Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Phương tiện truyền thông

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Mô-đun phương tiện xử lý các loại phương tiện và codec, tương tác với ExoPlayer, hiển thị các điều khiển truyền tải và thông tin phát lại vào khung, tối ưu hóa siêu dữ liệu được lập chỉ mục và các chức năng khác liên quan đến phương tiện. Các mô-đun có thể cập nhật được, có nghĩa là chúng có thể nhận được các bản cập nhật cho chức năng bên ngoài chu kỳ phát hành Android thông thường.

Các thành phần phương tiện là mục tiêu tấn công thường xuyên (nhiều lỗi bảo mật gần đây liên quan đến phương tiện), vì vậy việc thắt chặt bảo mật bằng cách tăng tốc cập nhật các lỗi và tính năng bảo mật sẽ giảm số lượng lỗi bảo mật có thể bị khai thác bởi các cuộc tấn công. Khung phương tiện vẫn có thể mở rộng; các đối tác có thể tiếp tục mở rộng codec phương tiện và trình trích xuất định dạng phương tiện.

Các thành phần phương tiện có thể cập nhật

Các thành phần phương tiện có thể cập nhật tồn tại trong các mô-đun sau.

 • Mô-đun phương tiện. Bao gồm các thành phần phương tiện sau đây.

  • Bộ chiết phương tiện xử lý các loại phương tiện khác nhau. Mỗi trình giải nén là một tệp .so riêng lẻ có chức năng trình duyệt để xác định xem trình giải nén có thể xử lý một tệp phương tiện nhất định hay không và một hàm gốc tạo ra một phiên bản của trình giải nén cho tệp phương tiện đó.

  • API MediaSession2 cho phép các ứng dụng đa phương tiện hiển thị các điều khiển truyền tải và thông tin phát lại của chúng cho các quy trình khác như khung Android và các ứng dụng khác.

  • API MediaParser (mới trong Android 11) cho phép ExoPlayer sử dụng hiệu quả các trình phân tích cú pháp vùng chứa phương tiện khung để trích xuất các mẫu phương tiện từ vùng chứa phương tiện.

  • Chuyển mã phương tiện tương thích (mới trong Android 12) cho phép tính năng chuyển mã phương tiện tương thích của nền tảng.

 • Mô-đun Media Codecs. Bao gồm các thành phần Codec2 phần mềm có thể cập nhật.

 • Mô-đun MediaProvider. Tối ưu hóa siêu dữ liệu được lập chỉ mục (âm thanh, video và hình ảnh từ thẻ SD và thiết bị USB) và cung cấp dữ liệu đó cho các ứng dụng thông qua các API công khai của MediaStore .

Để biết chi tiết về các mô-đun và thành phần này, hãy xem phần Phương tiện .

Định dạng mô-đun

Mô-đun Media ( com.android.media ) và mô-đun Media Codec ( com.android.media.swcodec ) ở định dạng APEX và khả dụng cho các thiết bị chạy Android 10 trở lên. Mô-đun MediaProvider ( com.google.android.mediaprovider ) ở định dạng APK-trong-APEX và khả dụng cho các thiết bị chạy Android 11 trở lên.

Tùy biến

Để biết chi tiết về cách thêm trình trích xuất và giải mã tùy chỉnh, hãy xem Tùy chỉnh thành phần phương tiện . Để biết chi tiết về cách thêm định dạng phương tiện mới, ảnh hưởng đến thiết bị lưu trữ nào được lập chỉ mục và thay thế ngăn xếp MTP, hãy xem MediaProvider .