กระดานข่าวความปลอดภัยของ Android

การอัปเดตอุปกรณ์รายเดือนเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยให้ผู้ใช้ Android ปลอดภัยและปกป้องอุปกรณ์ของตน หน้านี้ประกอบด้วยกระดานข่าวความปลอดภัยของ Android ที่มีอยู่ ซึ่งมีการแก้ไขสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งส่งผลต่ออุปกรณ์ที่ใช้ Android ผู้ผลิตอุปกรณ์ Android และชิปเซ็ตอาจเผยแพร่รายละเอียดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนโดยเฉพาะ เช่น:

เรียนรู้วิธีตรวจสอบและอัปเดตเวอร์ชัน Android ของคุณ ที่นี่

แหล่งที่มา

การแก้ไขที่แสดงอยู่ในกระดานข่าวสาธารณะมาจากแหล่งที่มาต่างๆ: Android Open Source Project (AOSP), เคอร์เนลอัปสตรีม Linux และผู้ผลิตระบบบนชิป (SOC) สำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์:

  • การแก้ไขแพลตฟอร์ม Android จะรวมอยู่ใน AOSP 24–48 ชั่วโมงหลังจากเผยแพร่กระดานข่าวความปลอดภัย และสามารถรับได้โดยตรงจากที่นั่น
  • การแก้ไขเคอร์เนล Upstream Linux เชื่อมโยงโดยตรงจากกระดานข่าวเมื่อเผยแพร่ และสามารถรับได้จากที่นั่น
  • การแก้ไขจากผู้ผลิต SOC มีจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต

กระดานข่าว

กระดานข่าว ภาษา วันที่เผยแพร่ ระดับแพตช์ความปลอดภัย
พฤษภาคม 2024 หน้าที่แปลในเร็วๆ นี้ 6 พฤษภาคม 2024 01-05-2024
05-05-2024
เมษายน 2024 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 เมษายน 2024 01-04-2024
05-04-2024
มีนาคม 2024 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 มีนาคม 2024 01-03-2024
05-03-2024
กุมภาพันธ์ 2024 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 กุมภาพันธ์ 2567 01-02-2024
05-02-2024
มกราคม 2024 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 มกราคม 2024 01-01-2024
05-01-2024
ธันวาคม 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 ธันวาคม 2023 01-12-2023
05-12-2023
พฤศจิกายน 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 พฤศจิกายน 2023 01-11-2023
05-11-2023
ตุลาคม 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 ตุลาคม 2023 01-10-2023
05-10-2023
06-10-2023
กันยายน 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 กันยายน 2023 2023-09-01
2023-09-05
สิงหาคม 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 สิงหาคม 2023 01-08-2023
05-08-2023
กรกฎาคม 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 กรกฎาคม 2023 01-07-2023
05-07-2023
มิถุนายน 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 มิถุนายน 2566 01-06-2023
05-06-2023
พฤษภาคม 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 พฤษภาคม 2023 01-05-2023
05-05-2023
เมษายน 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 เมษายน 2023 01-04-2023
05-04-2023
มีนาคม 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 13 มีนาคม 2566 01-03-2023
05-03-2023
กุมภาพันธ์ 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 กุมภาพันธ์ 2566 01-02-2023
05-02-2023
มกราคม 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 มกราคม 2023 01-01-2023
05-01-2023
ธันวาคม 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 ธันวาคม 2022 01-12-2022
05-12-2022
พฤศจิกายน 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 พฤศจิกายน 2022 01-11-2022
05-11-2022
ตุลาคม 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 ตุลาคม 2022 01-10-2022
05-10-2022
กันยายน 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 กันยายน 2022 01-09-2022
2022-09-05
สิงหาคม 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 สิงหาคม 2022 01-08-2022
05-08-2022
กรกฎาคม 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 กรกฎาคม 2022 01-07-2022
05-07-2022
มิถุนายน 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 มิถุนายน 2565 01-06-2022
05-06-2022
พฤษภาคม 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 พฤษภาคม 2022 01-05-2022
05-05-2022
เมษายน 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 เมษายน 2022 01-04-2022
05-04-2022
มีนาคม 2565 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 มีนาคม 2565 01-03-2022
05-03-2022
กุมภาพันธ์ 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 กุมภาพันธ์ 2565 01-02-2022
05-02-2022
มกราคม 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 มกราคม 2022 01-01-2022
05-01-2022
ธันวาคม 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 ธันวาคม 2021 01-12-2021
05-12-2021
พฤศจิกายน 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 พฤศจิกายน 2021 01-11-2021
05-11-2021
ตุลาคม 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 ตุลาคม 2021 01-10-2021
05-10-2021
กันยายน 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 กันยายน 2021 2021-09-01
2021-09-05
สิงหาคม 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 สิงหาคม 2021 01-08-2021
2021-08-05
กรกฎาคม 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 กรกฎาคม 2021 01-07-2021
05-07-2021
มิถุนายน 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 มิถุนายน 2021 01-06-2021
05-06-2021
พฤษภาคม 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 พฤษภาคม 2021 2021-05-01
2021-05-05
เมษายน 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 เมษายน 2021 2021-04-01
05-04-2021
มีนาคม 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 มีนาคม 2021 2021-03-01
2021-03-05
กุมภาพันธ์ 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 กุมภาพันธ์ 2021 2021-02-01
2021-02-05
มกราคม 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 มกราคม 2021 2021-01-01
2021-01-05
ธันวาคม 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 ธันวาคม 2020 2020-12-01
2020-12-05
พฤศจิกายน 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 พฤศจิกายน 2020 2020-11-01
2020-11-05
ตุลาคม 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 ตุลาคม 2020 2020-10-01
2020-10-05
กันยายน 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 8 กันยายน 2020 2020-09-01
2020-09-05
แอนดรอยด์ 11 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 25 สิงหาคม 2020 2020-09-01
สิงหาคม 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 สิงหาคม 2020 2020-08-01
2020-08-05
กรกฎาคม 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 กรกฎาคม 2020 2020-07-01
2020-07-05
มิถุนายน 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 มิถุนายน 2020 2020-06-01
2020-06-05
พฤษภาคม 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 พฤษภาคม 2020 2020-05-01
2020-05-05
เมษายน 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 เมษายน 2020 2020-04-01
2020-04-05
มีนาคม 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 มีนาคม 2020 2020-03-01
2020-03-05
กุมภาพันธ์ 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 กุมภาพันธ์ 2020 2020-02-01
2020-02-05
มกราคม 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 มกราคม 2020 2020-01-01
2020-01-05
ธันวาคม 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 ธันวาคม 2019 2019-12-01
2019-12-05
พฤศจิกายน 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 พฤศจิกายน 2019 2019-11-01
2019-11-05
ตุลาคม 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 ตุลาคม 2019 2019-10-01
2019-10-05
2019-10-06
กันยายน 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 กันยายน 2019 2019-09-01
2019-09-05
สิงหาคม 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 สิงหาคม 2019 2019-08-01
2019-08-05
กรกฎาคม 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 กรกฎาคม 2019 2019-07-01
2019-07-05
มิถุนายน 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 มิถุนายน 2019 2019-06-01
2019-06-05
พฤษภาคม 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 พฤษภาคม 2019 2019-05-01
2019-05-05
เมษายน 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 เมษายน 2019 2019-04-01
2019-04-05
มีนาคม 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 มีนาคม 2019 2019-03-01
2019-03-05
กุมภาพันธ์ 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 กุมภาพันธ์ 2019 2019-02-01
2019-02-05
มกราคม 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 มกราคม 2019 2019-01-01
2019-01-05
แอนดรอยด์ 10 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 20 สิงหาคม 2019 2019-09-01
ธันวาคม 2018 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 ธันวาคม 2018 2018-12-01
2018-12-05
พฤศจิกายน 2018 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 พฤศจิกายน 2018 2018-11-01
2018-11-05
ตุลาคม 2018 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 ตุลาคม 2018 2018-10-01
2018-10-05
กันยายน 2018 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 กันยายน 2018 2018-09-01
2018-09-05
สิงหาคม 2018 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 สิงหาคม 2018 2018-08-01
2018-08-05
กรกฎาคม 2018 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 กรกฎาคม 2018 2018-07-01
2018-07-05
มิถุนายน 2561 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 มิถุนายน 2018 2018-06-01
2018-06-05
พฤษภาคม 2018 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 พฤษภาคม 2018 2018-05-01
2018-05-05
เมษายน 2018 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 เมษายน 2018 2018-04-01
2018-04-05
มีนาคม 2561 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 มีนาคม 2018 2018-03-01
2018-03-05
กุมภาพันธ์ 2018 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 กุมภาพันธ์ 2018 2018-02-01
2018-02-05
มกราคม 2018 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 มกราคม 2018 2018-01-01
2018-01-05
ธันวาคม 2017 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 ธันวาคม 2017 2017-12-01
2017-12-05
พฤศจิกายน 2017 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 พฤศจิกายน 2017 2017-11-01
05-11-2017
06-11-2017
ตุลาคม 2017 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 ตุลาคม 2017 01-10-2017
2017-10-05
กันยายน 2017 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 กันยายน 2017 2017-09-01
2017-09-05
สิงหาคม 2017 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 สิงหาคม 2017 2017-08-01
2017-08-05
กรกฎาคม 2017 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 กรกฎาคม 2017 2017-07-01
2017-07-05
มิถุนายน 2017 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 มิถุนายน 2017 2017-06-01
2017-06-05
พฤษภาคม 2017 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 พฤษภาคม 2017 2017-05-01
2017-05-05
เมษายน 2017 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 เมษายน 2017 2017-04-01
2017-04-05
มีนาคม 2017 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 มีนาคม 2017 2017-03-01
2017-03-05
กุมภาพันธ์ 2017 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 กุมภาพันธ์ 2017 2017-02-01
2017-02-05
มกราคม 2017 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 มกราคม 2017 2017-01-01
2017-01-05
ธันวาคม 2559 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 ธันวาคม 2559 01-12-2559
2016-12-05
พฤศจิกายน 2559 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 พฤศจิกายน 2559 01-11-2559
05-11-2559
06-11-2559
ตุลาคม 2559 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 ตุลาคม 2559 01-10-2559
2016-10-05
กันยายน 2559 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 กันยายน 2559 01-09-2559
2016-09-05
2016-09-06
สิงหาคม 2559 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 สิงหาคม 2559 01-08-2016
2016-08-05
กรกฎาคม 2559 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 กรกฎาคม 2559 01-07-2559
05-07-2559
มิถุนายน 2559 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 มิถุนายน 2559 01-06-2016
พฤษภาคม 2559 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 พฤษภาคม 2559 01-05-2559
เมษายน 2559 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 เมษายน 2559 02-04-2016
มีนาคม 2559 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 มีนาคม 2559 01-03-2559
กุมภาพันธ์ 2559 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 กุมภาพันธ์ 2559 01-02-2559
มกราคม 2559 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 มกราคม 2559 01-01-2559
ธันวาคม 2558 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 ธันวาคม 2558 01-12-2558
พฤศจิกายน 2558 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 พฤศจิกายน 2558 01-11-2558
ตุลาคม 2558 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 ตุลาคม 2558 01-10-2558
กันยายน 2558 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 9 กันยายน 2558 ไม่มี
สิงหาคม 2558 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 13 สิงหาคม 2558 ไม่มี