Trình xác minh CTS cho các ứng dụng tức thì

Trình xác minh CTS cho Ứng dụng tức thì tăng phạm vi kiểm tra Khả năng tương thích của Android cho Ứng dụng tức thì bằng cách sử dụng Trình xác minh CTS để kiểm tra các tính năng không thể tự động hoàn toàn do giao diện người dùng dành riêng cho OEM, chẳng hạn như giao diện người dùng hệ thống.

Yêu cầu

Trước khi chạy Trình xác minh CTS cho Ứng dụng tức thì, hãy đảm bảo rằng bạn có thiết bị sau:

 • Thiết bị Android đã xác minh khả năng tương thích API Android bằng cách vượt qua CTS thành công. Đây là thiết bị đang được kiểm tra (DUT).
 • Máy tính Linux có cổng tương thích USB 2.0. Tất cả các kết nối đến DUT đều thông qua cổng này.

Cài đặt ứng dụng tức thì trên DUT

CtsVerifierInstantApp.apk và trình xác minh CTS được bao gồm trong android-cts-verifier.zip , có thể tìm thấy bằng cách đăng nhập vào bảng điều khiển Q-EAP .

Bắt đầu thử nghiệm

Hình 1. Cài đặt ứng dụng tức thì trên DUT

Các đối tác có thể xây dựng Trình xác minh CTS theo cách thủ công để xây dựng CTS nhằm kết hợp hoặc thử nghiệm các bản sửa lỗi mới. Để xây dựng thủ công CtsVerifierInstantApp.apk . đưa ra lệnh sau trên máy chủ:

make CtsVerifierInstantApp

Để cài đặt CtsVerifierInstantApp.apk , hãy đưa ra các lệnh sau trên máy chủ.

adb install -r --instant CtsVerifierInstantApp.apk
adb install -r --instant /path/to/CtsVerifierInstantApp.apk

Chạy thử nghiệm

Ba bài kiểm tra giao diện người dùng hệ thống được hiển thị trên màn hình chính trong danh mục kiểm tra Ứng dụng tức thì.

Bắt đầu thử nghiệm

Hình 2. Màn hình chính

Khi bạn chạm vào một bài kiểm tra trong danh mục kiểm tra Ứng dụng tức thì, một màn hình kiểm tra sẽ mở ra để kiểm tra. Màn hình kiểm tra có nội dung sau:

 • Hướng dẫn
 • Nút bắt đầu kiểm tra
 • Ba nút Xác minh CTS tiêu chuẩn
  • Vượt qua
  • Giúp đỡ
  • Thất bại

Nhấn vào nút Bắt đầu kiểm tra sẽ khởi chạy Ứng dụng tức thì mẫu.

Bắt đầu thử nghiệm

Hình 3. Màn hình kiểm tra

Lần đầu tiên bạn nhấn vào Bắt đầu kiểm tra , một hộp thoại cảnh báo sẽ mở ra kèm theo hướng dẫn cài đặt Ứng dụng tức thì mẫu (Hình 4). Nếu Ứng dụng tức thì mẫu đã được cài đặt thì hộp thoại này sẽ không hiển thị cho các thử nghiệm ứng dụng tức thì khác.

Bắt đầu thử nghiệm

Hình 4. Hộp thoại hướng dẫn cài đặt

Nhấn vào nút Trợ giúp sẽ mở ra hộp thoại bật lên có mô tả về bài kiểm tra.

Bắt đầu thử nghiệm

Hình 5. Hộp thoại bật lên trợ giúp