Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Thiết kế thiết bị Android

Là mã nguồn mở, Android cung cấp sự kết hợp gần như vô hạn giữa phần cứng và phần mềm để bạn phát triển các thiết bị mà ngay cả những người tạo ra hệ điều hành cũng không mơ ước.

Tuy nhiên, để người dùng của bạn có trải nghiệm nhất quán khi họ sử dụng các thiết bị Android bổ sung, hãy xem xét việc tuân theo các tiêu chuẩn đã thiết lập trong khi thiết kế và tùy chỉnh việc triển khai của bạn.

  1. Xem lại các nguyên tắc cơ bản của phát triển nền tảng Android trong Kiến trúc , đặc biệt là định dạng HIDL được giới thiệu trong Android 8.0 và các thành phần hệ thống mô-đun được giới thiệu trong Android 10.

  2. Đảm bảo thiết bị của bạn đáp ứng các yêu cầu để được coi là tương thích với đặc điểm kỹ thuật cốt lõi của Android, Tài liệu định nghĩa về khả năng tương thích của Android .

  3. Xem các nguyên tắc về tính năng Hiển thịCài đặt để được trợ giúp về giao diện người dùng.

  4. Tận dụng tất cả các bài kiểm tra có sẵn để gỡ lỗi và cải thiện thiết bị Android của bạn.

  5. Thực hiện theo các phương pháp hay nhất về bảo mật để giữ an toàn cho người dùng và thiết bị của bạn.

  6. Làm quen với các nguyên tắc Thiết kế ứng dụng và kỹ thuật Thiết kế Vật liệu khi phát triển các ứng dụng hướng tới người dùng.