Tắt 2G

Mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với bảo mật và quyền riêng tư của người dùng khi sử dụng mạng di động là kết nối 2G. Trong khi các mạng di động 2G hợp pháp đang dần bị loại bỏ trên toàn thế giới, các thiết bị vẫn dễ bị tấn công từ các trạm gốc giả (FBS). Kẻ thù có FBS có thể lừa một thiết bị kết nối với nó thay vì mạng di động hợp pháp. Điều này thường được thực hiện bằng cách hạ cấp kết nối của thiết bị xuống 2G và cho phép người vận hành FBS chặn hoặc đưa lưu lượng truy cập vào thiết bị.

Android cho phép người dùng tắt 2G ở cấp phần cứng vô tuyến trên bất kỳ thiết bị nào triển khai hằng số khả năng, "CAPABILITY_USES_ALLOWED_NETWORK_TYPES_BITMASK". Điều này ngăn thiết bị quét hoặc kết nối với mạng 2G.

Bắt đầu từ Android 14, bạn phải có MODIFY_PRIVILEGED_PHONE_STATE để tắt 2G với lý do ALLOWED_NETWORK_TYPES_REASON_ENABLE_2G. Đặc quyền của nhà cung cấp dịch vụ không đủ.

TelephonyManager tm = getSystemService(TelephonyManager.class);

if (tm != null && tm.isRadioInterfaceCapabilitySupported("CAPABILITY_USES_ALLOWED_NETWORK_TYPES_BITMASK")) {
    long disable2gBitMask = 0xFFFF &~ TelephonyManager.NETWORK_CLASS_BITMASK_2G;
    tm.setAllowedNetworkTypesForReason(TelephonyManager.ALLOWED_NETWORK_TYPES_REASON_ENABLE_2G, disable2gBitMask);
}

Câu hỏi thường gặp

Người dùng có còn dễ bị tổn thương nếu nhà mạng của họ không còn hỗ trợ 2G?

Vô hiệu hóa 2G là một biện pháp bảo mật quan trọng ngay cả khi nhà cung cấp dịch vụ của người dùng không còn duy trì cơ sở hạ tầng 2G nữa. Thiết bị của người dùng vẫn hỗ trợ quét và kết nối với các trạm gốc 2G nên họ vẫn dễ bị tấn công hạ cấp 2G nếu không tắt 2G trên thiết bị của mình.

Việc tắt 2G ảnh hưởng đến chuyển vùng như thế nào?

Khi 2G bị tắt vì mục đích bảo mật, nó sẽ không được kích hoạt lại, ngay cả khi thiết bị đang chuyển vùng. Một số khu vực trên thế giới phụ thuộc vào vùng phủ sóng 2G và một số thỏa thuận chuyển vùng cho rằng các thiết bị sẽ có thể kết nối với 2G. Trong những tình huống này, người dùng sẽ không có kết nối trừ khi họ bật lại 2G. Không thể phát hiện chuyển vùng 2G một cách đáng tin cậy do thiếu xác thực lẫn nhau trong 2G. Việc tắt 2G bất chấp tín hiệu chuyển vùng sẽ ngăn FBS giả mạo số nhận dạng mạng của nó để thuyết phục thiết bị kích hoạt lại 2G.