بولتن به روزرسانی سیستم عامل Android Automotive - آگوست 2021

منتشر شده در 2 آگوست 2021

بولتن به روز رسانی سیستم عامل Android (AAOS) حاوی جزئیات آسیب پذیری های امنیتی است که بر سیستم عامل سیستم عامل Android Automotive تأثیر می گذارد. به روز رسانی AAOS کامل شامل سطح وصله امنیتی از 2021/08/01 و یا بعد از اوت 2021 آندروید بولتن امنیتی علاوه بر تمام مسائل در این بولتن.

ما همه مشتریان را تشویق می کنیم که این به روز رسانی ها را در دستگاه های خود بپذیرند.

اطلاعیه ها

  • در بولتن به روز رسانی سیستم عامل اندروید آگوست 2021 هیچ وصله امنیتی سیستم عامل Android Automotive وجود ندارد.

سوالات و پاسخ های متداول

این بخش به سوالات متداول که در ماه آگوست پس از خواندن این بولتن رخ می دهد ، پاسخ می دهد.

1. چگونه می توانم تعیین کنم که آیا دستگاه من برای رفع این مشکلات به روز شده است؟

سطوح وصله امنیتی 2021-08-01 یا بالاتر همه مشکلات مربوط به سطح وصله امنیتی 2021-08-01 و تمام سطوح وصله قبلی را برطرف می کند. برای آشنایی با نحوه بررسی سطح وصله امنیتی دستگاه، خواندن دستورالعمل در برنامه به روز رسانی دستگاه Google .

2. چه در نوع متوسط ستون انجام مدخل؟

مطالب در نوع ستون از آسیب پذیری جزئیات مرجع جدول طبقه بندی آسیب پذیری امنیتی.

اختصار تعریف
RCE اجرای کد از راه دور
EoP ارتقاء امتیاز
شناسه افشای اطلاعات
DoS خود داری از خدمات
N/A طبقه بندی موجود نیست

3. چه در منابع میانگین ستون انجام مدخل؟

مطالب زیر ستون منابع از جدول جزئیات آسیب پذیری اوت حاوی پیشوند مشخص سازمانی که مقدار مرجع میباشد.

پیشوند ارجاع
آ- شناسه اشکال Android
QC- شماره مرجع Qualcomm

4. چرا آسیب پذیری های امنیتی بین این بولتن و بولتن های امنیتی اندروید تقسیم شده است؟

آسیب پذیری های امنیتی که در مستند بولتن امنیتی آندروید و کسانی که در این بولتن، به منظور اعلام شدن سطح وصله امنیتی در دستگاه های آندروید خودرو مورد نیاز است.

نسخه ها

نسخه تاریخ یادداشت
1.0 2 آگوست 2021 بولتن منتشر شد.