezpiecznym sprzętem.

Dostęp do HAL poświadczeń tożsamości można uzyskać za pośrednictwem IIdentityCredentialStore , który zapewnia interfejs do bezpiecznego magazynu dokumentów tożsamości użytkownika. W możliwym zakresie specyfikacja formatów komunikatów i semantyki komunikacji z urządzeniami do weryfikacji danych uwierzytelniających i organami wydającymi (IA) nie wchodzi w zakres tej warstwy HAL. Zapewnia interfejs z bezpiecznym przechowywaniem, ale wymagana jest aplikacja na Androida specyficzna dla danych uwierzytelniających, aby zaimplementować protokoły i procesy prezentacji i weryfikacji odpowiednie dla określonego typu danych uwierzytelniających.

Instrukcję wdrożenia oraz informacje o testach VTS można znaleźć na stronie: