Biuletyn aktualizacji Android Automotive OS — sierpień 2021 r.

Opublikowano 2 sierpnia 2021

Biuletyn aktualizacji Android Automotive OS (AAOS) zawiera szczegółowe informacje o lukach w zabezpieczeniach platformy Android Automotive OS. Pełna aktualizacja AAOS obejmuje poziom poprawki zabezpieczeń 2021-08-01 lub później z Androidem Biuletynie Bezpieczeństwa sierpnia 2021 w uzupełnieniu do wszystkich kwestii w niniejszym biuletynie.

Zachęcamy wszystkich klientów do zaakceptowania tych aktualizacji na swoich urządzeniach.

Ogłoszenia

  • W biuletynie aktualizacji Android Automotive OS z sierpnia 2021 r. nie ma żadnych poprawek zabezpieczeń Android Automotive OS.

Często zadawane pytania i odpowiedzi

Ta sekcja odpowiada na często zadawane pytania, które pojawiają się w sierpniu po przeczytaniu tego biuletynu.

1. Jak sprawdzić, czy moje urządzenie zostało zaktualizowane w celu rozwiązania tych problemów?

Poziomy poprawek zabezpieczeń 2021-08-01 lub nowsze rozwiązują wszystkie problemy związane z poziomem poprawek zabezpieczeń 2021-08-01 i wszystkimi poprzednimi poziomami poprawek. Aby dowiedzieć się, jak sprawdzić poziom poprawki zabezpieczeń danego urządzenia należy przeczytać instrukcje dotyczące harmonogramu aktualizacji urządzenie Google .

2. Co zrobić wpisy w kolumnie średniej typu?

Wpisy w kolumnie Rodzaj luka Szczegóły Tabela informacyjna klasyfikacji luki bezpieczeństwa.

Skrót Definicja
RCE Zdalne wykonanie kodu
EoP Podniesienie przywileju
ID Ujawnianie informacji
DoS Odmowa usługi
Nie dotyczy Klasyfikacja niedostępna

3. Co zrobić wpisy w odnośnikach kolumnowej na myśli?

Wpisy w kolumnie Referencje stołu Szczegółowe informacje o usterce sierpnia zawierać prefiks określający organizację, której wartość odniesienia należy.

Prefiks Odniesienie
A- Identyfikator błędu Androida
Kontrola jakości- Numer referencyjny Qualcomm

4. Dlaczego luki w zabezpieczeniach są podzielone między ten biuletyn i biuletyny zabezpieczeń systemu Android?

Luki w zabezpieczeniach, które są udokumentowane w Biuletynie Bezpieczeństwa Android i te opisane w niniejszym biuletynie są wymagane w celu stwierdzenia najnowszy poziom poprawki zabezpieczeń na urządzeniach z Androidem motoryzacyjnej.

Wersje

Wersja Data Uwagi
1,0 2 sierpnia 2021 Biuletyn opublikowany.