Przegląd

Interfejs warstwy abstrakcji sprzętu pojazdu (VHAL) definiuje właściwości, które producenci OEM mogą wdrożyć i zawiera metadane właściwości. Na przykład, czy właściwość jest liczbą całkowitą i jakie tryby zmiany są dozwolone. Interfejs VHAL opiera się na dostępie (odczycie, zapisie i subskrybowaniu) właściwości, która jest abstrakcją dla określonej funkcji.

  • W systemie Android 13 i nowszych wersjach VHAL migrował do AIDL w IVehicle.aidl
  • W Androidzie 12 i starszych VHAL jest zdefiniowany za pomocą języka HIDL w IVehicle.hal

Natywne komponenty CarService i Android obsługują backend HIDL i AIDL i preferują backend AIDL, jeśli jest on dostępny.

Przewodnictwo Opis
POLECIĆ W przypadku istniejących implementacji HIDL VHAL należy przeprowadzić migrację do nowszego interfejsu AIDL.
GORĄCO POLECAM W przypadku nowych implementacji VHAL użyj interfejsu AIDL.

Aby dowiedzieć się więcej o VHAL, zobacz te strony: