Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Cải tiến bảo mật

Android liên tục cải thiện khả năng bảo mật và các dịch vụ của nó. Xem danh sách các cải tiến bằng cách phát hành trong điều hướng bên trái.