Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Tổng quan

Các nhà sản xuất thiết bị và nền tảng AAOS có thể sử dụng Trình mô phỏng Android để phát triển Giao diện người máy (HMI) và các ứng dụng mà không cần phụ thuộc vào phần cứng. Trình giả lập Android có thể chạy toàn bộ Kiến trúc Android với các hình ảnh Thiết bị ảo Android (AVD) khác nhau. Điều này cung cấp một nền tảng phát triển thiết bị mạnh mẽ để tăng năng suất và cho phép làm việc từ bất kỳ vị trí nào. Nội dung sau đây mô tả cách thiết lập AVD cho:

  • Sự phát triển mới. Khi bắt đầu phát triển mới thiết bị Thông tin giải trí trong xe (IVI), hãy tìm hiểu cách tạo thiết bị ảo để các nhóm có thể phát triển sớm HMI và ứng dụng mà không cần đợi phần cứng mới.
  • Cập nhật HMI và các ứng dụng tải sẵn. Thường xuyên chia sẻ các thiết bị ảo mới để các nhóm ứng dụng, đảm bảo chất lượng và trải nghiệm người dùng có thể nhanh chóng truy cập vào các bản cập nhật mới nhất và tốt nhất để hỗ trợ công việc của họ.

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Thiết bị ảo Android làm nền tảng phát triển, hãy xem: